of 61819 LinkedIn

M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector.

M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van onze inhoudelijke ervaring in het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over ketensamenwerking, audits en assurance, governance, architectuur en sourcing.

 

Ontdek meer op www.mxi.nl


 • Privacy in de keten. Ketenverwerking van persoonsgegevens neemt toe.

  Privacy in de keten

  M&I/Partners Reageer
  Door toenemende samenwerking met (overheids)partners neemt de ketenverwerking van persoonsgegevens toe. Steeds vaker krijg ik vragen om DPIA’s* uit te voeren op complexe verwerkingen, …
 • 15 jaar ICT Benchmark Gemeenten: benchlearning. Meer (be)grip van uw ICT-organisatie

  15 jaar ICT Benchmark Gemeenten: benchlearning

  M&I/Partners Reageer
  De ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners bestaat 15 jaar en trakteert. In de komende weken geven de experts van het Benchmarkteam hun inzichten en ervaringen in een blog cadeau. Deze week …
 • Effectieve AI-aanpak in de overheid. De mogelijkheden, kritische aandachtspunten en tips

  Effectieve AI-aanpak in de overheid

  M&I/Partners Reageer
  De publieke sector staat voor stevige maatschappelijke opgaven. Burgers verwachten transparantie, toegankelijke en veilige digitale dienstverlening van de overheid. Artificial Intelligence biedt …
 • Grip op uw ICT-project met de Risico Radar Grip

  Grip op uw ICT-project met de Risico Radar Grip

  M&I/Partners Reageer
  ICT dringt steeds dieper door in de haarvaten van zorginstellingen en overheidsorganisaties. Dat ICT-projecten een hoog 'risico-gehalte' hebben en steeds complexer worden is inmiddels …
 • Omgevingsdiensten Drenthe en Groningen. Doorontwikkeling LeefOmgevingSysteem (LOS).

  Omgevingsdiensten Drenthe en Groningen

  M&I/Partners Reageer
  Doorontwikkeling LeefOmgevingSysteem. Digitaal en zaakgericht werken is een breed en veelomvattende transformatie waar veel overheidsorganisaties volop en druk mee bezig zijn en met wisselend …
 • Privacy en DPIA's bij de gemeente Amersfoort. Een procesgerichte en pragmatische DPIA-aanpak

  Privacy en DPIA's bij de gemeente Amersfoort

  M&I/Partners 2 reacties
  Aan de slag met DPIA's. Ook de gemeente Amersfoort wilde ondersteuning bij het uitvoeren van DPIA's. Ze vroegen hulp bij het maken van een standaard aanpak, een groep interne medewerkers op te …
 • Hackathon Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). We weten eigenlijk niet exact hoeveel brandweerlieden we in totaal hebben en waar ze inzetbaar zijn

  Hackathon Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

  M&I/Partners Reageer
  Maandag 25 november stond in het teken van het zo goed mogelijk uitwisselen van brandweer HR-gegevens tussen de veiligheidsregio’s en het toetsen van het IFV-datamodel. Het Instituut Fysieke …
 • In 17 vragen succesvol aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  In 17 vragen succesvol aansluiten op het DSO

  M&I/Partners Reageer
  Om succesvol aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het belangrijk om vooraf de ambitie en strategische keuzes te bepalen. Dit geeft ‘richting’ aan de uitvoering …

Contactgegevens

M&I/Partners

Bezoekadres

Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

 

Postadres

Postbus 477

3700 AL Zeist

 

T (030) 2 270 500

E info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers