of 59318 LinkedIn

Stichting Groenkeur

Al meer dan 15 jaar levert Groenkeur een gewaardeerd en het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in de openbare ruimte. Wij staan met de ontwikkeling en het beheer van certificatiesystemen voor groei in kwaliteit, vakmanschap en klanttevredenheid in de groene sector. De basis hiervoor ligt bij ISO9001. Om deze kwaliteit te garanderen, worden Groenkeur-aannemers jaarlijks getoetst door onafhankelijke auditoren. Daarnaast laten wij steekproefsgewijs projecten controleren via onaangekondigde controles.

De kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld door en beheren wij in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, aannemers, opleiders en andere belanghebbenden. Een groot aantal mensen is actief in de technische commissies en het college van deskundigen. Op deze wijze is er groot draagvlak in de markt voor de opgestelde normen.

 

In aanbestedingen komt Groenkeur terug als selectiecriterium voor de aanleg en het onderhoud van groen binnen het fysieke domein. Alle Groenkeur-aannemers ontwikkelen een duurzaamheidsambitie. Deze vertaalt zich in duurzame kwaliteit bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van projecten. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord inkopen prominent bij ons in beeld. Opdrachtgevers die deze doelstelling willen verwezenlijken, kiezen voor zekerheid door Duurzame Boomkwekerijproducten met Groenkeur in te kopen.

 

Aanvullend op onze bedrijfscertificaten geven we persoonscertificaten uit, waaronder dat van Boom Veiligheid Controleur. Wilt u zeker zijn van kwaliteit in uw groenbeheer? Kijk dan op www.groenkeur.nl Hier vindt u alle personen en bedrijven die in het bezit zijn van een geldig Groenkeur-certificaat.


 • Zijn hogere productiekosten Planet Proof het waard? 'Overheden moeten hardere keuzes afdwingen bij inkopen duurzame producten'

  Zijn hogere productiekosten Planet Proof het waard?

  Stichting Groenkeur Reageer
  'Overheden moeten hardere keuzes afdwingen bij inkopen duurzame producten'. Deze week bracht CLM een  rapport  uit over de hogere productiekosten van Planet Proof-geteelde aardappelen, …
 • Waterschappen op zoek naar innovatieve ondernemers. Waterbijeenkomst‘ die in het teken staat van matchmaking

  Waterschappen op zoek naar innovatieve ondernemers

  Stichting Groenkeur Reageer
  Nederland telt 21 waterschappen. Zij zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand, oppervlaktewaterkwaliteit en voor zuivering van afvalwater. Zodoende kunnen agrariërs en …
 • Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels. Steeds meer gemeenten geven subsidie op de aanleg van groendaken in het kader van klimaatadaptatie. Deze daken moeten natuurlijk wel goed worden aangelegd, anders kunnen de gevolgen niet te overzien zijn.

  Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels

  Stichting Groenkeur Reageer
  Steeds meer gemeenten geven subsidie op de aanleg van groendaken in het kader van klimaatadaptatie. Deze  daken moeten natuurlijk wel goed worden aangelegd, anders kunnen de gevolgen niet te …
 • Nederlandse Boominfodag 2019. In samenwerking met gemeente Apeldoorn.

  Nederlandse Boominfodag 2019

  Stichting Groenkeur Reageer
  Op 16 en 17 mei a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse Nederlandse Boominfodag. Deze keer vindt deze dag vol kennis, inspiratie en waardevolle ontmoetingen plaats in Apeldoorn. De rode draad …
 • Bal is op de stip blijven liggen. Zonder chemische middelen sportvelden gezond en bespeelbaar houden?

  Bal is op de stip blijven liggen

  Stichting Groenkeur Reageer
  Het Groenkeur certificaat Groenvoorziening heeft een brede scope wat activiteiten in de groene ruimte betreft. Sportvelden maken hiervan ook onderdeel uit. Alle reden voor ons om op bezoek te gaan …
 • Zeeland kiest voor Groenkeur-dak. Welke provincie of gemeente volgt nog meer?

  Zeeland kiest voor Groenkeur-dak

  Stichting Groenkeur Reageer
  Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat …
 • Amsterdam verstrekt subsidie voor aanplant nieuwe bomen. Aanplant moet uitgevoerd worden door een professioneel bedrijf met het Groenkeur-certificaat Boomverzorging',

  Amsterdam verstrekt subsidie voor aanplant nieuwe bomen

  Stichting Groenkeur 1 reactie
  'Iedereen in Amsterdam kan vanaf 1 maart subsidie aanvragen voor aanplant van een of meer bomen. De subsidie is maximaal € 5.000,- per boom en wordt 100% vergoed. Aanplant moet uitgevoerd …
 • Extra winst door groene energietransitie. Borging kwaliteit van bestaande vergroeningsprojecten.

  Extra winst door groene energietransitie

  Stichting Groenkeur Reageer
  In de aanloop naar een klimaatbestendig 2020 investeren gemeenten in de energietransitie. Groen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het verminderen van hittestress en …
 • Waterschap heeft nieuwe gedragscode natuurbescherming. Werkt u in opdracht van het Waterschap dan dient u zich aan deze gedragscode te conformeren.

  Waterschap heeft nieuwe gedragscode natuurbescherming

  Stichting Groenkeur Reageer
  Op 22 januari 2019 heeft het ministerie van LNV goedkeuring gegeven aan de vernieuwde 'gedragscode wet natuurbescherming voor Waterschappen.' Werkt u in opdracht van het Waterschap dan dient u zich …
 • Sportaccommodaties óók deel van openbare ruimte. Bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties of bijzonderheden?

  Sportaccommodaties óók deel van openbare ruimte

  Stichting Groenkeur Reageer
  Sportaccommodaties zijn deel van de openbare ruimte en daarom kunt u ons op 14 maart ontmoeten tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties in Expo Houten. Deze beurs is hét platform voor …

Contactgegevens

Stichting Groenkeur

De Molen 30, 3994 DB Houten

Postbus 1010, 3990 CA Houten

Tel.nr. 030 6595 663

www.groenkeur.nl

info@groenkeur.nl

Meest gelezen