of 59250 LinkedIn

Mystery Burger: Onderbouwing van beleid

‘In gelul kun je niet wonen!’ Jan Schaefer’s  beroemdste uitspraak ligt ergens in het lijkenregister van de Tweede Kamer. De gemeenteraad van Amersfoort komt er vanavond achter dat het tegenovergestelde ook niet waar is: zonder gelul wordt er geen steen op de andere gestapeld. En al helemaal niet naar de behoefte van de inwoners.

In commissieverband vergaderen de Amersfoortse volksvertegenwoordigers over de evaluatie van het woonbeleid en meteen daarna – een bruggetje! – de kaders voor de volgende jaren. Daartoe heeft wethouder Fleur Imming de raad een paar stellingen voorgelegd.
 
Die evaluatie valt tegen. ‘We hebben de tien doelstellingen ruim niet gehaald,’ licht een woonambtenaar toe. De bouwcrisis heeft gehakt gemaakt van de ambities. Van de wens om negenhonderd woningen per jaar neer te zetten, is net de helft gerealiseerd. En de wachtlijst voor sociale huur is tot ruim zeveneneenhalf jaar toegenomen.
 
Vooral dat laatste zit de raad dwars. ‘Hoe stimuleren we de bouw van woningen voor de middenklasse nu?’ brengt Menno Fousert (Amersfoort2014) in. ‘Als gemeente moeten we er wat mee doen. Hoe komen we aan meer stokken om mee te slaan?’ vraagt Youssef El-Messaoudi (PvdA) de wethouder. ‘De gemeente lijkt de regie kwijt,’ moppert Hans van Wegen (Burger Partij Amersfoort).
het is moeilijk, vindt de wethouder. ‘Het vraagt inzet van de marktpartijen,’ zegt ze matjes. Die heeft ze niet aan een touwtje. ‘Bouwen voor hogere inkomens is nu eenmaal lucratiever dan voor lagere inkomens.’ Veel intonatie gebruikt ze er niet bij. Ook beleidsmatig zit het niet mee. ‘De nieuwe woonwet heeft ons niet veel tijd gegeven.’ Haar schouders hangen. ‘En we hebben gewoonweg geen capaciteit voor benchmarks of ander onderzoek.’
 
Inmiddels bij de peiling aangekomen, zit de toon er goed in. ‘We willen meer weten van de onderbouwing,’ zegt El-Messaoudi. ‘Het maakt het moeilijk een gedegen oordeel te vormen,’ vindt ook Rutger Dijksterhuis (ChristenUnie). ‘Het voelt als een hap-snap overgangsbeleid,’ oordeelt hij zwaar.
 
‘Deze notitie is ook een zware bevalling geweest,’ geeft de wethouder toe. Volgens haar zijn de problemen vooral de organisatie. ‘We moeten vijftien december een convenant met de corporaties bij de minister hebben liggen,’ legt de wethouder uit. ‘Er is geen paniek, maar wel tijdsdruk.’
 
‘Maar deze peilpunten zijn niet concreet genoeg,’ vindt Voogt. Hij somt de vaagheden uit de nota op: meer actieve en interveniërende rol, effectieve invulling en aanzienlijke financiële middelen. Te weinig om een mening op te kunnen baseren, vindt de commissie. ‘Als we hier ja tegen zeggen, waar zeggen we dan nee tegen?’ vraagt Noëlle Sanders (D66) retorisch.
 
‘Ik stel voor het over twee weken nog eens te agenderen,’ stelt vergadervoorzitter Bart Huydts voor. ‘Maar dan met meer concrete informatie dan in het voorliggende stuk,’ voegt Astrid Janssen (GroenLinks) nog toe. ‘Maar ik héb niet meer!’ zegt Imming nog. 

Haar stem trilt een beetje. Of de bestuurder het nou leuk vindt of niet, over twee weken vergadert Amersfoort verder over haar woonopgave. Gebouwd wordt er tot die tijd niet. Niet totdat de raad er over uitgeluid is. Of dat een woondebat wordt met iets meer onderbouwing, ligt geheel aan de wethouder.

John Bijl 

       
Verstuur dit artikel naar Google+