of 59123 LinkedIn

M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector

M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van inhoudelijke kennis over het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over governance, audits, architectuur, data en sourcing.


 • Vier valkuilen rond architectuurprincipes

  Blog Reageer
  Principes zijn populair onder IT-architecten. We zijn er dol op en strooien ze te pas en te onpas in het rond. Maar wie ze verkeerd gebruikt, doet meer kwaad dan goed. Dit zijn vier fouten die vaak …
 • Waarom is het beheer van ICT zo duur?

  Blog Reageer
  Kort geleden sprak ik een klant, de directeur van een grote zorginstelling, die me een eenvoudige maar lastig te beantwoorden vraag stelde. Waarom, wilde hij weten, is ICT niet alleen duur in de …
 • Serious Gaming brengt gemeentebesturen in gesprek. 'Hoe krijgen wij meerdere burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en managers van een aantal samenwerkende gemeenten constructief met elkaar in gesprek over gevoelige thema's binnen de Gemeenschappelijke Regeling?'

  Serious Gaming brengt gemeentebesturen in gesprek

  Reageer
  M&I/Partners staat regelmatig voor de uitdaging om bestuurders en managers op een veilige en constructieve manier met elkaar in gesprek te brengen, terwijl de thematiek vaak de nodige …
 • Ketenberichtenverkeer op orde. Administratieve lastenverlaging, overzicht over uitnutting sociaal domein, duidelijkheid in processen, taken en verantwoordelijkheden én verkrijgen van de accountantsverklaring

  Ketenberichtenverkeer op orde

  Reageer
  Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. De communicatie vindt steeds meer plaats via het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Echter …
 • De decentralisaties komen op stoom. Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang.

  De decentralisaties komen op stoom

  Reageer
  Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang. Natuurlijk heeft zo’n ingrijpende stelselwijziging tijd …
 • Berichtenverkeer op orde. Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.

  Berichtenverkeer op orde

  Reageer
  Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.
 • Hoe overleef ik de decentralisaties? Standaardisatie van de gegevensuitwisseling: eenvoudiger en minder administratieve lasten!

  Hoe overleef ik de decentralisaties?

  Reageer
  Op 1 januari 2015 zijn de Wmo en de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor belangrijke delen van de zorg en de ondersteuning aan burgers. De Wmo en Jeugdwet …
 • Van ruwe data naar oneindige mogelijkheden. Masterclass datamanagement: 16 november 2016 .

  Van ruwe data naar oneindige mogelijkheden

  Reageer
  Masterclass datamanagement: Akkadeemi organiseert 16 november 2016 de masterclass datamanagement 'Van ruwe data naar oneindige mogelijkheden', met data-inspirator en onze collega Alisa Westerhof!
 • Giant leap of small step voor de overheid? Op weg naar de CIO 3.0

  'Giant leap' of 'small step' voor de overheid?

  Reageer
  Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg bieden in het boek ‘CIO 3.0 - Het verschil maken bij digitale transformatie’ praktische handvatten om innovatie en transformatie vanuit een …

Contactgegevens

Bezoekadres

Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

 

Postadres

Postbus 477

3700 AL Zeist

 

T (030) 2 270 500

E info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers