of 59250 LinkedIn

M&I/Partners

M&I/Partners begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Wij kiezen daarin voor opdrachten met maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector

M&I/Partners is al meer dan drie decennia specialist in het oplossen van vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT binnen de overheid. Onze kracht ligt in het combineren van inhoudelijke kennis over het sociaal domein, het fysieke domein en de digitale overheid, met kennis over governance, audits, architectuur, data en sourcing.


 • Kloof dichten tussen uitvoering en beleid sociaal domein

  M&I/Partners Reageer
  De decentralisaties in het sociaal domein vormden voor gemeenten en zorgorganisaties in 2015 een grote uitdaging. Vaak is er een kloof tussen beleid en uitvoering. Het is belangrijk komende tijd te …
 • Een betrouwbare digitale overheid met de AVG

  M&I/Partners Reageer
  M&I/Partners ondersteunt diverse zorginstellingen en overheidsorganisaties met de implementatie van de nieuwe privacywet. De AVG is per 25 mei van kracht gegaan. Een goed moment om onze …
 • We hebben eigenzinnige CIO’s nodig

  Het was groot nieuws, nog niet zo lang gelden, de verhouding tussen de voorzitter van GroenLinks en een van de Kamerleden van de partij. Dit onder meer omdat de voorzitter mede bepaalt wie er in de …
 • In 6 stappen naar één taal in het sociale domein

  M&I/Partners Reageer
  Niet alleen elkaar verstaan, ook elkaar begrijpen is van belang binnen het sociaal domein. Tussen zorgaanbieders en gemeenten bestaan vaak diverse verschillen in taal, opvatting en interpretatie …
 • Maximeer de waarde van data

  M&I/Partners Reageer
  Het zal niemand zijn ontgaan dat de ontwikkeling van ICT de afgelopen jaren een enorme versnelling doormaakt. Iedereen kent de voorbeelden van technologie- en retailbedrijven die monopolyposities …
 • De hemel bestormen? Niet doen

  Het was een interessant verhaal, dat een tijdje geleden in de Volkskrant stond. Het digitaliseren van de rechtspraak, aldus het artikel, blijkt een veel grotere opgave dan gedacht. Vier jaar lang is …
 • WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

  M&I/Partners Reageer
  M&I/Partners heeft op verzoek van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel een advies uitgebracht over een nieuwe digitale (I&A) strategie. Samen met directie, management, controllers en …

Contactgegevens

Bezoekadres

Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

 

Postadres

Postbus 477

3700 AL Zeist

 

T (030) 2 270 500

E info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Bloggers