of 62284 LinkedIn

Kadaster

Het Kadaster registreert en levert informatie over geografie en over de ligging van vastgoed in Nederland.

 

Als u met de ogen van het Kadaster naar Nederland kijkt, ziet u land en water gekoppeld aan informatie. Wat is van wie, waar lopen de grenzen en hoe is Nederland vormgegeven onder en boven de grond? En daarnaast ziet u ruimtelijke ontwikkelingen: waar zijn nog mogelijkheden om natuur of water te

realiseren, waar kan de landbouwstructuur verbeterd worden of zijn er mogelijkheden voor gronden ruilen in de stad? Het Kadaster beschikt over een schat aan informatie over alles wat eigendom- en locatiegebonden is. Met deze informatie kunnen vele vragen beantwoord worden.

 

Wij hebben een team van enthousiaste experts die ijzersterk zijn in het vinden van creatieve maatwerkoplossingen. Door geo-informatie slim in te zetten en te koppelen aan uw eigen of andere databestanden ontstaan vaak verrassende uitkomsten.


 • Welke waarde heeft je vastgoed? Van welk vastgoed ben je eigenaar? Welke kenmerken beïnvloeden de waarde? Woonstad Rotterdam licht toe

  Welke waarde heeft je vastgoed?

  Kadaster Reageer
  Van welk vastgoed ben je eigenaar? Welke kenmerken beïnvloeden de waarde? Het Kadaster ontwikkelde met corporaties en taxateurs een overzichtelijke Waardelijst. Woonstad Rotterdam licht toe.
 • Herverkaveling motor stedelijke herstructurering. Nu de ruimte in sommige delen van Nederland schaarser is dan ooit en elders ruimte juist hardnekkig leeg staat, kan stedelijke herverkaveling zijn waarde bewijzen

  Herverkaveling motor stedelijke herstructurering

  Kadaster Reageer
  Volgens BNG Bank Magazine is de tijd rijp voor stedelijke kavelruil. L eegstand, opknappen centrum of bedrijventerrein. Schuiven en ruilen met grond of vastgoed kan herstructurering op gang brengen.
 • Wie beheert de weg buiten de bebouwde kom? De wegenlegger is het document dat duidelijkheid geeft. Zo ook voor de gemeente Noord-Beveland.

  Wie beheert de weg buiten de bebouwde kom?

  Kadaster 1 reactie
  Wie is er verantwoordelijk voor het gat in het wegdek van een openbare weg buiten de bebouwde kom? De wegenlegger is het document dat duidelijkheid geeft. Zo ook voor de gemeente Noord-Beveland.
 • Je woning duurzamer maken. Met open data. Wat is de meest zinvolle maatregel om je woning energiezuinig te maken?

  Je woning duurzamer maken. Met open data

  Kadaster Reageer
  Wat is de meest zinvolle maatregel om je woning energiezuinig te maken? De Huisscan van Greenhome geeft woningeigenaren advies. Met open data onder meer uit registraties die het Kadaster beheert.
 • Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt. In bijna de helft van de gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat terug in de Randstad.

  Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt

  Kadaster Reageer
  In bijna de helft van de gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat terug in de Randstad.
 • Limburg onderbouwt startersregeling met woningmarktcijfers

  Reageer
  Gemeenten en provincies financieren een regeling waarmee koopstarters een aanvullende lening kunnen krijgen. De provincie Limburg heeft extra geld in het fonds gestort. Kadasterinformatie onderbouwde dit besluit.
 • Meten is weten

  Reageer
  Om goede beslissingen te kunnen nemen over maatschappelijk vastgoed en verduurzaming van het vastgoedbeleid, is het wel zo prettig wanneer cijfers en feiten houvast bieden. Wat is de huidige situatie? Wat is de …
 • Supporteam Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het ministerie van IenW, LTO Nederland en het Kadaster gaan samenwerken. Voor een integrale aanpak bij het beheren van het water- en bodemsysteem in Nederland.

  Supporteam Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Reageer
  Het ministerie van IenW, LTO Nederland en het Kadaster gaan samenwerken. Voor een integrale aanpak bij het beheren van het water- en bodemsysteem in Nederland.
 • Werkt ons systeem van grondeigendom nog? Grondhandel zorgt voor stijgende grondprijzen. Goed en duurzaam grondgebruik wordt moeilijker. Kunnen we grondeigendom anders organiseren?

  Werkt ons systeem van grondeigendom nog?

  Reageer
  Grondhandel zorgt voor stijgende grondprijzen. Goed en duurzaam grondgebruik wordt moeilijker. Kunnen we grondeigendom anders organiseren? De conferentie Eigentijds Eigendom start de discussie.

Contactgegevens

Postbus 9046, 7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110, 7311 KZ  Apeldoorn

Telefoon (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meest gelezen

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen