of 61869 LinkedIn

Geef BES-eilanders volwaardige democratische rechten

Gerrit van der Meij 1 reactie

De bewoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden intensiever bestuurd door de regering dan de Nederlanders in het europese deel van ons land.

Want deze eilandbewoners kunnen geen provinciaal bestuur kiezen. Aldaar ontbreekt de provincie geheel. In plaats daarvan regelt onze regering daar ook vrijwel alle regionale zaken, dan wel de eenzijdig door de regering benoemde Rijksvertegenwoordiger. 

 

Verder hebben de lokale besturen op de BES-eilanden (de eilandsraden) ook minder bevoegdheden dan de gemeenteraden. De eilandsraden mogen namelijk niet zelfstandig beslissen om in beslotenheid te vergaderen en zij mogen niet adviseren wie hun nieuwe voorzitter (de gezaghebber) wordt. Verder mogen zij in beslotenheid alleen over een deel van de zaken beslissen waar een gemeenteraad alsdan over mag beslissen. En zo heersen op de eilanden de regering, de Rijksvertegenwoordiger en de ook eenzijdig door de regering benoemde gezaghebbers naast en in plaats van door de bevolking gekozen besturen.

 

Bij de directe verkiezingen van de Tweede en de indirecte voor de Eerste Kamer tellen de stemmen van de bewoners van de BES-eilanden echter niet zwaarder mee dan in het Europese deel van ons land. Daarmee worden zij zonder meer benadeeld ten opzichte van de kiezers in Europees Nederland. Want de eilandbewoners hebben door de intensievere bemoeïng van de regering met hun bestaan beduidend meer belang bij het kunnen kiezen van vertegenwoordigers in de Eerste en de Tweede Kamer dan de Europese Nederlanders. De gelijke behandeling van alle kiezers in de vorm van de evenredige vertegenwoordiging leidt hier toch echt tot ongelijkheid in plaats van tot gelijkheid. Door de duidelijk verschillende bestuurlijke omstandigheden tussen het caribische en het Europese deel van Nederland.

De Kieswet laat deze ongelijkheid echter buiten beschouwing en is dus op dit punt zonder meer in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. En ook met het beginsel van behoorlijk bestuur dat de overheid geen regelingen bedenkt en invoert die willekeur veroorzaken. 

 

Het is dus hoog tijd de Kieswet zo aan te passen dat de stemmen van de kiezers op de BES-eilanden zwaarder gaan wegen dan die van de Europese Nederlanders. In die mate dat hun ongelijke omstandigheden worden gecorrigeerd door een zwaarder wegende stem. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen voor hen zelf. En bij de Eerste-Kamerverkiezing voor de door hen gekozen leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer. Die gelijktijdig met de provinciale staten worden gekozen.

Gezien het ontbreken van een provinciebestuur plus geringere bevoegdheden voor het lokale bestuur moeten hun stemmen grofweg anderhalf maal zo veel gaan meetellen als nu het geval is. Zodat zij eindelijk wel echt gelijk worden behandeld bij de verkiezingen voor de Tweede en voor de Eerste Kamer.

 

Gerrit van der Meijciviel-planoloog

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Niet een heel goed idee dit. Ik zit er niet op te wachten dat de mensen daar meer invloed krijgen op het hier. Evengoed als me daar vindt dat wij minder invloed zouden moeten hebben, terecht overigens.
Beter was het - inmiddels niet meer gezien de situatie - dat we de eilanden aan Venezuela hadden gelaten.