of 64120 LinkedIn

Gebiedsgericht geluidbeleid in het Omgevingsplan

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Op dat moment treedt ook het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in werking. Het Bkl geeft gemeenten aanzienlijke ruimte (en in sommige gevallen zelfs een verplichting) om geluidregels in het omgevingsplan op te nemen. Hoe ziet dit nieuwe systeem eruit?

In het Bkl is – onder meer – vastgelegd dat de gemeenteraad geluidregels in het omgevingsplan moet opnemen om geluidbelastende activiteiten te reguleren. Deze geluidbelastende activiteiten kunnen bedrijfsmatige activiteiten zijn, maar óók niet-bedrijfsmatige activiteiten. Een voorbeeld van een niet-bedrijfsmatige activiteit betreft het gebruik van een speeltuin. Ook voor dat gebruik kan de gemeenteraad geluidregels vaststellen in het omgevingsplan. Voor bedrijfsmatige activiteiten geldt dat de gemeenteraad in het omgevingsplan, binnen de kaders van het Bkl, regels kan en soms moet stellen over bedrijfsactiviteiten die geluid emitteren.

 

Een belangrijke verandering ten opzichte van het huidige systeem betreft het verdwijnen van geluidregels die zijn opgenomen in (artikel 2.17 e.v. van) het Activiteitenbesluit. De wetgever heeft ervoor gekozen om geen landelijk uniforme geluidregels meer te stellen voor bedrijfsactiviteiten. Kenmerkend voor het systeem onder het Bkl is dat de wetgever gemeenten een bepaalde bandbreedte geeft waarbinnen gemeenten vrij zijn om soepelere of strengere geluidsnormen vast te stellen. Gemeenten krijgen daarmee ruime mogelijkheden om te differentiëren in de gewenste akoestische kwaliteit als dit lokaal wenselijk en aanvaardbaar is. Laten we het voorbeeld van een supermarkt nemen. Momenteel gelden voor supermarkten op landelijk niveau dezelfde geluidregels. Deze regels zijn in het Activiteitenbesluit vastgelegd en vervallen met de inwerkingtreding van het Bkl. In de toekomst zullen gemeenten geluidregels in het omgevingsplan moeten opnemen voor het veroorzaakte geluid door (bedrijfsactiviteiten van) een supermarkt. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om binnen hun gemeentegrenzen te differentiëren met geluidsnormen voor supermarkten. Zo kan de gemeenteraad ervoor kiezen om in het omgevingsplan soepelere geluidnormen vast te stellen voor de in het stadscentrum gevestigde supermarkten en strengere geluidsnormen voor de in een woonwijk gevestigde supermarkt.

 

Kortom, kansen voor gemeenten om meer gebiedsgericht geluidbeleid vast te stellen en ook daadwerkelijk juridisch bindend te vertalen in het omgevingsplan.

 

Rachid Benhadi, Advocaat

06 – 13 73 69 52 / r.benhadi@hekkelman.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier