of 59250 LinkedIn

Wouter Boonstra

Wouter is als freelance journalist verbonden aan Binnenlands Bestuur.

 

Website: www.wouterboonstra.com

Twitter: @wouterboonstra

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
wouter_boonstra@yahoo.com
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 144 08 705
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Wouter Boonstra
Twitter:
Twitter profiel van Wouter Boonstra

Recente Artikelen

 • Volgens de VNG is minister Grapperhaus te terughoudend met nieuwe wetgeving voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In de aanloop naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met de minister over ondermijnende criminaliteit heeft de VNG een wensenlijstje opgesteld waarin zij het kabinet vraagt om meer inzet.

  VNG: betere aanpak ondermijnende criminaliteit

  5 reacties

  In de aanloop naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over ondermijnende criminaliteit heeft de VNG een wensenlijstje opgesteld waarin zij het kabinet vraagt om meer inzet. Volgens de VNG is de minister te terughoudend met nieuwe wetgeving.

 • Gemeenten moeten bij hun lobby in Den Haag in oplossingen denken, de Haagse problematiek meewegen en weten hoe de hazen er lopen. Die tips destilleerden auteurs Jur de Haan en Erik van Venetië uit gesprekken met topambtenaren en Kamerleden voor hun boek Door Haagse Ogen.

  ‘Geen Randstaddenken in Den Haag’

  Reageer

  Gemeenten moeten bij hun lobby in Den Haag weten hoe de hazen daar lopen, in oplossingen denken en de Haagse problematiek meewegen. Die tips destilleerden auteurs Jur de Haan en Erik van Venetië uit gesprekken met topambtenaren en Kamerleden voor hun boek Door Haagse Ogen.

 • De Utrechtse wethouder Victor Everhardt gaat op korte termijn in gesprek met Veilig Thuis Utrecht over de verontrustende signalen over het functioneren van de organisatie. Ook het ministerie van VWS en de Inspectie schuiven aan. Volgens de wethouder is er bij de Inspectie geen twijfel over de kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht.

  'Geen twijfel aan kwaliteit Veilig Thuis'

  Reageer

  De Utrechtse wethouder Victor Everhardt gaat binnenkort met Veilig Thuis Utrecht in gesprek over verontrustende signalen over het functioneren van de organisatie. Het ministerie van VWS en de Inspectie schuiven ook aan. Volgens de wethouder twijfelt de Inspectie niet aan de kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht.

 • De voormalige Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs die eerder onterecht met disciplinair strafontslag was gestuurd eist bijna twee ton van de gemeente Nuenen. De rechter veegde het strafontslag van tafel, maar hield het subsidiair ontslag in stand. Van der Kruijs vindt dat de verstoorde verhoudingen vooral aan de gemeente te wijten zijn. Hij eist 115.000 euro ontslagvergoeding en 65.000 euro compensatie voor zijn gekorte uitkering om zijn vervroegde pensioen.

  Ontslagen ambtenaar Nuenen eist twee ton

  Reageer

  De eerder onterecht met disciplinair strafontslag gestuurde Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs eist bijna twee ton van de gemeente Nuenen. De rechter veegde het strafontslag van tafel, maar hield het subsidiair ontslag in stand. Van der Kruijs vindt dat de verstoorde verhoudingen vooral aan de gemeente te wijten zijn. Hij eist 115.000 euro ontslagvergoeding en 65.000 euro compensatie voor zijn gekorte uitkering om zijn vervroegde pensioen.

 • Grote steden hebben zelden langdurige, intensieve en op maat gemaakte aandacht voor kansarme mensen in de bijstand, als zij hen eenmaal hebben geactiveerd. Gevolg is dat de doorgroei naar werk heel gering is. Dat blijkt uit onderzoek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer. ‘De zachte hand is een slap handje.’

  Vervolgaandacht voor bijstandsgerechtigde minimaal

  2 reacties

  Grote steden schermen graag met mooie cijfers over hoe zij kansarme mensen in de bijstand hebben geactiveerd, maar uit onderzoek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer blijkt dat aandacht zelden langdurig, intensief en op maat is en soms erg vrijblijvend. ‘De zachte hand is een slap handje.’

 • Mensen krijgen meer werkzekerheid door het aanbieden van een basisbaan dan van een basisinkomen, stelt de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart. Werkbrigades in de hoofdstad zijn daar volgens hem een goed voorbeeld van. Zij werken met een echt contract voor twee jaar tegen het minimumloon.'

  ‘Liever basisbaan dan basisinkomen’

  9 reacties

  Als het aan de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart ligt, krijgen mensen meer werkzekerheid door het aanbieden van een basisbaan dan van een basisinkomen. De Amsterdamse “werkbrigades” die met contract werken tegen het minimumloon zijn daar een goed voorbeeld van. ‘Een goed idee is aan burgers te vragen welke basisbanen er dan moeten komen.’

 • Aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen door Veilig Thuis van kindermishandeling zijn voor een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad de reden om wethouder Victor Everhardt (D66) te vragen in te grijpen. Everhardt wijst erop dat het toezicht bij de Inspectie Jeugdzorg ligt, maar PvdA-raadslid Bouchra Dibi vindt dat de politiek nu aan zet is.

  Utrechtse raad is situatie Veilig Thuis zat

  5 reacties

  De Utrechtse gemeenteraad wil dat wethouder Victor Everhardt (D66) ingrijpt bij Veilig Thuis vanwege aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling. Volgens Everhardt ligt het toezicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) en moet die eerst tekortkomingen constateren, maar PvdA-raadslid Bouchra Dibi vindt dat de politiek aan zet is.

 • Volgens de Overijsselse CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum is het hoog tijd de banden met Duitsland aan te halen, nu het regeerakkoord van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor het eerst ingaat op de belangrijke relatie met Nederland. ‘Het klinkt wat gechargeerd, maar Oost-Nederland kan het centrum van Europa worden.’

  ‘Oost-Nederland kan centrum van Europa worden’

  4 reacties

  Nu het regeerakkoord van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor het eerst ingaat op de belangrijke relatie met Nederland is het volgens de Overijsselse CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum hoog tijd de banden met Duitsland aan te halen. ‘Het klinkt wat gechargeerd, maar Oost-Nederland kan het centrum van Europa worden.’

 • Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bevestigen de uitkomsten van de enquête van Raadslid.Nu onder 1400 raadsleden dat er veel zorgen onder hen zijn over hun invloed op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze noemt deze resultaten "herkenbaar".

  Ollongren: Zorgen raadsleden herkenbaar

  10 reacties

  De uitkomsten van de enquête van Raadslid.Nu onder 1400 raadsleden zijn herkenbaar, aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ze bevestigen dat er veel zorgen onder raadsleden zijn over hun invloed op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 • Gemeenten zijn sinds 1 juli 2016 verantwoordelijk voor re-integratie van mensen uit de doelgroep Participatiewet die met loonkostensubsidie werken of in de afgelopen twee jaar met loonkostensubsidie hebben gewerkt en hun baan verliezen. Dit geldt ook als ze ‘ziek uit dienst’ gaan. Het UWV geeft ze dan een Ziektewetuitkering, maar de re-integratietaak ligt bij gemeenten. Het UWV licht gemeenten sinds 1 januari 2017 via het Inlichtingenbureau in over een ziektemelding. Maar gemeenten lijken er nog weinig prioriteit aan te geven, omdat ze het signaal niet kennen, de gemeente het niet heeft ingeregeld of de juiste personen het signaal niet ontvangen.

  Gemeenten onwennig met vangnetters ziektewet

  5 reacties

  Veel gemeenten worstelen nog met de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Sinds 1 januari 2017 meldt het UWV bij een gemeente dat er een  ‘vangnetter ziektewet ‘ is bijgekomen, maar de aantallen zijn voor gemeenten vaak te klein om beleid op in te richten. Binnen UWV-regiokantoren leven daar zorgen over.

 • Het aantal mantelzorgende ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie wordt door leidinggevenden fors onderschat. Dat blijkt uit de Benchmark Gemeenten, uitgevoerd in 16 gemeenten door Stichting Werk&Mantelzorg. Veel mantelzorgers melden zich niet als zodanig bij hun werkgever. Ze zien mantelzorgen als privézaak of durven het niet te melden bij hun leidinggevende uit angst voor negatieve gevolgen voor hun loopbaan.

  Aantal mantelzorgende gemeenteambtenaren onderschat

  1 reactie

  Leidinggevenden onderschatten het aantal mantelzorgers binnen de gemeentelijke organisatie fors. Dat blijkt uit de Benchmark Gemeenten, uitgevoerd in 16 gemeenten door Stichting Werk&Mantelzorg. Veel mantelzorgers melden zich niet als zodanig bij hun werkgever, zien mantelzorgen als privézaak of durven het niet te melden bij hun leidinggevende uit angst voor negatieve gevolgen voor hun loopbaan.

 • Het lijmen van de harde zorgknip bij 18-/18+ is symptoombestrijding die de aandacht van de bredere aanpak rond inkomen, huisvesting, onderwijs of werk en versterking van het netwerk wegtrekt. Stichting Zwerfjongeren Nederland pleit voor een verschuiving van de inzet naar basale noden en ontwikkelingspotentieel van jongeren. ‘De basis moet op orde zijn.'

  ‘Lijmen zorgknip 18-/18+ is symptoombestrijding’

  1 reactie

  De harde zorgknip bij 18-/18+ wekt de urgentie aan voor de aanpak van dat probleem, maar trekt aandacht weg van de bredere aanpak rond inkomen, huisvesting, onderwijs of werk en versterking van het netwerk. Na lang onderzoek van DRIFT pleit Stichting Zwerfjongeren Nederland daarom voor een verschuiving van de inzet naar basale noden en ontwikkelingspotentieel van jongeren. ‘De basis moet op orde zijn’.

 • Gemeenten erkennen de positie van de arbeidsdeskundige onvoldoende, waardoor hun doelgroep, mensen met een arbeidsbeperking, niet goed wordt gezien. Dat leidt tot negatieve persoonlijke en maatschappelijke effecten en is zelfs schadelijk voor de gemeentelijke portemonnee.

  Arbeidsdeskundigheid gemeenten ondermaats

  4 reacties

  Gebrek aan arbeidsdeskundigheid bij gemeenten leidt tot mismatches, niet zichtbare arbeidsbeperkingen en meer mensen op de bank, zegt het Platform Sociaal Domein. 

Recente Achtergrond Artikelen

 • Gemeenten erkennen de positie van de arbeidsdeskundige onvoldoende, waardoor hun doelgroep – mensen met een arbeidsbeperking – niet goed wordt gezien. Dat leidt tot negatieve persoonlijke en maatschappelijke effecten en is zelfs schadelijk voor de gemeentelijke portemonnee.

  Niet zeuren, aan het werk

  Reageer

  Gebrek aan arbeidsdeskundigheid bij gemeenten leidt tot mismatches, niet zichtbare arbeidsbeperkingen en meer mensen op de bank. Dat stelt het Platform Sociaal Domein. ‘Klantmanagers in de re-integratie lopen tegen hun grenzen aan.’

 • ‘De problemen van kwetsbare jongeren verdwijnen niet na hun 18de jaar, maar ze krijgen wel te maken met andere zorgwetgeving. Ze moeten hun zorgverzekering en hun huur betalen. Dat is een grote overgang. Juist op deze leeftijd goede passende hulp bieden, maakt veel uit voor de rest van hun leven’, aldus de Amsterdamse D66-wethouder Simone Kukenheim over het besluit het eigen risico te vergoeden van 18-jarigen die hun GGZ-behandeling dreigen te staken. Met een pilot wil de gemeente voorkomen dat deze jongeren later terugkomen met veel grotere problemen.

  Voorkom harde knip bij 18-jarige

  Reageer

  Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als ze 18 jaar worden, dienen gemeenten hen te ondersteunen in werk, inkomen, onderwijs, zorg, veiligheid en wonen. Goede resultaten worden behaald met een toekomstplan, een buddy en een levensfasegerichte methode.

 • Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

  ‘Wij hebben onze nek uitgestoken’

  Reageer

  Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

 • In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

  De zachte hand versus de harde

  Reageer

  In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

 • Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

  ‘Neem sociaal ondernemen serieus’

  Reageer

  Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

 • De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

  Kom van die bank af

  Reageer

  De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

 • Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

  Slim inspelen op de markt

  Reageer

  Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

 • Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

  ‘Driehoek is boegbeeld bij terreur’

  1 reactie

  Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

 • Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

  Bonus beschut werk onbeschut

  Reageer

  Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

 • De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

  Waaks op herkomst geld crowdfunding

  Reageer

  De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

 • Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

  Een pet te veel

  Reageer

  Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

  Quotumwet komt steeds dichterbij

  Reageer

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

 • Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

  Geen stok achter de deur

  Reageer

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

 • Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

  ‘Cliënt praat te weinig mee’

  Reageer

  Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

 • De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

  Hulp voor waakhond

  Reageer

  De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

 • Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

  Broeinest Brabant

  Reageer

  Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

 • De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt.

  Bedankt voor die bloemen!

  Reageer

  De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

 • Het risicoplafond was vastgelegd in het zogeheten Basisnet. Daarin waren na elf jaar overleg per 1 april 2015 harde afspraken gemaakt. De verbazing onder de gemeenten over de overschrijdingen was dan ook groot. Naast veiligheidsrisico’s heeft het niet nakomen van de afspraken gevolgen voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor en omwonenden voelen zich onveiliger.

  Gevaren op het spoor

  Reageer

  Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk stuurden eind mei een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het aantal gevaarlijke gastransporten door hun gemeenten het plafond van tien per jaar overschreed. Het bleken er meer dan 1900 te zijn geweest.

 • Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat de Wet Markt en overheid buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

  Welles nietes over oneerlijke concurrentie

  Reageer

  Horecaondernemers vinden dat de Wet Markt en overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

 • De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn.

  Verver’s vendetta

  Reageer

  De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn. Directeur Richard Breugem vertelt hoe zij het bedrijf met onwaarheden probeerde te slopen.

 • De Jan Evertsenstraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, ooit de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, had lang een negatief imago van leegstand, overlast en overvallen. De roofmoord op juwelier Fred Hund in 2011 was de druppel. Bewoners, ondernemers en vastgoed­eigenaren richtten Winkelstraatvereniging Jan Eef op en startten het initiatief Geef om de Jan Eef.

  Nieuw leven voor Jan Eef

  Reageer

  Een buurtcoöperatie zorgt voor reuring in de verloederde Jan Evertsenstraat, Amsterdam-West. De leden bepalen wie een winkelpand mag huren. De plannen gaan verder. ‘Over een paar jaar hebben we misschien wel vijftien losse panden in bezit.’

 • Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

  Preventie boven repressie

  Reageer

  Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

 • ‘Als gemeenten maar lang genoeg wachten wordt risicomanagement vanzelf crisismanagement, met alle gevolgen van dien’, schrijft André Maranus, lector Public Safety van de Management Business School in Rotterdam. In zijn onderzoek naar risicomanagement in kleine gemeenten (20 tot 50 duizend inwoners) vraagt Maranus zich af waarom gemeenten niet meer samenwerken. ‘Het risico­management in vijf onderzochte gemeenten komt qua inhoud 90 procent overeen.’

  Samen wel zo veilig

  Reageer

  Kleine gemeenten worstelen met risicomanagement. De kans op een crisis is klein, maar wat als er wel iets gebeurt? En doen ze niet te veel zelf, terwijl dat beter samen kan?