of 59821 LinkedIn

M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector

M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van inhoudelijke kennis over het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over governance, audits, architectuur, data en sourcing.


 • Datagedreven werken aan werk en inkomen. Recent opgezette samenwerkingsverbanden (arbeidsmarktregio’s) zijn nog niet in staat gebleken om de bestaande barrières tussen de individuele organisaties te slechten en ze echt optimaal te laten samenwerken.

  Datagedreven werken aan werk en inkomen

  M&I/Partners Reageer
  We krabbelen gelukkig langzaam weer op na de coronacrisis. Je kan erdoor in paniek raken of het zien als een goed moment om met een schone lei naar de wereld te kijken. Ik beschouw het huidige …
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet stappen met Business intelligence (BI)

  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet stappen met BI

  M&I/Partners Reageer
  De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft de eerste stappen gezet op het gebied van business intelligence (BI). De VRR heeft M&I/Partners gevraagd te helpen bij het opzetten van …
 • Privacy in de keten. Ketenverwerking van persoonsgegevens neemt toe.

  Privacy in de keten

  M&I/Partners Reageer
  Door toenemende samenwerking met (overheids)partners neemt de ketenverwerking van persoonsgegevens toe. Steeds vaker krijg ik vragen om DPIA’s* uit te voeren op complexe verwerkingen, …
 • 15 jaar ICT Benchmark Gemeenten: benchlearning. Meer (be)grip van uw ICT-organisatie

  15 jaar ICT Benchmark Gemeenten: benchlearning

  M&I/Partners Reageer
  De ICT Benchmark Gemeenten van M&I/Partners bestaat 15 jaar en trakteert. In de komende weken geven de experts van het Benchmarkteam hun inzichten en ervaringen in een blog cadeau. Deze week …
 • Effectieve AI-aanpak in de overheid. De mogelijkheden, kritische aandachtspunten en tips

  Effectieve AI-aanpak in de overheid

  M&I/Partners Reageer
  De publieke sector staat voor stevige maatschappelijke opgaven. Burgers verwachten transparantie, toegankelijke en veilige digitale dienstverlening van de overheid. Artificial Intelligence biedt …
 • Grip op uw ICT-project met de Risico Radar Grip

  Grip op uw ICT-project met de Risico Radar Grip

  M&I/Partners Reageer
  ICT dringt steeds dieper door in de haarvaten van zorginstellingen en overheidsorganisaties. Dat ICT-projecten een hoog 'risico-gehalte' hebben en steeds complexer worden is inmiddels …
 • Omgevingsdiensten Drenthe en Groningen. Doorontwikkeling LeefOmgevingSysteem (LOS).

  Omgevingsdiensten Drenthe en Groningen

  M&I/Partners Reageer
  Doorontwikkeling LeefOmgevingSysteem. Digitaal en zaakgericht werken is een breed en veelomvattende transformatie waar veel overheidsorganisaties volop en druk mee bezig zijn en met wisselend …

Contactgegevens

Bezoekadres

Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

 

Postadres

Postbus 477

3700 AL Zeist

 

T (030) 2 270 500

E info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers