of 60831 LinkedIn

10 miljoen voor Q-koorts, geen compensatie

Kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor ondersteuning van Q-koortpatiënten, maar dit mag niet gezien worden als het nemen van juridische verantwoordelijkheid.

Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar zodat patiënten met Q-koorts kunnen worden ondersteund met advies, begeleiding en onderzoek. Het is niet de bedoeling dat patiënten met dat geld schadeloos worden gesteld.

Uitzonderlijk
Het geld komt er vanwege de ,,uitzonderlijke en indringende gevolgen'' van de epidemie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) schrijven dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op een kritisch rapport van de Nationale ombudsman over de aanpak van de Q-koortsuitbraak.

Herstel van vetrouwen
Ombudsman Alex Brenninkmeijer pleitte wel voor een tegemoetkoming voor de getroffenen van de uitbraak in 2007. Zeker 25 mensen met Q-koorts zijn overleden, tienduizenden raakten afgelopen jaren besmet en nog steeds ondervinden veel patiënten dagelijks de gevolgen. Brenninkmeijer vindt dat de overheid te weinig oog had en heeft voor de mensen die ziek werden. Hij vindt dan ook dat er te traag is gehandeld en dat daarmee het vertrouwen van burgers is geschonden. Excuses zijn volgens hem op zijn plaats. Schippers en Bleker schrijven het te betreuren dat het vertrouwen in de overheid is geschaad en ze willen dat herstellen.

Handreiking
Om de getroffen patiënten een handreiking te doen, stelt het kabinet 10 miljoen euro ter beschikking aan een onafhankelijke stichting, die dat budget kan inzetten om chronische Q-koorts en QVS patiënten als groep te ondersteunen met onder andere advies, begeleiding en onderzoek. Zo kan de stichting individuele patiënten informeren over bestaande regelingen.

Niet onbehoorlijk
Het kabinet erkende al na eerder onderzoek dat er doortastender had moeten worden opgetreden na de uitbraak. Schippers en Bleker delen niet de conclusie van de ombudsman dat de overheid ,,in strijd met de behoorlijkheid'' heeft gehandeld. Zijn pleidooi voor een bevolkingsonderzoek naar Q-koorts wijzen ze eveneens af.

 

Geen schuldbekentenis 
Het kabinet doet er alles aan om te voorkomen dat het beschikbaar stellen van het geld uitgelegd zou kunnen worden als een schuldbekentenis. In de brief stellen de ministers dan ook: 'Het kabinet doet dit niet vanuit enige juridische verplichting tot schadevergoeding of nadeelcompensatie, maar vanwege de uitzonderlijke en indringende gevolgen van de epidemie voor betrokkenen.'"

Toenadering

Voorzitter Michel van den Berg van patiëntenvereniging Q-uestion ziet de brief als een serieuze poging tot toenadering tot de getroffen patiënten. ,,We zijn verheugd met het gebaar", zegt hij. ,,Het is een goed begin. Maar excuses zijn het niet en het is ook niet genoeg. Voor de slachtoffers is een schadeloosstelling erg belangrijk."


Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.