of 59345 LinkedIn

Capra Advocaten

Capra werkt in het publieke domein

Capra Advocaten is al sinds 1928 hét kantoor als het gaat om arbeidsverhoudingen in het publieke domein, in het bijzonder voor de sectoren Overheid, Onderwijs & Cultuur en Zorg. Dit vereist naast kennis van alle relevante regels, kennis van en met name gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke belangen; bij uitstek het werkterrein van Capra.

Bij Capra werken verdeeld over onze vestigingen in ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Maastricht meer dan 30 advocaten.

 

De werkterreinen van Capra:

Ambtenarenrecht - arbeidsrecht - bestuurlijke samenwerking - grensarbeid – integriteit – medezeggenschap - rechtspositie bestuurders – reorganisatie - sociale zekerheid - Wob.

 

De diensten van Capra:

Advies en bijstand – advisering over beleid – advisering over bestuurlijke samenwerking – all-in-oplossingen: pensioen en fiscaliteit- detachering jurist – feitenonderzoek – mediation – ondersteuning bezwarencommissie – procesvoering – second opinion – training en opleiding.


 • Ontslag tijdens de proeftijd. Indien opgenomen in de arbeidsovereenkomst

  Ontslag tijdens de proeftijd

  Capra Advocaten 2 reacties
  Het zal je als werkgever maar gebeuren, de kersverse medewerker die tijdens het sollicitatiegesprek nog zo overtuigend overkwam, komt gedurende de eerste maand herhaaldelijk te laat, roept alom …
 • Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding. Wet normering topinkomens (WNT)

  Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

  Capra Advocaten Reageer
  De  rechtbank Overijssel  heeft in de uitspraak van 27 september 2019 bepaald dat in de periode waarin een topfunctionaris op non-actief is gesteld door zijn werkgever, en waarin hij het …
 • Minister verklaart Cao Gemeenten niet algemeen verbindend. Van enkele argumenten kan de juistheid worden betwist

  Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten

  Capra Advocaten 2 reacties
  De VNG heeft op 2 september 2019 bij de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een aanvraag ingediend om voor de cao-bepalingen van de Cao Gemeenten een algemeenverbindendverklaring (avv) te …
 • Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? Voorkom dat onbedoeld een arbeidsovereenkomst ontstaat!

  Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

  Capra Advocaten Reageer
  Op 15 juli 2019 is een arrest gepubliceerd van het Gerechtshof Amsterdam, dat een aardig inkijkje geeft in een discussie die in het civiele arbeidsrecht geregeld wordt gevoerd, te weten of iemand …
 • Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing. Kan eenzijdige overplaatsing zomaar?

  Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

  Capra Advocaten Reageer
  Ik prijs mij al jarenlang gelukkig met een praktijk met klanten uit zowel het publieke als het private arbeidsrecht. Met de normalisering in aantocht stellen overheidswerkgevers de advocaten van …
 • Payrolling onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Hoe gelijk is gelijk?

  Payrolling onder de Wab

  Capra Advocaten Reageer
  Op 28 mei van dit jaar is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) door de Eerste Kamer aangenomen. Nu het stof is neergedwarreld komt de vraag op wat deze wet voor iedere organisatie betekent.
 • Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

  Reageer
  Zoals bekend, vallen per 1 januari 2020 de meeste ambtenaren onder het arbeidsrecht. Overheidswerkgever en werknemer krijgen dan ook te maken met het opzegverbod tijdens ziekte. Met de uitspraak van …

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meest gelezen

Contactgegevens

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch  

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch     
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.nl


Vestiging Maastricht               
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl