of 59147 LinkedIn

JS Consultancy

Regievoeren en de regisseursrol staan bij veel publieke organisaties op de agenda. Vanuit een vernieuwde kijk op beheer gaan beheerafdelingen aan de slag.

Professionals op vaste of tijdelijke basis
Ervaren projectleiders / regisseurs die gewend zijn de regierol te pakken of de organisatie te begeleiden naar werken vanuit regie, zijn direct inzetbaar. Dit geldt ook voor ervaren adviseurs integraal beheer en beleid, projectleiders én jonge mensen die willen groeien binnen uw afdeling.

 

Opleidingen
JS Consultancy biedt onder meer de gedegen (open) opleiding Regie Openbare Ruimte aan, alsmede de compacte leergang Regisseren kun je leren. Via onze Public Academy bieden wij onze interim-professionals modules aan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Young professionals
Young professionals met 0-2 jaar werkervaring ((junior) projectleiders en civieltechnici) gaan - bijvoorbeeld via een traineeship of een speciaal talentprogramma - aan de slag bij een overheidsorganisatie en krijgen een gedegen en innovatieve praktijkopleiding en coaching via onze Public Academy.

Daarnaast hebben we ook kandidaten met 3-5 jaar werkervaring. Ze zijn inzetbaar als beleidsmedewerker, regisseur of projectleider/procesmanager openbare ruimte, met verschillende aandachtsgebieden als groen, riolering, wegen of verkeer.

 

Over JS Consultancy
JS Consultancy levert al meer dan twintig jaar een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van overheids- en non-profitorganisaties én het ontwikkelen en bemiddelen van (young) professionals. Dit doen we met gespecialiseerde diensten op het gebied van interim, opleidingen en werving & selectie.

 

We ondersteunen u bij het bepalen van een visie op regie in de brede zin van het woord (strategisch, tactisch en operationeel). Regelmatig publiceren wij artikelen rond regie in de openbare ruimte en organiseren wij expertisetafels, waarvan uw organisatie ook gastheer kan zijn. Deze bijeenkomsten zorgen voor inspiratie en uitwisseling van kennis en ervaring.


 • Expertisetafel Omgevingswet – Gemeente Achtkarspelen

  JS Consultancy Reageer
  De omgevingswet treedt in 2021 in werking. De omgevingswet bundelt 26 wetten, 60 AMvB en 75 ministeriële regelingen in één wet. Het moet leiden naar beter overzicht van de regels, …
 • Regisseur Openbare Ruimte (ROR)

  JS Consultancy Reageer
  De opleiding Regisseur Openbare Ruimte (ROR) behandelt alle thema’s waar je als regisseur mee te maken hebt. Vanuit meerdere kanten wordt deze rol belicht: de gebruiker, de markt, de politiek …
 • Verkeersveiligheid is een omgevingswaarde voor de stad

  JS Consultancy Reageer
  Verkeersveiligheid is een serieus issue, zo blijkt uit de aandacht in de media. Het programma De Monitor liet zien dat er een toename is van het aantal verkeersslachtoffers bij gevaarlijke …
 • ‘Next City’ in Rotterdam. Hoe vertalen nieuwe maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen zich in de fysieke stad?

  ‘Next City’ in Rotterdam

  JS Consultancy Reageer
  Nederland heeft te maken met maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die grote impact hebben op de stad en de samenleving als geheel. Denk aan circularisering, de mobiliteits- en de …
 • Verkeersveiligheid is een omgevingswaarde voor de stad. Registratie van verkeersslachtoffers verdient meer prioriteit. Wat kunnen gemeenten doen met het oog op de komst van de Omgevingswet?

  Verkeersveiligheid is een omgevingswaarde voor de stad

  JS Consultancy Reageer
  Verkeersveiligheid is een serieus issue, zo blijkt uit de aandacht in de media. Het programma De Monitor liet zien dat er een toename is van het aantal verkeersslachtoffers bij gevaarlijke …
 • Omgevingswet en stapelen van MER. Wat hebben de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit te bieden om de toepassing van milieueffectrapportage (m.e.r.) te vereenvoudigen?

  Omgevingswet en stapelen van MER

  JS Consultancy Reageer
  Terugdringen van de onderzoekslasten bij plannen en projecten voor de fysieke leefomgeving is één van de doelen van de Omgevingswet. Voorkomen van stapeling van   …
 • Selectieprocedure beleidsadviseur VTH succesvol van start! Ook enkele potentiële opdrachtgevers schoven aan vanuit de gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten

  Selectieprocedure beleidsadviseur VTH succesvol van start!

  JS Consultancy Reageer
  Vrijdag 17 maart verwelkomden we 20 enthousiaste young professionals op ons kantoor in Amsterdam voor de aftrap van de selectie en opleiding junior beleidsadviseur VTH. Een gewilde uitdaging gezien …

Contactgegevens

Contactgegevens

Guido Termont

Alpha Tower, De Entree 19-21
1101 BH Amsterdam
Tel. 088 – 33 02 100

www.jsconsultancy.nl

Afbeelding   Afbeelding   Afbeelding

Meest gelezen

Agenda

Bekijk hier onze events en expertisebijeenkomsten.

Whitepapers Ruimte en Milieu

AfbeeldingRegie in de openbare ruimte

Publieke organisaties op koers

JS Consultancy laat regie werken

Regie komt op verschillende niveaus voor. Maar wat vraagt dit van uw collega's en andere partijen?

 

Wilt u ook een heldere visie op stappen zetten richting regie? Maak een afspraak met Guido Termont: Tel. 06 333 219 61