of 59345 LinkedIn

Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige (technische) kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.                   Lees meer


Antea Group

Understanding Today. Improving Tomorrow.


 • De week van de circulaire economie. Het is nu het moment om te investeren in een verandering van lineair naar circulair, waarbij het hergebruik van grondstoffen centraal staat.

  De week van de circulaire economie

  Antea Group Reageer
  De week van 15 tot en met 19 januari 2018 stond landelijk in het teken van de Circulaire Economie. Antea Group sluit zich hier graag bij aan.
 • Onderdoorgang mét beweegbare waterkering in Ridderkerk. Conflicterende belangen van stakeholders succesvol geborgd.

  Onderdoorgang mét beweegbare waterkering in Ridderkerk

  Antea Group Reageer
  Deze maand is de onderdoorgang van de Rijksstraatweg te Ridderkerk opgeleverd. Een onderdoorgang mét beweegbare waterkering waarbij Antea Group vanaf de eerste functionele eisen, de …
 • Samen werken aan een beter bereikbaar Waterland. Optimale samenwerking is vanaf de start als kritieke succesfactor bestempeld

  Samen werken aan een beter bereikbaar Waterland

  Antea Group Reageer
  Het programma Bereikbaarheid Waterland is opgezet door Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Waterland, Purmerend en Edam-Volendam. Vanuit het programma bereidt …
 • Beheer centraal in de vervangingsopgave. In de periode 2020-2025 staat er een enorme vervangingsopgave van de openbare ruimte te wachten

  Beheer centraal in de vervangingsopgave

  Reageer
  Help! In de periode 2020-2025 staat er een enorme vervangingsopgave van de openbare ruimte te wachten. Veel infrastructuur en kunstwerken zijn rond de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd en …
 • Bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures. Bij het indienen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures is, anders dan bij civiele rechtszaken, juridische bijstand van een advocaat niet verplicht.

  Bijstand bij bezwaar- en beroepsprocedures

  Reageer
  Stel, de gemeente wil een bestemmingsplan vaststellen voor het realiseren van twee kantoorgebouwen. Het ontwerp bestemmingsplan stuit op veel weerstand uit de omgeving en er worden veel zienswijzen …
 • Langlopende emotionele en politieke zaken. De rechtsvraag is meestal helder en duidelijk, maar wordt vertroebeld door emotionele en politieke elementen, argumenten en gevoelens.

  Langlopende emotionele en politieke zaken

  Reageer
  Als jurist, die regelmatig beroepsprocedures voert bij rechtbanken, hoven en de Raad van State, behandel je met enige regelmaat zaken die al lang lopen. Vaak is het daarbij niet eens de juridische …
 • Ruilverkaveling en verjaring van grondeigendom. De Nederlandse wet kent twee varianten van verjaring: de verkrijgende- en de bevrijdende verjaring

  Ruilverkaveling en verjaring van grondeigendom

  Reageer
  Verkrijging van grondeigendom kan plaatsvinden door een geslaagd beroep op verjaring. De Nederlandse wet kent twee varianten van verjaring: de verkrijgende- en de bevrijdende verjaring.
 • Klimaatadaptatie netwerk Noord-Nederland. Netwerk bestaat uit overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties

  Klimaatadaptatie netwerk Noord-Nederland

  Reageer
  Tijdens de Noordelijke Klimaattop, afgelopen donderdag 9 november 2017 in de Energy Academy Europe, ondertekende Antea Group de uitgangspunten van het netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland. Dit …

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Tolhuisweg 57, 8443 DV  Heerenveen

Postbus 24, 8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meest gelezen

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers