of 59318 LinkedIn

De beleidswaardengenerator©

De beleidswaardengenerator©. Spelen met de beleidswaarden, eerst het huiswerk af en dan pas buiten spelen!
Antea Group Reageer

Spelen met de beleidswaarden, eerst het huiswerk af en dan pas buiten spelen!

De Omgevingswet (art. 1.3 Ow) streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie?

Dat vraagt om een vertaalslag van enkele behoorlijke containerbegrippen; veilig, gezond en goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet introduceert hiervoor de omgevingswaarden en maakt onderscheid in verplichte- en autonome omgevingswaarden.

 

 

In het vigerende beleid komen vele honderden dan wel duizenden andere beleidswaarden voor. Hoe brengt u deze vigerende en nieuwe beleidswaarden in beeld? En hoe geeft u het analysekader vorm? Met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren om deze beleidswaarden gereed te maken voordat de bestuurlijke- en ambtelijke afwegingsruimte mogelijk wordt  gemaakt.

 

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Antea Group heeft hiervoor de Beleidswaardengenerator© ontwikkeld. Een applicatie waarmee u inzicht krijgt in de waardering van uw fysieke leefomgeving, integrale beleidskeuzes kunt maken en uw bestuurlijke afwegingsruimte kunt bepalen. Een applicatie waarmee u per instrument van de Omgevingswet kunt kiezen uit alle beschikbare beleidswaarden om uitdrukking te geven aan de doelen vanuit uw omgevingsvisie en deze te vertalen in het omgevingsplan.

 

Beleidswaardengenerator

De Beleidswaardengenerator© omvat zowel alle verplichte- (Besluit Kwaliteit Leefomgeving, provinciale Omgevingsverordening en de waterschap verordening) als lokale beleidswaarden (vigerende beleid). Hiermee heeft u een overzicht vanuit het vereiste integrale kader (en samenhang) voordat u aan de invulling van uw Omgevingswet-instrumentarium begint!

 

Contact

Robert Forkink

T: +31 (0)570 67 94 05

M: +31 (0)6 51 49 41 34

E: robert.forkink@anteagroup.com

 

Edwin Oude Weernink

T: +31 (0)6 57 99 56 99

E: edwin.oudeweernink@anteagroup.com

 

SCHRIJF JE IN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONTWIKKELINGEN RONDOM DE OMGEVINGSWET.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Masterclasses Circulaire Economie

 

Masterclass circulair aanbesteden

9 mei 2019


Masterclass circulaire gebiedsontwikkeling

23 mei 2019


Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers