of 64740 LinkedIn

Presentaties debat 'De gezonde ambtenaar': Verzuim: oorzaken, risico’s, kansen

De gezonde ambtenaar


Verzuim: oorzaken, risico’s, kansen


Het ziekteverzuim bij gemeenten stijgt. In 2016 nam het met 0,3 procent toe tot 5,6 procent, terwijl het landelijk gemiddelde op 4,3 procent ligt. Met name het langdurig ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren neemt toe. De redenen daarvoor zijn niet gemakkelijk te isoleren. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat mensen die vaak overwerken en een flexibel contract hebben minder vaak ziek zijn dan de gemiddelde werknemer. En dat medewerkers in een organisatie waarin ze zich niet veilig voelen en zich uitspreken, juist vaker ziek zijn.

 

Wat zijn de oorzaken van het hoge ziekteverzuim bij de overheid? En is het mogelijk een persoonlijk risicoprofiel op te stellen en een verzuimkans formule te hanteren om te zien welke risicofactoren er per ambtenaar van toepassing zijn en welke maatregelen er nodig zijn om verzuim te voorkomen?

 

Daar praat een keur van deskundigen over tijdens het debat Verzuim: oorzaken, risico's en kansen’. Het debat wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA: de zorgverzekeraar voor gemeenten, provincies en waterschappen. De dagvoorzitters zijn Harmke Pijpers in Leiden en Elisabeth van den Hoogen in Nijmegen.

 

Afbeelding            Afbeelding 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen

 

12:00  uur           Ontvangst incl. lunch

13:00 uur            Openingswoord door Eric de Kluis, hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur

13.05 uur            Welkomstwoord Arne van Hout, gemeentesecretaris Nijmegen

13:20 uur            Hoe veilig voelt de ambtenaar zich? Ber Damen, directeur Berenschot

13:50 uur            Doorbreek de angstcultuur bij de overheid, Marjan Haselhoff, BuroKracht

14:20 uur            Intermezzo door Change Your Rhythm

14.30 uur            eHealth: Verzuim verminderen met persoonlijke preventie op maat, dr. Coenraad van Kalken, oncoloog en oprichter NIPED Instituut

15.00 uur            'Positieve gezondheid' in de praktijk – Ellen van Steekelenburg, Institute for Positive Health

15:30 uur            Pauze  

15:50  uur           Beroepstrots en arbeidstevredenheid, Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt CAOP

16:20 uur            Intermezzo door Change Your Rhythm

16.30 uur            De gelukkige en gezonde ambtenaar - Ap Dijksterhuis, professor Radboud Universiteit

17:00  uur           Slotwoord en netwerkborrel

 

Sprekers

 

Afbeelding

Hoe veilig voelt de ambtenaar zich? Ber Damen, directeur Berenschot
Bedrijfskundige en organisatiepsycholoog Ber Damen is directeur van Berenschot, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken bij publieke en private organisaties. Damen gaat in op de vraag in hoeverre gevoelens van onveiligheid kunnen leiden tot minder prestatie op de werkvloer en tot ziekteverzuim. Hoe creëer je een werkomgeving waarin je je ‘menselijk kapitaal’ ontwikkeld en veilig stelt? 

 

Afbeelding

Marjan Haselhoff is directeur/eigenaar van BuroKracht sinds 2009, zelfstandig trainer en schrijver van het boek "Hoe krijgen ze me zo gek". Ze vertelt vandaag over het doorbreken van de angstcultuur bij de overheid. 

 

 

 

Afbeeldingdr. Coenraad van Kalken is arts en kankeronderzoeker. Hij is de oprichter van het NIPED instituut en stond aan de wieg van de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC). Hoe kan je verzuim verminderen met E-Health op maat? De beste manier om langdurige uitval tegen te gaan is te voorkomen dat mensen langdurig ziek worden. Naast het tijdig opsporen van werkstress en een verstoord werkvermogen, is ook de gezondheidssituatie van grote invloed op het voorkomen van chronische ziekte en langdurig verzuim. De Persoonlijke Gezondheidscheck van het NIPED Instituut is een innovatief instrument voor vroegdiagnostiek en persoonlijke preventie. 


AfbeeldingEllen van Steekelenburg, is opgeleid als bewegingswetenschapper, public health professional en coach. Ze stelde een inventarisatie (2016) op over Positieve gezondheid in Nederland, in opdracht van Institute for Positive Health (IPH), in samenwerking met Machteld Huber. Ze werkt aan het opzetten van een IPH proof netwerk om goede voorbeelden van Positieve gezondheid, met zes dimensies, in de etalage te zetten. En ze is adviseur publieke gezondheid bij GGD Hollands Midden, ter ondersteuning van 19 gemeenten en hun partners.Tijdens de sessie neemt Ellen u mee in de laatste ontwikkelingen van Positieve gezondheid en geeft zij ook enkele concrete voorbeelden hoe u ermee aan de slag kunt.

 

Afbeelding

Geluk = 40 % genen + 10 % omstandigheden + 50 % keuze / gedrag. Geluksprofessor Ap Dijksterhuis, sociaal psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef er een boek over. Vanmiddag vertelt hij ons over onderzoek naar gelukkige mensen en ambtenaren.
AfbeeldingEen gemotiveerde ambtenaar is een gezonde ambtenaar. Het gemotiveerd houden van medewerkers, kan echter veel beter in ons land. Of het nu gaat om ambtenaren of om alle werkenden in de (semi-) publieke sector. Actuele berichten in de media maanden zijn daarvoor illustratief. Verpleegkundigen, leraren, politieagenten, gemeenteambtenaren, geven allemaal aan dat zij teveel werkdruk ervaren en nauwelijks toe te komen aan ‘hun eigen werk’. Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt bij het CAOP, gaat in op hoe de huidige introductie van organisatiemodellen uit de private sector, zoals New Public Management, de motivatie van werkenden in de publieke sector juist onder druk zet. Banis spreekt van een 'verweesde' publieke sector.

Data en Locatie

# 23 november 2017 - Gemeente Leiden

 

# 7 december 2017 - Gemeente Nijmegen Afbeelding

 

Dit debat is uitsluitend voor ambtenaren en bestuurders!

GRATIS TOEGANG EN INCL. LUNCH


Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Gemeente Leiden


 

Afbeelding

Gemeente Nijmegen
Stadhuis - de Burgerzaal
Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen