of 64277 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Gebruik CoronaCheck-app door werkgevers

  BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie
  Met ingang van 25 september 2021 is het gebruik van de CoronaCheck-app op een aantal locaties (waaronder de horeca en evenementen) verplicht. Bezoekers van deze locaties moeten dan een …
 • Actualiteitensessies Overheid

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Op 21 en 28 oktober 2021 tussen 13.00 - 15.00 uur vinden de jaarlijkse kosteloze Actualiteitendagen Overheid van BDO online plaats. Wij hebben ervoor gekozen om u deze …
 • Werkplein Hart van West-Brabant. Uitvoeringsorganisatie klaar voor de nieuwe Wet inburgering.

  Werkplein Hart van West-Brabant

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Uitvoeringsorganisatie klaar voor de nieuwe Wet inburgering. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Een half jaar voordat het zover is, staan Werkplein Hart van West-Brabant …
 • Stopzetten thuiswerken kan onredelijk zijn

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Er bestaat geen algemeen recht op thuiswerken, zo oordeelde de rechtbank Gelderland medio 2020. Dit uitgangspunt behoeft inmiddels wat nuancering. Zo is er wetgeving in parlementaire behandeling op …
 • Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Het stelsel van contractsvormen en arbeidsvoorwaarden wordt steeds complexer. Dit zorgt voor steeds meer onzekerheid bij werknemers ten aanzien van hun rechten en sociale beschermingen. De Europese …
 • Maak uw organisatie ‘thuiswerkproof’. Een thuiswerkregeling opstellen

  Maak uw organisatie ‘thuiswerkproof’

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken blijkt veel werkgevers en werknemers goed te bevallen. Zo is de productiviteit van werknemers in veel gevallen gestegen en nam het …
 • Arbeidswijzer 2021: arbeidsrecht in coronatijd.

  Arbeidswijzer 2021: arbeidsrecht in coronatijd

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  BDO Legal biedt ondernemers en organisaties al vele jaren nieuwe perspectieven op het gebied van het arbeidsrecht door het uitbrengen van de ‘Arbeidswijzer’: een uitgebreid overzicht van …
 • Wetsvoorstel: wet werken waar je wil

  BDO Accountants & Adviseurs 3 reacties
  Het stond al langer op de planning van D66 en GroenLinks: een wettelijk recht op thuiswerken introduceren. Het coronavirus heeft dit echter in een stroomversnelling gebracht. Sinds de uitbraak van …
 • Ontslag wegens privégedragingen

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Op 6 januari 2021 werden we geconfronteerd met bizarre beelden uit de Verenigde Staten van de bestorming van het Capitool. Terwijl het strafrechtelijk onderzoek in volle gang is besluiten steeds …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Webinars

21 & 28 oktober      

Actualiteitensessies Overheid

 • Integrated Reporting en duurzaamheid 
 • IT (informatiebeveiliging blijft actueel) 
 • Audit actualia (Tozo, rechtmatigheidsverantwoording, Horizontaal toezicht, fraude, data analyse sociaal domein)

 

REGISTREREN

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.