of 61441 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Nieuwe inburgeringswet grote opgave voor gemeenten

  Nieuwe inburgeringswet grote opgave voor gemeenten

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Nederlandse overheden staan aan de vooravond van een grote opgave: vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet inburgering. Met taal, inburgeren en werken als belangrijkste pijlers, zodat nieuwkomers …
 • Bijzondere persoonsgegevens. Een alcohol- of drugstest op het werk: mag dat?

  Een alcohol- of drugstest op het werk: mag dat?

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Het is een ervaringsregel dat werknemers die dagelijks in een bepaalde werksituatie verkeren na verloop van tijd minder voorzichtig worden. Als werkgever moet u er niet aan denken dat u op enig …
 • Grip op sociaal domein (summercourse). De laatste stand van zaken, ontwikkelingen en budgettaire veranderingen

  Grip op sociaal domein

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De afgelopen periode heeft laten zien dat de decentralisaties in het sociaal domein veel geld kosten, dat er tekorten ontstaan en dat gemeenten moeite hebben om grip te krijgen.
 • Financiële positie gemeenten onder druk. Sociaal domein grootste financiële risico

  Financiële positie gemeenten onder druk

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Sociaal domein grootste financiële risico voor de komende jaren. Flevoland presteert op alle fronten bovengemiddeld, Zeeland heeft het zwaar. Kleine gemeenten scoren financieel beter dan grote.
 • Hogere zorgkosten wijkteams?

  Analyseer de situatie in uw gemeente integraal en snel! Wijkteams zorgen niet voor lagere maar juist hogere zorgkosten, stelt het Centraal Planbureau. Achter deze constatering steekt een …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.