of 58952 LinkedIn

M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector

M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van inhoudelijke kennis over het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over governance, audits, architectuur, data en sourcing.


 • Wat moet ik nou met Blockchain….?! Volgens deskundigen gaat het niet alleen de financiële sector veranderen, maar ook andere sectoren zoals overheid en zorg

  Wat moet ik nou met Blockchain….?!

  Reageer
  Blockchain is een nieuwe technologie, waarvan wordt gesteld dat het de grootste technologische innovatie is sinds het internet. En dat het een groot effect kan hebben op de manier waarop …
 • Start dertiende editie ICT Benchmark Gemeenten.

  Start dertiende editie ICT Benchmark Gemeenten

  Reageer
  Dit jaar organiseert M&I/Partners voor de dertiende keer de ICT Benchmark Gemeenten. Door deel te nemen aan de benchmark krijgen gemeenten inzicht in hun huidige ICT-kosten en kwaliteit, hoe …
 • Sociaal domein: twee jaar na de decentralisaties.

  Sociaal domein: twee jaar na de decentralisaties

  Reageer
  Op 1 januari 2015 kregen gemeenten de regierol in het sociaal domein, met een flink extra takenpakket en een aanzienlijk gekort budget. Sindsdien zijn gemeenten vooral druk geweest om eerst maar …
 • Waarom is het beheer van ICT zo duur?

  Blog Reageer
  Kort geleden sprak ik een klant, de directeur van een grote zorginstelling, die me een eenvoudige maar lastig te beantwoorden vraag stelde. Waarom, wilde hij weten, is ICT niet alleen duur in de …
 • De decentralisaties komen op stoom. Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang.

  De decentralisaties komen op stoom

  Reageer
  Veel partijen worstelen nog met de inrichting van hun administraties en ook het onderlinge berichtenverkeer komt maar moeizaam op gang. Natuurlijk heeft zo’n ingrijpende stelselwijziging tijd …
 • Berichtenverkeer op orde. Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.

  Berichtenverkeer op orde

  Reageer
  Een goede inrichting van het elektronische berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders leidt tot inzicht in de uitgaven en voor een verlaging van de administratieve lasten.
 • Hoe overleef ik de decentralisaties? Standaardisatie van de gegevensuitwisseling: eenvoudiger en minder administratieve lasten!

  Hoe overleef ik de decentralisaties?

  Reageer
  Op 1 januari 2015 zijn de Wmo en de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor belangrijke delen van de zorg en de ondersteuning aan burgers. De Wmo en Jeugdwet …

Contactgegevens

Bezoekadres

Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

 

Postadres

Postbus 477

3700 AL Zeist

 

T (030) 2 270 500

E info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers