of 64120 LinkedIn

‘Daar gaan we niet over’

Huri Sahin 1 reactie

Afgelopen vrijdag heeft het Rijk samen met de gemeenten en de provincies overlegd over de opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers met een verblijfsvergunning. Als volksvertegenwoordiger bij een provincie ben ik blij dat ook de provincies bij dit belangrijke onderwerp aan tafel zaten. Bij grote maatschappelijke vraagstukken kan geen enkele bestuurslaag zich verschuilen achter zijn eigen wettelijke takenpakket.

Niets kan mij als politicus bozer maken als er wordt gezegd ‘daar gaan we niet over’. Natuurlijk, het is goed om onderling taken af te stemmen, maar de overheid dat ben je samen. Veel problemen en vraagstukken kunnen niet worden begrensd tot één bestuurslaag. Als volksvertegenwoordiger van welke bestuurslaag dan ook heb je een belangrijke maatschappelijke rol  en ben je juist in staat om – ook al ga je er formeel niet over – signalen uit de samenleving te bespreken en iets in beweging te krijgen. Juist op de grenzen van  wettelijke bevoegdheden zijn er ontelbare mogelijkheden.
 

Groot was mijn teleurstelling toen ik tijdens de vergadering met het IPO-bestuur een vraag stelde naar de rol van het Interprovinciaal Overleg bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen in relatie tot de provincies. De reactie was kort vertaald: ‘daar gaat het IPO niet over’. Ik ben ervan overtuigd dat het IPO hier wel een rol kan hebben. Juist als platform van kennisuitwisseling en expertise op verschillende terreinen, kan je provincies ondersteunen en in samenwerking met de Vereniging van Gemeenten de expertise vergroten. Dit geldt ook voor onderwerpen zoals het verduurzamen van de energie en het versterken van de economie. In mijn rol als lid van de Algemene Vergadering zal ik oog blijven houden voor actuele, interprovinciale maatschappelijke vraagstukken die opgepakt moeten worden.
 

Natuurlijk is het mooi dat binnen provincies rondom het vluchtelingenvraagstuk, dat geldt ook voor Zuid-Holland, veel goede initiatieven zijn gestart en de samenwerking met de gemeenten is gezocht. Dat is nu ook de dagelijkse praktijk. Maar ook vertegenwoordigende instituties - zoals het Interprovinciaal Overleg - hebben een rol én de daarbij behorende verantwoordelijkheid.
 

Huri Sahin, lid van de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg, Statenlid Zuid-Holland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert (Adviseur) op
Huri Sahin begrijpt het niet helemaal. Als je ergens niet over gaat, heb je ook niets toe te voegen. Provincies zijn notoir als het gaat om het naar zich toe trekken van taken die ze niet hebben en zien niet in dat ze zo anderen voor de voeten kunnen lopen. Ondertussen wordt er geld uitgegeven dat beter aan wettelijke taken kan worden besteed uitgegeven aan oneigenlijke zaken. Op kosten van anderen leuke projectjes starten waar je mee kan scoren (wat overigens vaak niet lukt), wie wil dat nu niet. Schoenmaker blijf bij je leest zou ik zeggen.