of 59345 LinkedIn

Stichting Groenkeur

Al meer dan 15 jaar levert Groenkeur een gewaardeerd en het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in de openbare ruimte. Wij staan met de ontwikkeling en het beheer van certificatiesystemen voor groei in kwaliteit, vakmanschap en klanttevredenheid in de groene sector. De basis hiervoor ligt bij ISO9001. Om deze kwaliteit te garanderen, worden Groenkeur-aannemers jaarlijks getoetst door onafhankelijke auditoren. Daarnaast laten wij steekproefsgewijs projecten controleren via onaangekondigde controles.

De kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld door en beheren wij in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, aannemers, opleiders en andere belanghebbenden. Een groot aantal mensen is actief in de technische commissies en het college van deskundigen. Op deze wijze is er groot draagvlak in de markt voor de opgestelde normen.

 

In aanbestedingen komt Groenkeur terug als selectiecriterium voor de aanleg en het onderhoud van groen binnen het fysieke domein. Alle Groenkeur-aannemers ontwikkelen een duurzaamheidsambitie. Deze vertaalt zich in duurzame kwaliteit bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van projecten. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord inkopen prominent bij ons in beeld. Opdrachtgevers die deze doelstelling willen verwezenlijken, kiezen voor zekerheid door Duurzame Boomkwekerijproducten met Groenkeur in te kopen.

 

Aanvullend op onze bedrijfscertificaten geven we persoonscertificaten uit, waaronder dat van Boom Veiligheid Controleur. Wilt u zeker zijn van kwaliteit in uw groenbeheer? Kijk dan op www.groenkeur.nl Hier vindt u alle personen en bedrijven die in het bezit zijn van een geldig Groenkeur-certificaat.


 • Openbare ruimte, legbatterij van de stad. Groen is ondergeschoven kindje in budgettering overheden

  Openbare ruimte, legbatterij van de stad

  Stichting Groenkeur Reageer
  Een aannemer verzuchtte onlangs dat de openbare ruimte de legbatterij van de stad is geworden. Hij staat hierin echter niet alleen, ook de groenbeheerders van de gemeenten spreken hun zorgen uit. …
 • Vakbeurs Openbare Ruimte. Bomen Tour geeft invulling aan 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen".

  Vakbeurs Openbare Ruimte

  Stichting Groenkeur Reageer
  Nog vier weken en dan opent de Vakbeurs Openbare Ruimte haar deuren. Dit jaar gaan wij voor groen en gezond! Niet alleen qua leefomgeving, maar ook qua gezondheid. In onze  stand 2.154 …
 • Bomen groeien niet tot in de hemel. Wat is dat toch met die duurzame bomen?

  Bomen groeien niet tot in de hemel

  Stichting Groenkeur Reageer
  Wat is dat toch met die duurzame bomen? Waarom is het zo lastig om bomen met een duurzaamheidskeurmerk zoals Groenkeur of SKAL verkocht te krijgen?
 • Ecologisch bermbeheer gericht op bescherming van bijen en vlinders. Wat groeit en bloeit er in de berm? Wanneer en hoe wordt er gemaaid?

  Ecologisch bermbeheer

  Stichting Groenkeur Reageer
  Steeds meer fruittelers schenken op hun bedrijf aandacht aan gastvrijheid voor bijen! Telers zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om deze gastvrijheid te …
 • Geografisch filter op Groenkeur-site. In één opslag duidelijk welke Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zich in de regio bevinden

  Geografisch filter op Groenkeur-site

  Stichting Groenkeur Reageer
  Groenkeur heeft haar website uitgebreid met een extra functionaliteit: het geografisch filter . Groenkeur-ondernemers met een bedrijfs- en/of productcertificaat zijn nu naast de lijstweergave ook op …
 • Zijn hogere productiekosten Planet Proof het waard? 'Overheden moeten hardere keuzes afdwingen bij inkopen duurzame producten'

  Zijn hogere productiekosten Planet Proof het waard?

  Stichting Groenkeur Reageer
  'Overheden moeten hardere keuzes afdwingen bij inkopen duurzame producten'. Deze week bracht CLM een  rapport  uit over de hogere productiekosten van Planet Proof-geteelde aardappelen, …
 • Waterschappen op zoek naar innovatieve ondernemers. Waterbijeenkomst‘ die in het teken staat van matchmaking

  Waterschappen op zoek naar innovatieve ondernemers

  Stichting Groenkeur Reageer
  Nederland telt 21 waterschappen. Zij zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand, oppervlaktewaterkwaliteit en voor zuivering van afvalwater. Zodoende kunnen agrariërs en …
 • Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels. Steeds meer gemeenten geven subsidie op de aanleg van groendaken in het kader van klimaatadaptatie. Deze daken moeten natuurlijk wel goed worden aangelegd, anders kunnen de gevolgen niet te overzien zijn.

  Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels

  Stichting Groenkeur Reageer
  Steeds meer gemeenten geven subsidie op de aanleg van groendaken in het kader van klimaatadaptatie. Deze  daken moeten natuurlijk wel goed worden aangelegd, anders kunnen de gevolgen niet te …
 • Nederlandse Boominfodag 2019. In samenwerking met gemeente Apeldoorn.

  Nederlandse Boominfodag 2019

  Stichting Groenkeur Reageer
  Op 16 en 17 mei a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse Nederlandse Boominfodag. Deze keer vindt deze dag vol kennis, inspiratie en waardevolle ontmoetingen plaats in Apeldoorn. De rode draad …
 • Bal is op de stip blijven liggen. Zonder chemische middelen sportvelden gezond en bespeelbaar houden?

  Bal is op de stip blijven liggen

  Stichting Groenkeur Reageer
  Het Groenkeur certificaat Groenvoorziening heeft een brede scope wat activiteiten in de groene ruimte betreft. Sportvelden maken hiervan ook onderdeel uit. Alle reden voor ons om op bezoek te gaan …

Contactgegevens

Stichting Groenkeur

Kokermolen 11, 3994 DG Houten

Postbus 1010, 3990 CA Houten

Tel.nr. 030 6595 663

www.groenkeur.nl

info@groenkeur.nl

Meest gelezen

Vakbeurs Openbare ruimte