of 61869 LinkedIn

KplusV

De kijk op het functioneren van publieke organisaties kantelt. En dat heeft gevolgen voor hun rol. Overheden moeten slimmer, ondernemender en innovatiever aan de slag. Met meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief voor burgers en bedrijven. Samenwerken met ketenpartners is daarbij het motto.

 

KplusV ondersteunt organisaties in hun veranderprocessen. Samen spannen we ons in voor een infrastructuur die maximaal maatschappelijk rendement oplevert. Waarom? Omdat we erin geloven dat in een goed functionerend publiek bestel alle inwoners tot hun recht komen. Al jarenlang werken we succesvol vanuit de ecosysteemgedachte en dat maakt ons een verbinder pur sang. We brengen partijen, mensen en mogelijkheden bij elkaar en smeden allianties. Onze kennis van onder andere de sociale en duurzame economie verenigen we met onze praktische ervaring om processen te verbeteren en veranderingen te verankeren. Zo denken we mee in toekomstvisies, strategieontwikkeling en beleids- en bestuurlijke vraagstukken.


 • Bedrijfsvoering verduurzamen. Hoe doe je dat? De vertaalslag van duurzame ambities naar een duurzame praktijk

  Bedrijfsvoering verduurzamen

  KplusV Reageer
  In Nederland gonst het van de duurzame en circulaire ambities; steeds meer (overheids-) organisaties en bedrijven willen duurzamer worden; circulariteit inbedden, energieneutraal werken, de …
 • Omgevingswet. Vergunningverlening anders organiseren. Uitvoerders, zoals vergunningverleners en toezichthouders moeten direct betrokken worden bij beleidsontwikkeling

  Omgevingswet. Vergunningverlening anders organiseren

  KplusV Reageer
  De komst van de Omgevingswet heeft vergaande consequenties voor het fysieke domein in de gemeentelijke organisaties. De wet gaat veel betekenen voor de wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan …
 • Succesfactoren op de route naar circulaire economie. Hoe vergaat het nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie?

  Succesfactoren op de route naar circulaire economie

  KplusV Reageer
  Hoe vergaat het nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie? Circulaire economie is ‘hot’, maar zienswijzen over hoe we daar moeten komen lopen uiteen. Hoe vergaat het …
 • Succesfactoren bij duurzaam aanbesteden. De huidige context van het verpakkingendossier vraagt om een andere uitvraag dan traditioneel het geval was. Het is niet meer dan logisch om hier als markt en overheid als partners samen de schouders onder te zetten.

  Succesfactoren bij duurzaam aanbesteden

  KplusV Reageer
  Zeven partijen – Midwaste, HVC, Area, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA – slaan de handen ineen en sturen met een aanbesteding aan op partnerschap en duurzaamheid. De huidige context …
 • Hoe meet je de kosten van zwerfafval? Onderzoek met als doel het maken van een eerste inschatting van de maatschappelijke effecten van (verpakkingsafval in) zwerfafval op basis van de beschikbare data

  Hoe meet je de kosten van zwerfafval?

  KplusV Reageer
  Interafval – een samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid …
 • Financieringstafels provincie Overijssel. Vraag en aanbod bij elkaar brengen en de regio versterken.

  Financieringstafels provincie Overijssel

  KplusV Reageer
  Vraag en aanbod bij elkaar brengen en de regio versterken. Toegang tot financiering is een bottleneck voor startende en groeiende bedrijven. Via regionale financieringstafels verbetert de provincie …
 • Wittebroodsweken aanbesteding afval voorbij. Tarieven afvalverwerking stijgen

  Wittebroodsweken aanbesteding afval voorbij

  KplusV Reageer
  Tarieven afvalverwerking stijgen. Na een periode van ongeveer tien jaar waarin de verwerkingstarieven van afval relatief laag waren, lopen deze momenteel weer op. Dat heeft mede te maken met de …

Contactgegevens

KplusV

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

Postbus 60055, 6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

A4.004, 3013 AK Rotterdam
010-254 00 17

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers