of 59221 LinkedIn

Wouter Boonstra

Wouter is als freelance journalist verbonden aan Binnenlands Bestuur.

 

Website: www.wouterboonstra.com

Twitter: @wouterboonstra

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
wouter_boonstra@yahoo.com
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 144 08 705
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Wouter Boonstra
Twitter:
Twitter profiel van Wouter Boonstra

Recente Artikelen

 • Het is belangrijk dat de Miljoenennota gewag maakt van het belang van gemeenten bij het bereiken van economische groei en een gezonde schatkist, vindt G32-voorzitter Ferd Crone.

  G32 vragen om meer investeringsruimte

  Reageer

  Het is belangrijk dat de Miljoenennota gewag maakt van het belang van gemeenten bij het bereiken van economische groei en een gezonde schatkist, vindt G32-voorzitter Ferd Crone. ‘We vragen nu om investeringsruimte in veiligheid, sociaal domein en infrastructuur.’

 • Aan het huidige kabinet heeft de VNG-voorzitter gevraagd de boel “schoon achter te laten” om vervolgens de onderhandelaars voor een nieuw kabinet op het hart te drukken het aanbod van de gemeenten richting een duurzaam Nederland met de nadruk op circulaire economie, klimaatbeleid en een energietransitie recht te doen.

  ‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld’

  Reageer

  Voor VNG-voorzitter Jan van Zanen was een zin in de Troonrede de kern van de huidige situatie: ‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld.’ In de periode tussen de voorbereiding van de beleidsarme begroting en het nieuwe regeerakkoord laten gemeenten hun prioriteiten doordringen bij de onderhandelaars. ‘Ze hebben de boodschap goed begrepen.’

 • De burgemeesters en wethouders van de vier grote steden hadden inhoudelijk al niet veel verwacht van de Troonrede en de Miljoenennota nog niet ingekeken. Het is vooral wachten op het regeerakkoord. Toch spreekt een enkeling van een gemiste kans.

  ‘Lang wachten op het regeerakkoord’

  1 reactie

  De burgemeesters en wethouders van de vier grote steden hadden inhoudelijk al niet veel verwacht van de Troonrede en de Miljoenennota nog niet ingekeken. Het is vooral wachten op het regeerakkoord. Toch spreekt een enkeling van een gemiste kans.

 • Pauline Krikke overhandigt de voorzittershamer aan Kajsa Ollongren

  G4: sterke steden maken sterk land

  Reageer

  Voor het eerst werd de voorzittershamer van de G4 overgedragen van een vrouw naar een vrouw. De Haagse burgemeester Pauline Krikke droeg het voorzitterschap over aan loco-burgemeester Kajsa Ollongren van Amsterdam. Het neerleggen van zijn taken door burgemeester van der Laan gisteren was reden de G4-bijeenkomst te versoberen door geen officieel ‘zwaaimoment’ te organiseren.

 • De verwachte baten van de Amsterdamse aanpak statushouders zijn twee keer zo groot als de kosten. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de effecten van de extra investeringen in de aanpak. Extra aandacht leidt statushouders eerder naar werk.

  Extra aandacht statushouders loont

  2 reacties

  De verwachte baten van de Amsterdamse aanpak statushouders zijn twee keer zo groot als de kosten. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de effecten van de extra investeringen in de aanpak. Extra aandacht leidt statushouders eerder naar werk.

 • De G32-gemeenten willen sociaal ondernemen en "impact first" vlottrekken. Als het aan voorzitter van de pijler Werk en Inkomen van de G32 en Edese wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) ligt, is de tijd van experimenten en pilots met sociaal ondernemen voorbij. ‘Gemeenten zijn de grootste showstopper voor sociaal ondernemerschap.’

  ‘Laat ambtenaar zelf nadenken’

  2 reacties

  De tijd van experimenten en pilots met sociaal ondernemen is voorbij, als het aan voorzitter van de pijler Werk en Inkomen van de G32 en Edese wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) ligt. ‘Gemeenten zijn de grootste showstopper voor sociaal ondernemerschap.’

 • Gorinchem kent de grootste relatieve instroom van bijstandsgerechtigden: tegenover elke 100 uitstromers stonden in deze arbeidsmarktregio 135 instromers. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden steeg tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend naar 472 duizend, blijkt uit de meeste recente cijfers van het CBS. De groei is vooral toe te schrijven aan statushouders uit Syrië en Eritrea.

  Gorinchem heeft relatief grootste bijstandsinstroom

  3 reacties

  Het aantal bijstandsgerechtigden steeg tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend naar 472 duizend, blijkt uit de meeste recente cijfers van het CBS. De groei is vooral toe te schrijven aan statushouders uit Syrië en Eritrea. De arbeidsmarktregio Gorinchem kent de grootste relatieve instroom.

 • Niet alleen de gemeente Den Haag, maar ook andere gemeenten kiezen ervoor om armoede onder kinderen te bestrijden door het vergoeden van smartphones. Het is een eigen afweging die gemeenten moeten maken, benadrukt staatssecretaris Klijnsma. Maar ze vindt het goed als andere gemeenten het voorbeeld volgen.

  Meer gemeenten vergoeden smartphone

  12 reacties

  Niet alleen de gemeente Den Haag kiest ervoor om armoede onder kinderen te bestrijden door het vergoeden van smartphones. Ook andere gemeenten nemen initiatieven in die richting. Gemeenten moeten hun eigen afweging maken, benadrukt staatssecretaris Klijnsma. Maar ze vindt het goed als andere gemeenten het voorbeeld volgen.

 • In 2016 kwamen 447 nieuwe signalen binnen bij het verzamelpunt zorgfraude. Dat is iets meer dan de 428 signalen in 2015. 14 procent van alle signalen ging over het persoonsgebonden budget. Dat blijkt uit de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

  447 signalen zorgfraude in 2016

  1 reactie

  In 2016 zijn 447 nieuwe signalen binnengekomen bij het verzamelpunt zorgfraude. Dat is iets meer dan de 428 signalen in 2015. Dat blijkt uit de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). 14 procent van alle signalen ging over persoonsgebonden budgetten. 

 • De provincie Overijssel moet alsnog onderzoek doen naar de gevolgen van het afschieten van ganzen in een aantal Natura 2000-gebieden, aldus de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het provinciebestuur heeft hiernaar onvoldoende onderzoek gedaan.

  Besluit ganzenafschot Overijssel weer afgewezen

  6 reacties

  Ganzen afschieten in een aantal Natura 2000-gebieden in Overijssel mag voorlopig niet. De provincie Overijssel moet alsnog onderzoek doen naar de gevolgen van het afschieten van de vogels, aldus de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het provinciebestuur heeft hiernaar onvoldoende onderzoek gedaan.

 • Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Innovatieve aanpakken geven hen een steun in de rug.

  Succesvolle innovatie in begeleiding naar werk

  2 reacties

  Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Innovatieve aanpakken geven hen een steun in de rug.

 • Drukte op het La Rambla-plein in Barcelona

  Reactie op aanslag vergt evenwichtskunst

  7 reacties

  Juist lokale bestuurders kunnen leren van de terreuraanslagen die recent in Europa hebben plaatsgevonden. De handreiking “Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders” geeft inzicht in maatschappelijke effecten van aanslagen en geeft bestuurders concrete handelingsperspectieven.

 • De grootste reorganisatie uit de geschiedenis van de gemeente Amsterdam was complex. De toenmalige Centrale Ondernemingsraad (COR) zette de kont lang tegen de krib, maar de nieuwe medezeggenschapsstructuur bleek toch logisch. Een terugblik met gemeentesecretaris Arjan van Gils en OR-voorzitter Mario Soriano.

  'Reorganisatie Amsterdam ging te veel topdown'

  3 reacties

  De grootste reorganisatie uit de geschiedenis van de gemeente Amsterdam was complex. De toenmalige Centrale Ondernemingsraad (COR) zette de kont lang tegen de krib, maar de nieuwe medezeggenschapsstructuur bleek toch logisch. Gemeentesecretaris Arjan van Gils en OR-voorzitter Mario Soriano blikken terug.

 • ‘De banenafspraak is mislukt’, zei directeur Illya Soffer van Ieder(In), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, eind mei in Nieuwsuur. Ruim een maand later bleek uit de tweemeting dat de banenafspraak tot en met 2016 (20.500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking) ruimschoots was gehaald: 22.554.

  Quotumwet als stok achter de deur

  2 reacties

  Overheidswerkgevers slagen er maar niet in, voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Dreigen met de Quotumwet moet hen aansporen de doelstelling voor 2017 wel te halen.

 • Tot grote teleurstelling van wethouder Patrick Welman heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de gemeente Enschede niet bij een aanvrager van bijzondere bijstand het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank mag opvragen alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. ‘Het rijk steekt zijn kop in het zand.’

  Kosten bewindstelling frustreren gemeenten

  5 reacties

  De gemeente Enschede mag niet het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank opvragen bij een aanvrager van bijzondere bijstand alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald, tot grote teleurstelling van wethouder Patrick Welman. ‘Het rijk steekt zijn kop in het zand.’

 • De Amsterdamse gemeenteraad gaat in tegen de wens van staatssecretaris Jetta Klijnsma om de bijstandsverordening van de stad aan te passen en kan daardoor niet meedoen aan het landelijke bijstandsexperiment. De gemeente Amsterdam zal in september zelf een pilot beginnen met een regelluwe bijstand op eigen voorwaarden.

  Amsterdam past bijstandsverordening niet aan

  4 reacties

  De gemeente Amsterdam past zijn bijstandsverordening niet aan en zal in september zelf een pilot beginnen met een regelluwe bijstand op eigen voorwaarden. Daarmee gaat de raad in tegen de wens van staatssecretaris Jetta Klijnsma en kan de stad niet meedoen aan het landelijke experiment.

 • Gun het Amsterdamse en Utrechtse bijstandsgerechtigden om mee te doen aan het juridisch en wetenschappelijk al goedgekeurde bijstandsexperiment in beide steden, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma tegen de raadsleden. De Amsterdamse raad moet dan woensdag wel instemmen met een “technische aanpassing” in de verordening.

  Oproep Klijnsma: pas verordening aan

  1 reactie

  Amsterdamse en Utrechtse raadsleden moeten het bijstandsgerechtigden gunnen mee te doen aan het juridisch en wetenschappelijk al goedgekeurde bijstandsexperiment in beide steden, vindt staatssecretaris Jetta Klijnsma. De Amsterdamse raad moet dan wel woensdag instemmen met een “technische aanpassing” in de verordening.

 • Niet alleen provincies, ook gemeentebesturen laten vaker onderzoek uitvoeren naar integriteitsschendingen zoals corruptie, fraude, belangenverstrengeling en intimidatie. Dat zegt prof. Hans van den Heuvel, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  ‘Ook vaker integriteitsonderzoek in gemeenten’

  3 reacties

  Niet alleen provincies, ook gemeentebesturen laten vaker onderzoek uitvoeren naar integriteitsschendingen zoals corruptie, fraude, belangenverstrengeling en intimidatie. Dat zegt prof. Hans van den Heuvel, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 • Het college van Zevenaar heeft zijn diep gemeende verontschuldigingen aangeboden aan eenieder die in het verleden is getroffen door “niet adequate keuzes” in arbeidsgeschillen. Het college reageert op de uitkomsten van een raadsenquête naar het personeelsbeleid van de gemeente.

  College Zevenaar biedt excuses aan

  7 reacties

  Niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Het college van Zevenaar heeft zijn diep gemeende verontschuldigingen aangeboden aan eenieder die in het verleden is getroffen door “niet adequate keuzes” in arbeidsgeschillen. Het college reageert op de uitkomsten van een raadsenquête naar het personeelsbeleid van de gemeente.

 • De VNG bevriest het overleg met sociale partners in de Werkkamer en heroverweegt haar positie erin. Reden hiervoor is dat het voornemen van de Werkkamer om met gezamenlijke voorstellen voor het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt richting het nieuwe kabinet te komen is gestrand.

  VNG bevriest overleg Werkkamer

  Reageer

  Het voornemen van de Werkkamer om met gezamenlijke voorstellen voor het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt richting het nieuwe kabinet te komen is gestrand. Reden voor de VNG om dit overleg met sociale partners te bevriezen en haar positie in de Werkkamer te heroverwegen.

 • De afspraak met het rijk is dat het macrobudget voor bijstandsuitkeringen toereikend moet zijn (medebewind), maar het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan daarmee in scherp contrast. ‘Alleen met toereikend budget kunnen zij hun wettelijke taak om bijstandsuitkeringen uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

  ‘Alle inwoners merken bijstandstekorten’

  1 reactie

  Het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan in scherp contrast met de afspraak dat het macrobudget toereikend moet zijn (medebewind). ‘Alleen dan kunnen gemeenten hun wettelijke taak om de bijstandsuitkering uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

 • De prijs­component en lokale omstandigheden worden onvoldoende meegenomen in het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen, waardoor vooral grote gemeenten met een structureel tekort kampen. Dat blijkt uit rapporten van APE en van Berenschot.

  Verdeelmodel bijstand onderschat prijscomponent

  Reageer

  Het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen houdt te weinig rekening met de prijs­component en lokale omstandigheden, waardoor vooral grote gemeenten met een structureel tekort kampen. Dat blijkt uit rapporten van APE en van Berenschot.

 • 'Met de Quotumwet zal alle positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen als sneeuw voor de zon verdwijnen', aldus het Interprovinciaal Overleg (IPO) in reactie op het opstarten van de procedure tot activering van de Quotumwet door staatssecretaris Jetta Klijnsma om het aantal vastgestelde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te behalen.

  Provincies koploper bij garantiebanen

  1 reactie

  De provincies reageren teleurgesteld op het opstarten van de procedure voor het activeren van de Quotumwet door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Activering is nodig om het aantal vastgestelde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te behalen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wijst erop dat provincies hun doelstelling wel hebben gerealiseerd, zelfs voor 2017. ‘Alle positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen verdwijnt als sneeuw voor de zon.’

 • Staatssecretaris Klijnsma geeft de gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer toestemming om twee jaar lang te experimenteren met de uitvoering van bijstandsregels. Utrecht, Amsterdam en Nijmegen krijgen deze zomer uitsluitsel. Andere gemeenten vinden de voorwaarden van het ministerie te streng en beginnen eigen experimenten.

  Groen licht voor bijstandsexperimenten

  1 reactie

  De gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer krijgen toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om twee jaar lang te experimenteren met de uitvoering van bijstandsregels. De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Nijmegen zitten nog in de wachtkamer. Andere gemeenten vinden de voorwaarden van het ministerie te streng en beginnen eigen experimenten.

 • Staatssecretaris Klijnsma start voorbereidingen voor activering van de quotumregeling, nadat uit de zogenoemde tweemeting is gebleken dat werkgevers in de sector overheid hun doelstelling voor de banenafspraak 2016 niet hebben gehaald. Het totaal aantal banen voor de banenafspraak is wel ruimschoots gehaald: 22.554, maar dat is dus te danken aan werkgevers in de markt.

  Overheid haalt banenafspraak niet

  Reageer

  Overheidswerkgevers hebben de doelstelling voor de banenafspraak 2016 niet gehaald. Gevolg is dat staatssecretaris Klijnsma voorbereidingen in gang zet voor het activeren van de quotumregeling. Het totaal aantal banen voor de banenafspraak ruimschoots gehaald: 22.554. Dat is te danken aan werkgevers in de markt: 18.957 banen. Overheidswerkgevers bleven steken op 3597, terwijl de doelstelling 6500 was.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft eigenaar Hans Slewe van landgoed Elswoutshoek gelijk gegeven in zijn beroep tegen het besluit van de gemeente Bloemendaal hem een omgevingsvergunning te weigeren. Het ontbreken van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is daar namelijk geen grondslag voor. Het college bereidt een nieuwe VVGB voor en legt die zo snel mogelijk voor aan de raad.

  Vergunning Elswoutshoek ten onrechte geweigerd

  3 reacties

  Het ontbreken van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is geen grondslag voor het weigeren van een omgevingsvergunning. De rechtbank Noord-Holland gaf eigenaar Hans Slewe van landgoed Elswoutshoek gelijk in zijn beroep tegen dat besluit van het college van de gemeente Bloemendaal. Dat bereidt nu een nieuwe VVGB voor en legt die zo snel mogelijk voor aan de raad.

 • Gemeenten zijn per 1 januari 2017 verplicht beschut werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de eerste helft van 2016 bleef het aantal beschutte werkplekken dat gemeenten zouden moeten creëren namelijk ver achter bij de verwachtingen: 115 in plaats van 3200. Een kwart van de gemeenten bood helemaal geen beschut werk aan. Het ministerie publiceerde in januari een lijst met aantallen beschut werk per gemeente voor 2017 en voorlopige aantallen voor 2018. Gemeenten mogen vijf jaar doen om de doelstelling (3200) voor 2016 te halen en krijgen in die periode (tot 2020) jaarlijks een bonus. Einddoelstelling voor 2048 is 30 duizend beschutte werkplekken.

  Bonus beschut werk blijft onbenut

  3 reacties

  Een groot deel van de bonussen voor gemeenten voor het creëren en voortzetten van beschut werkplekken blijft onbenut. Het totaalbudget voor 2017 was 11 miljoen euro. De uitkering over 2015 en 2016 is 1,156 miljoen euro. Reden: het achterblijven van het aantal plekken.

 • De gemeente Landgraaf stapt naar de rechter vanwege de door de provincie Limburg opgelegde herindeling met de gemeente Heerlen. De gemeente hoopt dat de rechter de gevoerde procedure als onrechtmatig aanmerkt. De gemeente wil ook toetsen of een referendum over de herindeling verplicht is.

  Landgraaf stapt naar rechter om herindeling

  2 reacties

  De gemeente Landgraaf legt zich niet neer bij de door de provincie Limburg opgelegde herindeling met de gemeente Heerlen. De gemeente stapt naar de rechter en hoopt dat die de gevoerde procedure als onrechtmatig aanmerkt. De gemeente wil ook toetsen of een referendum over de herindeling verplicht is.

 • D66-Kamerlid Ingrid van Engelshoven hoopt dat een breed gesteunde motie helpt om gedwongen aanbesteding van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingsteken te stoppen. De motie spoort minister Plasterk aan om hierover snel duidelijkheid te verschaffen aan gemeenten. 'Hij is daar verantwoordelijk voor en moet de vakministers achter de broek zitten.'

  Kamer: stop gedwongen aanbesteding jeugdreclassering

  1 reactie

  Met een breed gesteunde motie hoopt D66-Kamerlid Ingrid van Engelshoven dat gedwongen aanbesteding van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken ten einde komt. De motie spoort minister Plasterk aan om hierover snel duidelijkheid te verschaffen aan gemeenten. 'Hij is daar verantwoordelijk voor en moet de vakministers achter de broek zitten.'

 • Besluiten van burgemeester en wethouders zijn niet referendabel, aldus een advies van de Amsterdamse referendumcommissie. Het college was verrast, de oppositiepartijen zijn boos. Zij vinden dat de raad verkeerd is geïnformeerd over de mogelijkheid een referendum te houden over het nieuwe erfpachtbeleid.

  Boosheid over uitblijven erfpachtreferendum Amsterdam

  Reageer

  De Amsterdamse gemeenteraad is verkeerd geïnformeerd over de mogelijkheid een referendum te houden over het nieuwe erfpachtbeleid, vinden verschillende oppositiepartijen. Besluiten van burgemeester en wethouders zijn niet referendabel, aldus de referendumcommissie. Het college was verrast over het advies, de oppositiepartijen boos.

 • Voor dit jaar wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand nog aangepast, aldus het ministerie van SZW. Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet gisteren op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.’

  SZW: Macrobudget bijstand nog aangepast

  Reageer

  Volgens het ministerie van SZW wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand voor dit jaar nog aangepast. Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet gisteren nog op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.’

 • De gemeente Amsterdam wil sneller verduurzamen en in de eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld geven, maar in het programma van eisen voor de aanbesteding voor inkoop van brandstof voor het gemeentelijke wagenpark kiest de gemeente toch voor fossiel. Het gemeentelijke wagenpark zou niet kunnen rijden op alleen biobrandstof. De gemeenteraad heeft wethouder Litjens om uitleg gevraagd.

  Gemeente Amsterdam kiest voor fossiele brandstof

  2 reacties

  Het verduurzamen van de gemeentelijke inkoop zal een voorbeeld zijn voor anderen, stelt de gemeente Amsterdam op haar website. Een manier is vermindering van CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark. Maar die wagens blijken niet te kunnen rijden op duurzame brandstof alleen. Zo keren fossiele brandstoffen terug. 'Als je een duurzame ambitie hebt, moet je die ook nakomen.'

 • Het demissionaire kabinet moet financiële tekorten op de uitvoering van bijstand repareren en een transformatiefonds instellen voor het sociaal domein voor de komende vier jaar. Dat eisen gemeenten vandaag via moties tijdens de ALV op het VNG-congres in Goes.

  Gemeenten: los tekorten sociaal domein op

  5 reacties

  Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van financiële tekorten op de uitvoering van bijstand en een transformatiefonds voor het sociaal domein voor de komende vier jaar. Dat besloten zij vandaag op de ALV van de VNG in Goes.

 • De kosten voor buitenlandse dienstreizen van rijksambtenaren waren vorig jaar in totaal 34,7 miljoen euro. Dit zijn uitgaven exclusief de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

  Dienstreizen rijksambtenaren kosten 35 miljoen

  7 reacties

  Buitenlandse dienstreizen van rijksambtenaren kostte de belastingbetaler vorig jaar in totaal 34,7 miljoen euro. Dit zijn de uitgaven exclusief de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

 • Met de extra 11,6 miljoen die de gemeente Almere wil uittrekken voor een zelfstandige programmaorganisatie voor de Floriade 2022 treedt het al buiten de financiële kaders die het oorspronkelijke masterplan stelde, aldus de Volggroep Floriade. De investering komt bovenop het al begrote (maximale) bedrag van 10 miljoen euro. Het voorstel staat aanstaande donderdag op de agenda van de gemeenteraad.

  Almere verdubbelt uitgaven Floriade

  Reageer

  De gemeente Almere trekt 11,6 miljoen euro extra uit voor het project Floriade 2022. Dat blijkt uit een voorstel dat aanstaande donderdag wordt besproken in de gemeenteraad. Het bedrag voor een zelfstandige programmaorganisatie komt bovenop de 10 miljoen euro die de gemeente Almere voor het project had begroot.

 • Sinds de Participatiewet in 2015 van kracht werd, is landelijk niets geregeld aan arbeidsvoorwaarden voor werknemers met een arbeidsbeperking. FNV Overheid wil bestuurders op het VNG-congres vandaag kleur laten bekennen over welke arbeidsvoorwaarden voor werknemers met (of zonder) arbeidsbeperking geregeld moeten worden. ‘De VNG kan deze groep niet blijven negeren.'

  FNV voert actie voor cao beschut werk

  1 reactie

  FNV Overheid wil bestuurders op het VNG-congres vandaag kleur laten bekennen over welke arbeidsvoorwaarden voor werknemers met (of zonder) arbeidsbeperking geregeld moeten worden. Sinds de Participatiewet in 2015 van kracht werd, is voor deze werknemers landelijk niets geregeld aan arbeidsvoorwaarden. ‘De VNG kan deze groep niet blijven negeren, dus wij vragen hen vandaag de bal op te pakken.’

 • Crowdfunding, een doelkapitaal bij elkaar brengen via een aantal kleine financiers door donaties, leningen of aandelenkapitaal, kreeg vorig jaar extra aandacht van het LBB, onderdeel van screeningsautoriteit Justis. Niet omdat daar een grote malafide business in zit, maar vanuit een technische insteek, legt afdelingshoofd Selma van den Berg uit. ‘We zien het steeds vaker als financieringsvorm en dan willen we die financiers ook onderzoeken. Dat is niet altijd mogelijk.’

  Waaks op herkomst geld crowdfunding

  Reageer

  De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding.

 • Een tamelijk vernietigend rapport over de verouderde ambtelijke organisatie in Almere maakt de noodzaak tot verandering duidelijk. Het veranderplan ligt ook al grotendeels klaar. Een doorbraak is nodig. Gemeentesecretaris Richard Wielinga mag het aantal directeuren terugbrengen, de dienstenstructuur afbreken en een meer resultaatgerichte cultuur opbouwen.

  Doorbraak nodig in ambtenarij Almere

  5 reacties

  Ambtelijke diensten van de gemeente Almere werken langs elkaar heen en hebben onvoldoende slagkracht. Om aan de huidige eisen van de samenleving en het politieke bestuur te voldoen is een doorbraak nodig. Een veranderplan moet die gaan bewerkstelligen. Dat blijkt uit een tamelijk vernietigend gemeentelijk rapport.

 • De rechtbank Den Haag beveelt de VNG een volledig en gedetailleerd overzicht te geven van derden buiten haar ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen evenals de herkomst van die gegevens te tonen. Twee personen hadden hierover een civiele procedure tegen de VNG hadden aangespannen.

  VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet een volledig en gedetailleerd overzicht geven van derden buiten haar ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen evenals de herkomst van die gegevens tonen. Dat beveelt de rechtbank Den Haag in een civiele procedure die twee personen tegen de VNG hadden aangespannen.

 • De gemeente Hengelo geeft een 83-jarige vrouw op grond van de Wmo toch geld voor de aanleg van een traplift, nadat de rechter bepaalde dat de woningcorporatie geen toestemming hoeft te geven voor een aanpassing in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex.

  Rechter fluit gemeente Hengelo terug

  1 reactie

  Gemeenten hebben geen toestemming van de woningcorporatie nodig om een aanpassing in een gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex toe te staan voor de uitvoering van de Wmo. Dat zegt de rechtbank Overijssel in een zaak van een 83-jarige vrouw tegen de gemeente Hengelo.

 • Scherpere en meetbare doelen formuleren en meer aandacht voor de inrichting van outcome-gerichte systemen voor monitoring en evaluatie zijn noodzakelijk bij toezicht en handhaving in gemeenten. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het vandaag verschenen rapport Toezicht en handhaving door gemeenten, uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  ‘Scherpere doelen nodig bij toezicht en handhaving’

  1 reactie

  Gemeenten moeten bij toezicht en handhaving scherpere en meetbare doelen formuleren. Ook de inrichting van outcome-gerichte systemen voor monitoring en evaluatie heeft aandacht nodig. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het vandaag verschenen rapport Toezicht en handhaving door gemeenten, uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver en haar man zijn hun huurhuis nog niet uit, ondanks een gerechtelijke uitspraak die zegt dat ze de woonboerderij in Voorst afgelopen maandag al hadden moeten verlaten. De verhuurder is nu aan zet.

  Inkomen van Ververs blijft een mysterie

  48 reacties

  Ondanks een gerechtelijke uitspraak dat ze hun huurhuis, een woonboerderij in Voorst, uiterlijk afgelopen maandag moesten verlaten, hebben oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver en haar man dat vooralsnog niet gedaan. Volgens de curator die haar faillissement afhandelt is nu de verhuurder aan zet. Het blijft een mysterie uit welke bronnen de Ververs hun huur betalen, want officieel zijn ze failliet.

 • Het combineren van huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen lijkt cliënten gelukkiger te maken. Dat is de eerste indruk van de pilot Verzorgd Thuis van de gemeente Zoetermeer, in samenwerking met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom.

  Pilot Zoetermeer combineert hulp en zorg

  3 reacties

  In een pilot combineert de gemeente Zoetermeer huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen. In het project Verzorgd Thuis werkt de gemeente samen met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom. De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met deze nieuwe werkwijze.

 • In Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe leiden gezondheidsachterstanden, weinig kans op de arbeidsmarkt of perspectief op positieverbetering en regionale gewenning aan zorg tot een hoger dan gemiddeld sociale voorzieningengebruik. ‘Mensen zijn beducht hun relatieve uitkeringszekerheid te verlaten voor de ongewisse flexibiliteit van de arbeidsmarkt.’

  Kwetsbaren krimpregio’s berusten in lot

  4 reacties

  Gezondheidsachterstanden, weinig kans op de arbeidsmarkt of perspectief op positieverbetering en regionale gewenning aan zorg leiden tot een hoger dan gemiddeld sociale voorzieningengebruik in Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe. ‘Mensen zijn beducht hun relatieve uitkeringszekerheid te verlaten voor de ongewisse flexibiliteit van de arbeidsmarkt.’

 • De politiek moet investeren in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. ‘Daarvoor hebben we gemeenten heel hard nodig’, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en jurylid van de ontwerpprijsvraag WHO CARES.

  Radicale oplossingen voor toekomstbestendig wonen

  4 reacties

  Naast forse extra investeringen in ouderenzorg moet de politiek ook investeren in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. ‘Daarvoor hebben we gemeenten heel hard nodig’, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en jurylid van de ontwerpprijsvraag WHO CARES.

 • Een register voor Wmo-consulenten is er niet, terwijl de kwaliteit van deze consulenten wel moet worden geborgd, vindt directeur Miquel Wijngaards van Kenniscentrum WMO. Hij presenteert daarom volgende maand als eerste een register voor Wmo-consulenten.

  ‘Register voor Wmo-consulenten noodzakelijk’

  14 reacties

  Een register waarin gemeenten kunnen zien of Wmo-consulenten de juiste scholing of ervaring hebben kan gemeenten een hoop kosten besparen, denkt directeur Miquel Wijngaards van Kenniscentrum WMO.

 • De kwaliteit van ambtenaren bepaalt in belangrijke mate het functioneren van de overheid. En medezeggenschap vervult een belangrijke rol in het borgen van het ambtelijk vakmanschap in ambtelijke organisaties, aldus Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal van de Belastingdienst en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector op de Albeda Leerstoel van het CAOP.

  Medezeggenschap borgt ambtelijk vakmanschap

  Reageer

  Het functioneren van de overheid hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de ambtenaren. En medezeggenschap vervult een belangrijke rol in het borgen van het ambtelijk vakmanschap in ambtelijke organisaties. Dat schrijft Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal van de Belastingdienst en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector op de Albeda Leerstoel van het CAOP.

 • De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland was: Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Op die vraag blijkt geen antwoord mogelijk. De meeste gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken. 'Dit is een groter drama dan gedacht.'

  Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

  3 reacties

  Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland. Maar wat blijkt: op die vraag is geen antwoord te geven. De meest gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken. 'Dit is een groter drama dan gedacht.'

 • De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kondigt een harde aanpak van zware milieucriminaliteit in Noord-Oost Brabant aan. Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen namelijk steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen.

  Harde aanpak milieucriminaliteit Noord-Oost Brabant

  3 reacties

  Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen in Noord-Oost Brabant steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen. Reden voor de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een harde aanpak van zware milieucriminaliteit aan te kondigen.

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert nog niet genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal doen dat wel. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

  Banenafspraak: overheid blijft achter

  1 reactie

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creeërt genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

 • De Almeerse 45-plus aanpak “nieuwe stijl” van meer persoonlijke aandacht voor en beter luisteren naar ervaringen van bijstandsgerechtigden helpt bij het vinden van werk. In 2015 stroomde nog 15 procent uit naar betaald werk, na een jaar nieuwe stijl was dat 33 procent.

  Almeerse aandacht voor 45-plusser loont

  3 reacties

  Persoonlijke aandacht voor en luisteren naar ervaringen van bijstandsgerechtigden helpt bij het vinden van werk. Dat blijkt uit de 45-plus aanpak “nieuwe stijl” van de gemeente Almere. In 2015 stroomde nog 15 procent uit naar betaald werk, na een jaar nieuwe stijl was dat 33 procent.

 • Het administreren van inleenverbanden van arbeidsbeperkten kan niet bij het UWV worden neergelegd. Dat brengt te grote risico's met zich mee, concludeert de Raad van State. Het advies aan staatssecretaris Klijnsma is het neerleggen van de uitvoering bij het UWV nader te bezien en alternatieven voor de uitvoering van de inleenconstructie te overwegen. Klijnsma acht de risico's echter aanvaardbaar.

  RvS: UWV kan inlenersadministratie niet aan

  2 reacties

  Het UWV is niet in staat ingeleende arbeidsbeperkten te administreren, concludeert de Raad van State. Het advies aan staatssecretaris Klijnsma is het neerleggen van de uitvoering van het ontwerpbesluit bij het UWV nader te bezien en alternatieven voor de uitvoering van de inleenconstructie te overwegen. Volgens Klijnsma zijn de risico's echter aanvaardbaar.

 • Normalisering van drugsgebruik wordt ook buiten de Randstad steeds meer een issue. Per week worden in Europa gemiddeld twee nieuwe psychoactieve stoffen gemeld. Die vallen nog niet onder de Opiumwet en zijn vaak gemakkelijk verkrijgbaar via internet. 'Breng drugsgebruik goed in kaart, verzamel voldoende professionele kennis en zet zorgvuldig in op zorg, preventie, bestrijding van criminaliteit en harm reductie', adviseert Sara Woods van Stichting Mainline aan gemeenten.

  Normalisering drugsgebruik issue voor gemeenten

  Reageer

  Het gebruik van harddrugs wordt steeds normaler. Per week worden in Europa gemiddeld twee nieuwe psychoactieve stoffen gemeld. Die vallen nog niet onder de Opiumwet en zijn vaak gemakkelijk verkrijgbaar via internet. ‘Om zicht erop te hebben en interventies te kunnen plegen moeten gemeenten drugsgebruik beter in kaart brengen en meer kennis in huis hebben’, aldus projectleider Sara Woods van Stichting Mainline.

 • Per 1 maart coördineert Judy Boere namens het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) de afstemming tussen sectoren voor de uitvoering van de banenafspraak. 'Die teldiscussie over markt- of overheidsbanen belemmert de banenafspraak.'

  ‘Teldiscussie belemmering voor banenafspraak’

  1 reactie

  ‘Aanjagen alleen is niet meer voldoende. Het gaat nu om het realiseren van de banenafspraak’, zei aanjager banenafspraak overheidssectoren Hans Spigt in zijn afscheidsbrief. Per 1 maart coördineert Judy Boere namens het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) de afstemming tussen sectoren. ‘De aantallen haal je niet alleen met goede wil. De banenafspraak moet inzakken in het systeem.’

 • De Algemene Maatregel van Bestuur van staatssecretaris Klijnsma geeft gemeenten minder experimenteerruimte voor maatwerk in de bijstand dan ze hadden gewenst. 'Maar het is toch genoeg om met het experiment te beginnen.'

  Gemeenten accepteren beperkingen bijstandpilots

  Reageer

  Liever hadden de initiatiefgemeenten meer experimenteerruimte gekregen voor pilots met maatwerk in de bijstand dan de Algemene Maatregel van Bestuur van staatssecretaris Klijnsma toelaat. ‘Dit is het maximaal haalbare.’

 • ‘Het is een ideologie, die participatiemaatschappij. Een ideologie die van links tot rechts aanspreekt. Voor rechts is het een verhaal van bezuinigen, eindelijk de collectieve voorzieningen intomen. Voor links is het empowerment en zelf doen en kracht dit en kracht dat’, aldus Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en geïnterviewde in het informatieve en vlot opgemaakte boek Pionieren in participatieland. 

  Pionieren in participatiewereld

  Reageer

  ‘Het is een ideologie, die participatiemaatschappij. Een ideologie die van links tot rechts aanspreekt. Voor rechts is het een verhaal van bezuinigen, eindelijk de collectieve voorzieningen intomen. Voor links is het empowerment en zelf doen en kracht dit en kracht dat’, aldus Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en geïnterviewde in het informatieve en vlot opgemaakte boek Pionieren in participatieland. 

 • De arbeidsmarktregio Zwolle wil 4,2 miljoen euro investeren in individuele begeleiding van werkzoekenden. De twaalf gemeenten brengen de helft van het geld in, de andere helft wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Met de middelen wil de regio 6349 werkzoekenden helpen met als doel 3400 mensen naar werk of school te begeleiden.

  Regio Zwolle: 4 miljoen voor 6300 werkzoekenden

  Reageer

  Twaalf gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle investeren 4,2 miljoen euro in de individuele begeleiding van werkzoekenden. De helft van dat bedrag wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Hiermee willen zij 6349 werkzoekenden helpen met als streven 3400 mensen naar werk of school te begeleiden.

 • De crisisnoodopvang van vluchtelingen in 2015 legde een zware druk op ambtelijke organisaties van gemeenten. Per gemeente werden ongeveer 50 tot 100 ambtenaren ingezet. Zij kwamen niet of nauwelijks toe aan hun reguliere taken en moesten in de avonduren en in het weekend werken. Dat concludeert het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid.

  Crisisnoodopvang vroeg veel van ambtenaren

  Reageer

  De crisisnoodopvang van vluchtelingen in 2015 vroeg forse inspanningen van de ambtelijke organisaties van gemeenten. Per gemeente werden ongeveer 50 tot 100 ambtenaren ingezet. Zij werkten in de avonduren en in het weekend en kwamen niet of nauwelijks toe aan hun reguliere taken. Dat concludeert het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid.

 • Twee burgers hebben een civiele procedure tegen de VNG aangespannen, omdat zij in hun ogen onvoldoende informatie hebben ontvangen, nadat zij zich beriepen op het recht op inzage op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Is hier sprake van misbruik van persoonsgegevens of misbruik van recht? De rechtbank Den Haag buigt zich over deze kwestie.

  VNG gedaagd om inzageverzoek

  3 reacties

  Misbruik van persoonsgegevens of misbruik van recht? De rechtbank Den Haag buigt zich over deze kwestie in een civiele procedure die twee personen tegen de VNG hebben aangespannen. Zij hebben in hun ogen onvoldoende informatie ontvangen, nadat zij zich beriepen op het recht op inzage op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 • In het boek ‘Pionieren in participatieland’ peilen auteurs Frederik van Dalfsen en Marijke Synhaeve namens Berenschot en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) de dilemma’s in participatieland. Veel gemeenten worstelen namelijk met de vraag hoe ze met participatie van inwoners moeten omgaan en wat hun eigen rol daarin is.

  ‘Gemeenteraden worstelen met participatie’

  6 reacties

  Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze met participatie van inwoners moeten omgaan en wat hun eigen rol daarin is. In het boek ‘Pionieren in participatieland’, dat vandaag gepresenteerd wordt na het NGB-jaarcongres, peilen auteurs Frederik van Dalfsen en Marijke Synhaeve namens Berenschot en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) dilemma’s in participatieland.

 • De overgang van 150 groenmedewerkers van het Sw-bedrijf Caparis naar vier Friese gemeenten is per 1 april informeel een feit. Formeel duurt het nog wat langer. De acht betrokken Friese gemeenten in de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân zijn het daarover eens geworden.

  Friese gemeenten sluiten compromis over groenmedewerkers

  Reageer

  De acht Friese gemeenten in de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân zijn het eens geworden over de overgang van 150 groenmedewerkers van het Sw-bedrijf Caparis naar vier gemeenten. Per 1 april hebben zij een "gemeentejas" aan, maar formeel zijn zij voorlopig nog in dienst van Caparis.

 • Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om zelf rechtstreeks een verzoek in te dienen bij de rechter tot een maatregel van kinderbescherming. Dat schrijven de wethouders van Bergen op Zoom, Breda en Tilburg namens alle gemeenten in Midden en West Brabant in een brandbrief aan (demissionair) staatssecretaris Van Rijn.

  Brandbrief: slagkracht jeugdbescherming moet snel beter

  6 reacties

  Het is onacceptabel dat een peuter in een onveilige situatie een half jaar moet wachten voordat hij veilig is. Dat stellen de wethouders Jeugd van Tilburg, Breda en Bergen op Zoom namens alle gemeenten in Midden en West Brabant in een brandbrief aan (demissionair) staatssecretaris Van Rijn.

 • Het interprovinciaal Overleg (IPO) wijst in zijn reactie op de verkiezingsuitslag op het belang van de onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) gelanceerde gezamenlijke duurzame investeringsagenda. ‘Het energiebeleid is een van de grootste opgaven waar we als maatschappij voor staan.’

  IPO benadrukt belang duurzaam energiebeleid

  4 reacties

  In zijn reactie op de verkiezingsuitslag wijst het Interprovinciaal Overleg (IPO) op het belang van hun onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) gepresenteerde gezamenlijke duurzame investeringsagenda. ‘Het energiebeleid is een van de grootste opgaven waar we als maatschappij voor staan.’

 • De gemeente Nijmegen neemt tien jaar de tijd voor een planmatige zorgtransformatie in het jeugd- en Wmo-beleid. De aanpak met acht maatschappelijke businesscases levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen van 27 miljoen moeten 44 miljoen opbrengen.

  Nijmegen transformeert zorg planmatig en meerjarig

  6 reacties

  Met acht maatschappelijke businesscases gaat de gemeente Nijmegen met allerlei zorgpartners het jeugd- en Wmo-beleid anders aanpakken. Dat levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen bedragen 27 miljoen, opbrengst is 44 miljoen.

 • Kunstenaars maken hun werk met grote passie en motivatie, maar komen vaak moeilijk rond. Daar moet verandering in komen, vinden staatssecretaris Jetta Klijnsma en de gemeente Amsterdam. In een pilot worden beginnende kunstenaars noodzakelijke ondernemersvaardigheden bijgebracht.

  ‘Kunstenaars niet langer schraalhans keukenmeester’

  2 reacties

  Kunstenaars en inkomen is een lastige combinatie. Je maakt met grote passie en motivatie je werk, maar kunt er vaak niet van rondkomen. Een doorn in het oog van staatssecretaris Klijnsma en de gemeente Amsterdam. Een pilot die kunstenaars leert ondernemen moet er verandering in brengen.

 • De komende vier jaar is 420 miljoen extra nodig om kwetsbare groepen een plek op de arbeidsmarkt te bieden. Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunnen sociale werkbedrijven onmogelijk de Participatiewet en Banenafspraak uitvoeren. Deze wens en zorg uitten wethouders richting staatssecretaris Klijnsma.

  Cedris: 420 miljoen extra nodig voor sw-bedrijven

  4 reacties

  Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunnen sociale werkbedrijven onmogelijk de Participatiewet en de Banenafspraak uitvoeren. Deze zorg uitten wethouders richting staatssecretaris Klijnsma. De komende vier jaar is 420 miljoen extra nodig om kwetsbare groepen een plek op de arbeidsmarkt te bieden.

 • De Raad van State heeft alle bezwaren van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen tegen het verhogen van de maximumsnelheid op rijksweg A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in de avond en nacht naar 130 kilometer per uur ongegrond verklaard. De gemeenten geven de strijd niet op.

  A2-gemeenten geven strijd tegen 130 niet op

  12 reacties

  Minister Schultz mocht de maximumsnelheid op rijksweg A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in de avond en nacht verhogen naar 130 kilometer per uur. De Raad van State heeft alle bezwaren van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen ongegrond verklaard. Maar de gemeenten geven niet op.

 • Na twee jaar bestuurlijk overleg hebben betrokken gemeenten, de provincie Groningen en staatssecretaris Klijnsma een plan van aanpak voor de uitvoering van het Akkoord van Westerlee gepresenteerd. Het ministerie spendeert 10 miljoen euro om de twee sociale werkbedrijven in Oost-Groningen te laten fuseren tot één werkbedrijf.

  Akkoord van Westerlee gereanimeerd

  Reageer

  Het Akkoord van Westerlee was bijna een stoffig relikwie uit het verleden, maar na lang bestuurlijk overleg hebben betrokken gemeenten, de provincie Groningen en staatssecretaris Klijnsma een plan van aanpak voor de uitvoering gepresenteerd. Het ministerie spendeert 10 miljoen euro om de fusie tussen de twee sociale werkbedrijven voor elkaar te krijgen.

 • Acht Friese gemeenten liggen in de clinch over het tijdpad voor het in gemeentelijke dienst nemen van groenmedewerkers van sw-bedrijf Caparis. De groep-Leeuwarden wil hen volgende maand al in dienst nemen, maar de groep-Heerenveen wil dat er eerst een overeenkomst ligt over financiële en juridische gevolgen. 'Dat was de afspraak.'

  Friese gemeenten bakkeleien over sw-bedrijf

  Reageer

  Een onverwachte wending en een eenzijdig besluit. Zo kwalificeren vier Friese gemeenten het per 1 april 2017 in dienst nemen van 150 groenmedewerkers van sw-bedrijf Caparis door vier andere Friese gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân. 'Dit bevordert de constructieve samenwerking niet.'

 • De bijstandsdichtheid in grote steden is halverwege 2016 het grootst in Rotterdam en Leeuwarden. Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt in 2016 voor het achtste jaar op rij, maar dat komt vooral door statushouders. Dat blijkt uit jaarcijfers van het CBS.

  Rotterdam heeft hoogste bijstandsdichtheid

  Reageer

  Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt in 2016 voor het achtste jaar op rij, maar dat komt vooral door statushouders. Dat blijkt uit jaarcijfers van het CBS. De bijstandsdichtheid in grote steden is halverwege 2016 het grootst in Rotterdam en Leeuwarden.

 • Een nieuw kabinet moet risicodragend investeren in “Social Impact Bonds” (SIB’S) om de jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken, aldus de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA). ‘We zijn nu met vijf gemeenten met SIB's bezig, maar als we naar tien of twintig gemeenten gaan, moeten we eerst om investeringen vragen en dan opschalen.’

  ‘We moeten jeugdwerkloosheid verbieden’

  4 reacties

  Een structurele aanpak van jeugdwerkloosheid vergt risicodragende investeringen van een nieuw kabinet in “Social Impact Bonds” (SIB’S), aldus de Eindhovense PvdA-wethouder Staf Depla. ‘Nu zijn we met vijf gemeenten met SiB's bezig, maar als we naar tien of twintig gemeenten gaan, moeten we eerst om investeringen vragen en dan opschalen.’

 • Het A+O fonds Gemeenten geeft sw-bedrijf de Haeghe Groep 50 duizend euro subsidie voor arbeidsontwikkeling en begeleiding. Den Haag voert als eerste gemeente de verplichting in de Participatiewet uit om beschutte werkplekken te creëren. Het sw-bedrijf leidt 200 medewerkers op en neemt ze als gemeentelijk ambtenaar in vaste dienst.

  Gemeente Den Haag koploper beschut werk

  Reageer

  Den Haag geeft als eerste gemeente uitvoering aan de verplichting in de Participatiewet om beschutte werkplekken te creëren: 200 arbeidsbeperkten worden gemeentelijk ambtenaar. Het A+O fonds Gemeenten verstrekt sw-bedrijf de Haeghe Groep 50 duizend euro subsidie voor begeleiding en arbeidsontwikkeling.

 • Het Gerechtshof Den Haag heeft het vonnis van de voorzieningenrechter ten gunste van een consortium jeugdzorgaanbieders in hun zaak tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem bekrachtigd. Dat betekent dat deze gemeenten hun aanbesteding jeugdzorg voor 2017 opnieuw moeten doen.

  Gerechtshof: aanbesteding jeugdzorg moet over

  1 reactie

  De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten hun aanbesteding jeugdzorg voor 2017 opnieuw doen. Het Gerechtshof Den Haag bekrachtigde vandaag de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter ten gunste van een consortium jeugdzorgaanbieders.

 • Elke dag verliezen gemiddeld zes vaders en moeders met minderjarige kinderen hun partner. In de anderhalf jaar durende pilot "Steun na partnerverlies" in de gemeente Zwolle is onderzocht hoe gemeenten mensen die op relatief jonge leeftijd een partner verliezen het beste kunnen ondersteunen. Maatwerk en steun dichtbij huis blijken broodnodig.

  Ondersteuning gemeente belangrijk na partnerverlies

  1 reactie

  Gemiddeld verliezen elke dag zes vaders en moeders met minderjarige kinderen hun partner. Om te onderzoeken hoe gemeenten mensen die op relatief jonge leeftijd een partner verliezen het beste kunnen ondersteunen werd in Zwolle anderhalf jaar lang de pilot Steun na partnerverlies gehouden. Maatwerk en steun dichtbij huis blijken broodnodig.

 • In het boek 'De achterkant van Nederland' van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp schetsen ze een ontluisterend beeld van Brabantse volkswijken als de ­Tilburgse Vogeltjesbuurt, waar Turkse vrouwen wiettoppen afknippen en jonge jongens als grote bazen in hun Mercedes rondrijden.

  Aanpak drugscriminaliteit vergt lange adem

  1 reactie

  Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt naar schatting in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeerakkoord.’

 • Openbaar bestuurders doen er goed aan naast hun rationele functierol ook, en wellicht allereerst, zichzelf als mens laten zien. Dat zegt organisatieadviseur en trainer/coach Marco Buschman die het praktische boek "Verbindend vermogen" schreef. 'Een burgemeester die geen verbinding met burgers heeft, voelt dat hij op afstand staat.'

  ‘Bestuurder moet ook “menskant” laten zien’

  Reageer

  Verbindend vermogen is voor politieke ambtsdragers misschien wel de belangrijkste competentie van deze tijd, staat in het Rob-advies “Niet alleen een ambt, ook een ambacht”. Organisatieadviseur en trainer/coach Marco Buschman schreef het praktische boek Verbindend vermogen. ‘Bestuurders moeten naast hun rationele functierol ook, en wellicht allereerst, zichzelf als mens laten zien.’

 • De G5 en de G32 willen een leidende rol in het ontwikkelen van Smart Cities, maar vragen ook om steun van het rijk. Dat staat in de Nationale Smart City Strategie die woensdag aan premier Rutte is aangeboden. Hij reageerde positief.

  Grote steden willen erkenning belang Smart Cities

  Reageer

  Smart Cities verdient erkenning door het rijk als belangrijke economische pijler, waar een wereldmarkt voor is. Dat staat in de Nationale Smart City Strategie die woensdag aan premier Rutte is aangeboden. De G5 en G32 willen een leidende rol en steun van het rijk. De premier deed de toezegging dat Smart Cities in een volgend kabinet rijksbeleid moet worden.

 • Mensen die hulp nodig hebben in de gemeente Den Haag hoeven straks nog maar één formulier in te vullen. Voortaan is nog maar één dienst verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. Met onder meer deze maatregel wil wethouder Karsten Klein (CDA) de dienstverlening klantvriendelijker maken.

  Gemeente Den Haag pakt knelpunten Wmo aan

  3 reacties

  Voortaan is in de gemeente Den Haag nog maar één dienst verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning. Mensen die hulp nodig hebben hoeven dan nog maar één formulier in te vullen. Met deze en andere maatregelen wil wethouder Karsten Klein (CDA) de dienstverlening klantvriendelijker maken.

 • De aangekondigde bezuinigingen van de Telegraaf Media Groep op hun regionale kranten is reden voor verschillende burgemeesters om in het geweer te komen tegen de plannen en het belang van regionale kranten voor de lokale democratie te benadrukken.

  ‘Korten regiokranten bedreigt lokale democratie’

  8 reacties

  Na de aangekondigde bezuinigingen bij de Telegraaf Media Groep (TMG), waarbij een kwart van de redactionele banen bij regionale kranten moet verdwijnen, benadrukken burgemeesters het belang van de kranten voor de lokale democratie.

 • Met de gisteren aangekondigde snelheidsverhoging op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht naar 130 kilometer per uur overdag schoffeert minister Schultz gemeenten die langs de A2 liggen en nog juridische procedures hebben lopen tegen de maatregel. 'We zijn verbijsterd.'

  Overdag 130 op A2 nog lang niet zeker

  14 reacties

  De “A2-gemeenten” Stichtse Vecht en De Ronde Venen reageren verbijsterd na de aankondiging van minister Schultz gisteren dat automobilisten vanaf volgend jaar op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam overdag 130 kilometer mogen rijden. De Raad van State en de rechtbank moeten nog uitspraak doen.

 • Het is aan burgemeester Mirjam van ’t Veld te danken dat de burgemeester van Oost-Aleppo, Brita Hagi Hasan, donderdag haar gemeente Amstelveen bezocht. Helaas kon ze er zelf vanwege longontsteking niet bij zijn, maar Hasan maakte van de gelegenheid gebruik zijn verhaal te doen en zorgen te delen. ‘Ik wil graag de eerste democratische ervaring in Syrië toelichten.’

  Burgemeester Oost-Aleppo bezoekt Amstelveen

  1 reactie

  Helaas kon ze er vanwege longontsteking niet bij zijn, maar het is aan burgemeester Mirjam van ’t Veld te danken dat de burgemeester van Oost-Aleppo, Brita Hagi Hasan, donderdag haar gemeente Amstelveen bezocht. ‘Ik wil graag de eerste democratische ervaring in Syrië toelichten.’

 • Ambtenaren zouden beter interdisciplinair informatie kunnen uitwisselen om malafide ondernemers op te sporen, aldus burgemeester Arend van Hout van de gemeente Westervoort. Ook vindt hij dat de fiscale aanpak van ondernemers met een mogelijke criminele achtergrond beter werkt dan de kostbare en tijdrovende strafrechtelijke aanpak.

  ‘Fiscale aanpak criminelen vruchtbaarder’

  1 reactie

  Criminelen fiscaal aanpakken is succesvoller dan strafrechtelijk, aldus burgemeester Arend van Hout van de gemeente Westervoort. Hij pleit ervoor vaker die weg in te slaan in de strijd tegen de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld en daarbij interdisciplinaire informatie-uitwisseling tussen ambtenaren te stimuleren.

 • Inkomensondersteuning en handhaving moeten oog hebben voor doelmatigheid in de hulpverlening, vindt de gemeente Zwolle. Daarbij moet rechtmatigheid een rol hebben binnen sociale wijkteams. De gemeente ontwikkelde deze opvatting met succes door in de pilot “Sociaal wijkteam: de nieuwe poortwachter in de wijk”. ‘Wederzijds begrip leidt tot betere samenwerking.’

  Handhavers en sociaal werkers overbruggen cultuurverschillen

  5 reacties

  Rechtmatigheid moet een rol hebben binnen sociale wijkteams, vindt de gemeente Zwolle. Daarbij moeten inkomensondersteuning en handhaving oog hebben voor doelmatigheid in de hulpverlening. De gemeente ontwikkelde deze opvatting met succes door in de pilot “Sociaal wijkteam: de nieuwe poortwachter in de wijk”. ‘Wederzijds begrip leidt tot betere samenwerking.’

 • Nu de bevolking en een raadsmeerderheid voor verruiming van zondagsopenstelling blijkt te zijn, stapt de CU-SGP Woerden uit de coalitie met vier andere partijen. ‘We zijn niet geloofwaardig als we in de coalitie blijven’, aldus fractievoorzitter Simon Brouwer. 'Onze partij heeft op dit punt nooit twijfel laten bestaan.'

  Politieke onrust door afschaffing zondagsrust

  15 reacties

  De CU-SGP Woerden stapt uit de coalitie met vier andere partijen, nu een raadsmeerderheid voor verruiming van zondagsopenstelling blijkt te zijn. Eerder sprak de bevolking zich in een onderzoek al hier voor uit. Onze partij heeft op dit punt nooit twijfel laten bestaan, aldus fractievoorzitter Simon Brouwer. ‘We zijn niet geloofwaardig als we in de coalitie blijven.’

 • Na de onlangs uitgebrachte thriller "Moord op een wethouder" van Eugeen Hoekstra, oud-wethouder en -raadslid in Schagen, verscheen dinsdag "Valwind" van Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder. Het lijkt wel een trend dat (oud-)raadsleden thrillers schrijven over machtsmechanismen in het lokaal bestuur. Lammers wil ook iets kwijt: ‘Lokaal bestuur behoort de belangen van haar inwoners te behartigen.’

  Raadslid rekent in thriller af met college

  Reageer

  Het lijkt een trend: (oud-)raadsleden die thrillers schrijven over machtsmechanismen in het lokaal bestuur en waarin en passant een wethouder wordt omgelegd. Eugeen Hoekstra, oud-wethouder en -raadslid in Schagen, bracht Moord op een wethouder uit en dinsdag verscheen Valwind van Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder. ‘Lokaal bestuur behoort de belangen van haar inwoners te behartigen.’

 • Een tip voor wethouders: geef ambtenaren niet op hun lazer. Dan krijg je bange ambtenaren en bange ambtenaren zijn slechte ambtenaren. Tip twee: maak een uitzondering voor luie ambtenaren die hun goddelijke gangetje denken te gaan.

  Tango wethouder ambtenaar

  Reageer

  Een tip voor wethouders: geef ambtenaren niet op hun lazer. Dan krijg je bange ambtenaren en bange ambtenaren zijn slechte ambtenaren. Tip twee: maak een uitzondering voor luie ambtenaren die hun goddelijke gangetje denken te gaan.

 • Vrijwilligersprojecten zijn tevreden over hun subsidiëring en de ontsluiting van het gemeentelijk netwerk. Dat blijkt uit een recente peiling onder 326 vrijwilligersprojecten die zich hebben aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 die woensdag zijn uitgereikt. 58 procent van hen werkt samen met gemeenten en daarvan is 85 procent tevreden over die samenwerking.

  Vrijwilligersprojecten tevreden over gemeentelijke steun

  1 reactie

  58 procent van de 326 vrijwilligersprojecten die zich hebben aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 werken samen met gemeenten. Van hen is 85 procent daar tevreden over, met name over subsidiëring en de ontsluiting van het gemeentelijk netwerk. Dat blijkt uit een recente peiling.

 • Deelnemers aan de Beste Bestuurder- verkiezing van Binnenlands Bestuur mogen kiezen uit zestien competenties waaruit zij de naar hun inzicht drie belangrijkste mogen destilleren. Daarna nomineren zij de bestuurders met hun belangrijkste competenties. Volgens manager en adviseur Hans Oostendorp van Necker van Naem is de lijst met competenties geaccordeerd door de Universiteit Tilburg.

  Bekwaam, betrokken en communicatief

  2 reacties

  De verkiezing voor de Beste Bestuurder 2016 is in volle gang. Op 26 januari wordt bekend wie de opvolger wordt van Aboutaleb. Necker van Naem analyseerde de dataset van eerdere edities. Conclusie: betrouwbaarheid, betrokkenheid en bekwaamheid zijn het belangrijkst. 

 • De rol van burgers bij (mini)crises wordt door overheden nogal eens onderschat. Uit de publicatie Lessen uit crises en mini-crises 2015 van het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat burgers zowel veroorzaker als beslechter van crises kunnen zijn. Ook zijn crisis steeds vaker "plaatsontbonden". 'De locatie is niet zo relevant meer.'

  Crises steeds vaker “plaatsontbonden”

  Reageer

  Burgers geven niet alleen aanleiding tot (mini)crisissituaties, maar beslechten deze ook. Dat blijkt de publicatie Lessen uit crises en mini-crises 2015 van het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). ‘We zien vaker dat de crisis “plaatsontbonden” is, de locatie is niet zo relevant meer.’

 • Het college en de gemeenteraad van Amersfoort hebben deze week een claim van respectievelijk 3 en 1 miljoen euro aan de broek gekregen van een juriste Caroline Raat wegens privacyschending. Het is de volgende stap in een al vier jaar durend juridisch gevecht waaraan de gemeente naar eigen zeggen al 650 duizend euro aan ambtelijke inzet en advocaten heeft besteed. Zelf eist de gemeente 114 duizend euro van Raat.

  Juriste eist miljoenen van gemeentebestuur Amersfoort

  33 reacties

  Al vier jaar duurt het juridische gevecht tussen de gemeente Amersfoort en bestuurswetenschapper en juriste Caroline Raat. Volgens de gemeente is al 6,5 ton aan ambtelijke inzet en advocaten aan de zaak besteed. Ze eist voorlopig 114 duizend euro van Raat. Zelf legde de juriste deze week een tegenclaim neer bij college en raad voor respectievelijk 3 en 1 miljoen euro wegens privacyschending.

 • Een uitgebreide evaluatie van het bestuursmodel laat zien dat de Rotterdammer twee jaar na de bestuurlijke overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies nog te weinig invloed heeft. Een aanbeveling: experimenteer met andere vormen van lokale democratie.

  Rotterdammer heeft nog te weinig invloed

  1 reactie

  “Meer invloed, minder macht”, zo vatte het Rotterdamse gemeentebestuur in 2014 de bestuurlijke overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies samen. Een evaluatie van het bestuursmodel laat zien dat de Rotterdammer twee jaar later nog onvoldoende aan zet is.

 • De Ien Dales Integriteitsaward van de Ien Dales Leerstoel van het CAOP is gewonnen door de provinciale Werkgroep Integriteit Limburg. De jury noemde de infrastructuur en samenwerkingsvorm van de werkgroep uniek in Nederland en een voorbeeld. Voorzitter Rick Duiveman: 'Limburg vervult nu een voortrekkersrol in integriteitsbeleid.'

  Ien Dales Integriteitsaward naar Werkgroep Integriteit Limburg

  2 reacties

  De provinciale Werkgroep Integriteit Limburg heeft de Ien Dales Integriteitsaward van de Ien Dales Leerstoel van het CAOP gewonnen. De jury noemde de infrastructuur en samenwerkingsvorm van de werkgroep uniek in Nederland en een voorbeeld. Voorzitter Rick Duiveman nam de prijs donderdag in ontvangst. ‘De tijd van wegkijken is voorbij.’

 • Door inwerkingtreding van artikel 42 van de Gemeentewet treedt waarnemend burgemeester Ineke Bakker van de gemeente Dinkelland in de plaats van het college en mag zij alleen lopende zaken doen. De twee van de vijf overgebleven wethouders mogen haar alleen adviseren. 'Deze situatie mag niet te lang duren.'

  Burgemeester Dinkelland tussen almacht en onmacht

  4 reacties

  Waarnemend burgemeester Ineke Bakker van de gemeente Dinkelland dacht vorige week nog voorlopig verder te kunnen besturen met haar twee overgebleven wethouders na het vertrek van drie anderen, maar nu blijkt door inwerkingtreding van artikel 42 van de Gemeentewet dat zij in de plaats treedt van het college en alleen lopende zaken mag doen. ‘Deze situatie mag niet te lang duren.’

 • Bedrijven in de sociale werkvoorziening lopen in een half jaar tijd tegen een tweede financiële tegenvaller aan. Na de rekenfout van het rijk die afgelopen mei aan het licht kwam leidt een technische aanpassing van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) tot tekorten die in totaal kunnen oplopen tot 300 miljoen. 'Dit kunnen sw-bedrijven er echt niet bij hebben, aldus koepelorganisatie Cedris.

  Tegenvallers sw-bedrijven tot 300 miljoen

  Reageer

  Door een technische aanpassing van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) lopen sw-bedrijven tegen een tweede financiële tegenvaller aan, na de rekenfout van het rijk die afgelopen mei aan het licht kwam. De aanpassing staat in de Verzamelwet 2017 die de Eerste Kamer vorige week als hamerstuk aannam. Door de aanpassing kunnen sw-bedrijven tot 2020 in totaal 300 miljoen mislopen, aldus koepelorganisatie Cedris. ‘De rek is er bij sw-bedrijven uit.’

 • De gemeente Dinkelland verliest drie wethouders in twee weken en de CdK heeft de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester met drie maanden opgeschort. Een verkenner moet kijken of coalitiepartijen Lokaal Dinkelland en CDA nog kunnen samenwerken. Of meer wethouders volgen, durft waarnemend burgemeester Ineke Bakker (VVD) niet te zeggen. 'Als de eerste dominosteen valt, houd je ze niet meer overeind.'

  Bestuurlijke leegloop in Dinkelland

  6 reacties

  Drie wethouders kwijt in twee weken tijd. De gemeente Dinkelland maakt het mee. Daarbij komt nog een opschorting van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester met drie maanden bij. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker (VVD): ‘Als de eerste dominosteen valt, houd je ze niet meer overeind.’

 • In het Stedelijk Gebied Eindhoven willen negen gemeenten elkaar niet langer beconcurreren, maar juist versterken en gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio creëren. Zij werken samen alsof zij een gemeente zijn. 'Dit is regionale samenwerking 2.0. Verevenen vond op deze schaal nooit eerder plaats.'

  Unieke gemeentelijke samenwerking bedrijventerreinen

  3 reacties

  Negen gemeenten werken samen alsof zij een gemeente zijn. In het Stedelijk Gebied Eindhoven willen gemeenten elkaar niet langer beconcurreren, maar elkaar juist versterken en gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio creëren. 'Dit is regionale samenwerking 2.0. Verevenen vond op deze schaal nooit eerder plaats.'

 • Vanaf 2018 doet de gemeente Amsterdam de gekozen stadsdeelbestuurders in de ban. In de zeven stadsdelen komt dan een door het college benoemd dagelijks bestuur dat door de gemeenteraad vastgesteld beleid uitvoert. Ook komen er zeven adviescommissies met vier leden per gebied, waarvoor inwoners zich verkiesbaar kunnen stellen. Dat staat in een collegevoorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam.

  Amsterdam doet gekozen deelraad in de ban

  4 reacties

  De gemeente Amsterdam zal vanaf 2018 geen gekozen stadsdeelbestuurders meer hebben, maar een door het college benoemd dagelijks bestuur dat door de gemeenteraad vastgesteld beleid uitvoert. Om lokale belangen goed te behartigen komen er zeven adviescommissies met vier leden per gebied, waarvoor inwoners zich verkiesbaar kunnen stellen. Dat staat in een collegevoorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam.

 • Almere Partij/OPA en de SP roepen het Almeerse college in een motie op om direct te stoppen met het project Floriade 2022 en het daarmee vrijkomende geld te gebruiken voor de zekerstelling van jeugdzorg.

  SP Almere: direct stoppen met Floriade

  6 reacties

  De gemeente Almere moet per direct stoppen met het project Floriade 2022 en dat geld inzetten voor jeugdzorg. Daartoe roepen Almere Partij/OPA en de SP op in een motie. ‘Stoppen kost ook geld, maar dat tipt niet aan de risico’s.’

 • Er zijn minder stiltegebieden in de Randstad en ze worden ook steeds minder stil. De Randstedelijke Rekenkamer nam stiltegebieden en het provinciale beleid aldaar onder de loep en presenteerde de resultaten op een website. Opvallend: Noord-Holland heeft de meeste stiltegebieden, Flevoland de minste.

  Stiltegebieden Randstad minder stil

  Reageer

  Stiltegebieden staan onder druk: het worden er minder en ze worden steeds minder stil. De Randstedelijke Rekenkamer nam stiltegebieden en het provinciale beleid aldaar onder de loep en presenteerde de resultaten op een website. Opvallend: Noord-Holland heeft de meeste stiltegebieden, Flevoland de minste.

 • Camping Waterhout

  'Floriade als dekmantel voor woningbouw'

  5 reacties

  De gemeente Almere wil Camping Waterhout onteigenen of verplaatsen om plaats te maken voor de Floriade 2022. Campingeigenaar Tineke Fokkens ziet graag een (permanente) Floriade 2022 komen op de huidige geplande locatie, met inpassing van haar camping, zoals de gemeente had beloofd.  Dat de gemeente hun zelf ontworpen en opgebouwde camping nu helemaal weg wil vindt ze ongelooflijk.

 • De staat is tekortgeschoten in de aanpak van de Q-koorts en aansprakelijk voor de geleden schade. Daar pleitte advocaent Ivo Sindram en Luc Rohof maandag voor tijdens de eerste zitting van een procedure die slachtoffers van de Q-koorts (75 doden, duizenden zieken) hebben aangespannen tegen de staat en in het bijzonder tegen de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid.

  ‘Aanpak Q-koorts halfzacht en lankmoedig’

  4 reacties

  Maandag was de eerste zitting in een procedure van Q-koortsslachtoffers tegen de staat, in het bijzonder de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid. De staat heeft de slachtoffers van de Q-koorts (75 doden, duizenden zieken) nooit willen compenseren, omdat het zich niet aansprakelijk achtte. Daar denken de advocaten van de slachtoffers Ivo Sindram en Luc Rohof anders over.

 • De provincie Limburg maakt zich zorgen over radicalisering van de jeugd en polarisatie. De gemeente Venray wordt pilotgemeente voor het ontwikkelen van een preventieve aanpak. Het gaat om “niet-islamitische radicalisering”, zoals intolerantie tegen vluchtelingen, racisme en rechts-extremisme.

  Venray pilotgemeente aanpak radicalisering

  2 reacties

  De gemeente Venray wordt pilotgemeente voor het ontwikkelen van een preventieve aanpak van radicalisering van de jeugd en polarisatie. Het gaat om “niet-islamitische radicalisering”, zoals intolerantie tegen vluchtelingen, racisme en rechts-extremisme. De provincie Limburg maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en zal een plan van aanpak financieel ondersteunen.

 • Directeur Ellen Kroese van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) wil snel met Rijkswaterstaat, de provincie, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) om tafel om "missers" als het achterstallig onderhoud aan de Merwedebrug te voorkomen. Geklungel, noemt ze het.

  Brabantse werkgevers hekelen “geklungel” Merwedebrug

  14 reacties

  Geklungel. Zo noemt de kersverse directeur van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) Ellen Kroese het achterstallig onderhoud aan de Merwedebrug. Ze wil zo snel mogelijk met Rijkswaterstaat, de provincie, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) om de tafel om "dit soort missers" te voorkomen.

 • De Rotterdamse ex-locogemeentesecretaris Seppe Raaphorst leidt vanaf januari 2014 een reorganisatie van communicatieafdelingen bij de gemeente Den Haag. Maar zijn salaris van naar schatting 1 ton wordt door de gemeente Rotterdam betaald. Een “collegiale uitwisseling met gesloten beurzen”, aldus de gemeente. Anderen linken de constructie aan een arbeidsconflict met de gemeentesecretaris.

  Vraagtekens bij “uitgeleende” Rotterdamse topambtenaar

  Reageer

  Een “collegiale uitwisseling met gesloten beurzen”, zegt de gemeente Rotterdam over zijn ex-locogemeentesecretaris Seppe Raaphorst die vanaf 2014 een reorganisatie van communicatieafdelingen bij de gemeente Den Haag leidt. De gemeente Rotterdam betaalt echter zijn salaris van naar schatting 1 ton. Anderen linken zijn vertrek dan ook aan een arbeidsconflict met gemeentesecretaris Philippe Raets.

 • Amsterdam is kampioen flexwerk. Minstens 22 procent van het personeel van de gemeente Amsterdam werkt op een flexcontract. In andere gemeenten ligt dat percentage op 15 procent. FNV Overheid en de Flexwerkgroep Amsterdam presenteerden vanochtend een zwartboek over hoe flexwerkers worden behandeld. 'Dit zijn 19de eeuwse toestanden.'

  Flexwerkers gemeente Amsterdam “uitgemolken”

  5 reacties

  Minstens 22 procent van het personeel van de gemeente Amsterdam werkt op een flexcontract. Amsterdam is daarmee kampioen flexwerk, want in andere gemeenten ligt dat percentage op 15 procent. ‘Slecht werkgeverschap’, aldus FNV Overheid die vanochtend samen met de Flexwerkgroep Amsterdam een zwartboek presenteerde.

 • Alle 283 bij hem aangesloten gemeenten krijgen van de Nationale ombudsman de vraag hoe zij omgaan met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. De gemeenten kunnen zijn vragen tot uiterlijk 20 oktober beantwoorden.

  Ombudsman vraagt gemeenten naar klachtafhandeling

  1 reactie

  De Nationale ombudsman vraagt alle 283 bij hem aangesloten gemeenten hoe zij omgaan met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. De gemeenten kunnen zijn vragen tot uiterlijk 20 oktober beantwoorden.

 • De PVV in Almere kan zich niet vinden in de reactie van het college van Almere op een bezoek van de politie aan een predikant die een boekje verspreidde met kritische teksten over de islam. ‘Het is niet de taak van de politie om boodschappen over te brengen van islamdreigers.’

  Onvrede over reactie Almere op islamkwestie

  5 reacties

  De PVV Almere is niet tevreden met de reactie van het Almeerse college op een bezoek van de politie aan een predikant die een boekje verspreidde met kritische teksten over de islam. De politie adviseerde hem daarmee te stoppen, omdat een tegenreactie werd verwacht. Het college betreurt de indruk van de predikant dat hij in zijn vrijheid van meningsuiting is beperkt. ‘Het is niet de taak van de politie om boodschappen over te brengen van islamdreigers.’

 • Erg weinig over ict, vindt PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug terug in de begroting van Binnenlandse Zaken. Ze heeft er een hard hoofd in of de nieuwe veilige inlogmethode eID, opvolger van DigiD, wel in 2017 wordt ingevoerd, zoals al jaren wordt beloofd. ‘Ik vond invoering in 2017 in 2012 al heel ambitieus.’

  Zorgen over invoering eID in 2017

  Reageer

  PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft er een hard hoofd in of de nieuwe veilige inlogmethode eID, opvolger van DigiD, wel in 2017 wordt ingevoerd, zoals al jaren wordt beloofd. ‘Ik vond invoering in 2017 in 2012 al heel ambitieus.’

 • Als het aan Kamerlid Renske Leijten (SP) ligt verdwijnt de eigen bijdrage voor de Wmo. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor verlaging in 2017, maar het SP-Kamerlid pleit voor het oormerken van geld, zodat gemeenten geld dat op de plank ligt kan inzetten in plaats van de eigen bijdrage.

  ‘Eigen bijdrage Wmo kan verdwijnen’

  1 reactie

  De discussie over afschaffing of verlaging van het eigen risico is losgebarsten, maar verlaging of afschaffing van de eigen bijdrage voor de Wmo heeft waarschijnlijk meer impact op de portemonnee van gebruikers. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor verlaging van de eigen bijdrage in 2017. De SP denkt dat de eigen bijdrage kan verdwijnen als gemeenten hun geld op de plank inzetten en kortingen van het rijk worden opgeheven.

 • De grote steden zijn klaar om de grote transities in te zetten en vragen het kabinet daar nu ook echt in te investeren. ‘Kabinet, geef ons die mogelijkheden. Allez!’

  G4 vraagt om investeringen

  4 reacties

  De grote steden zijn klaar om de grote transities in te zetten en vragen het kabinet daar nu ook echt in te investeren. ‘Kabinet, geef ons die mogelijkheden. Allez!’

 • Arjen Vliegenthart, wethouder in Amsterdam (SP) ziet lichtpuntjes in de troonrede. Maar wat hem betreft pakt de balans toch negatief uit.

  Wethouders: 'Weinig aandacht voor grote steden'

  5 reacties

  Waarom was er in de troonrede totaal niets gezegd over grote steden? Die hebben immers het meest te maken met een cummulatie van problemen. Het gebrek aan aandacht verbaast de wethouders van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. 

 • De plenaire behandeling van de wet open overheid in de Eerste Kamer zal pas volgend jaar plaatsvinden. De Senaat wil eerst de door minister Plasterk aangekondigde impactanalyse afwachten. 'Het is niet de bedoeling het proces onnodig op te houden.'

  Eerste Kamer houdt behandeling Wet open overheid aan

  4 reacties

  De Eerste Kamer wacht de impactanalyse van minister Plasterk af alvorens het initiatiefwetsvoorstel open overheid in behandeling te nemen. Daardoor vindt de plenaire behandeling pas volgend jaar plaats. ‘Dit is geen vertragingstactiek, al vind ik de keuze voor de impactanalyse opvallend’, aldus senator Hans Engels (D66).

 • Het risicoplafond was vastgelegd in het zogeheten Basisnet. Daarin waren na elf jaar overleg per 1 april 2015 harde afspraken gemaakt. De verbazing onder de gemeenten over de overschrijdingen was dan ook groot. Naast veiligheidsrisico’s heeft het niet nakomen van de afspraken gevolgen voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor en omwonenden voelen zich onveiliger.

  Aantal gastransporten vooral vertrouwenskwestie

  1 reactie

  Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk stuurden eind mei een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het aantal gevaarlijke gastransporten door hun gemeenten het plafond van tien per jaar overschreed. Het bleken er meer dan 1900 te zijn geweest.

 • Volgens minister Schultz voldoen vergunning en verpakking van een transport van kernafval van het Noord-Hollandse Petten naar een opslaglocatie in Vlissingen aan de Kernenergiewet en internationale vervoersregelgeving (ADR). Kamerleden en de Statenfractie van GroenLinks in Zeeland vroegen zich af waarom gebruikelijke veiligheidsnormen niet worden gehanteerd en trokken aan de bel.

  Minister: transport nucleair afval is veilig

  Reageer

  Een transport van kernafval van het Noord-Hollandse Petten naar een opslaglocatie in Vlissingen baart burgers en politici zorgen. Kamerleden en de Statenfractie van GroenLinks in Zeeland vragen zich af waarom gebruikelijke veiligheidsnormen niet worden gehanteerd. Maar volgens minister Schultz voldoen vergunning en verpakking aan de Kernenergiewet en internationale vervoersregelgeving (ADR).

 • Minister Kamp maakte onlangs bekend dat het rapport over mijnwaterschade niet deze zomer, maar pas eind dit jaar verschijnt. De Limburgse gedeputeerde Daan Prevoo (SP) reageert teleurgesteld op de mededeling. ‘Ik wil in september een keiharde verschijningsdatum horen.’

  Limburg eist keiharde datum mijnschaderapport

  1 reactie

  De Limburgse gedeputeerde Daan Prevoo (SP) is teleurgesteld in de mededeling van minister Kamp dat het rapport over mijnwaterschade niet deze zomer, maar pas eind dit jaar verschijnt. ‘We moeten niet doorschuiven, maar aanpakken.’

 • Gemeenten hebben mogelijkheden om verruiming van interne marktregels te bepleiten bij de Europese Commissie. De Utrechtse hoogleraar Europees recht en Decentrale overheden Bart Hessel wil gemeenten die socialer beleid willen voeren, maar tegen interne marktregels oplopen, in zijn nog te verschijnen boek hierop wijzen. 'De Europese Commissie wil een sociale markteconomie.'

  ‘Marktfetisjisten helpen samenleving naar de knoppen’

  11 reacties

  Gemeenten die hun beleid in het sociaal domein meer willen afstemmen op de mens in plaats van op de markt hebben te maken met interne marktregels. De Utrechtse hoogleraar Europees recht en Decentrale overheden Bart Hessel wil gemeenten in zijn nog te verschijnen boek wijzen op mogelijkheden voor verruiming van de interne marktregels bij de Europese Commissie. ‘Zij kiezen voor de sociale markteconomie.’

 • Een door de terroristische aanslag in Tunesië getraumatiseerd stel in Vlijmen krijgt geen (Syrische) statushouders als buren. Dat heeft burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden gisteren besloten na een indringend gesprek met het stel. 'De uitzondering bevestigt de regel.'

  Geen Syriërs naast getraumatiseerd stel

  6 reacties

  Burgemeester Jan Hamming van de gemeente Heusden heeft na een indringend gesprek met een door de terroristische aanslag in Tunesië getraumatiseerd stel in Vlijmen besloten dat zij geen (Syrische) statushouders als buren krijgen. ‘Je moet als burgemeester de menselijke factor wegen.’

 • De gemeenteraad van Roosendaal vond een milieueffectrapportage (MER) eerst unaniem niet nodig, maar kiest er na de ontstane reuring over de mogelijke overlast en gezondheidsschade van een nieuwe mestverwerkingsfabriek toch unaniem voor. De fabriek mag gewoon bouwen volgens het bestemmingsplan, maar neemt genoegen met een MER nu een onafhankelijk bureau dat versneld kan uitvoeren.

  Reuring in Roosendaal om mestverwerkingsfabriek

  5 reacties

  De plaatsing van een biomineralenfabriek in Roosendaal houdt de gemoederen flink bezig. Een bewonerswerkgroep is tegen en maakt zich zorgen over (stank)overlast en gezondheidsschade. De gemeenteraad vond een milieueffectrapportage (MER) eerst unaniem niet nodig, maar wil dat na de ontstane reuring unaniem toch. De fabriek mag volgens het bestemmingsplan gewoon bouwen, maar het neemt genoegen met een MER nu een onafhankelijk bureau dat versneld kan uitvoeren.

 • De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip, aldus tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam. Nu zitten topambtenaren nog bij het rijk, maar het is logisch dat knappe koppen met bijbehorend salaris naar gemeenten gaan, als daar de nadruk meer komt te liggen.

  'Gemeenteambtenaar wordt superflexibel'

  24 reacties

  Gemeenten moeten zo rap mogelijk beginnen met de omslag naar een ambitieuze, communicatieve en radicaal transparante overheid. De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. Dat zeggen tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam.

 • Lokaal Belang Lingewaard heeft raadslid Sjaak van der Welk uit de partij gezet vanwege misbruik van voorkennis over de actualisatie van een bestemmingsplan. Officieel: een verdenking van niet-integer handelen. Hij onderneemt juridische stappen tegen de partij en overweegt serieus verder te gaan als eenmansfractie.

  Raadslid Lingewaard uit partij gezet

  1 reactie

  Het Lingewaardse raadslid Sjaak van der Welk is door zijn partij Lokaal Belang Lingewaard uit de partij gezet vanwege misbruik van voorkennis over de actualisatie van een bestemmingsplan. Officieel: een verdenking van niet-integer handelen. Hij onderneemt juridische stappen tegen de partij en overweegt serieus verder te gaan als eenmansfractie.

 • Gemeenten of provincies kunnen een belangrijke rol spelen als procesbegeleider bij het herbestemmen van kerkgebouwen. Kerkbesturen hebben vaak geen verstand van zaken en zijn te emotioneel betrokken. Dat blijkt uit het eindverslag van het project “Kerk als baken in de buurt” van stichting Het Oversticht en partners, gefinancierd door de provincie Overijssel.

  ‘Voorkom herbestemming van kerken’

  2 reacties

  De beste oplossing voor de leegstandsproblematiek van kerken is voorkomen dat herbestemming van kerken überhaupt nodig is. Dat blijkt uit het eindverslag van het project “Kerk als baken in de buurt” dat door stichting Het Oversticht en partners is uitgevoerd met subsidie van de provincie Overijssel.

 • Wat is de oorzaak van de sterke toename van het aantal C-schades (niet door bevingen veroorzaakt) in het Groningse aardbevingsgebied? Tweederde van de aangemelde schades wordt aangemerkt als “C-schades” en die worden niet vergoed. De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stelt een onderzoek in.

  Onderzoek naar toename C-schades Groningen

  1 reactie

  De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de sterke toename van het aantal C-schades (niet door bevingen veroorzaakt) in het Groningse aardbevingsgebied. Tweederde van de aangemelde schades wordt aangemerkt als “C-schades” en die worden niet vergoed.

 • Lagere instroomprognoses van het ministerie nopen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ertoe 15 noodopvanglocaties te sluiten. Wel worden bufferlocaties aangehouden, al is lastig te bepalen hoeveel er nodig zijn. 'Vorig jaar waren we niet op de plotselinge toestroom voorbereid en dat willen we een volgende keer wel zijn.'

  COA: Bestuursakkoord nog steeds leidend

  Reageer

  Het Bestuursakkoord dat afgelopen jaar is gesloten tussen gemeenten, provincies en het COA is nog steeds leidend, aldus het COA. De bekendmaking van de sluiting van 15 noodopvanglocaties verandert daar niets aan.

 • De provincie Friesland wil op korte termijn de woningmarkt op de Waddeneilanden vlottrekken. Jonge gezinnen verlaten de eilanden vanwege de hoge huizenprijzen. 'Er moet iets gebeuren.'

  Friesland wil woningmarkt Wadden vlottrekken

  1 reactie

  De vraag naar woningen op de Waddeneilanden is hoog, maar het aanbod beperkt. Voor jonge gezinnen reden de eilanden te verlaten. De provincie Friesland en de eilandgemeenten willen de uittocht een halt toeroepen door op korte termijn ruimte bieden voor woningbouw.

 • Burgemeesters van gemeenten met een gevangenis die volgens een recent advies van de Dienst Justitiële Inrichtingen moet worden gesloten begrijpen daar niets van. 'Dit is niet in de geest van de afspraken die zijn gemaakt.'

  Burgemeesters hekelen advies sluiting gevangenissen

  2 reacties

  Burgemeesters ergeren zich aan de inhoud en timing van een ambtelijk advies van de Dienst Justitiële Inrichtingen ambtenaren over het sluiten van acht gevangenissen in hun gemeenten. ‘Dit zaait onnodig onrust.’

 • Accountants maken zich zorgen over de financiële functie van gemeenten. De NBA, de beroepsvereniging van accountants, schat dat 80 van de 393 gemeenten de deadline voor het inleveren van de jaarrekening (vandaag) niet haalt. Daarbij zal de helft van de gemeenten geen goedgekeurde jaarrekening krijgen. Oorzaak ligt in de chaotische administratie van contracten tussen gemeenten en zorginstellingen.

  Accountants: zorgen over financiële functie gemeenten

  2 reacties

  Ongeveer 80 van de 393 Nederlandse gemeenten haalt de deadline (vandaag) voor het inleveren van de jaarrekening 2015 niet. Dat schat de NBA, de beroepsvereniging voor accountants. Daarbij zal de helft van de gemeenten geen goedgekeurde jaarrekening krijgen. Oorzaak ligt in de chaotische administratie van contracten tussen gemeenten en zorginstellingen. Accountants maken zich zorgen over de financiële functie van gemeenten: is de gemeente wel in control?

 • Vandaag het Britse referendum over wel of niet in de Europese Unie blijven op de agenda. Nederlandse gemeenten kijken met belangstelling uit naar de uitslag, maar hebben nog geen draaiboeken voor een Brexit klaarliggen. 'Een Brexit heeft landelijke impact.'

  Geen gemeentelijke draaiboek voor Brexit

  4 reacties

  Het Britse referendum van vandaag kan leiden tot een Brexit. In hoeverre zijn grote Nederlandse gemeenten hier eigenlijk op voorbereid? Zij houden hun kruit vooralsnog even droog. ‘Er zijn geen draaiboeken.’

 • Horecaondernemers ondervinden ernstige hinder van grootschalige horeca-activiteiten binnen culturele instellingen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. KHN ontvangt signalen uit het hele land en vindt wet- en regelgeving tegen oneerlijke concurrentie door overheden tekortschieten.

  Horeca boos over oneerlijke concurrentie

  3 reacties

  Horecaondernemers vinden dat de wet Markt en Overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet.

 • Tot 2005 deden waterschappen in eigen laboratoria onderzoek naar kwaliteit van oppervlaktewater of besteedden dit uit aan marktpartijen. Uit kostenoverwegingen besloten de meeste waterschappen daarna samenwerkingsverbanden op te richten voor werkzaamheden in laboratoria.

  Waterschap duurder uit met eigen lab

  6 reacties

  Groene adviesbureaus trekken aan de bel over de omslag naar inbesteding bij waterschappen. Brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus wijst op de marktverstorende effecten van de Wet Markt en overheid. ‘De helft van het werk was opeens weg.’

 • De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan schept onduidelijkheid met zijn opmerking dat het niet gek zou zijn als sociale huurders ook zouden profiteren van Airbnb, vindt VVD-raadslid Daniel van der Ree. 'Een vreemd opmerking en schadelijk in dit dossier.'

  Raadsleden kritisch op proefballon Van der Laan

  14 reacties

  Volgens de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zou het niet gek zijn sociale huurders ook te laten profiteren van Airbnb. ‘Heel gereguleerd, waardoor het handhaafbaar is.’ Een concreet plan heeft hij niet, maar hij zou graag zien dat het huidige verbod ter discussie komt te staan.

 • ‘We zijn van een “ja, maar”- naar een “ja, en”-cultuur gegaan', stelt Petra Soons van de OR Nationale Politie. Ze is aanjager van het proces De Hark Voorbij en spreekt donderdag 9 juni op het OR-congres PowOR in de Stopera in Amsterdam waar allerlei kanten van medezeggenschap in de publieke sector worden belicht.

  ‘Medezeggenschap moet van onderop komen’

  Reageer

  “Hoe betrek je intrinsiek gemotiveerde mensen bij medezeggenschap?” is een van de workshops op het OR-congres PowOR dat donderdag 9 juni plaatsvindt in de Stopera in Amsterdam. ‘We zijn van een “ja, maar”- naar een “ja, en”-cultuur gegaan.’

 • De gemeenteraad van Oudewater wil zelf onderzoek doen naar de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden die nu anderhalf jaar gaande is. Vooral coalitiepartij de Onafhankelijken twijfelt over de baten van de 4 miljoen euro die de gemeente er jaarlijks insteekt.

  Onderzoek naar samenwerking Oudewater en Woerden

  Reageer

  De gemeenteraad van Oudewater twijfelt over de efficiëntie van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden. Na anderhalf jaar wil de raad een eigen onderzoek naar de baten van de 4 miljoen euro die de gemeente er jaarlijks insteekt.

 • Het preventief toezicht waaronder de gemeente Amersfoort stond tussen januari en juli 2015 was mede te wijten aan het feit dat ambtenaren en bestuurders van de gemeente hielden te lang vasthielden aan hun eigen keuzes en financiële methodieken. De provincie Utrecht bleef te lang onduidelijk over haar oordeel over de begroting.

  Amersfoort hield te lang vast aan eigen gelijk

  2 reacties

  Tussen januari en juli 2015 stond de gemeente Amersfoort onder financieel preventief toezicht van de provincie Utrecht. Afgelopen dinsdag werd het onderzoeksrapport “Onder Toezicht” aan de raad gepresenteerd. Enkele conclusies: ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amersfoort hielden te lang vast aan hun eigen keuzes en financiële methodieken. Het ontbrak aan goede checks and balances om hierin verandering te brengen. De provincie Utrecht bleef te lang onduidelijk over haar oordeel over de begroting.

 • Zeeuwse gemeenten die tijdens de ALV op het VNG-congres een motie indienen die oproept om de voorgestelde herverdeling van middelen uit het gemeentefonds door te zetten zijn hoopvol gestemd. De Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek hebben al hun steun toegezegd aan de motie. ‘Er is grote kans dat de motie slaagt', aldus burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere.

  Zeeuwen hoopvol over motie herverdeling gemeentefonds

  3 reacties

  De Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek hebben al hun steun toegezegd aan de motie die Zeeuwse gemeenten gaan indienen tijdens de ALV van het VNG-congres. De motie roept op om de voorgestelde herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds door te zetten. ‘Er is grote kans dat de motie slaagt. We zijn hoopvol gestemd’, aldus burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere.

 • De slotdag van het Duitse festival Rock Am Ring ging afgelopen weekend niet door op last van de burgemeester na een noodweerincident waarbij 51 gewonden vielen. Ook Pinkpop kan zoiets overkomen.

  Burgemeester kan Pinkpop na incident stilleggen

  2 reacties

  De burgemeester van Landgraaf kan beslissen het Pinkpop-festival stil te leggen bij serieuze dreiging of na een incident als op het festival Rock Am Ring in Duitsland. Afgelopen weekend raakten daar door onweer en blikseminslagen 51 mensen gewond, waarop de burgemeester de slotdag van het festival niet liet doorgaan.

 • Met een algemeen belangbesluit een uitzondering maken op de Wet markt en overheid wordt voor gemeenten een stuk lastiger. Het kabinet werkt aan een wetswijziging met regels waardoor overheden moeilijker kunnen concurreren met het bedrijfsleven. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld meer inspraak als een gemeente een algemeen belangbesluit neemt.

  Minder concurrentiemogelijkheden voor overheden

  5 reacties

  Het kabinet werkt aan een wetswijziging met regels die het overheden moeilijker maken om te concurreren met het bedrijfsleven. Met een algemeen belangbesluit een uitzondering maken op de Wet markt en overheid wordt daarmee voor gemeenten lastiger. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld meer inspraak als een gemeente een dergelijk besluit neemt.

 • Jojobeleid willen ze het niet noemen, maar onderzoekers van de Universiteit Utrecht tonen wel aan dat bij de aanpak van terrorisme en radicalisering tot 2011 nuttige kennis, capaciteiten en contacten verloren gingen en dat het opvullen van die gaten vanaf 2013 consequenties had voor het gezamenlijke interventievermogen. Onderzoekers Mirko Noordegraaf en Scott Douglas leggen uit.

  Evaluatie contraterrorisme: bedenk het ondenkbare

  Reageer

  De grillige betrokkenheid van overheden bij de aanpak van terreur en radicalisering heeft consequenties gehad voor het gezamenlijke interventievermogen van de overheid. Dat stellen Utrechtse wetenschappers in de Evaluatie nationale contraterrorisme-strategie 2011-2015 die zij in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opstelden. Onderzoekers Mirko Noordegraaf en Scott Douglas leggen uit.

 • De gemeente Amersfoort heeft aan de 30-jarige strijd met projectontwikkelaar en bouwer Hans Vahstal minstens 8,5 miljoen euro uitgegeven. Dat blijkt uit het boek "Vahstal versus Amersfoort" van journalist Miro Lucassen dat op 11 mei verscheen.

  Strijd met bouwer kostte Amersfoort miljoenen

  9 reacties

  De gemeente Amersfoort heeft minstens 8,5 miljoen euro verloren aan de 30-jarige strijd tegen bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal. Dat blijkt uit het boek “Vahstal versus Amersfoort” van journalist Miro Lucassen dat op 11 mei verscheen.

 • Een bestuurlijke fusie met de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland en Ferwerderadeel wees de raad van Dantumadeel eind maart al af. Nu lijkt ook de ambtelijke fusie onzeker.

  Dantumadeel houdt fusieboot af

  1 reactie

  De Friese gemeente Dantumadeel wil geen bestuurlijke fusie met de omliggende gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland en Ferwerderadeel. Deze gaan nu samen verder met goedkeuring van de provincie Friesland. Dantumadeel blijft alleen achter. Zelfs de aangekondigde ambtelijke fusie lijkt nu niet meer zeker.

 • Kwesties rond de Hengelose CDA-fractievoorzitter en raadsnestor Johan Harink is voor burgemeester Sander Schelberg aanleiding BING een integriteitsonderzoek te laten doen naar alle ambtelijke en politieke rollen rond de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied 2010.

  Ambtelijk en politiek Hengelo onderwerp BING-onderzoek

  9 reacties

  Burgemeester Sander Schelberg van de gemeente Hengelo laat integriteitsbureau BING onderzoek doen naar alle ambtelijke en politieke rollen rond de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied 2010. Aanleiding is een aantal kwesties rond raadsnestor en CDA-fractievoorzitter Johan Harink.

 • Een salaris van 260 duizend euro voor de directeur van de NV Huisvuilcentrale HVC is niet maatschappelijk verantwoord. De Algemene Waterschapspartij roept met een motie gemeenten en waterschappen die aandeelhouder zijn van de NV op aan te dringen op salarisverlaging naar het niveau van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

  Motie tegen topsalaris directie huisvuilcentrale

  2 reacties

  De Algemene Waterschapspartij wil met het verspreiden van een motie aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale HVC zover krijgen bij de Raad van Commissarissen aan te dringen het directiesalaris aan te passen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Vorig jaar ontving de directeur 260 duizend euro.

 • Wethouder Sabine Verschoor (D66) is opgestapt. Ze was niet langer bestand tegen de heersende bestuurscultuur en kreeg onvoldoende politieke steun in de raad. 'Ik kan in deze situatie niet langer functioneren zonder mijzelf of mijn principes geweld aan te doen.'

  Bestuurscultuur nekt D66-wethouder Wassenaar

  5 reacties

  D66-wethouder Sabine Verschoor van de gemeente Wassenaar is afgelopen vrijdag opgestapt. In de heersende bestuurscultuur in Wassenaar kon zij naar eigen zeggen niet langer functioneren zonder zichzelf of haar principes geweld aan te doen.

 • In het artikel in Binnenlands Bestuur doort v.d Tempel-directeur Richard Breugem vier maanden na de rechterlijke einduitspraak in de zaak-Verver ten gunste van het bouwbedrijf een boekje open over hoe een conflict met Wilma Verver over de privéverbouwing van haar woning ontaardde in een oneerlijke en energievretende jarenlange strijd met burgemeester Verver en de gemeente Schiedam.

  Geen excuses voor Verver’s vendetta

  18 reacties

  De gemeente Schiedam ziet geen reden voor excuses aan bouwbedrijf v.d. Tempel dat jarenlang financieel leed onder de toorn van ex-burgemeester Wilma Verver. ‘De gemeente is geen partij in de juridische procedure tussen v.d. Tempel en mevrouw Verver.’

 • Discussies over huisvesting van vluchtelingen bevatten aspecten die ook centraal staan bij burgertoppen, zoals de G1000. De ontwikkeling van het fenomeen G1000 komt dan ook precies op tijd, aldus Job Cohen die gisteren het boek "G1000. Ervaringen met burgertoppen" presenteerde.

  Cohen: G1000 biedt voldoende aanknopingspunten

  3 reacties

  Burgertoppen bieden handvatten om actuele problemen aan te pakken. Dat blijkt uit het gisteren door Job Cohen gepresenteerde boek “G1000. Ervaringen met burgertoppen”. ‘Wondermiddelen bestaan niet, maar een G1000 biedt voldoende aanknopingspunten.’

 • De gemeente Nijmegen ontving vorig jaar 4,5 miljoen euro subsidie van de provincie Gelderland om de verhuizing van slachterij Hilckmann naar Noord-Brabant mogelijk te maken. Nijmegen stak 21 miljoen euro in het project, maar Hilckmann ging vorige maand failliet. 'Nijmegen is eerstverantwoordelijke.'

  ‘Nijmegen eerstverantwoordelijke in Hilckmann-zaak’

  5 reacties

  De provincie Gelderland gaf vorig jaar 4,5 miljoen euro subsidie aan de gemeente Nijmegen voor verplaatsing van slachterij Hilckmann naar Noord-Brabant. De slachterij ontving in totaal 21 miljoen van de gemeente Nijmegen, maar ging eind vorige maand failliet.

 • Burgemeester Niels Joosten (VVD) van de gemeente Doetinchem verwacht zijn huis per 1 september 2016 niet te kunnen verkopen, waardoor hij niet aan de wettelijke woonplaatsvereiste voldoet. Om die reden is hij tijdelijk teruggetreden, al spelen bij dat besluit ook privéomstandigheden een belangrijke rol.

  Time-out voor burgemeester Doetinchem

  8 reacties

  Burgemeester Niels Joosten (VVD) van Doetinchem is tijdelijk teruggetreden. Hij verwacht per 1 september 2016 niet te kunnen voldoen aan de wettelijke woonplaatsvereiste, omdat hij zijn huis niet verkocht krijgt. Privéomstandigheden spelen bij het besluit ook een belangrijke rol.

 • De medezeggenschap in de gemeente Amsterdam kan zijn werk niet goed meer doen, constateert de Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR). Daarom heeft de COR het vertrouwen opgezegd in gemeentesecretaris Arjan van Gils.

  COR Amsterdam zegt vertrouwen op in gemeentesecretaris

  12 reacties

  De Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR) heeft het vertrouwen opgezegd in gemeentesecretaris Arjan van Gils. Belangrijkste reden is dat de medezeggenschap in de gemeente Amsterdam zijn werk niet goed meer kan doen.

 • Met de vandaag gepresenteerde ruimtelijk-economische Actie-agenda 2016-2020 toont de Metropoolregio Amsterdam welke acties op korte termijn nodig zijn om in de top 5 van stedelijke regio's van Europa te blijven. 'We denken voorbij gemeentegrenzen.'

  Metropoolregio Amsterdam heeft grenzeloze ambitie

  3 reacties

  De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in de top 5 van stedelijke regio’s van Europa blijven. Hoe die regio eruit gaat zien staat in de vandaag gepresenteerde ruimtelijk-economische Actie-agenda 2016-2020. ‘Het is één voor allen en allen voor één.’

 • De Raad van State heeft in drie verschillende zaken over de werkwijze van Rechtspraktijk Meerts identiek uitspraak gedaan: het indienen van Wob-verzoeken met geen ander doel dan om ten laste van de overheid geldsommen te incasseren is misbruik van recht.

  Ook Raad van State kapittelt Meerts

  30 reacties

  Het indienen van Wob-verzoeken met geen ander doel dan om ten laste van de overheid geldsommen te incasseren is misbruik van recht. Zo oordeelt de Raad van State als hoogste bestuursrechter in drie verschillende zaken over de werkwijze van Rechtspraktijk Meerts.

 • De Amsterdamse gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft opdracht gegeven om een enquête van de OR van de voormalige Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling over de reorganisatie stop te zetten en te vernietigen. De OR spreekt van een doofpot. Volgens Van Gils zou de OR niet meer bestaan.

  ‘Kritiek Amsterdamse ambtenaren in doofpot’

  9 reacties

  De Amsterdamse gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft opdracht gegeven een OR-enquête onder ambtenaren te vernietigen. Dat maakt Norbert Dekker, voorzitter van de ondernemingsraad van de voormalige Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), bekend. ‘Het Amsterdamse stadsbestuur degradeert medezeggenschap in de organisatie tot een “jaknikkende babbelclub”.’

 • Met het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst verbonden zich in oktober 2013 maar liefst 56 partijen aan de opzet van een landelijke meldkamer­organisatie (LMO). Het moest een bijzonder organisatieonderdeel worden van de politie op tien locaties in plaats van de huidige 22 waar politie, brandweer en ambulancediensten samenwerken en de minister eindverantwoordelijk is.

  Meldkamer zonder toekomst

  Reageer

  Een Gateway Review gaf het al twee jaar durende traject naar een landelijke meldkamerorganisatie de status oranjerood: een ­niveau onder ‘praktisch onhaalbaar’. Krijgt de ­minister het proces nog op de rails?

 • Na de vernietigende Gateway Review "Grip herpakken!" geloven velen niet meer in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Maar met de bijgestelde prioriteit vertrouwt het ministerie van Veiligheid en Justitie erop dat de meldkamer van de toekomst in 2020 voor 80 procent in bedrijf is. ‘We hebben ongeveer een jaar tijd verloren.’

  ‘Landelijke meldkamer in 2020 op rails’

  1 reactie

  Velen geloven na de vernietigende Gateway Review "Grip herpakken!" niet meer in een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), maar het ministerie van Veiligheid en Justitie vertrouwt erop dat met de bijgestelde prioriteit de meldkamer van de toekomst in 2020 voor 80 procent in bedrijf is. ‘We hebben ongeveer een jaar tijd verloren.’

 • De gemeente Groningen trekt 22,5 miljoen euro uit om in vijf jaar de binnenstad aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers. Bussen worden naar de rand van het centrum verdreven en aanvoerwegen met gele steentjes bestraat.

  Binnenstad Groningen wordt voetgangersparadijs

  2 reacties

  Flaneren over de Vismarkt, fietsen over de Grote Markt zonder het gevaar dat een bus je raakt. Binnen vijf jaar is het mogelijk, want de binnenstad van Groningen gaat op de schop. Het centrum wordt nog autoluwer.

 • Gemeenten moeten ook de groep arbeidsbeperkten die na 1 januari 2015 op de arbeidsmarkt kwam een werkgelegenheidsgarantie geven. Zij hebben betere begeleiding nodig, zodat ze niet thuis komen te zitten. Dat zegt voorzitter Patrick Fey van CNV Overheid die staatssecretaris Klijnsma deze week een witboek met positieve praktijkvoorbeelden aanbood.

  CNV Overheid: laat arbeidsbeperkten niet thuiszitten

  1 reactie

  Gemeenten moeten mensen met een arbeidsbeperking beter begeleiden, zodat ze na het verliezen van hun baan niet thuis komen te zitten. Daarvoor is de kennis van sociale werkbedrijven hard nodig. Dat vindt Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, die staatssecretaris Klijnsma deze week een witboek met positieve praktijkvoorbeelden aanbood.

 • Mensen die van stad naar stad hoppen om bijstandsfraude te plegen moeten op een zwarte lijst komen. Dat concludeert het Amsterdamse VVD-raadslid Marianne Poot na een ronde langs ambtenaren van de dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI).

  ‘Zet bijstandshoppers op zwarte lijst’

  9 reacties

  Bijstandsfraudeurs hoppen van stad naar stad. Daarom moet er een zwarte lijst komen voor in ieder geval de vier grote steden. Dat concludeert het Amsterdamse VVD-raadslid Marianne Poot na een ronde langs ambtenaren van de dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI).

 • Het vernietigende advies van asbestjurist Yvonne Waterman aan de provincie Zuid-Holland over de gemeentelijke aanpak van de asbestbrand in Wateringen van 13 januari 2015 werd hard afgeserveerd door burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) van de gemeente Westland. 'Maar zijn kritiek is ongefundeerd', aldus Waterman.

  ‘Kritiek op asbestrapport mist argumentatie’

  1 reactie

  Zonder een argument te noemen maakt burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) van de gemeente Westland een vernietigend juridisch advies aan de provincie Zuid-Holland over de gemeentelijke aanpak van de asbestbrand in Wateringen van 13 januari 2015 met de grond gelijk. Asbestjurist Yvonne Waterman is niet onder de indruk van de kritiek: ‘De conclusie kan niet anders zijn.’

 • De Jan Evertsenstraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, ooit de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, had lang een negatief imago van leegstand, overlast en overvallen.

  Amsterdamse buurtcoöperatie wordt vastgoedspeler

  Reageer

  Een buurtcoöperatie zorgt voor reuring in de verloederde Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West. De leden bepalen wie een winkelpand mag huren en de plannen gaan verder. ‘Over een paar jaar hebben we misschien wel vijftien losse panden in bezit.’

 • Volgens de rechtbank van Noord-Holland heeft Verhoeven/Meerts Rechtspraktijk met haar Wob-procedures tegen Noord-Hollandse gemeenten misbruik van recht gemaakt. Het beroep dat zij hadden ingediend tegen de gemeente Bergen is dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

  Lucratief wobben is misbruik van recht

  14 reacties

  De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) is niet bedoeld om gemeenten doorlopend te testen op de uitvoering van deze wet. Het doen van oneigenlijke Wob-verzoeken om daarmee werk en inkomsten voor een bedrijf te genereren is misbruik van recht. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland die het beroep van Verhoeven/Meerts Rechtspraktijk tegen de gemeente Bergen (NH) en vijf andere gemeenten daarmee niet-ontvankelijk heeft verklaard.

 • ‘Die deradicaliseringsprogramma’s werken niet, jongeren vertrouwen de overheid niet’, aldus de Brusselse jihadexpert Montasser Alde’emeh op 21 november in NRC Handelsblad. Toch zetten Nederlandse gemeenten daarop in: preventie. Het kabinet gaf begin september 4 miljoen euro aan acht gemeenten voor de aanpak van gewelddadig jihadisme.

  Meer samenwerken bij aanpak radicalisering

  Reageer

  Grote gemeenten zetten na de aanslagen in Parijs allerlei programma’s op om radicalisering tegen te gaan. En ook kleine gemeenten moeten aan de bak.

 • Gemeenten komen straks niet 450 miljoen te kort door extra kosten aan bijstand voor statushouders. Dat zei VNG-directeur Jantne Kriens op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG.

  VNG: geen zorgen over bijstandskosten statushouders

  3 reacties

  Gemeenten komen straks niet 450 miljoen te kort door extra kosten aan bijstand voor statushouders. Dat zei VNG-directeur Jantine Kriens op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG.

 • Een gemeentelijk vergunningenstelsel voor teelt en verkoop van softdrugs moet criminele ondermijning van het lokale bestuur stoppen. ‘We gaan richting onhoudbaar’, aldus Bernt Schneiders, voorzitter van de bestuurlijke VNG-werkgroep modernisering Cannabisbeleid.

  ‘Huidig gedoogbeleid voor gemeenten onhoudbaar’

  3 reacties

  Een gemeentelijk vergunningenstelsel voor teelt en verkoop van softdrugs moet criminele ondermijning van het lokale bestuur stoppen. ‘We gaan richting onhoudbaar’, aldus Bernt Schneiders, voorzitter van de bestuurlijke VNG-werkgroep modernisering Cannabisbeleid.

 • Het concept-bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over de opvang van vluchtelingen is geen sluitstuk. Er komen meer afspraken bij de Voorjaarsnota.

  Dijkhoff: Akkoord geen sluitstuk

  2 reacties

  Het concept-bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over de opvang van vluchtelingen is geen sluitstuk. Er komen meer afspraken bij de Voorjaarsnota. Daarvoor is het nodig dat Rijk en gemeenten niet met de rug naar elkaar toe staan, maar schouder aan schouder. Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff maandag op het VNG-congres.

 • Over een mogelijke boete voor gemeenten die niet aan hun taakstelling voldoen voor de huisvesting van statushouders en een beloning voor degenen die wel meewerken laat de VNG zich niet uit.

  Zwijgzaamheid over mogelijk beboeten gemeenten

  6 reacties

  Niemand lijkt zijn vingers te willen branden aan een reactie op het mogelijke plan van het kabinet om gemeenten die niet meewerken aan het bouwen van noodwoningen voor statushouders te beboeten en degenen die dit wel doen te belonen.

 • Schrijver en oud-D66-politicus Jan Terlouw maakt zich zorgen over de integriteit in het bestuur en in de samenleving. Volgens hem hebben het neoliberalisme, snelle technologische ontwikkelingen en een gebrek aan een morele kapstok de politiek en de samenleving minder integer gemaakt.

  Terlouw uit zorgen over integriteit

  18 reacties

  Het omarmen van het neoliberalisme, snelle technologische ontwikkelingen en gebrek aan een kapstok om over goed en kwaad te spreken hebben politiek en samenleving minder integer gemaakt. Oud-D66-politicus Jan Terlouw sprak zijn zorgen dinsdag uit tijdens een lezing in Wilp.

 • De gemeente Amsterdam gaat huurders met een huurachterstand en een bijstandsuitkering aanbieden de huur op de uitkering in te houden. Dat biedt zowel huurders, corporaties en de gemeente voordeel. Rotterdamse corporaties zien het idee ook wel zitten.

  Rotterdamse interesse voor Amsterdams huurconvenant

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam gaat mensen met een bijstandsuitkering en een huurachterstand aanbieden de huur op de uitkering in te houden. Daarover is met woningcorporaties en maatschappelijke dienstverleners een convenant gesloten. Ook Rotterdamse corporaties zeggen hier volmondig "ja" tegen.

 • Een brand bij Chemelot confronteerde burgemeester Jos Hessel van Echt-Susteren met een haperend netwerk. Wat ging er mis?

  Afstemming tussen veiligheidsregio’s niet optimaal

  2 reacties

  Een grote brand bij Chemelot, een van de grootste chemische bedrijven van Nederland, heeft aan het licht gebracht dat de afstemming tussen de veiligheidsregio’s voor verbetering vatbaar is.

 • Door het niet melden van het afsluiten van een lening door zijn bedrijf bij een ondernemer heeft wethouder Jaap Verkroost de schijn van belangenverstrengeling gewekt, zo meldt hij zelf in een brief naar de raad. Hij biedt zijn excuses aan en zal de banden met de lening en het bedrijf verbreken.

  Integriteit wethouder Stichtse Vecht ter discussie

  2 reacties

  Wethouder Jaap Verkroost (CDA) van de gemeente Stichtse Vecht heeft door het niet melden van een lening door zijn bedrijf bij een ondernemer de schijn van belangenverstrengeling gewekt, zo meldt hij zelf in een brief aan de raad. 'Ik heb mij de impact van deze lening simpelweg niet gerealiseerd.'

 • Amsterdamse ambtenaren kunnen online een bashfilmpje bekijken van hun eigen Centrale Ondernemingsraad (COR) tegen plannen van gemeentesecretaris Arjan van Gils. Morgen is in het stadhuis een conferentie waarin de ambtenaren door de COR worden bijgepraat over de plannen.

  Bashfilmpje moet Amsterdamse ambtenaar mobiliseren

  4 reacties

  De Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR) maakte een opvallend bashfilmpje tegen plannen van gemeentesecretaris Arjan van Gils en houdt vanmiddag bijpraatconferentie voor het personeel in de Stopera, het Amsterdamse stadhuis.

 • Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen worden door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van versterking van woningen. Dat maakte hij bekend in zijn vanmiddag gepresenteerde meerjarenprogramma. In 2016 worden 1650 corporatiewoningen versterkt.

  Alders stelt veiligheid Groningers voorop

  1 reactie

  In 2016 worden 1650 corporatiewoningen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt en wordt in overleg met inwoners en gemeenten gestart met het voorbereiden van versterken van woningen elders in het gebied. Dat maakte Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders vanmiddag bekend in de presentatie van zijn meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen”.

 • Het onlangs verschenen boek “Kennis voor beleid, beleidsonderzoek in Nederland” biedt beleidsmakers inzicht in de vele aspecten van beleidsonderzoek. ´Als de uitkomst van beleidsonderzoek anders is dan verwacht, kan het voor een ambtenaar moeilijk zijn om dit naar buiten te brengen.´

  ‘Datarevolutie heeft beleidsonderzoek veranderd’

  Reageer

  Beleidsmakers kunnen inzicht in de vele aspecten van beleidsonderzoek krijgen met de onlangs verschenen herziene versie van het boek “Kennis voor beleid. Beleidsonderzoek in Nederland”.

 • Een wereldprimeur noemen ze het: bioplastic maken uit het slib van afvalwater. Het is de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Fryslân gelukt. 'Dit past in onze ambitie rioolwaterzuiveringen om te zetten in een grondstoffenfabriek.'

  Waterschap maakt bioplastic uit afvalwater

  Reageer

  De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Fryslân maken bioplastic uit slib van afvalwater. Een wereldprimeur. Hiermee geven de waterschappen vorm aan hun ambitie rioolwaterzuiveringen om te zetten in een grondstoffenfabriek.

 • Gemeenten zijn redelijk tevreden met hun horecasluitingstijdenbeleid, concludeert STAP-directeur Wim van Dalen naar aanleiding van het onderzoek "Tot in de kleine uurtjes". De bijdrage van het horecasluitingstijdenbeleid van gemeenten aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren moeten we niet overschatten.

  Gemeenten beperken alcoholgebruik jeugd nauwelijks

  2 reacties

  De bijdrage van het horecasluitingstijdenbeleid van gemeenten aan het beperken van alcoholgebruik onder jongeren moeten we niet overschatten. Deze voorzichtige conclusie trekt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in haar rapport “Tot in de kleine uurtjes”.

 • Veel thuislozen in Almere zijn danig in de problemen gekomen, omdat ze van de gemeente geen briefadres hebben gekregen. Een wijziging in de afhandeling van aangiftes is daar volgens de bezwaarschiftencommissie waarschijnlijk de oorzaak van.

  Afwijzing briefadres nekt 100 Almeerders

  2 reacties

  Een wijziging van de ambtelijke afhandeling rond het toekennen van een briefadres aan dak- en thuislozen in Almere is er de mogelijke oorzaak van dat ongeveer honderd mensen in 2014 danig in de problemen zijn gekomen. Velen hebben een bezwaarschrift hebben ingediend, want de toename daarvan was enorm.

 • Kinderrechten in Nederland kunnen beter dan ze nu zijn. Utrecht wil zich meer gaan profileren als kinderrechtenstad. Wethouder Victor Everhardt (D66) wil kinderen nog meer bij het beleid betrekken.

  Utrecht wil kinderrechtenstad worden

  11 reacties

  Utrecht gaat zich profileren als kinderrechtenstad. Wethouder Victor Everhardt (D66) wil hier het komende jaar op inzetten. ‘We willen kinderen een betere stem geven.’

 • De Rekenkamer Den Haag heeft kritische kanttekeningen over de opzet en inzet van de sociale wijkteams in de gemeente. De ambtelijke organisatie weerlegt de bevindingen niet, maar het college wuift de kritiek weg en vraagt de Rekenkamer over een jaar nog maar eens te komen kijken. Dit bevreemdt de Rekenkamer.

  Haags college wuift advies over sociale wijkteams weg

  1 reactie

  ‘We zijn van mening dat we wel goed bezig zijn en komt u over een jaar nog maar eens terug.’ Dat is kort samengevat hoe het college van Den Haag conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer over de opzet van de sociale wijkzorgteams wegwuift. In de ambtelijke reactie was hier niets over terug te vinden. Dit bevreemdt de voorzitter van de Rekenkamer.

 • Het Groningse provinciebestuur wil bedrijven gaan subsidiëren die nieuwe meetapparatuur willen ontwikkelen om informatie over aardbevingen te verzamelen en te registreren. Deze zouden aanvullend moeten zijn op meetnetten van de NAM en het KNMI.

  Groningen subsidieert nieuwe meetapparatuur aardbevingen

  1 reactie

  De provincie Groningen trekt subsidie uit voor bedrijven die apparatuur willen ontwikkelen om informatie over aardbevingen in de provincie te verzamelen en te registreren. Deze meetnetten zouden aanvullend moeten zijn op die van de NAM en het KNMI.

 • Commissarissen van de Koning krijgen van minister Plasterk meer tijd om voor vluchtelingen noodopvang te regelen. Afgelopen week gaf Plasterk deze opdracht. aan alle CdK's. Een unieke gebeurtenis in het openbaar bestuur.

  Oproep aan CdK’s over noodopvang uniek

  1 reactie

  Het feit dat alle twaalf de Commissarissen van de Koning door minister Plasterk als Rijksheer zijn ingeschakeld voor één taak, het regelen van noodopvang voor vluchtelingen, is uniek. De nood bij het kabinet is hoog.

 • De komst van asielzoekers kan terechte gevoelens oproepen bij mensen, maar het is onacceptabel als zij overgaan tot bedreigingen en intimidaties. 'Bestuurders moeten hun eigen afweging kunnen blijven maken', aldus de voorzitter van de Wethoudersvereniging Arne Weverling. Hij adviseert bestuurders meteen aangifte te doen bij bedreiging.

  ‘Doe meteen aangifte bij bedreiging’

  11 reacties

  De Wethoudersvereniging signaleert een toename van het aantal bedreigingen en intimidaties in de lokale politiek. Voorzitter Arne Weverling maakt zich zorgen: ‘Het openbaar bestuur moet zijn eigen afweging kunnen blijven maken.’

 • ‘Als gemeenten maar lang genoeg wachten wordt risicomanagement vanzelf crisismanagement, met alle gevolgen van dien’, schrijft André Maranus, lector Public Safety van de Management Business School in Rotterdam. In zijn onderzoek naar risicomanagement in kleine gemeenten (20 tot 50 duizend inwoners) vraagt Maranus zich af waarom gemeenten niet meer samenwerken.

  ‘Veiligheidsregio, pak je kans!’

  3 reacties

  Kleine gemeenten worstelen met risicomanagement. De kans op een crisis is klein, maar wat als er wel iets gebeurt? En doen ze niet te veel zelf, terwijl dat beter samen kan?

 • Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem is nu ook waarnemend burgemeester van de getroebleerde gemeente Bloemendaal. Hoe gaat hij het burgemeesterschap van deze twee gemeenten combineren?

  Burgemeester Schneiders: 'het gaat om de buren!'

  2 reacties

  Na twintig jaar burgemeesterschap is de tijd voor Bernt Schneiders kennelijk rijp om twee gemeenten tegelijk te besturen. Haarlem houdt zijn volle aandacht. Tijdens het waarnemerschap in de bestuurlijk getroebleerde gemeente Bloemendaal beperkt hij zich tot de hoofdzaken.

 • Met een fractie voorsprong op de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de gemeente Diemen beste werkgever geworden in de categorie openbaar bestuur en veiligheid. 'We geven onze medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid.'

  Diemen beste werkgever openbaar bestuur en veiligheid

  Reageer

  De gemeente Diemen heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp nipt verslagen in de strijd om wie de beste werkgever is in de branche openbaar bestuur en veiligheid. Het Kadaster eindigde op geringe afstand op de derde plaats.

 • Net als rijksambtenaren krijgen ook burgemeesters en wethouders vanaf 1 september 1,25 procent en vanaf 1 januari 3 procent salaris erbij plus een eenmalige uitkering van 500 euro met peildatum 1 september.

  Gemeentebestuurders gaan meer verdienen

  10 reacties

  Als burgemeesters en wethouders de komende maanden eens op hun loonstrookje kijken, zullen ze zien dat ze er per 1 september 1,25 procent en per 1 januari 3 procent erbij hebben gekregen plus een eenmalige uitkering van 500 euro bruto met peildatum 1 september.

 • Te transparant, noemde wethouder Ton Linssen van Bergen op Zoom zichzelf in zijn brief aan de raad, nadat het college het vertrouwen in hem had opgezegd. Na elf jaar moet hij het veld ruimen en stapt zijn partij uit de coalitie.

  Koningsdrama in Bergen op Zoom

  4 reacties

  Erfopvolging in Bergen op Zoom leek even een optie, maar wethouder Ton Linssen verloor het vertrouwen van zijn mede-wethouders en stapte met zijn Lijst Linssen uit de coalitie voor zijn zoon ook maar in beeld kwam.

 • Van Zanen vindt dat gemeenten heel loyaal zijn geweest in moeilijke tijden en er nu meer aandacht voor hen mag zijn. ‘We willen meer ruimte, ook financieel, om onze taken op een goed niveau uit te voeren.'

  Gemeenten willen meer financiële ruimte

  2 reacties

  VNG-voorzitter Jan van Zanen is blij met de economische groei, maar ziet ook graag iets terugkomen bij gemeenten. ‘Aan het voorzieningenniveau van mensen knabbelen is het laatste wat we willen.’

 • Het rijk daagt de vier grote steden te weinig uit, vindt kersvers G4-voorzitter en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘We moeten onszelf in de aanbieding doen.’

  'Rijk daagt de G4 te weinig uit'

  Reageer

  Het rijk daagt de vier grote steden te weinig uit, vindt kersvers G4-voorzitter en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘We moeten onszelf in de aanbieding doen.’

 • Ex-topambtenaar Hans Boet van de gemeente Schiedam krijgt geen voorschot van een half miljoen euro van Bureau Integriteit B.V. (BING). Op zijn beurt mag BING niet alle gemaakte proceskosten verhalen op de gemeente Schiedam.

  BING en Boet vangen bot bij rechter

  8 reacties

  Bureau Integriteit B.V. (BING) hoeft geen half miljoen voorschot te betalen aan de Schiedamse ex-topambtenaar Hans Boet, maar op zijn beurt mag BING niet alle gemaakte proceskosten op de gemeente Schiedam verhalen.

 • Steeds vaker twijfelen politici en fracties openlijk aan de integriteit van griffiers, gemeentesecretarissen en andere ambtenaren die dichtbij het bestuur staan. Dat is zorgelijk, aldus het Steunpunt Integriteit Politieke Ambtsdragers.

  Steunpunt Integriteit: griffiers onder vuur

  14 reacties

  Politici en fracties stellen de integriteit van griffiers, gemeentesecretarissen en andere ambtenaren die dichtbij het bestuur staan steeds vaker ter discussie. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus het Steunpunt Integriteit Politieke Ambtsdragers.

 • De klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Haarlem is het niet eens met het oordeel van de Nationale Ombudsman over haar deskundigheid en voortvarendheid in de behandeling van een klacht van een gepeste hoge ambtenaar. De gemeente kiest intussen wel voor de inrichting van een meldpunt integriteit.

  Haarlemse klachtencommissie oneens met Ombudsman

  11 reacties

  De klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Haarlem vindt dat de Nationale Ombudsman ten onrechte twijfelt aan haar deskundigheid en voortvarendheid in de behandeling van een klacht van een gepeste hoge ambtenaar.

 • De vorige maand uitgelekte ambtelijke risicoanalyse over het jaarrekeningproces 2015 in Amsterdam had geen status, aldus wethouder van Financiën Udo Kock (D66). Dure externe consultants zetten de reële risico's nu op een rij.

  ‘Uitgelekte risicoanalyse had geen status’

  2 reacties

  De Amsterdamse wethouder van Financiën Udo Kock (D66) noemt de vorige maand uitgelekte ambtelijke risicoanalyse waarin ambtenaren grote zorgen uitten over het jaarrekeningproces 2015 een “ambtelijk brainstormdocument” zonder status.

 • De gemeente Son en Breugel heeft een onoverbrugbaar verschil van mening met twee bewoners van een pand in het centrum over de overlast van evenementen. De laatste stap is het uitkopen van de bewoners. Maar daar moet de raad nog over beslissen.

  Son en Breugel wil klagers evenementen uitkopen

  1 reactie

  De Brabantse gemeente Son en Breugel wil een pand in het centrum van de gemeente opkopen vanwege een onoverbrugbaar verschil van mening met de bewoners over overlast van evenementen.

 • De gemeente Den Haag heeft toestemming voor ontruiming, maar geeft de krakers in bolwerk De Vloek in Scheveningen nog een laatste kans het pand vrijwillig te verlaten en een alternatieve locatie te omarmen. Dit tot woede van de plaatselijke VVD.

  Krakersbolwerk De Vloek krijgt laatste kans

  Reageer

  De gemeente Den Haag had groen licht gekregen van de rechter om krakersbolwerk De Vloek in Scheveningen te ontruimen, maar tot woede van de lokale VVD geeft het college hen nog een laatste kans een alternatieve locatie te omarmen.

 • Het intrekken van de Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan op het landgoed Elswoutshoek door de gemeenteraad van Bloemendaal is opmerkelijk en een juridisch riskant besluit.

  Juridisch riskant raadsbesluit in Bloemendaal

  8 reacties

  Met het intrekken van een Verklaring van geen bedenking  (VVGB) voor het bouwplan op het landgoed Elswoutshoek heeft de gemeenteraad van Bloemendaal in de laatste ingelaste vergadering voor het zomerreces een opmerkelijk en juridisch riskant besluit genomen.

 • De jaarrekening 2015 van de gemeente Amsterdam zorgt op het stadhuis voor vele hoofdbrekens. In een uitgelekte ambtelijke risicoanalyse uiten ambtenaren hun zorgen hierover. Reden voor PvdA en GroenLinks om D66-wethouder Udo Kock om tekst en uitleg te vragen.

  ‘Speculaties onder curatelestelling Amsterdam erg voorbarig’

  3 reacties

  De Amsterdamse raadsleden Carolien de Heer (PvdA) en Femke Roosma (GroenLinks) vragen D66-wethouder Udo Kock om tekst en uitleg na uitgelekte ambtelijke zorgen over het tijdig kunnen opstellen van een deugdelijke jaarrekening voor 2015.

 • De provincie Drenthe moet meer werk maken van het beleid rond stiltegebieden, vindt Natuur- en Milieufederatie Drenthe. In een eigen beleidsanalyse wordt de rol van de provincie passief en onduidelijk genoemd. De SP heeft er vragen over gesteld.

  Rumoer over Drentse stiltegebieden

  1 reactie

  De Drentse SP heeft het provinciebestuur vragen gesteld over haar rol in het handhaven van stilte in stiltegebieden. In een provinciale beleidsanalyse wordt die rol passief en onduidelijk genoemd. Ook zou de provincie afspraken over geluidshinder niet kunnen maken of naleven.

 • Ondernemersvereniging GroenDorpen hoopt dat de gemeente Noordoostpolder snel instemt met hun innovatieve plan om snel internet aan te leggen voor het buitengebied. De wethouder is enthousiast, maar wil eerst nog een provinciaal onderzoek naar glasvezel afwachten.

  Innovatief plan snel internet buitengebied NOP

  1 reactie

  Ondernemers in de gemeente Noordoostpolder zijn trage internetverbindingen in het buitengebied zat en willen met een innovatief plan op korte termijn snel internet aanleggen. De gemeente ziet de financiële voordelen, maar wil eerst een provinciaal onderzoek naar gebruik van glasvezel afwachten.

 • De democratische legitimiteit komt ter discussie te staan als de overheid burgers vraagt zelf oplossingen te zoeken, aldus Overheidsmanager van het Jaar 2014 Maarten Hajer. ‘De wethouder is niet langer meer degene die beslist. En de ambtenaar komt in de vuurlinie te staan’

  ‘Ambtenaar komt in vuurlinie te staan’

  31 reacties

  Als de overheid aan burgers zelf vraagt om oplossingen te zoeken, roept dat vragen op over de democratische legitimiteit. ‘De wethouder is niet langer meer degene die beslist. En de ambtenaar komt in de vuurlinie te staan’, aldus Overheidsmanager van het Jaar 2014 Maarten Hajer.

 • Ongeveer 3500 Wmo-cliënten hebben een betalingsachterstand opgelopen in hun eigen bijdrage, omdat de gemeente Enschede door een fout heeft verzuimd hen facturen te sturen of de automatische incasso af te schrijven.

  Gemeente Enschede verzuimt innen eigen bijdrage Wmo

  3 reacties

  Ongeveer 3500 inwoners van Enschede hebben een betalingsachterstand opgelopen, omdat de gemeente Enschede door een systeemfout maandenlang de eigen bijdrage voor de Wmo niet heeft geïnd. De SP spreekt er schande van.

 • De gemeente Dronten weet nog steeds niet of zij een schadevergoeding die zij aan eigenaren van een fysiotherapiepraktijk hebben betaald vanwege fouten bij de verkoop van een praktijkruimte aan hen terug kunnen vorderen. De Hoge Raad heeft de zaak, waarin een onbevoegde en inmiddels ontslagen ambtenaar de hoofdrol speelt, terugverwezen naar het gerechtshof.

  Zaak onbevoegde ambtenaar achtervolgt gemeente Dronten

  3 reacties

  In een jarenlang slepend geschil tussen eigenaren van een fysiotherapiepraktijk en de gemeente Dronten over fouten bij de verkoop van de praktijkruimte door de gemeente aan de fysiopraktijk heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtszaak hierover over moet.

 • Met haar starre regels voor het plaatsen van windmolens frustreert de provincie Noord-Holland duurzame initiatieven in Amsterdam, aldus raadsleden van de drie Amsterdamse coalitiepartijen D66, VVD en SP. Volgens de provinciale VVD staan de afspraken als een huis. Maar D66 houdt een slag om de arm.

  Onvrede over windmolenregels provincie Noord-Holland

  6 reacties

  De Amsterdamse coalitiepartijen D66, SP en VVD verzetten zich tegen provinciale regels over de bouw van windmolens in gemeenten. Volgens de partijen frustreren die regels veelbelovende duurzame initiatieven. Volgens de provinciale VVD staan de afspraken echter als een huis. D66 laat wel een gaatje open voor wijziging van beleid.

 • Volgens het Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) komen chronisch zieken en gehandicapten na het overhevelen van zorgtaken van rijk naar gemeenten steeds vaker in financiële nood. Het platform vraagt de gemeente om meer maatwerk.

  Gehandicaptenplatform Schiedam luidt noodklok

  6 reacties

  In een brandbrief aan de gemeenteraad van Schiedam luidt Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) de noodklok over de financiële situatie van mensen met een chronische ziekte na het overhevelen van zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Het platform roept de gemeente op meer maatwerk te leveren.

 • Housing First is het toverbegrip in de daklozenopvang. Dakloze mensen krijgen eerst een woning en vervolgens intensieve, integrale ondersteuning. Zeventien steden passen de methode al toe, aldus Rina Beers van Federatie Opvang.

  Dakloosheid is een huisvestingsprobleem

  1 reactie

  Gemeenten zien dakloosheid vaak niet als huisvestingsprobleem, maar als sociaal, psychisch en maatschappelijk probleem. Dat is het ook, maar eerst een huis werkt voor een grote groep beter.

 • Het Amsterdamse college wil vanaf 2017 structureel 65 miljoen besparen op de gemeentelijke organisatie. Dat komt neer op 350 fte. Een kwart van de Amsterdamse ambtenaren vreest intussen voor zijn baan. De Centrale Ondernemingsraad luidt de noodklok.

  Kwart Amsterdamse ambtenaren vreest voor baan

  12 reacties

  De Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR) luidt de noodklok. Het Amsterdamse college wil nog eens 65 miljoen besparen op de gemeentelijke organisatie wat tot 350 fte kan kosten. Intussen maakt een kwart van de ambtenaren zich zorgen om zijn baan.

 • Brandweer Nederland roept gemeenten op hun centrale rol in brandveiligheidsbeleid op te pakken. Dat staat in het rapport RemBrand.

  ‘Gemeente moet rol in brandveiligheid pakken’

  Reageer

  Brandveiligheid is een kerntaak van gemeenten. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. In haar rapport RemBrand roept Brandweer Nederland gemeenten op die centrale rol op te pakken. ‘Dat wordt wel eens vergeten.’

 • Sinds de gas- en elektriciteitmarkt is geprivatiseerd besluiten gemeenten steeds vaker bestaande duurovereenkomsten op te zeggen. Liever regelen ze aanleg, instandhouding en verlegging van kabels en leidingen in gemeentegronden in een publiekrechtelijke verordening.

  Gemeente staat sterker onder de grond

  2 reacties

  Wie in een gemeente onder de grond duikt, stuit op allerlei juridische vragen. Van wie is de grond? Van wie zijn de leidingen? Wie betaalt verleggingen? De gemeente heeft inmiddels aan kracht gewonnen.

 • Een geveltuin is niet alleen goed voor sociale cohesie en veiligheid, maar ook een probaat middel tegen urban heating en wateroverlast.Bij de aanleg van nieuwe wijken en herinrichting van oude straten doen gemeenten en woningcorporaties er goed aan daar ruimte voor te bieden.

  Geveltuin oplossing voor veel problemen

  1 reactie

  Grote gemeenten en woningcorporaties doen er goed aan bij aanleg van nieuwe wijken en herinrichting van oude straten ruimte te maken voor een geveltuin. Dat is goed voor sociale cohesie en veiligheid, maar gaat ook urban heating en wateroverlast tegen.

 • Voorzitter Riek Vilters van het Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) vindt dat ambtenaren op elk niveau in de organisatie met elkaar in gesprek moeten gaan over hoe ze met elkaar omgaan. 'De meeste klachten gaan over intimidatie.'

  ‘Ga in gesprek over pesten op het werk’

  3 reacties

  Pesten op de werkvloer komt vooral voor in de ambtenarij en in de bouw. Volgens voorzitter Riek Vilters van het Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) moeten ambtenaren op elk niveau in de organisatie met elkaar in gesprek gaan over hoe ze met elkaar omgaan.

 • Wethouder Geurt Visser van de Stadspartij in Den Helder moest aftreden vanwege het sturen van seksueel getinte berichtjes aan vrouwen. De raadsvergadering liet zien dat de partij verdeeld is. Het vertrek van "geile Geurt" heeft de verhoudingen in de fractie op scherp gezet en leidt wellicht tot de val van de coalitie.

  Helderse gemeenteraad vonnist “Geile Geurt”

  2 reacties

  De gemeenteraad van Den Helder moest er uiteindelijk aan te pas komen om wethouder Geurt Visser (Stadspartij) de laan uit te sturen. “Geile Geurt” zou seksueel getinte berichtjes gestuurd hebben aan vrouwen. De Stadspartij lijkt intussen voor een scheuring te staan wat de coalitie weer in gevaar kan brengen.

 • De betaald voetbalclub steunen, zonder dat het ongeoorloofde staatssteun is, is best mogelijk. Maar volgens advocaat Cees Dekker laten veel gemeenten dat niet eens onderzoeken. Een uitspraak van de Europese Commissie kan roet in het eten gooien.

  Betaald voetbalclub steunen best mogelijk

  8 reacties

  Een zak met geld geven aan de noodlijdende plaatselijke betaald voetbalorganisatie kun je als gemeente niet meer doen. Maar steunen, zonder dat het ongeoorloofde staatssteun is, is best mogelijk.

 • Sociaal ondernemerschap, vaak in de vorm van startups, moet er mede voor zorgen dat Utrecht in 2018 de laagste werkloosheid van Nederland heeft. Dat zei de Utrechtse wethouder Victor Everhardt donderdag tijdens de Social Enterprise Day.

  Utrecht wil minste werklozen in 2018

  6 reacties

  De gemeente Utrecht wil in 2018 de laagste werkloosheid van Nederland hebben. Sociaal ondernemerschap, vaak in de vorm van startups, moet dat mede bewerkstelligen. Dat zei wethouder Victor Everhardt donderdag tijdens de Social Enterprise Day.

 • Wilma Verver, ex-burgemeester van Schiedam, heeft een kort geding verloren dat aannemer Van den Tempel tegen haar had aangespannen. Ze moet de bankgarantie van ruim 3 ton die ze van de aannemer claimde teruggeven.

  Verver verliest kort geding van aannemer

  5 reacties

  Ex-burgemeester van Schiedam Wilma Verver heeft een nieuwe teleurstelling moeten verwerken nu de rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat zij de bankgarantie van ruim 3 ton die zij van aannemer Van den Tempel claimde moet teruggeven.

 • De Accountantskamer heeft BING-directeur Peter Werkman berispt wegens onzorgvuldig handelen in een rapport over Seyit Yeyden (PvdA), ex-deelraadsvoorzitter van Rotterdam-Feijenoord.

  Accountantskamer berispt BING-directeur Werkman

  13 reacties

  BING-directeur Peter Werkman is door de Accountantskamer berispt wegens onzorgvuldig handelen. De kamer acht drie van de vijf klachten van Seyit Yeyden (PvdA), ex-deelraadsvoorzitter van Rotterdam-Feijenoord, gegrond.

 • Bewoners van de recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg kunnen straks opgelucht ademhalen als de raad van de gemeente Giessenlanden instemt met het plan van het college niet langer te handhaven op illegale bewoning.

  Giessenlanden stopt handhaving op recreatieparken

  12 reacties

  De gemeente Giessenlanden geeft nagenoeg alle bewoners van recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg een persoonlijke gedoogvergunning. Dat voorstel doet het college vandaag aan de raad.

 • De raad van Menterwolde heeft een brief gekregen van de ontslagen locosecretaris Aziz Kaynak waarin hij hen verzoekt ook zijn zaak tegen het licht te houden bij de bespreking van een rapport over de vermeende angstcultuur in de ambtelijke organisatie van de gemeente.

  Ontslagen topambtenaar Menterwolde informeert raad

  2 reacties

  Aziz Kaynak, ontslagen locosecretaris van de gemeente Menterwolde, heeft de raad van Menterwolde een brief gestuurd met het verzoek zijn zaak eind deze maand mee te nemen in de bespreking van het rapport over de vermeende angstcultuur in de gemeente.

 • De voltallige raad van Wassenaar heeft een tweet van raadslid Ben Paulides hard veroordeeld. Paulides schreef dat de ‘niet onpartijdige burgemeester, raadsleden en “integriteits”onderzoeker’ hem deden denken aan een NSB’er en een kampbeul in de oorlog.

  NSB-tweet schokt Wassenaarse raad

  9 reacties

  De voltallige raad van Wassenaar neemt nadrukkelijk afstand van een tweet van raadslid Ben Paulides (DLW). In zijn twitter-bericht schreef Paulides woensdag dat de ‘niet onpartijdige burgemeester, raadsleden en “integriteits”onderzoeker’ hem deden denken aan een NSB’er en een kampbeul in de oorlog.

 • De gemeente Lansingerland publiceert geen ingekomen stukken meer op haar website sinds daar vorig jaar per abuis persoonlijke medische gegevens van een particulier op verschenen. D66 en andere partijen willen nu meer openbaarheid.

  Discussie over openbaarmaking stukken Lansingerland

  2 reacties

  Na een fout met het publiceren van persoonlijke medische gegevens van een particulier op de gemeentelijke website zijn ingekomen stukken in Lansingerland alleen nog in te zien op het gemeentehuis. Dat is conform de wet, zegt de bestuurlijke driehoek. Maar een aantal partijen wil meer openbaarheid.

 • Als inwoners van Kerkrade verhuizen van de ene naar de andere kant van de Nieuwstraat/Neustrasse in Herzogenrath worden ze beschouwd als emigranten. Ooit moeten beide steden de grensoverschrijdende gemeente Eurode gaan vormen. Burgemeester Jos Som zou het graag meemaken. 'Maar dat gebeurt niet meer tijdens mijn leven.'

  Emigreren binnen een straat kan

  1 reactie

  Wie in de Nieuwstraat in Kerkrade naar de Neustrasse in Herzogenrath aan de overkant verhuist is een emigrant. Daar wijst het CBS op. In 2012 kwam tweederde van de emigranten in Herzogenrath uit Kerkrade. De steden moeten op termijn de eerste grensoverschrijdende gemeente van Europa worden: Eurode.

 • Directeur Guus Pelzer van Waterschapsbedrijf Limburg wil een actuele lijst van bijbanen van waterschapsbestuurders om meer problemen te voorkomen na het opstappen van bestuurder Toine Gresel wegens schijn van belangenverstrengeling. Pelzer vertelde waterschapsbestuurder Jan Grijsen dat Gresel de bijbaan "terloops" aan hem heeft gemeld.

  ‘Melden bijbaan individuele verantwoordelijkheid’

  1 reactie

  Waterschapsbedrijf Limburg wil een actuele lijst van bijbanen van Limburgse waterschapsbestuurders. Directeur Guus Pelzer wil hiermee meer problemen voorkomen, nadat vice-voorzitter Toine Gresel van waterschap Peel en Maasvallei vorige week zelf opstapte om de schijn van belangenverstrengeling die hij wekte.

 • Woningcorporatie Wonen Limburg wil dat starters met een kleine beurs een woning kunnen kopen door hen te helpen met het opzetten van een coöperatie. Daarbij zou de provincie Limburg starters financieel kunnen bijstaan via een lening.

  Coöperatie moet Limburgse woningstarters helpen

  Reageer

  Minder bedeelde Limburgse starters die toch een woning willen kopen krijgen hulp van corporatie Wonen Limburg bij het opzetten van een coöperatie om dat mogelijk te maken. Ook de provincie Limburg gaatde woningstarters financieel bijstaan.

 • De gemeente Alkmaar zit met een miljoenentekort op de jaarrekening en een tekort op de begroting voor de komende jaren te zitten. Het leidde tot het op non-actief stellen van de gemeentesecretaris. In een spoeddebat moet wethouder financiën Peter de Baat (VVD) zich woensdag verantwoorden.

  Consternatie over financiële tekorten Alkmaar

  Reageer

  De gemeenteraad van Alkmaar houdt woensdag een extra interpellatiedebat over het ontstaan van het miljoenentekort op de gemeentelijke jaarrekening, de begroting voor de komende jaren en de personele gevolgen hiervan.

 • Reinier van Zutphen, de nieuwe Nationale ombudsman, wil dat gemeenten duidelijke klachtenprocedures rond de drie decentralisaties inrichten en gaat daarom met lokale ambtenaren en bestuurders om de tafel.

  ‘Gemeente, wees alert op uw nieuwe taak’

  Reageer

  Het inrichten van klachtenprocedures kost gemeenten een hoop werk, voorziet de nieuwe Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. ‘Wij zien ambtenaren die het niet snappen en een gemeente die terughoudend is in het gesprek aangaan.’

 • Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver heeft van de rechter geen gelijk gekregen in een kort geding tegen onderzoeksbureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

  Verver verliest kort geding tegen BING

  8 reacties

  Oud-burgemeester van Schiedam Wilma Verver heeft een kort geding tegen onderzoeksbureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) verloren.

 • De overgang van verzorgings- naar participatiestaat vormt een risico voor de integriteit. Met de overgang is veel geld gemoeid en dat kan de aandacht trekken van malafide bedrijven.

  ‘Decentralisaties vormen risico voor integriteit’

  1 reactie

  De overgang van verzorgings- naar participatiestaat vormt een risico voor de integriteit. ‘Dit gaat gemoeid met grote geldstromen en dat kan ook de aandacht trekken van malafide bedrijven.’

 • In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties. Dragen ze zelf de schuld of moeten ook integriteitsbureaus tegen het licht worden gehouden?

  Integritisme nekt wethouders

  5 reacties

  De integriteitskwesties in bestuurlijk Nederland lijken zich met hoog tempo op te stapelen. Maar betekent dat ook dat er sprake is van meer integriteitsbreuken dan voorheen of worden bestuurders kritischer onder de loep genomen?

 • Het Jonge Ambtenaren Netwerk van Amsterdam (JAN) vindt dat de discussie over medezeggenschap niet alleen door de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de gemeentesecretaris moet worden gevoerd, maar gemeentebreed.

  Tegengeluid van jonge Amsterdamse ambtenaren

  7 reacties

  Het Jonge Ambtenaren Netwerk van Amsterdam (JAN) voelt zich niet betrokken bij de discussie over de medezeggenschapsstructuur tussen de Centrale Ondernemingsraad (COR) en gemeentesecretaris Van Gils. ‘We willen hier een gemeentebrede discussie over.’

 • Machtsmisbruik is een structureel probleem dat leidt tot misstanden en foute beslissingen. Dat zegt organisatieadviseur Henk Stil. Hij legt de laatste hand aan een boek over mechanismen achter machtsmisbruik.

  ‘Machtsmisbruik is een structureel probleem’

  7 reacties

  Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is een taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil. Hij schrijft een boek over mechanismen achter machtsmisbruik.

 • De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente Amsterdam stapt naar de rechter vanwege een blijvend verschil van mening met gemeentesecretaris Arjan van Gils over de invulling van medezeggenschap in de gemeentelijke organisatie.

  COR Amsterdam stapt naar rechter

  9 reacties

  De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente Amsterdam stapt naar de rechter vanwege een geschil met gemeentesecretaris Arjan van Gils over de invulling van de medezeggenschap.

 • In hun prenten zullen Nico Visscher en Pluis, cartoonisten die aan Binnenlands Bestuur leveren, zich niet laten beïnvloeden door de aanslag op Charlie Hebdo. 'Ik zal me eerder minder dan meer inhouden.'

  ‘Ik wil hier niet bang voor zijn’

  3 reacties

  Cartoonisten van Binnenlands Bestuur laten zich niet beïnvloeden door de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. ‘De daders zijn holbewoners. Dit gaat nergens over.’

 • Conceptrapporten naar integriteitsschendingen van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) zullen niet nog eens worden bekeken door een bestuurlijk meelezer, zoals gebeurde bij het rapport over de seksrel in Wassenaar.

  BING: geen 'bestuurlijk meelezer' meer

  5 reacties

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) zal geen “bestuurlijk meelezer” meer toestaan die opmerkingen kan maken over een conceptrapport naar een integriteitsschending, zoals gebeurde bij het rapport over de seksrel in Wassenaar.

 • Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is geschrokken van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Volgens directeur Peter Werkman is BING niet eerder op de vingers getikt wegens handelen in strijd met objectiviteit. 'Daar schrikken wij echt van. Onafhankelijkheid is onze belangrijkste kernwaarde.'

  BING: onafhankelijkheid is onze belangrijkste kernwaarde

  41 reacties

  Niet eerder werd Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) door de rechter vanwege handelen in strijd met objectiviteit op de vingers getikt. ‘Als een rechter dat doet, dan schrikken we daarvan.’

 • Af en toe wint een ambtenaar een rechtszaak van de gemeente die hem of haar met onvoorwaardelijk strafontslag stuurde. Meestal wint de gemeente. En een ogenschijnlijke bijzaak kan een ambtenaar toch de das om doen.

  ‘Facebook deed me de das om’

  7 reacties

  Onvoorwaardelijk strafontslag komt niet vaak voor. Meestal wint de gemeente de juridische procedure. Soms wint de ambtenaar na een lange strijd. En soms verliest een ambtenaar door een ogenschijnlijke bijzaak.

 • De motivatie van colleges om stukken geheim te houden is niet helder. Dat vindt bijna de helft van de raadsleden van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden die een enquête over dit onderwerp invulden. 'Een redelijk schokkende uitkomst', aldus bestuurslid Douwe Oosterveen.

  Raadsleden ontevreden over geheimhouding stukken

  1 reactie

  Bijna de helft van de raadsleden van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden die een enquête over het onderwerp invulden vindt de motivatie van colleges om stukken geheim te houden niet helder. 'Geheimhouding verhoudt zich niet met het openbaar bestuur.'

 • Ambtenaren en bestuurders moeten beter aansluiten bij wensen en ontwikkelingen in de samenleving en deze ondersteunen. Volgens Arne Weverling, voorzitter van de Wethoudersvereniging, moeten overheidsmedewerkers creatief durven denken en niet alles in regels willen vatten.

  ‘Genoeg beleid, we gaan nu doen!’

  7 reacties

  Ambtenaren moeten creatief durven denken en niet alles in regels willen vatten. Ook bestuurders moeten zich overheidsparticipatie eigen maken. Dat stelt Arne Weverling, voorzitter van de 10-jarige Wethoudersvereniging, tijdens de jaarlijkse Wethoudersconferentie.

 • Volgens de rekenkamer van de gemeente Lelystad moet de gemeente niet blind bezuinigen op de openbare ruimte, maar eerst inzicht hebben op de effecten op de beleving van bewoners en daarmee de aantrekkingskracht en aanzien van de stad.

  ‘Niet blind bezuinigen op openbare ruimte’

  2 reacties

  De gemeente Lelystad moet vrezen voor de aantrekkingskracht en het aanzien van de stad als het blijft bezuinigen op de openbare ruimte zonder inzicht te hebben op de effecten daarop. Dat concludeert de lokale rekenkamer.

 • De meeste scholen hebben geen energielabel. Een Green Deal tussen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, het rijk en gemeenten moet ervoor zorgen dat scholen sneller verduurzamen en in 2030 allemaal gemiddeld energielabel A hebben.

  Green Deal moet scholen energielabel bezorgen

  1 reactie

  Slechts 7 procent van de scholen heeft een energielabel en dan ook nog hooguit op C-niveau. Met de Green Deal Verduurzaming Scholen Leerlingen willen gemeenten, rijk en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs daar verandering in brengen.

 • Tweederde van de raadsleden van het Limburgse Bergen verlieten de raadszaal toen hoofdelijk moest worden gestemd over 47 moties van oppositiepartij KERN. Die protesteerde op haar beurt op deze manier tegen de 15 minuten spreektijd voor de begrotingsbehandeling.

  47 moties te veel voor raadsleden Bergen

  6 reacties

  Tweederde van de 15 raadsleden in de Limburgse gemeente Bergen verliet dinsdag de raadszaal toen hoofdelijk moest worden gestemd over 47 moties van oppositiepartij KERN.

 • Met handvatten voor evaluaties van effectiviteit van beleid willen onderzoeker Carolien Klein Haarhuis van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en KPMG-consultant Annemarije Oosterwaal beleidsambtenaren meer vertrouwd maken met de aanpak van beleidsevaluatie.

  ‘Gebruik handvatten voor betere beleidsevaluatie’

  1 reactie

  Beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen zijn vaak niet vertrouwd met de aanpak van beleidsevaluatie. Er bestaan handvatten voor. Onderzoeker Carolien Klein Haarhuis van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en KPMG-consultant Annemarije Oosterwaal zetten ze op een rij.

 • De Gelderse Partij voor de Dieren wilde van het college weten hoeveel tijd zij aan hun nevenfuncties besteden. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje hield echter zijn kaken op elkaar, want hierover hoeven Gelderse bestuurders geen verantwoording over af te leggen.

  Gelderland vertelt tijdsbesteding aan nevenfuncties niet

  3 reacties

  De provincie Gelderland maakt niet bekend hoeveel tijd gedeputeerden besteden aan hun nevenfuncties. De Partij voor de Dieren had hier naar gevraagd, maar volgens Commissaris van de Koning Clemens Cornielje hoeven gedeputeerden hiervoor geen verantwoording af te leggen.

 • Openbaarmaking van informatie die naar boven komt na het indienen van een Wob-verzoek is een vereiste om een Wob-verzoek in behandeling te nemen, aldus de rechter in een zaak van de gemeente Zeist tegen een notoire Wob-indiener.

  Rechter: Wob-verzoek moet openbaarheid nastreven

  8 reacties

  De gemeente Zeist heeft een rechtszaak gewonnen van juridisch adviesbureau Nicky Voorbach over het indienen van grote hoeveelheden Wob-verzoeken. Het bureau wilde dwangsommen opstrijken, oordeelde de rechter. Het verkrijgen van informatie en deze openbaar maken was niet het doel en dat zou wel zo moeten zijn.

 • De gemeente Utrecht handelt gesprekken voor het indiceren van huishoudelijke hulp niet aan de keukentafel, maar telefonisch af. De Klientenraad is hier kritisch over: 'Noem het dan geen keukentafelgesprek. Zo ondermijn je het vertrouwen van burgers in besluitvormingsprocessen.'

  Utrecht houdt keukentafelgesprekken ook telefonisch

  3 reacties

  De gemeente Utrecht houdt geen keukentafelgesprekken om de indicatie voor huishoudelijke hulp per 23 maart 2015 te bepalen, maar handelt deze telefonisch af. De Utrechtse Klientenraad ontving klachten en is kritisch op de uiterste consequentie en de gehanteerde communicatietechniek. 'Niet thuis, geen zorg.'

 • De kersverse kopers van de Scheveningse Pier zouden zich wel eens kunnen vergissen in de kosten van het opknappen ervan. Volgens Cees Pluimgraaff, CDA-fractievertegenwoordiger, moeten zij dit niet onderschatten. Ook het mogelijk vestigen van een hotel gaat in tegen de eerder vastgestelde hotelnota, zegt hij.

  ‘Onderhoud Pier Scheveningen niet onderschatten’

  2 reacties

  Vreugde alom in Den Haag na de verkoop van de ten dode opgeschreven Scheveningse Pier aan twee ontwikkelaars. ‘Maar ze moeten het onderhoud van de Pier en de financiering ervan niet onderschatten’, waarschuwt ex-strandexploitant CDA-fractievertegenwoordiger Cees Pluimgraaff.

 • De Statenfractie van de SP in Limburg heeft zorgen geuit en vragen gesteld over mogelijke betrokkenheid van provinciale bestuurders en ambtenaren bij projecten van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol.

  Vragen over betrokkenheid bestuurders bij Van Pol

  1 reactie

  De SP-fractie in de Provinciale Staten van Limburg maakt zich zorgen over mogelijke betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren bij zaken van de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol.

 • Aanstaande zaterdag schrijft de gemeente Culemborg het record op haar naam als gemeente met de langstdurende formatie: 110 dagen. Als verdediging voeren de formerende partijen het credo "kwaliteit boven snelheid" aan.

  Culemborg vestigt record langste formatie

  1 reactie

  Met minstens 110 dagen is de gemeente Culemborg ’s lands recordhouder in formeren. De gemeente was haar college ook al als eerste van Nederland kwijt na 81 dagen. Maar de formerende partijen trekken zich niets van de records aan. ‘Kwaliteit gaat boven snelheid.’

 • Het college van de gemeente Leudal heeft de buik vol van het grote aantal raadsvragen. Het zou te duur en tijdrovend zijn. 'Het zijn wel goede vragen van deskundige mensen.'

  College Leudal vraagt om minder raadsvragen

  1 reactie

  Te duur en te tijdrovend noemt het college van de gemeente Leudal het aantal vragen dat de raad jaarlijks op ze afvuurt. ‘Maar waarom bespreken ze dat dan niet in het presidium?’

 • Gemeenten zouden in hun lobby-activiteiten meer aan het belang van de ander moeten denken en minder alleen moeten opereren. Dat blijkt uit bijdragen van Kamerleden en topambtenaren in het boek De Lobbyende Gemeente.

  Topambtenaren ergeren zich aan bedelende gemeenten

  10 reacties

  Gemeenten lobbyen te vaak alleen en te eenzijdig vanuit hun eigen belang. Dat blijkt uit het boek De Lobbyende Gemeente dat Kamerleden en topambtenaren aan het woord laat over dit fenomeen.

 • De overheid moet ondernemers stimuleren om nieuwe digitale platformen zoals Airbnb of Uber te starten in Nederland, maar moet daarbij wel gevolgen voor bestaande markten monitoren en haar beleid erop actualiseren. Dat adviseert het Rathenau Instituut.

  'Pas beleid aan op opkomst digitale platforms'

  Reageer

  Digitale platforms als woningverhuursite Airbnb en particuliere taxidienst Uber zetten bestaande markten op hun kop en dwingen overheden tot interventie. Onderzoekers van het Rathenau Instituut adviseren de overheid haar beleid te actualiseren.

 • De Ondernemingsraad heeft zijn langste tijd gehad. Nieuwe moderne vormen van participatie moeten ingang krijgen bij overheden. In het boek 'Wie kust de OR wakker?' schetsen overheidsexperts de medezeggenschap van de toekomst.

  ‘Ondernemingsraad aan vernieuwing toe’

  4 reacties

  De Ondernemingsraad (OR) bij overheden is toe aan vervanging. De huidige raden worden bevolkt door ouder personeel en beperken zich vaak tot juridische haarkloverij. Nieuwe aanwas heeft daar geen trek in. Dat moet anders, aldus de makers van het boek ‘Wie kust de OR wakker?’

 • De overheid kan miljoenen besparen als infrastructuur en ruimte beter op elkaar worden afgestemd. Beleidsmakers moeten daarvoor de moed en de wil hebben. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag verschenen rapport.

  Beleidsmakers moeten kiezen én delen

  3 reacties

  Een betere afstemming van verstedelijking en infrastructuur vraagt van beleidsmakers de moed om te kiezen én de wil om te delen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar vandaag verschenen rapport Kiezen én delen.

 • De ‘Digicommissaris’ begon op 1 augustus enthousiast aan zijn opdracht om binnen de overheid een generieke digitale infrastructuur te creëren. Bas Eenhoorn wil dit onderwerp op de politieke agenda zetten.

  Digicommissaris: Nederland moet weer voorop lopen

  4 reacties

  Met één digitale infrastructuur voor de hele Nederlandse overheid moet ons land over twee jaar weer vooroplopen in de wereld. Dat is de ambitie van het kabinet en van de nieuwe Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas Eenhoorn (68).

 • Na gemeenteambtenaren kunnen ook provincieambtenaren gebruik maken van cursuspakketten van de HEMA academie. Vanaf deze maand is e-learning via deze weg mogelijk. De financiering komt van A&O-fonds Provincies.

  Ook e-learning voor ambtenaren provincie

  Reageer

  Na de opleidingspakketten voor gemeenteambtenaren biedt de HEMA academie nu ook een opleiding aan voor ambtenaren van de provincie in samenwerking met A&O-fonds Provincies.

 • De gemeente Almere lost 20 procent van haar totale lening van een half miljard voor grondbezit af. Het gaat om 104 miljoen euro. Structureel kost dit de gemeente 4,5 miljoen euro aan rente.

  100 miljoen aflossen kost Almere 4,5 miljoen per jaar

  4 reacties

  De gemeente Almere gaat 104 miljoen euro afboeken op haar grondbezit. Dat kost de gemeente structureel 4,5 miljoen euro aan rente. Een mogelijke nieuwe verlaging van grondprijzen wordt in het voorjaar bekeken.

 • Interview met gemeentesecretaris Arjan van Gils over de reorganisatie in Amsterdam en de cultuurverschillen tussen Amsterdam en Rotterdam

  ‘Externe inhuur is geen zwaktebod’

  5 reacties

  Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet de gemeente 120 miljoen euro besparen. Deadline: 1 januari 2015.

 • De gemeente Renkum wil de eerste autismevriendelijke gemeente van Nederland worden. Burgemeester Jean Paul Gebben (VVD) ondertekende met vier partijen uit het veld een manifest waarin deze ambitie staat verwoord. Doel is mensen met autisme via maatwerk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de samenleving. 'Dat levert zowel de persoon als de gemeente iets op.'

  Renkum wil eerste autismevriendelijke gemeente worden

  3 reacties

  De gemeente Renkum wil de eerste autismevriendelijke gemeente van Nederland worden. Hiertoe ondertekende burgemeester Jean Paul Gebben (VVD) met vier veldpartijen een manifest. Doel is om met maatwerk mensen met autisme zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de samenleving.

 • Bestuurders van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord Limburg hebben de afgelopen dagen bij Kamerleden gelobbyd om de verplichte gemeenschappelijke regeling te schrappen uit het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). 'Wij willen onze netwerk-RUD behouden. Deze vorm van organisatie is veel meer van deze tijd.'

  ‘Netwerk-RUD komt als winnaar uit evolutie’

  18 reacties

  De eis van een gemeenschappelijke regeling voor een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) moet worden geschrapt. Hiervoor lobbyden bestuursleden van de RUD Limburg Noord de afgelopen dagen bij Tweede Kamerleden.

 • De gemeenteraad van Vlissingen heeft unaniem besloten de artikel 12-status aan te vragen. De gemeente kan het niet langer bolwerken zelf haar schulden af te betalen.

  Vlissingen vraagt artikel 12-status aan

  4 reacties

  Door unaniem in te stemmen met de aanvraag van de artikel 12-status laat de gemeenteraad van Vlissingen haar weerstand varen. Deze verstrekkende stap moet de gemeente uit de schulden helpen.

 • Als minister Plasterk de dwangsom uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) schrapt. lijden de goeden onder de kwaden. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak in een advies aan de minister. Beter is het om met langere termijnen of speciale formulieren te werken.

  Advies: Handhaaf dwangsom in Wob

  10 reacties

  De Raad voor de Rechtspraak adviseert minister Plasterk de dwangsom niet uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) te schrappen. Volgens de Raad zouden de goeden dan lijden onder de kwaden.

 • De nieuwe voorzitter van de G4, de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, wil dat de vier grootste steden van het land effectiever hun belangen gaan behartigen naar de VNG en het kabinet toe. 'We moeten samen "next steps" zetten.'

  Van Zanen: belangenbehartiging G4 effectiever inrichten

  Reageer

  ‘Het stelt niks voor, hoor’, grapt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) als hij de enorme voorzittershamer van de G4 overdraagt aan de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen (VVD). Die noemt het op zijn beurt een grote eer.

 • Wouter Boonstra tekent reacties van diverse politici op in Den Haag.

  Laurens Ivens (SP): ‘De verhuurdersheffing is een rem op de bouw’

  Reageer

  Laurens Ivens (wethouder Amsterdam, SP): 'De Troonrede bevatte niet veel nieuws. Goed vond ik dat in de context van internationale spanningen eerst de sociale en daarna pas de economische kant werd belicht. Daar hebben de grote steden ook mee te maken. Wat me als wethouder wonen opviel is dat voor het stimuleren van de bouw de lage btw met een half jaar wordt verlengd. Doe dan een jaar. De verhuurdersheffing is een rem op de bouw. De lage btw is al een druppel op een gloeiende plaat, maar dit is maar een halve druppel.'

 • In de gemeente Eijsden-Margraten verrijzen iedere dag compleet nieuwe huizen. Ze staan binnen een dag en worden na twee weken opgeleverd. De huizen zijn energieneutraal. Een trotse wethouder wil af van het krimppredicaat van Limburg.

  Eijsden-Margraten bouwt woning in een dag

  Reageer

  In de gemeente Eijsden-Margraten verrijst een nieuwe woonwijk met energiezuinige woningen die in een dag worden gebouwd. De woningen in de wijk Nieuw-Poelveld zijn voorzien van zonnepanelen. De eerste woning werd deze week geplaatst.

 • De gemeenteraad Vlissingen wil in de komende financieel en organisatorisch turbulente periode niet een tijdrovende sollicitatieprocedure beginnen voor een nieuwe burgemeester. De raad is zeer tevreden over de ervaren waarnemend burgemeester Letty Demmers. Zij blijft daarom nog een jaar langer aan.

  ‘Niet iedereen wil naar Vlissingen’

  Reageer

  Burgemeester Letty Demmers van Vlissingen blijft daar ook in 2015 waarnemer. De raad is zeer tevreden over haar functioneren en wil in deze voor de gemeente turbulente periode niet een tijdrovende sollicitatieprocedure beginnen.

 • Na een vertrouwelijk overleg met burgemeester Bolsius hebebn fractievoorzitters in de Amersfoortse raad laten weten tot dusver tevreden te zijn over de aanpak van de burgemeester tegen radicalisering en jihadisme. SP-fractievoorzitter Ad Meijer verliet het overleg, omdat hij de zaak ook in het openbaar wilde bespreken.

  Jihadistenaanpak Bolsius stelt raad Amersfoort gerust

  Reageer

  Het overleg bleef geheim, maar de fractievoorzitters in Amersfoort zijn tot dusver tevreden over hoe burgemeester Lucas Bolsius omgaat met de situatie rond voormalig plaatsgenoot Jermaine W. die met zijn gezin naar Syrië is vertrokken.

 • Het college van Amsterdam heeft het laatste besluit over de aanstaande reorganisatie genomen. Maar in een eerste reactie laat de Centrale Ondernemingsraad (COR) weten een gang naar de Ondernemingskamer nog niet uit te sluiten. Dat zou uitstel betekenen.

  Mogelijk toch uitstel reorganisatie Amsterdam

  Reageer

  De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente Amsterdam sluit een gang naar de Ondernemingskamer nog niet uit. Dat zegt COR-voorzitter René van Urk Dam in een eerste reactie op het laatste collegebesluit over de gemeentelijke reorganisatie. Dat zou minimaal een maand uitstel betekenen.

 • De gemeente Dordrecht gaat de rechter vragen de lokale huisjesmelker en notoire briefschrijver Mustafa Karasahin een dag per teveel gestuurde brief naar de gemeente te gijzelen. Jaarlijks is de gemeente een half miljoen kwijt aan verwerking en dwangsommen werken niet.

  Dordrecht wil notoire briefschrijver gijzelen

  10 reacties

  De gemeente Dordrecht zet een volgende stap in haar lange juridische gevecht met lokale huisjesmelker en veelklager Mustafa Karasahin: een dag gijzeling per teveel verstuurde brief. Op 11 september dient het kort geding.

 • De provincie Gelderland heeft een schadeclaim van 4,7 miljoen euro aan de broek hangen van een vervoerder als compensatie van een lager aantal ritten dan verwacht voor de regiotaxi. De provincie wil de vervoerder 1,1 miljoen geven. De rechter moet zich er nu over uitspreken.

  Vervoerder eist miljoenen van provincie

  2 reacties

  Een vervoersbedrijf dat de regiotaxidienst in vier regio’s in de provincie Gelderland verzorgt, heeft een schadeclaim van 4,7 miljoen euro ingediend vanwege het lage aantal ritten. De provincie bood ter compensatie 1,1 miljoen euro. De zaak ligt nu bij de rechter.

 • De Arnhemse Mode Biënnale wordt nieuw leven ingeblazen. Het evenement zal vanaf 2018 vierjaarlijks plaatsvinden.Wethouder Gerrie Elfrink (SP) wil een nieuw verlies voorkomen door de artistieke en organisatorische kant te scheiden.

  Arnhemse Mode Biënnale wordt vierjaarlijks

  Reageer

  Arnhem zal zich als modestad blijven profileren. Wethouder Gerrie Elfrink (SP) stelt voor om de tot nu toe verliesgevende Arnhemse Mode Biënnale vierjaarlijks te houden: een quadriënnale.

 • Het Amsterdamse college heeft de beruchte Gateway Review, een risicoanalyse van de aanstaande reorganisatie, niet voor 26 augustus naar de Centrale Ondernemingsraad (COR) opgestuurd. Dit was een absolute voorwaarde voor een positief advies van de ondernemingsraad.

  Amsterdam laat deadline ondernemingsraad verlopen

  2 reacties

  De Amsterdamse college heeft niet voldaan aan een harde voorwaarde die de Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR) in haar woensdagavond uitgekomen definitieve advies over de nieuwste reorganisatie heeft gesteld. De Gateway Review met de risicoanalyse is niet voor de deadline opgestuurd.

 • Het CDA krijgt de zetel van de PvvA in de bestuurscommissie van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Het college maakt dit mogelijk door een aanpassing van de verordening op de bestuurscommissies. De PvvA noemt het ondemocratisch.

  CDA krijgt vacante PvvA-zetel Amsterdam Zuidoost

  1 reactie

  Het CDA krijgt de vacante zetel van de PvvA in de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost. Het college maakt dit mogelijk door de verordening op de bestuurscommissies aan te passen. De raad moet dat nog goedkeuren.

 • Gemeenten kunnen met een stresstest nagaan waar kwetsbare plekken in de stad of het dorp liggen voor wateroverlast, hitte, droogte en bodemdaling. De test is onderdeel van de Deltabeslissing die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.

  Stresstest moet wateroverlast voorkomen

  Reageer

  De stresstest klimaatbestendige stad moet steden behoeden voor wateroverlast en andere nadelige gevolgen van het klimaat, zoals hitte, droogte en bodemdaling. De test wordt op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van de Deltabeslissing.

 • De gemeente Kerkrade heeft een architectenbureau laten berekenen dat het overkappen van het Parkstad Limburg Stadion 15 miljoen euro kost. Het stadion is grotendeels in bezit van de gemeente en moet door multifunctioneler te worden ook aantrekkelijker worden voor verkoop.

  Plan voor ArenA in Kerkrade

  4 reacties

  Het Parkstad Limburg Stadion in de gemeente Kerkrade zou voor 15 miljoen euro overdekt kunnen worden en daarmee naast voetbal ook geschikt zijn voor beurzen en concerten. Dat blijkt uit een deelrapport dat in opdracht van de gemeente is gemaakt.

 • De bestuurscommissies van de zeven Amsterdamse stadsdelen hebben voor de begroting 2015 hun wensenlijstjes ingeleverd bij wethouder Kock. Nu ze niet meer zelf over het budget gaan, mogen ze het college naast hun rompbegroting om extraatjes vragen. De wensen lopen uiteen van 5,5 miljoen tot 20 miljoen euro. De VVD is hogelijk verbaasd over de uiteenlopende dure wensen.

  VVD verbaasd over wensen Amsterdamse stadsdelen

  2 reacties

  De voormalige Amsterdamse stadsdelen zijn als bestuurscommissies de regie over hun budget kwijt. Wel mogen ze wensenlijstjes voor de begroting van 2015 indienen. De bedragen blijken behoorlijk uiteen te lopen. De VVD is zeer verbaasd over de hoge bedragen die sommige bestuurscommissies vragen.

 • Gemeenten willen ondernemers niet bewust dwarszitten door sportaccommodaties zelf te blijven bestieren door een besluit van algemeen belang te nemen en daarmee de wet Markt en Overheid te omzeilen. Dat is te kort door de bocht, aldus directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten.

  'Algemeen belang' is geen smoesje

  7 reacties

  Het is te kort door de bocht om gemeenten te betichten van het massaal omzeilen van de wet Markt en Overheid door besluiten van algemeen belang. Dat zegt directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten.

 • De gemeente Veghel moet aan de provincie Noord-Brabant laten weten met welke industrie zij haar bedrijventerrein Foodpark uitbreidt. Na het maken van deze afspraak te maken trok de provincie het beroep tegen het bestemmingsplan in.

  Provincie houdt Veghels Foodpark in vizier

  1 reactie

  De provincie Noord-Brabant wil voor het intrekken van haar beroep tegen een bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Foodpark van de gemeente Veghel precies weten welke industrie zich daar gaat vestigen.

 • Burgemeester Ruud Nederveen (VVD) van de gemeente Bloemendaal moet zich aanstaande donderdagavond verantwoorden in een extra raadsvergadering naar aanleiding van beschuldigingen van oplichting, persbreidel en intimidatie in een landelijke tv-uitzending.

  Raad roept burgemeester terug om rel

  5 reacties

  De gemeenteraad van Bloemendaal komt aanstaande donderdagavond bijeen in een extra raadsvergadering naar aanleiding van een landelijke tv-uitzending met daarin beschuldigingen van oplichting, persbreidel en intimidatie aan het adres van burgemeester Ruud Nederveen (VVD) .

 • Van de tien grootste steden doet de gemeente Almere het minst tegen bureaucratie en de gemeente Amsterdam het meest. Dat blijkt uit onderzoek van de Kafkabrigade naar bestrijding van de bureaucratie in de verschillende coalitieakkoorden.

  Almere minst actief tegen bureaucratie

  Reageer

  Waar de gemeente Amsterdam de meeste maatregelen neemt tegen bureaucratie, staat groeikern Almere juist op de laatste plaats. Dat blijkt uit onderzoek van de Kafkabrigade naar bestrijding van bureaucratie in de coalitieakkoorden van de tien grootste steden.

 • De GroenLinks-fractie in de gemeente Kerkrade vroeg het gemeentebestuur of sprake is van mogelijke belangenverstrengeling bij de gemeente. De directeur van Holding Stadion Kerkrade N.V. is namelijk dezelfde als de directeur van de bestuursdienst van de gemeente. Het college spreekt echter van een bewuste keuze.

  Mogelijke belangenverstrengeling gemeente Kerkrade

  2 reacties

  In de gemeente Kerkrade bekleedt de directeur van de bestuursdienst ook de functie van directeur van Holding Stadion Kerkrade N.V., waar de pas gedegradeerde betaald voetbalclub Roda JC speelt. GroenLinks signaleert hier mogelijke belangenverstrengeling, maar volgens het college is het een bewuste keuze.

 • in haar modelverordening huisvestingswet heeft de VNG een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Hiermee loopt zij vooruit op de nieuwe huisvestingswet die op 1 januari 2015 in werking treedt.

  VNG past modelverordening huisvestingswet aan

  Reageer

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in haar modelverordening huisvestingswet. Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe huisvestingswet die in werking.

 • Clemens Meerts (VVD), raadslid in Maasgouw en Statenlid in Limburg, strijkt via zijn rechtspraktijk proceskostenvergoedingen op voor bezwaarschriften op Wob-besluiten van tientallen gemeenten in heel Nederland na Wob-verzoeken die door zijn partner zijn ingediend.

  Raads- en Statenlid Meerts strijkt via partner Wob-geld op

  39 reacties

  De partner van Clemens Meerts (VVD), raadslid in Maasgouw en Statenlid in de provincie Limburg, stuurde tientallen gemeenten in Nederland Wob-verzoeken en vervolgens via de rechtspraktijk van Meerts bezwaarschriften op Wob-besluiten. Daarna strijkt zijn bedrijf de proceskostenvergoeding op.

 • De SP en de PvdA in Amsterdam maken zich zorgen over het verloop van de reorganisatie bij de gemeente nu de harde conclusies hierover in een vertrouwelijk rapport zijn uitgelekt. Ze vragen het college om een reactie en om openbaarmaking.

  Zorgen over reorganisatie Amsterdam

  6 reacties

  PvdA en SP in Amsterdam hebben raadsvragen gesteld na het uitlekken en de inhoud van een kritisch geheim rapport over de reorganisatie bij de gemeente Amsterdam. Ze maken zich zorgen.

 • De provincie Noord-Brabant en gemeenten in de regio Hart van Brabant gaan uitbreiding en nieuwbouw van winkelpanden beter afstemmen. Ook spraken ze af naar de rechter te stappen als ze er onverhoopt onderling niet uitkomen.

  Afspraken over aanpak winkelleegstand Brabant

  2 reacties

  Negen Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt om uitbreiding en nieuwbouw van winkelpanden beter af te stemmen. Een afspraak is dat als ze ergens niet uitkomen, ze naar de rechter stappen.

 • Het huidige college houdt vertrouwen in burgemeester Hans Ubachs van de gemeente Laarbeek als hij lessen leert uit het verleden en gemaakte afspraken nakomt. Ook de meeste fractievoorzitters hebben nog vertrouwen in hem, ondanks dat naar verluidt een vertrouwelijk rapport zijn gezagsverlies groot achtte na twee leugentjes.

  Burgemeester Laarbeek moet afspraken nakomen

  2 reacties

  Misschien kleine leugentjes hebben burgemeester Hans Ubachs (D66) van de gemeente Laarbeek in een lastig parket gebracht. Wethouders uit het vorige college lieten een vertrouwelijk rapport over hem maken. Het huidige college houdt vertrouwen in hem als Ubachs lessen leert uit het verleden en gemaakte afspraken nakomt.

 • De gemeente Amersfoort heeft mogelijk onterechte staatssteun gegeven in de PPS-constructie Vathorst. Gemeenteraadsaccountant Deloitte erkent het risico, maar kan niet inschatten hoe groot het is. Deloitte vraagt de gemeente dit uit te zoeken en sowieso haar financiële positie in de gaten te houden.

  Mogelijk onterechte staatssteun Amersfoort Vathorst

  9 reacties

  De gemeente Amersfoort heeft mogelijk onterechte staatssteun gegeven aan het PPS-project Vathorst. Gemeenteraadaccountant Deloitte erkent het risico en adviseert de gemeente zich hierop nader te beraden. Het college neemt dit advies over.

 • Het oosten van Nederland heeft rond de grensgemeenten last van slecht mobiel bereik. Volgens burgemeester Thijs van Beem van de gemeente Winterswijk gaat de minister voorbij aan de financiële reden die hieraan ten grondslag ligt, maar het aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar de dekkingsproblematiek biedt hoop.

  ‘Slecht mobiele bereik platteland ook financiële kwestie’

  3 reacties

  In het oosten van Gelderland is het bereik van mobiele telefoons soms abominabel. Zeker bij noodgevallen kan dit grote gevolgen hebben. Gemeenten trokken aan de bel. Burgemeester Thijs van Beem van de gemeente Winterswijk is kritisch op antwoorden van de minister, maar ook hoopvol nu er onafhankelijk onderzoek naar de dekkingsproblematiek komt.

 • De PvdA in Baarn hoopt dat asociale hondenbezitters hun gedrag aanpassen als zij foto's van hondenpoep op sociale media zien. De partij doet een oproep aan bewoners foto's te maken van hondenpoep en deze online te verspreiden.

  PvdA Baarn: zet foto’s hondenpoep online

  6 reacties

  Een foto maken van een hondendrol en deze via sociale media verspreiden moet helpen om het hondenpoepprobleem in de gemeente Baarn op te lossen. Dat is althans de hoop van de plaatselijke PvdA.

 • Een ondernemer uit Zierikzee vraagt de gemeente Schouwen-Duiveland geen leges te hoeven betalen voor een verplichte vergunning voor het aanbrengen van zonnepanelen op een schoolgebouw dat onder het beschermd stadsgezicht valt. Nu vraagt de gemeente die zich als energieneutraal eiland presenteert hiervoor 760 euro.

  ‘Geen leges voor vergunning zonnepanelen’

  9 reacties

  Als de rijksoverheid het duurzaam opwekken van energie stimuleert en de gemeente Schouwen-Duiveland een energieneutraal eiland nastreeft, moet die gemeente geen leges vragen als een ondernemer zonnepanelen op een school wil aanbrengen.

 • De roep om de voor eind dit jaar geplande gasolieopslag op industrieterrein De Marssteden op te schorten totdat duidelijk is wat de oorzaak is van het olielek in een soortgelijke opslag in het nabijgelegen Duitse Epe wordt steeds harder.

  Gemeenten willen opschorting gasopslag Enschede

  Reageer

  Minister Kamp komt onder steeds grotere politieke druk te liggen om de geplande gasolieopslag in de zoutcavernes bij industriegebied De Marssteden in Enschede eind dit jaar op te schorten.

 • Vandaag vinden de eerste waarschuwingsacties in aanloop naar de landelijke stakingsdag van gemeenteambtenaren op 18 juni plaats. In Rotterdam is een regionale bijeenkomst, in Eindhoven een landelijke bijeenkomst voor brandweerlieden.

  Bezuinigingen brandweer thema landelijke actiebijeenkomst

  Reageer

  Vandaag vinden de eerste waarschuwingsacties plaats van Abvakabo FNV voor een betere gemeente-cao. In Eindhoven houdt de brandweer een landelijke actiebijeenkomst en in Rotterdam is een grote regionale bijeenkomst voor kaderleden.

 • Burgemeester Jon Hermans van de gemeente Almelo noemde het aantal veiligheidsmaatregelen dat de gemeente rond de kampioenswedstrijd van Ajax moest nemen "absurd" en wil dat gemeenten, club, KNVB en politie om tafel gaan om een integrale aanpak te bespreken.

  Burgemeester Almelo: clubs en gemeenten om tafel

  2 reacties

  Gemeenten, voetbalclubs, KNVB en politie moeten samen bespreken hoe ze onregelmatigheden bij voetbalwedstrijden tegen kunnen gaan. Dat vindt burgemeester Jon Hermans van de gemeente Almelo waar afgelopen weekend de kampioenswedstrijd van Ajax werd gespeeld.

 • Burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Hoorn denkt dat een kiesdrempel kan helpen om het uiteenvallen van nieuwe partijen te voorkomen. Hij weet de Raad van Europa aan zijn zijde.

  ‘Kiesdrempel tegen versplintering’

  7 reacties

  Het instellen van een kiesdrempel kan helpen voorkomen dat nieuwe partijen in de raad uiteenvallen. Dat zegt burgemeester Onno van Veldhuizen (D66) van de gemeente Hoorn.

 • De bestuurscommissie in Amsterdam West gaat zich laten adviseren door een online burgerpanel. Het idee komt van de Piratenpartij die het liever over stromende democratie heeft. Alle bewoners kunnen er ideeën opperen en de beste worden besproken in de commissie.

  Stromende democratie voor bestuurscommissie West

  1 reactie

  De kersverse bestuurscommissie in Amsterdam West gaat een soort online burgerpanel gebruiken als adviesorgaan. Het dagelijks bestuur neemt dit plan over van de Piratenpartij.

 • Welk systeem de politiek ook verzint, deze eerstelijns hulp voor klokkenluiders zal altijd blijven. Dat is gewoon nodig', aldus commissielid Onno van Veldhuizen van het Adviespunt Klokkenluiders. Hij noemt het ontbreken van een financieel fonds voor klokkenluiders een "omissie".

  Eerstelijns hulp voor klokkenluiders

  3 reacties

  Het ontbreken van een financieel fonds voor klokkenluiders is een omissie, vindt commissielid Onno van Veldhuizen van het Adviespunt Klokkenluiders. ‘Je moet geen mooie auto geven zonder benzine erin.’

 • De eerste provinciale begrotingswijzer is gemaakt door trainees van de provincie Zuid-Holland. Met het online instrument wil de provincie de volgende stap zetten in haar streven naar meer openheid en transparantie. De trainees zijn er "best trots" op.

  Trainees maken begrotingswijzer Zuid-Holland

  1 reactie

  De provincie Zuid-Holland presenteert vandaag de eerste provinciale begrotingswijzer. Hiermee zet de provincie een volgende stap in haar streven naar meer openheid en transparantie. Opvallend is dat het online instrument door trainees is gemaakt.

 • Niet alleen voor gemeenteraadsverkiezingen is het raadzaam als belangenbehartiger een lobby te starten voor invloed op het collegeakkoord, ook de fasen erna bieden kansen.

  Ook na verkiezingen kansen voor lobbyisten

  1 reactie

  Lobbyen voor de gemeenteraadsverkiezingen kan lucratief zijn, maar lobbyen na de verkiezingen biedt ook kansen. Dat blijkt uit onderzoek van Dröge & Van Drimmelen.

 • Vandaag zijn in 380 nieuwe gemeenteraden een flink aantal nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In de grote steden is meer dan de helft nieuw. In de hoofdstad zelfs twee derde.

  Gemeenten verwelkomen veel nieuwe raadsleden

  2 reacties

  Het aantal nieuwe raadsleden in de 380 vandaag geïnstalleerde gemeenteraden is fors. In grote gemeenten bestaat de raad voor zeker de helft uit nieuwe raadsleden. In Amsterdam is dat zelfs meer dan twee derde.

 • Als gemeenten meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) gaan inhuren, zoals minister Opstelten wil, lopen zij grote kans tegen beunhazerij aan te lopen. Dat vreest beveiligingsbedrijf Securitas dat pleit voor een keurmerk. 'Detacheerders hoeven nu niet aan minimumeisen te voldoen.'

  Beveiligers vrezen wegwerp-boa’s

  4 reacties

  De oproep van minister Opstelten aan gemeenten meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in te huren baart beveiligingsbedrijven zorgen. Zij vrezen voor beunhazerij in deze miljoenenmarkt en pleiten voor een keurmerk.

 • De bestuurscommissie in Amsterdam Zuidoost krijgt voorlopig mogelijk maar 12 in plaats van 13 leden. De lijsttrekker van de Partij Voor Vrije Amsterdammers (PVVA) heeft de zetel niet aanvaard en de nummer 2 is nog minderjarig. Ook een door het CDA aangevraagde hertelling kan mogelijk nog invloed hebben op de bezetting.

  Zetel Amsterdam Zuidoost mogelijk onbezet

  Reageer

  In de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost dreigt een zetel voorlopig onbezet te blijven. De lijsttrekker van de Partij Voor Vrije Amsterdammers (PVVA) woont niet in het stadsdeel en om beëdigd te worden is dat wel noodzakelijk. De nummer twee en tevens laatst is nog minderjarig. En er ligt nog een hertelling op de loer.

 • Controversiële kwesties, zoals de discussies over schaliegas en CO2-opslag, zijn te voorkomen. Onder meer door zorgen van burgers eerder in het proces te betrekken. Het Rathenau Instituut legt uit hoe beleidsmakers en wetenschappers hier effectief mee om kunnen gaan.

  Controversiële kwesties zijn te voorkomen

  4 reacties

  Beleidsmakers willen het ontstaan van controversiële kwesties, zoals de discussies over schaliegas en CO2-opslag, graag voorkomen. Het Rathenau Instituut legt uit hoe beleidsmakers en wetenschappers hier effectief mee om kunnen gaan.

 • Een open samenleving als de Nederlandse verdient veel meer biculturele burgemeesters dan de huidige drie, concludeert Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken. In een publicatie liet het instituut beslissers aan het woord over hoe het aantal migrantenburgemeesters kan worden vergroot.

  'Nederland verdient meer biculturele burgemeesters'

  7 reacties

  Drie “migrantenburgemeesters” is veel te weinig voor een open samenleving als de Nederlandse, blijkt uit een publicatie van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken. ‘Er komt extra actie voor meer biculturele burgemeesters.’

 • Uit de voorlopige verkiezingsuitslagen voor de bestuurscommissies, de voormalige stadsdelen, in Amsterdam blijkt dat sprake is van een politieke tweedeling. D66 wint binnen de ring en de PvdA erbuiten en in Noord.

  Uitslag bestuurscommissies laat tweedeling zien

  1 reactie

  Opvallend aan de voorlopige verkiezingsuitslagen voor de bestuurscommissies in de voormalige zeven stadsdelen in Amsterdam is dat sprake is van een tweedeling: D66 is binnen de ring de grootste, de PvdA erbuiten en in Noord.

 • Hoewel ze een licht verlies leden, is de PVV in Almere nog steeds de grootste partij.

  PVV nog steeds grootste in Almere

  Reageer

   De verkiezingen in Almere zijn opnieuw gewonnen door de PVV, al leed de partij een licht verlies. Andere partijen putten daar hoop uit. ‘Het maximum is bereikt.’

 • Brede colleges en collegiaal bestuur leiden tot onduidelijkheid over de politieke kleur van partijen. Dat is een van de redenen voor de lage verwachte opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, aldus emeritus hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten.

  ‘Kleurverschillen partijen komen niet uit de verf’

  1 reactie

  Onduidelijkheid bij de kiezer over de verschillen tussen partijen is een van de oorzaken voor verwachte lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, zegt emeritus hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten.

 • De gemeente Rotterdam bezuinigt flink op haar topambtenaren. Een bonus kunnen ze voortaan op hun buik schrijven, het gebruik van een leaseauto wordt flink aan banden gelegd en hun aantal wordt verminderd.

  Topambtenaren Rotterdam raken bonus en leaseauto kwijt

  13 reacties

  De gemeente Rotterdam bezuinigt flink op topambtenaren. Het aantal directeuren vermindert, bonussen zijn per direct afgeschaft en vanaf dit najaar wordt het aantal leaseregelingen gehalveerd.

 • ‘Bij een overtreding jagen we ze de stad uit, zegt burgemeester Sjraar Cox (PvdA) van de gemeente Sittard-Geleen ferm. Hij wil korte metten maken met de pas opgerichte lokale afdeling van de motorclub Bandidos, de aartsrivaal van de Hells Angels, in zijn gemeente.

  Burgemeester Sittard-Geleen wil motorclub stad uitjagen

  Reageer

  Burgemeester Sjraar Cox (PvdA) van de gemeente Sittard-Geleen wil korte metten maken met de pas opgerichte lokale afdeling van de motorclub Bandidos, de aartsrivaal van de Hells Angels, in zijn gemeente. ‘Bij een overtreding jagen we ze de stad uit.’

 • Provinciale Staten van Zuid-Holland willen meer informatie van GS over het financiële toezicht op gemeenten. Van de gedeputeerde kregen zij slechts een spreadsheet en twee A4'tjes.

  Gedeputeerde Zuid-Holland moet huiswerk overdoen

  Reageer

  Provinciale Staten van Zuid-Holland willen het financiële toezicht op gemeenten graag anders vormgeven, maar tot hun ontevredenheid kregen ze bij de behandeling van gedeputeerde Rik Janssen (SP) slechts een spreadsheet en twee A4’tjes.

 • Pesten op het werk ontstaat vaak door hoge werkdruk of tijdens reorganisaties en leidt regelmatig tot verzuim. Dat kost werkgevers, ook overheidsorganisaties, veel geld. De Inspectie SZW laat weten geen prioriteit te leggen bij pesten. Maatregelen zijn een zaak voor de werkgever. De FNV zou dat graag anders zien.

  Pesten ambtenaren geen speerpunt

  4 reacties

  De Inspectie SZW legt geen prioriteit bij het onderzoeken van het pesten van ambtenaren op het werk. Pesten op het werk is een zaak voor de werkgever die daar maatregelen tegen moet nemen. Volgens de FNV zou de prioriteit daar wel moeten liggen.

 • Burgemeester Pieter Heilieger (VVD) van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat niet in op insinuaties van het lokale CDA-bestuur aan zijn adres. Heiliger zou met het propageren van de opheffing van de gemeente de profielschets voor zijn functie aan zijn laars lappen. De CDA-fractievoorzitter distantieert zich van de brief.

  CDA kapittelt burgemeester Haarlemmerliede en Spaarnwoude

  5 reacties

  In een open brief verwijt het lokale CDA-bestuur burgemeester Pieter Heiliegers (VVD) van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich niet aan de profielschets voor zijn functie te houden door voor opheffing van de gemeente te pleiten. De vertrouwenscommissie en de CDA-fractievoorzitter distantiëren zich van de brief.

 • Naast de oppositie heeft ook de Rekenkamer Rotterdam bij monde van directeur Paul Hofstra het een en ander aan te merken op de voorlopige jaarrekening 2013 van de gemeente Rotterdam.

  Rekenkamer ook kritisch op jaarrekening Rotterdam

  2 reacties

  Niet alleen de oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad, maar ook de Rekenkamer Rotterdam plaatst kanttekeningen bij de voorlopige jaarrekening 2013 van de gemeente Rotterdam.

 • Volgens de gemeente Amsterdam heeft rond de bouw van een buurtcentrum in het stadsdeel Oost, waar twee islamitische gebedscentra zijn gevestigd, geen moedwillige subsidiefraude plaatsgevonden. De VVD heeft hier lokaal en landelijk vragen over gesteld.

  ‘Geen moedwillige subsidiefraude rond moskee in buurthuis’

  2 reacties

  Volgens de gemeente Amsterdam heeft geen moedwillige subsidiefraude plaatsgevonden rond de bouw van een buurtcentrum in Amsterdam-Oost waar ook door islamitische gebedscentra gebruik van werd gemaakt. De VVD in de raad en in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de kwestie.

 • Gemeenten zouden er goed aan doen eerst een vraaganalyse te maken voor ze een containerterminal bouwen, vindt hoogleraar Lori Tavasszy van de TU Delft. 'Elkaars vraag opslokken leidt tot welvaartsverlies.'

  ‘Voer regie op bouw containerterminals’

  1 reactie

  Provincie of rijksoverheid moet regie voeren op de bouw van containerterminals door gemeenten. Als iedere gemeente een terminal bouwt zonder te kijken naar de vraag, ontstaat juist welvaartsverlies, zegt hoogleraar Lori Tavasszy van de TU Delft.

 • Het Adviespunt Klokkenluiders en de VNG gaan samen mogelijkheden verkennen om de bescherming van klokkenluidende ambtenaren te verbeteren. 'Wij willen een goed, sluitend meldsysteem.'

  Bescherming klokkenluidende ambtenaren moet beter

  1 reactie

  Het Adviespunt Klokkenluiders en de VNG gaan samen naar mogelijkheden zoeken hoe gemeenten de beschermingsbepaling voor klokkenluidende ambtenaren kunnen verbeteren. ‘We willen een goed, sluitend meldsysteem.’

 • Het overschot van 23 miljoen euro op de voorlopige jaarrekening 2013 van de gemeente Rotterdam is welkom, vlak voor de verkiezingen. Maar volgens de oppositie had ook meer geld besteed kunnen worden aan nuttige zaken en kan straks toch nog sprake zijn van een tekort.

  Vraagtekens bij overschot Rotterdam

  Reageer

  Een overschot van 23 miljoen in de voorlopige jaarrekening van de gemeente Rotterdam is een mooi bericht vlak voor de verkiezingen, maar het zegt niets. De oppositie wijst op een vrijgevallen reserve die de gemeente weer moet terugstorten en op het feit dat het geld ook aan extra mensen aan het werk had kunnen worden besteed.

 • Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in een motie hun zorgen geuit over de toekomstige drinkwatervoorziening in de provincie, nu verzilting toeneemt en mogelijk minder zoet water uit de rivieren komt dan verwacht.

  Zorgen over drinkwater Zuid-Holland

  2 reacties

  Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in een motie hun zorgen geuit over een mogelijk toekomstig tekort aan drinkwater in de provincie.

 • Een integrale aanpak, kinderen direct benaderen en maatschappelijke organisaties en ouders betrekken bij de sportkeuze van hun kinderen. Dit zijn aanbevelingen van het Mulier Instituut voor gemeenten om effectief beleid te voeren op sportdeelname van kinderen in armoede.

  Beleid sportdeelname arme kinderen moet effectiever

  1 reactie

  Gemeenten moeten geen tegenstrijdig beleid voeren als ze de sportdeelname van arme kinderen willen vergroten. NIet aan de ene kant stimuleren en aan de andere kant bezuinigen. 'Een integrale aanpak is effectief.’

 • De JOVD Amsterdam organiseert een selfiecontest in het stemhok. Door stemmen zo "hipper" te maken hoopt de lokale jongerenafdeling van de VVD meer jongeren naar het stemlokaal te krijgen.

  Selfiecontest moet stemmen hipper maken

  8 reacties

  De JOVD Amsterdam roept jongeren op een selfie te maken in het stemhok. De partij wil stemmen hiermee "hipper" maken en meer jongeren naar de stembus krijgen. Mag dat? Ja, dat mag.

 • Bewoners van recreatiepark Ermerstrand gaan de strijd in de rechtszaal aan met de gemeente Coevorden en de Ermerstrand BV over onder meer illegale storting van vervuilde grond en gebrek aan toezicht en handhaving. Gemeente en bv zijn zich van geen kwaad bewust.

  Moddergevecht rond recreatiepark Coevorden

  Reageer

  Bewoners van vakantiewoningen op recreatiepark Ermerstrand beginnen rechtszaken tegen de Ermerstrand BV en de gemeente Coevorden wegens gebrek aan toezicht en handhaving, waardevermindering van woningen, illegale storting van vervuilde grond, illegale waterwinning en verkoop, belastingontduiking en belangenverstrengeling. De gemeente Coevorden en de directeur van het recreatiepark ontkennen de beschuldigingen.

 • Een Almelose archivaris die met succes zijn ontslag aanvocht heeft nu bezwaar gemaakt tegen de opheffing van zijn functie. Volgens de gemeente is dit het gevolg van een reductie van formatieplaatsen, maar de ambtenaar ziet het als een truc hem alsnog kwijt te raken.

  Baan van ontslagen ambtenaar Almelo wegbezuinigd

  11 reacties

  Henk Beijers, archivaris bij de gemeente Almelo, heeft bezwaar ingediend tegen het opheffen van zijn functie. Beijers kreeg in 2011 strafontslag, maar heeft dit al meerdere malen met succes aangevochten. De gemeente Almelo laat het er niet bij zitten, maar bezuinigt zijn functie nu ook weg.

 • De kiezer wil weten waar hij aan toe is op thema's als zorg en ondersteuning, maar partijen tonen hierover weinig visie in hun verkiezingsprogramma's. Onduidelijkheid over de uitwerking van de decentralisaties is hier debet aan, maar intussen ontstaat wel een hiaat tussen de zorgen van de kiezers en de thema's van de partijen.

  ‘Geen zorgvisie bij lokale partijen’

  14 reacties

  Er lijkt een hiaat te zijn tussen de zorgen van de kiezer en de thema’s die politieke partijen voor de gemeenteraadverkiezingen uitkiezen. De meeste partijen hebben helemaal geen visie op zorg en ondersteuning, terwijl de aanstaande decentralisaties daarin bij de kiezer beginnen te landen.

 • De Nationale Ombudsman heeft twee van de drie klachten van een inmiddels ontslagen gepeste ambtenaar over de commissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Haarlem gegrond verklaard.

  Ombudsman geeft gepeste ambtenaar deels gelijk

  8 reacties

  De Nationale Ombudsman heeft twee van de drie klachten van een gepeste hoge ambtenaar van de gemeente Haarlem over de commissie ongewenste omgangsvormen gegrond verklaard.

 • GroenLinks en SP in de gemeente Utrecht zijn geschrokken van cijfers over het aantal huisuitzettingen en huurders met betalingsachterstanden in de gemeente. Zij willen betere betalingsregelingen. Maar woningcorporatie Bo-Ex zegt al veel aan deze regelingen te doen en ook veel uitzettingen te voorkomen.

  Huisuitzettingen Utrecht fors gestegen

  10 reacties

  Het aantal huisuitzettingen in de gemeente Utrecht is het afgelopen jaar fors gestegen. Volgens woningcorporatie Bo-Ex was het aantal huurders dat uit zijn huis is gezet in 2013 vijf keer hoger dan in 2012.

 • Gemeenten moeten alleen met beleid bezuinigen op de openbare ruimte en regie voeren op werkzaamheden in de ondergrond, anders ligt langdurige uitval van nutsvoorzieningen de komende jaren op de loer. Dat stelt dienstverlener PSMS die overheden ondersteunt bij processen rond werkzaamheden in de openbare ruimte.

  ‘Gemeenten moeten regie voeren op ondergrondse infrastructuur’

  2 reacties

  Gemeenten moeten beter regie voeren op werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, anders liggen uitval van nutsvoorzieningen op de loer. Dat stelt Public Space Management Services (PSMS), dienstverlener aan overheden, netbeheerders en aannemers in het beheer van openbare ruimte en ICT.

 • ACM-bestuurslid Anita Vegter legt uit dat de steekproef bij sportaccommodaties is gehouden, omdat de exploitatie ervan een veelvoorkomende activiteit is van gemeenten.

  ACM waarschuwt gemeenten voor oneerlijke concurrentie

  Reageer

  Gemeenten zijn niet goed voorbereid op de wet Markt en Overheid die oneerlijke concurrentie moet voorkomen. Dat blijkt uit een steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bestuurslid Anita Vegter waarschuwt gemeenten: ‘Vanaf 1 juli gaan we handhaven.’ 

 • Evalueer de accijnsverhoging op brandstof en alcohol al deze maand en niet pas in mei. Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan staatssecretaris Wiebes. 'De eerste pompstations sluiten al.'

  Provincies willen eerdere evaluatie accijnsverhoging

  4 reacties

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) dringt er bij staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) op aan de accijnsverhoging op alcohol en brandstof van 1 januari nog deze maand te evalueren. Provincies merken nu al dat de verkoop in Nederland daalt en de omzet in Duitsland en België toeneemt.

 • Jaap Smit, de nieuwe Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, zal over een paar weken een reeks gesprekken voeren met de vertrouwenscommissies van de vier Bollengemeenten over de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester. 'Hij klinkt positief.'

  CdK Zuid-Holland in gesprek met vier Bollengemeenten

  1 reactie

  Jaap Smit, de kersverse Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, gaat met de gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk in gesprek over de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester.

 • Sinds de herindeling tot de gemeente Súdwest-Fryslân zijn de lokale democratie en de dienstverlening in de gemeente verslechterd, maar de gemeente heeft een betere ambtelijke organisatie en is beter in staat strategische visies te formuleren, beleid te maken en regie te voeren dan haar voorgangers. 'Een groot compliment voor de gemeente.'

  Groot compliment voor gemeente Súdwest-Fryslân

  7 reacties

  Sinds de herindeling tot de gemeente Súdwest-Fryslân heeft de gemeente een betere ambtelijke organisatie en is zij beter in staat om strategische visies te formuleren, beleid te maken en regie te voeren dan haar voorgangers. Wel zijn de lokale democratie en de dienstverlening verslechterd.

 • Als buurgemeente van Den Haag is het belangrijk om te weten welke hinder de inwoners van Zoetermeer gaan ondervinden van de nucleaire top in Den Haag op 24 en 25 maart. Dat plaatselijke fractie ChristenUnie-SGP stelt vragen. 'Stel Poetin hier overnacht, wat betekent dat dan voor de veiligheid?'

  Zoetermeerse zorgen over hinder nucleaire top

  Reageer

  De ChristenUnie-SGP in Zoetermeer wil van het gemeentebestuur weten waar burgers aan toe zijn in de dagen rond de nucleaire top in Den Haag op 24 en 25 maart. ‘Als Poetin hier slaapt, wat zijn dan de gevolgen?’

 • Uit een steekproef onder 35 gemeenten van de Autoriteit Consument & Markt blijkt dat gemeenten onvoldoende werk maken van de wet Markt en Overheid die oneerlijke concurrentie moet voorkomen. 'Er is werk aan de winkel.'

  ACM: Maak werk van wet Markt en Overheid

  5 reacties

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maant gemeenten werk te maken van de wet Markt en Overheid. Uit een steekproef blijkt dat veel gemeenten nog steken laten vallen.

 • D66 Midden-Drenthe en afvalverwerker Attero zijn het niet eens over de kosten van verwerking van plastic afval. Volgens Attero gaat al het geld dat gemeenten eraan verdienen naar verwerking. Maar D66 denkt dat bewoners goedkoper uit zijn als ze hun plastic afval zelf al scheiden en dat Attero er nu geld aan overhoudt.

  D66 en Attero bakkeleien over plastic scheiden

  2 reacties

  Afvalverwerker Attero bezweert dat al het geld dat gemeenten verdienen aan plastic nodig is voor het apart verzamelen en verwerken ervan. D66 Midden-Drenthe denkt echter dat Attero nog wel iets meer overhoudt dan de 37,50 korting per ton die inwoners nu krijgen op de afvalstoffenheffing.

 • De gemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Zandvoort waarschuwen minister Kamp niet in te stemmen met windmolens 6 kilometer uit de kust. Zij voorzien grote economische schade, verlies van duizenden banen, maar vooral voor fundamentele aantasting van de nationale identiteit. 'We moeten dit uit zijn hoofd praten.'

  Kustgemeenten teleurgesteld in windmolenbeleid

  7 reacties

  De gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar vrezen voor een fundamentele aantasting van de Nederlandse identiteit als het rijk ertoe besluit windmolens voor hun kust te plaatsen binnen de 12 mijlszone. ‘Windmolens verder uit de kust zijn ook goedkoper’, aldus de Noordwijkse wethouder Bas Brekelmans.

 • Het Kindpakket, een geldbedrag van maximaal 260 euro dat de gemeente Amsterdam direct wil geven aan 6500 arme kinderen tussen 11 tot en met 13 jaar in de vorm van vouchers valt niet onder noemer inkomenspolitiek. Dat vermoedt hoogleraar Koen Caminada.

  Gemeente Amsterdam geeft geld aan armste kinderen

  1 reactie

  De toegezegde 2 miljoen euro aan 6500 kinderen van 11 tot en met 13 jaar uit minimagezinnen valt vermoedelijk niet onder inkomenspolitiek, al kan de gemeente Amsterdam dat nog niet met zekerheid zeggen. De kinderen krijgen ieder maximaal 260 euro voor een nieuwe jas, fiets of muziekles.

 • Utrechtse gemeenten krijgen van de provincie Utrecht geen compensatie voor gederfde inkomsten op bouwgrond. Provinciale Staten stemden unaniem in met het plan van de provincie om de kantorenleegstand aan te pakken. De Amersfoortse wethouder Pim van den Berg weet wel waar de rekening wordt gelegd: de veroorzaker betaalt.

  Geen compensatie voor stop kantorenbouw

  Reageer

  De kantorenbouw in de provincie Utrecht wordt gehalveerd en bestaande kantoorlocaties moeten gemakkelijker een andere bestemming krijgen. Dat hebben Provinciale Staten van Utrecht unaniem besloten. En gemeenten worden niet gecompenseerd voor gederfde inkomsten op bouwgrond.

 • De vooruitzichten voor de Arnhemse Mode Biënnale lijken er niet beter op te worden. Tijdens een nog niet afgeronde evaluatie blijkt dat het tekort 50 duizend euro hoger dreigt uit te vallen. Een eerder opgelopen tekort van 160 duizend euro werd nog door de gemeente Arnhem vergoed.

  Opnieuw verlies Arnhemse Mode Biënnale

  Reageer

  De Arnhem Mode Biennale (AMB) stevent opnieuw af op een tekort. De gemeente Arnhem stond garant voor het al bestaande tekort van 160 duizend euro, maar daar lijkt nu 50 duizend euro bovenop te komen. De gemeente wacht nog op een definitieve accountantsverklaring van de stichting.

 • Tweederde van de lokale politici wil een hardere aanpak van het niet naleven van het rookverbod in de horeca. Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder 1100 burgemeesters, wethouders en raadsleden.

  Lokale politici willen strengere handhaving rookverbod

  2 reacties

  Gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters zijn ontevreden over de controle op het rookverbod in de horeca. Uit onderzoek van DirectResearch onder 1100 lokale politici blijkt dat tweederde strengere handhaving wil.

 • Door een wijziging van de indexering krijgen provincies van het kabinet minder geld voor regionaal openbaar vervoer. Provincies maken bezwaar tegen deze lagere uitkering, omdat deze gevolgen heeft voor de kwaliteit en kwantiteit van het regionale ov. Gemeenten maken zich juist zorgen over de lokale verkeersveiligheid.

  IPO: zorgen over regionaal openbaar vervoer

  1 reactie

  Provincies maken bezwaar tegen de lagere uitkering die ze van het ministerie van Infrastructuur en Milieu krijgen voor bus- en spoorvervoer. Door een wijziging van de indexering kunnen ze minder besteden aan regionaal openbaar vervoer. Gemeenten maken zich juist zorgen over de lokale verkeersveiligheid.

 • Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse gemeente die helemaal stopt met haar integratiebeleid. Per 2015 moeten migranten hun eigen boontjes doppen en daar zijn ze prima toe in staat, aldus wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt).

  Dordrecht stopt met integratiebeleid

  1 reactie

  De gemeente Dordrecht stopt in 2015 als een van de eerste gemeenten met haar integratiebeleid. Volgens wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt) kunnen migranten hun eigen boontjes wel doppen.

 • CDA-Kamerlid Eddy van Hijum heeft van minister Dijsselbloem de toezegging gekregen dat deze met banken gaat overleggen over het behoud van pinautomaten in dorpen. Als dat niets oplevert, wil Van Hijum een wettelijke norm.

  ‘Aparte wet voor behoud pinautomaat dorpen’

  4 reacties

  Minister Dijsselbloem gaat met banken overleggen over het behoud van pinautomaten in dorpen. Als dat niets oplevert, wil Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) met een aparte wet komen waardoor banken zich aan een basisnorm moeten houden.

 • Gemeenten, provincies en het rijk gaan samen optrekken om de Romeinse Limes, de grens van het Romeinse rijk, op de Werelderfgoedlijst te krijgen. Ze hebben daarvoor een intentieverklaring getekend.

  Romeinse grens wordt gekoesterd

  2 reacties

  De Romeinse Limes, de grens van het Romeinse rijk, moet werelderfgoed worden. Daar gaan 26 gemeenten, drie provincies en het rijk zich gezamenlijk voor inzetten.

 • Volgens het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) heeft de VVD Tilburg een racistisch plan in haar verkiezingsprogramma staan. De VVD wil specifieke aandacht voor criminaliteit van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren. Niet alleen van jeugdzorg, maar ook van politie en justitie.

  VVD Tilburg beschuldigd van racisme

  3 reacties

  Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) vindt dat de VVD Tilburg een racistisch plan heeft staan in haar verkiezingsprogramma en vraagt minister Asscher hiertegen een krachtig standpunt tegen in te nemen. De VVD zegt aandacht te willen voor oververtegenwoordiging van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren in de criminaliteitsstatistieken.

 • Na de rechtbank heeft ook het gerechtshof bepaald dat een notoire brievenschrijver niet meer dan tien brieven per maand naar de gemeente Dordrecht mag sturen. Ook is de dwangsom verhoogd.

  Brievenschrijver Dordrecht vangt opnieuw bot

  1 reactie

  De gemeente Dordrecht heeft ook in hoger beroep gelijk gekregen van de rechter in het conflict tussen de gemeente en een notoire brievenschrijver die het ambtelijk apparaat verlamt.

 • Burgemeester Jos Wienen van Katwijk heeft bij collega-burgemeesters begrip gevonden voor de manier waarop zijn gemeente omgaat met het verbod op alcohol voor 16- en 17-jarigen. Tijdens twee conferentiedagen voor burgemeesters in Lochem konden de vakgenoten eens goed discussiëren over maatschappelijke ontwikkelingen en decentralisaties in het sociale domein.

  Toekomstbestendigheid burgemeester punt van discussie

  2 reacties

  De toekomstbestendige burgemeester is het thema van een tweedaagse conferentie van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hun secretaris en burgemeester van Katwijk Jos Wienen (CDA) vond er veel begrip voor zijn strategie van het gedogen van alcoholgebruik van 16- en 17-jarigen in cafés.

 • De gemeente Noordenveld stapt uit het samenwerkingsverband STAAN, omdat het geen samenvoeging van haar bedrijfsprocessen wil met andere gemeenten. Overige gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gaan wel door en maken vaart met hun onderlinge samenwerking in bedrijfsvoering.

  Noordenveld stapt uit samenwerkingsverband STAAN

  2 reacties

  De gemeente Noordenveld maakt niet langer deel uit van het samenwerkingsverband STAAN. De gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gaan wel door en maken meer vaart met hun onderlinge samenwerking in de bedrijfsvoering.

 • Ondanks een klemmend beroep van de provincie Groningen om het advies van de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen af te wachten, gaan de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde door met een Arhi-procedure bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Vlagtwedde en Bellingwedde trotseren provinciedruk

  Reageer

  De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde gaan door met de Arhi-procedure bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de herindeling van de twee gemeenten in de gemeente Westerwolde te regelen. Het verzoek van de provincie een advies van de visitatiecommissie af te wachten slaan zij daarmee in de wind.

 • De vraag of het aantal gemeentelijke uitvaarten landelijk is toegenomen is nog niet te beantwoorden. In Deventer nam het aantal toe, in Amsterdam bleef het gelijk. Wel werpt hoogleraar Henk van Deutekom de vraag op of deze uitvaarten nog wel door gemeenten moeten worden betaald. 'Is dat geen taak van uitvaartondenemingen?'

  ‘Eenzame uitvaart niet alleen taak van gemeente’

  8 reacties

  Het aantal gemeentelijke uitvaarten lijkt toe te nemen, al zijn er nog geen harde cijfers over bekend. De VNG kan er nog geen conclusies aan verbinden. In Amsterdam is het aantal in 2013 gelijk gebleven. ‘We moeten ook discussiëren over of dit wel alleen een taak van de gemeente is.’

 • De gemeente De Friese Meren stapt opnieuw naar de provincie om compensatie te vragen voor twee ton gederfde ozb-inkomsten door een grenscorrectie door de fusie. Twee bedrijventerreinen die eerder in Skarsterlân lagen, liggen nu in Heerenveen. De Raad voor de financiele verhoudingen vindt compensatie niet nodig. Maar wethouder Durk Durksz (FNP) houdt voet bij stuk.

  De Friese Meren naar provincie om ozb-compensatie

  1 reactie

  De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft de provincie Friesland geadviseerd de gemeente Skarsterlân niet te compenseren voor twee ton gederfde ozb-inkomsten door een grenscorrectie.
  Wethouder Durk Durksz (FNP) laat het er niet bij zitten.

 • Oud-wethouder Fred Sanders (D66) van Wassenaar zat maandag klaar om als raadslid te worden geinstalleerd. Hij had echter niet gerekend op het vermeende slachtoffer en opgestapt raadslid Mary-Jo van der Velde. Haar ontslagbrief bleek niet rechtsgeldig, waardoor Sanders nog een paar weken moet wachten.

  Installatie oud-wethouder Wassenaar in de soep

  7 reacties

  De installatie van oud-wethouder Fred Sanders (D66) in de raad van Wassenaar ging maandagavond niet door, omdat de ontslagbrief van Mary-Jo van de Velde (WWW) niet rechtsgeldig was.

 • Een vliegwieleffect wil gedeputeerde Ard van der Tuk creëren door 4,5 ton te reserveren voor het TT-festival. Het festival moet uitgroeien tot een motorweek met een gigantische economische spin-off. Provinciale Staten bedongen wel na het eerste jaar een evaluatiemoment.

  Drenthe belooft 4,5 ton voor nieuw TT-festival

  1 reactie

  Een nieuwe opzet van het TT-festival in Assen krijgt van de provincie Drenthe 4,5 ton subsidie voor de komende drie jaar. Provinciale Staten gingen niet zonder slag of stoot akkoord. Een evaluatie volgt na het eerste jaar.

 • Meer slagkracht en kennis moet de samenwerking tussen de ingenieursbureaus van Amsterdam en Rotterdam opleveren. Wethouders Carolien Gehrels (Amsterdam) en Hamit Karakus bezegelden deze week de overeenkomst.

  Ingenieursbureaus Amsterdam en Rotterdam gaan samenwerken

  2 reacties

  De Amsterdamse wethouder Caroline Gehrels en de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus hebben een samenwerkingsovereenkomst tussen de ingenieursbureaus van Amsterdam en Rotterdam bezegeld. De samenwerking moet meer slagkracht en kennis opleveren.

 • De Raad van Discipline heeft een klacht van burgemeester Berry Link (CDA) van Schinnen tegen advocaat Richard Wagemans wegens onnodig grievende uitlatingen tegen zijn persoon gegrond verklaard. Wagemans kreeg een enkele waarschuwing. Eerherstel, vindt Link. Maar de advocaat stapt nu naar het Hof van Discipline.

  Burgemeester Schinnen en advocaat blijven bekvechten

  Reageer

  Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Schinnen heeft zijn klacht bij de Raad van Discipline tegen advocaat Richard Wagemans wegens grievende uitspraken in Binnenlands Bestuur gegrond gezien. Wagemans krijgt een enkele waarschuwing, maar gaat in hoger beroep.

 • Naarmate de plannen voor de reorganisatie in de gemeente Amsterdam op zich laten wachten, des te meer groeit de onzekerheid en daarmee de onrust onder ambtenaren. 'Ambtenaren dreigen overwerkt te raken.'

  Onrust Amsterdamse ambtenaren stijgt

  5 reacties

  De Centrale Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam ziet de onrust onder ambtenaren toenemen, naarmate de plannen voor de reorganisatie op zich laten wachten. ‘Uitstel volgt op uitstel. De onzekerheid groeit en daarmee de onrust.’

 • De Ondernemingsraad en de directie van de gemeente Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van de reorganisatie bij de dienst Stadsontwikkeling. Toch blijven zorgen bij de OR over de kwaliteit van de dienstverlening overeind.

  Akkoord OR en directie Rotterdam over reorganisatie

  Reageer

  Directie en Ondernemingsraad van de gemeente Rotterdam hebben een akkoord bereikt over de uitvoering van de reorganisatie bij Stadsontwikkeling. De OR heeft hierop de procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof ingetrokken.

 • Dissident voelt het Utrechtse CDA-raadslid Cees Bos zich geenszins, nadat hij verrassend tegen het 76 mijoen kostende project Bieb++ stemde en het project daarmee de nek omdraaide.

  Utrechts CDA-raadslid voelt zich geen dissident

  9 reacties

  Het Utrechtse CDA-raadslid Cees Bos voelt zich geenszins dissident nu hij de verrassende doorslaggevende tegenstem was in het 76 miljoen kostende Bieb++ project. ‘Dat maken de media ervan. Als het aan mij ligt, blijf ik tot het einde van de raadsperiode.’

 • Burgemeester Henri Lenferink is net als 53 procent van de lokale politici voor een verbod op vuurwerk. De maatschappelijke kosten wegen niet meer op tegen het plezier. Als een direct verbod niet meteen lukt, is het volgens hem ook een optie een verbod stapsgewijs in te voeren.

  ‘Vuurwerkverbod kan ook stapsgewijs’

  36 reacties

  Een meerderheid van de burgemeesters (53 procent) steunt een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw. De Leidse burgemeester Henri Lenferink (PvdA) vindt de maatschappelijke kosten tot geen verhouding meer staan tot de vrijheid van het afsteken. Als een direct verbod niet lukt, is stapsgewijs een verbod invoeren voor hem ook een optie.

 • Oud-wethouder Henk de Greef (VVD), een van de hoofdrolspelers in de seksrel in Wassenaar, keert voor een paar maanden terug in de raad. 'Met zoveel voorkeursstemmen vind ik dat niet meer dan correct.'

  Wassenaarse wethouder seksrel keert terug in raad

  9 reacties

  Oud-wethouder Henk de Greef (VVD) van de gemeente Wassenaar keert per 20 januari terug in de Wassenaarse gemeenteraad. De wethouder die in verlegenheid kwam door de seksrel en moest aftreden vanwege een lekkende fietstunnel vindt het correct om zijn plek in de raad weer in te nemen.

 • Almeerse jongeren hebben tijdens Oudjaar minder schade aangericht dan vorig jaar. Naar afspraak met de gemeente worden zij hiervoor beloond. Ze mogen 16 duizend euro besteden aan het opknappen van een skatebaan.

  Jongeren Almere halen target vandalismebeloning

  6 reacties

  Almeerse jongeren die met Oud en Nieuw hebben meegewerkt om vandalisme tegen te gaan hebben hun doel bereikt. De schade was behoorlijk minder dan vorig jaar en daarvoor krijgen zij bijna 16 duizend euro voor het opleuken van een skatebaan.

 • Burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe pleit voor een kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen. Hij ziet de bestuurbaarheid door de toenemende versnippering afnemen en ziet een kiesdrempel als remedie.

  ‘Kiesdrempel nodig tegen versnippering’

  14 reacties

  Een gemeentelijke kiesdrempel is nodig om Nederlandse gemeenten bestuurbaar te houden. Dat vindt burgemeester Jan Broertjes van Midden-Drenthe. ‘Straks heb je een personenraad in plaats van een partijenraad.’

 • In zijn nieuwjaarsspeech spreekt burgemeester Charlie Aptroot grootste ambities uit voor zijn gemeente Zoetermeer. Attractiepark Adventure World komt er zo goed als zeker. Maar de SP weet van niets. 'Ik heb nog geen concreet plan gezien.'

  Wordt Zoetermeer kampioen luchtkastelen bouwen?

  9 reacties

  Burgemeester Charlie Aptroot (VVD) van Zoetermeer vindt zijn inwoners te weinig trots op hun stad. In zijn nieuwjaarstoespraak komt hij alvast met grote ambities met als klap op de vuurpijl dat de komst van Adventure World nu zo goed als zeker is. De SP weet van niets.

 • Burgemeester Fons Naterop vindt dat de politie bij de ongeregeldheden in de nacht voor Oudjaar in het Brabantse dorp Veen juist heeft gehandeld. 'Ze zijn tot vier keer toe gewaarschuwd.'

  Burgemeester: Politie heeft juiste afweging gemaakt in Veen

  10 reacties

  We moeten de zaak niet groter maken dan die is, vindt burgemeester Fons Naterop van de gemeente Aalburg over de gewelddadigheden tegen hulpverleners in het eigenzinnige dorp Veen in de nacht voor Oudjaar. ‘Voor zover ik nu kan overzien heeft de politie juist gehandeld.’

 • Voor Romke Visser, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse Provinciale Staten, onderstreept het opnieuw niet nakomen van de afspraken over gaswinning door de NAM dat de winning opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. 'Groningen is niet alleen een wingewest.'

  'Groningen is niet alleen een wingewest'

  6 reacties

  Het niet nakomen van de afspraken over gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderstreept de noodzaak om de gaswinning tegen het licht te houden, vindt Romke Visser, PvdA-fractievoorzitter in de Groningse Staten. 'Voor een license to drill moet je de maatschappelijke effecten meenemen.'

 • Om belangenverstrengeling door nevenfuncties bij politici te voorkomen zou het liefst vooraf al een beoordeling moeten plaatsvinden met een besluitvormingsboom die ook kaders stelt. Dat vindt bestuurskundige Arno Korsten naar aanleiding van de Limburgse zaak-Van Tulder'.

  ‘Zo niet verder met integriteitsvraagstukken’

  3 reacties

  Een besluitvormingsboom die kaders stelt wat politici wel en niet mogen doen wanneer belangenverstrengeling door nevenfuncties dreigt zou uitkomst kunnen bieden in integriteitskwesties. Dat vindt bestuurskundige Arno Korsten die hiermee reageert op de ontwikkelingen in de zaak-Van Tulder in de Limburgse Staten.

 • In Leiden zijn er al kattenklimtouwen, maar de gemeente Rotterdam ziet het probleem niet en staat tot teleurstelling van de initiatiefnemers de touwen niet toe.

  Rotterdam ziet noodzaak kattenklimtouwen niet

  8 reacties

  De gemeente Rotterdam snapt dat kattenklimtouwen in gemeenten met grachten uitkomst kunnen bieden bij het redden van katten van de verdrinkingsdood. ‘Maar we hebben hier geen grachten. Het probleem is bij ons niet bekend.’

 • De Gelderse Partij voor de Dieren wil dat gedeputeerden duidelijker maken wanneer ze zich hebben onthouden van stemming of niet mee hebben gedaan aan beraadslagingen over onderwerpen die verband houden met hun nevenfuncties om zo de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

  Gelderse PvdD bezorgd over stemgedrag gedeputeerden

  1 reactie

  Gelderse gedeputeerden zouden duidelijker moeten maken of ze zich bij bepaalde besluiten hebben onthouden van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dat vindt de Partij voor de Dieren.

 • Spoorbeheerder ProRail moet een blusinstallatie van drie miljoen euro aanleggen om aan de milieueisen van de gemeente Zwolle te voldoen. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald. Zowel ProRail als de gemeente Zwolle moeten de uitspraak nog bestuderen voor ze tot eventuele volgende stappen overgaan.

  Milieueisen Zwolle kosten ProRail 3 miljoen

  2 reacties

  ProRail beraadt zich op hoger beroep nu de rechtbank Overijssel heeft bepaald dat het bedrijf zich moet houden aan strengere milieueisen van de gemeente Zwolle. De aanleg van een noodzakelijke blusinstallatie kost ProRail 3 miljoen.

 • In de Provinciale Staten van Limburg is de Statenvergadering over het integriteitsrapport over het opgestapte GroenLinks-Statenlid Margriet van Tulder chaotisch verlopen. Het wantrouwen tussen de partijen is groot.

  Limburgse fracties worstelen met integriteit

  3 reacties

  Wantrouwen heerst in de Statenzaal in Limburg. De behandeling van het rapport “Worstelen met integriteit” over het handelen van het inmiddels opgestapte GroenLinks-Statenlid Margriet van Tulder maakte dat afgelopen vrijdag weer eens duidelijk.

 • VVD-raadslid Kees Kraanen maakte zich meteen zorgen over de veiligheid van de opslag toen hij las dat via de voedselbank gratis vuurwerk zou worden weggegeven aan minima. Initiatiefnemer Vrolijk Vuurwerk stelt hem gerust, al ziet Kraanen liever dat via de voedselbank speelgoed dan vuurwerk wordt weggegeven.

  Via voedselbank gratis vuurwerk voor minima

  20 reacties

  Vuurwerk weggeven aan de minder bedeelden lijkt misschien mooi, maar dat moet dan wel veilig gebeuren, vindt de VVD Amersfoort naar aanleiding van het weggeven van ruim 300 vuurwerkpakketten via de lokale voedselbank. ‘En geef liever speelgoed weg.’

 • Met de aanpak Van de Straat moeten zwerfjongeren met een persoonlijk plan weer perspectief krijgen op een huis, opleiding en ontplooiing van talent. Deze aanpak is nu als proef van start gegaan in het Noorden van het land.

  Persoonlijk plan voor iedere zwerfjongere

  Reageer

  Voor iedere zwerfjongere moet een eigen plan komen om hem van de straat te krijgen en te houden. Het Noorden is proefregio voor de aanpak Van de Straat.

 • De collectieve verzekering die de gemeente Utrecht met verzekeraar Agis aanbiedt aan minima is volgens de gemeente niet te duur. 'Het sluit juist goed aan bij de doelgroep.' Vergelijkingssites van zorgverzekeraars vinden andere collectieve verzekeringen soms beter, maar volgens de gemeente vergelijken die appels met peren.

  ‘Collectieve verzekering Utrecht juist goed voor minima’

  2 reacties

  Twee zich onafhankelijk noemende vergelijkingssites van zorgverzekeraars vinden dat minima soms beter af zijn bij andere collectieve verzekeringen dan degene die gemeenten aanbieden. Utrecht zou bijvoorbeeld te duur zijn, maar volgens de gemeente worden appels met peren vergeleken.

 • In de gemeente Ten Boer hebben twee afwezige raadsleden er ongewild voor gezorgd dat winkels in de gemeente vanaf 1 januari niet open mogen op zondag. 'Schandalig dat een ondernemer de dupe is van de ongewilde afwezigheid van twee raadsleden.'

  Ondernemer Ten Boer dupe van afwezige raadsleden

  5 reacties

  De gemeente Ten Boer moet het vanaf januari zonder zondagsopenstelling stellen. Een voorstel van het college om 12 zondagen per jaar openstelling te verlenen haalde het niet, omdat twee PvdA-raadsleden afwezig waren. Een ondernemer is de dupe.

 • Het project Flevokust is niet door de raad van Lelystad gekomen door een onverwacht tegenstemmend PvdA-fractielid: Emmy van der Kleij. Twee dagen later behoort zij niet meer tot de PvdA-fractie. Een nieuw plan voor Flevokust zal pas na de raadsverkiezingen het licht zien.

  Tegenstemmend PvdA-raadslid Lelystad uit fractie

  Reageer

  Met toezeggingen hadden coalitiepartijen PvdA en CDA na het wegvallen van de steun van coalitiepartij Inwonerspartij oppositiepartijen ChristenUnie en SP weten te bewegen toch maar voor het Flevokust-plan te stemmen. Een afvallig PvdA-raadslid deed dinsdag alle moeite teniet. Zij vertrekt twee dagen later uit de fractie.

 • Foto: @Kos_

  Bil-board stuit wethouder tegen de borst

  13 reacties

  Een billboard op braakliggend bedrijventerrein Bijsterhuizen waarop een pronte partij vrouwenbillen wordt getoond ter stimulans van de verkoop en verhuur heeft de toorn gewekt van de Nijmeegse D66-wethouder Bert Jeene. ‘Dit is misschien wel effectief, maar veel te plat.’

 • Onverantwoord, onbegrijpelijk en onacceptabel. Zo kwalificeert de VVD Wassenaar de schikking die is getroffen tussen gemeente en drie raadsleden naar aanleiding van de seksrel. 'Het is niet aan onze inwoners uit te leggen.'

  VVD Wassenaar: schikking onacceptabel

  10 reacties

  De VVD vindt de regeling die in Wassenaar is getroffen naar aanleiding van de vermeende seksrel onbegrijpelijk, onverantwoord en onacceptabel. ‘Het is aan onze inwoners niet uit te leggen. De politiek moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten.’

 • Door schaalvergroting en efficiënt accomodatiebeheer en een verzekeringsuitkering kon Stichting Stiwa een kwart miljoen van haar subsidiegeld teruggeven aan de gemeente Teylingen.

  Teylingen blij met teruggaaf kwart miljoen subsidie

  1 reactie

  De gemeente Teylingen had als gevolg van de bezuinigingsoperatie wel verwacht dat sportaccomodatiebeheerder Stiwa minder subsidie nodig zou hebben, maar een teruggaaf van een kwart miljoen was toch wel een verrassing.

 • De sociaal-geografische samenhang in een regio is belangrijker voor de grootte van een nieuwe gemeente dan een getal, vindt de Friese Commissaris van de Koning John Jorritsma. '50 duizend inwoners is een uitstekende maat.'

  CdK Jorritsma: 50 duizend is een mooie maat

  2 reacties

  In de laatste raadsvergadering voor de gemeenten Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat opgaan in De Friese Meren hield Commissaris van de Koning John Jorritsma de raadsleden voor een gemeente van 50 duizend inwoners een mooie maat te vinden.

 • De Rotterdamse wethouder Richard Moti (PvdA) gaat niet in gesprek met de OR Stadsontwikkeling Rotterdam om het conflict tussen de OR en de directie over een nieuwe reorganisatie op te lossen. De OR gaat juridische stappen ondernemen.

  Wethouder Rotterdam weigert gesprek met OR Stadsontwikkeling

  3 reacties

  De OR Stadsontwikkeling Rotterdam krijgt geen gesprek met wethouder Moti over de aangekondigde reorganisatie op hun cluster, waardoor 300 ambtenaren hun baan dreigen te verliezen. Gevolg is dat de OR naar de Ondernemingskamer stapt en mogelijk acties volgen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

  Een pet te veel

  Reageer

  Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

  Quotumwet komt steeds dichterbij

  Reageer

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

 • Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

  Geen stok achter de deur

  Reageer

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

 • Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

  ‘Cliënt praat te weinig mee’

  Reageer

  Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

 • De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

  Hulp voor waakhond

  Reageer

  De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

 • Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

  Broeinest Brabant

  Reageer

  Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

 • De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt.

  Bedankt voor die bloemen!

  Reageer

  De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

 • Het risicoplafond was vastgelegd in het zogeheten Basisnet. Daarin waren na elf jaar overleg per 1 april 2015 harde afspraken gemaakt. De verbazing onder de gemeenten over de overschrijdingen was dan ook groot. Naast veiligheidsrisico’s heeft het niet nakomen van de afspraken gevolgen voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor en omwonenden voelen zich onveiliger.

  Gevaren op het spoor

  Reageer

  Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk stuurden eind mei een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het aantal gevaarlijke gastransporten door hun gemeenten het plafond van tien per jaar overschreed. Het bleken er meer dan 1900 te zijn geweest.

 • Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat de Wet Markt en overheid buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

  Welles nietes over oneerlijke concurrentie

  Reageer

  Horecaondernemers vinden dat de Wet Markt en overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

 • De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn.

  Verver’s vendetta

  Reageer

  De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn. Directeur Richard Breugem vertelt hoe zij het bedrijf met onwaarheden probeerde te slopen.

 • De Jan Evertsenstraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, ooit de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, had lang een negatief imago van leegstand, overlast en overvallen. De roofmoord op juwelier Fred Hund in 2011 was de druppel. Bewoners, ondernemers en vastgoed­eigenaren richtten Winkelstraatvereniging Jan Eef op en startten het initiatief Geef om de Jan Eef.

  Nieuw leven voor Jan Eef

  Reageer

  Een buurtcoöperatie zorgt voor reuring in de verloederde Jan Evertsenstraat, Amsterdam-West. De leden bepalen wie een winkelpand mag huren. De plannen gaan verder. ‘Over een paar jaar hebben we misschien wel vijftien losse panden in bezit.’

 • Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

  Preventie boven repressie

  Reageer

  Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

 • ‘Als gemeenten maar lang genoeg wachten wordt risicomanagement vanzelf crisismanagement, met alle gevolgen van dien’, schrijft André Maranus, lector Public Safety van de Management Business School in Rotterdam. In zijn onderzoek naar risicomanagement in kleine gemeenten (20 tot 50 duizend inwoners) vraagt Maranus zich af waarom gemeenten niet meer samenwerken. ‘Het risico­management in vijf onderzochte gemeenten komt qua inhoud 90 procent overeen.’

  Samen wel zo veilig

  Reageer

  Kleine gemeenten worstelen met risicomanagement. De kans op een crisis is klein, maar wat als er wel iets gebeurt? En doen ze niet te veel zelf, terwijl dat beter samen kan?

 • Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

  Niet meer dan 500 vluchtelingen per locatie

  Reageer

  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

 • Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

  Soepel omgaan met windmolens

  Reageer

  Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

 • ‘Housing first’ is het toverbegrip in de daklozenopvang. Dakloze mensen krijgen eerst een woning en vervolgens intensieve, integrale ondersteuning.

  De dakloze moet onder dak

  Reageer

  Gemeenten zien dakloosheid vaak niet als huisvestingsprobleem, maar als sociaal, psychisch en maatschappelijk probleem. Dat is het ook, maar eerst een huis werkt voor een grote groep beter.

 • Na sluiting van hun clubhuis betrokken de Angels een pand in het centrum van Kerkrade. ‘Er was continu een dreigende situatie. Al snel liep het aantal bikers op richting 90’, aldus burgemeester Som. ‘Hun uitingen zijn fors, er komen andere bikers op af: Red Devils, clubs uit Duitsland en België.’ De politie deed met 60 man een inval. ‘Dat was niet disproportioneel, maar echt nodig. Je hebt zo 40 van hen erbij.’

  Samen tegen de motorbendes

  Reageer

  De spanningen tussen verschillende motorbendes in Limburg lopen op. Maar de tegenaanval is ingezet.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze week: van wie is het riool?

  Mijn riool, jouw riool

  Reageer

  Wie in een gemeente onder de grond duikt, stuit op juridische vragen. Van wie zijn de leidingen? Wie is aansprakelijk bij schade en wie betaalt verleggingen? De Ronde Venen stelde er een speciale publiekrechtelijke verordening voor op.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze keer over steun aan voetbalorganisaties.

  Europese scheids zuinig op fluit

  Reageer

  Een zak met geld geven aan de noodlijdende plaatselijke betaald voetbalorganisatie kun je als gemeente niet meer doen. Maar steunen, zonder dat het staatssteun is, is best mogelijk. ‘Ik zie meer souplesse bij de Europese Commissie.’

 • Geen gemeentelijke wietteelt, maar teelt door clubs van kenners die het product controleren. Controle door de inspectie is daardoor niet mogelijk, maar kennis over het product is wel belangrijk voor de eindgebruiker. ‘Onze wens is dit mogelijk te maken in deze clubs,’ aldus Victor Everhardt.

  Deur open voor social cannabisclubs

  Reageer

  Het is het volksgezondheidsaspect van het cannabisgebruik dat de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) aan het hart gaat.

 • In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Altijd de schijn tegen

  Reageer

  In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Dragen wethouders zelf de schuld of moeten ook integriteitsbureaus tegen het licht worden gehouden?

 • Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders.

  Rebellen gezocht

  1 reactie

  Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders. ‘Door het niet te benoemen, kan het welig tieren.’

 • Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

  ‘Integriteit mag geen sluitpost zijn’

  1 reactie

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

 • Strafontslagzaken komen soms even in het nieuws: ambtenaar wint zaak van gemeente.

  Voorkom strafontslag

  Reageer

  Geregeld wint een ontslagen ambtenaar de juridische strijd tegen zijn gemeente. Terugkeer op de oude plek is er vaak niet bij. En de impact op ambtenaar én organisatie is groot. ‘Een mildere straf richt minder kwaad aan en stelt toch een voorbeeld.’

 • Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard.

  ‘Dit is de leukste hondenbaan’

  Reageer

  Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard. Deadline: 1 januari 2015. ‘Goede mensen komen altijd goed terecht’.

 • Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

  Zorgen om de voetbalclub

  Reageer

  Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

 • De relatie tussen nieuwe initiatieven en (lokale) overheden is vaker moeizaam. In haar boek Stedelingen veranderen de stad spreekt onderzoeker Mariska van den Berg over een ware hausse van bottom-upprojecten.

  Boeken, dus geen bubbels

  Reageer

  Leve het bewonersinitiatief! Maar wel graag keurig binnen de regels. Amsterdam en Zwolle proberen voortaan met creatieve ondernemers mee te denken. ‘Gemeenten moeten niet geforceerd sturen, maar die betrokkenheid signaleren en daarop inspelen.’ 

 • Veel gemeenten hebben nog altijd geen klokkenluidersregeling of beschermingsbepaling in openbare bronnen. Van de G4 heeft zelfs geen enkele gemeente deze bescherming vindbaar vastgelegd, zo blijkt uit recent onderzoek van het Adviespunt Klokkenluiders.

  Mooie auto zonder benzine

  Reageer

  Geen zorgen, het kritisch ontvangen Adviespunt Klokkenluiders is volstrekt onafhankelijk, zegt commissielid Onno van Veldhuizen. Wel zou hij graag een financieel fonds voor klokkenluiders zien. En meer aandacht voor zich misdragende organisaties. 

 • een alternatief voor fysieke overlast: een real time intelligence field lab waarmee de internationale zone in Den Haag integraal kan worden beveiligd.

  Veiligheid als verdienmodel

  Reageer

  De gemeente Den Haag profileert zich als conferentiestad. Maar bewoners zitten niet te wachten op de overlast die de beveiliging met zich meebrengt. De oplossing? Het Living Lab, een publiek-private samenwerking die geld én de nieuwste snufjes beveiliging oplevert. 

 • Wat is er in Lingewaard gebeurd? De gemeente ontstaat in 2001 door een onvrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen.

  Bokkende Dorpskernen

  Reageer

  Altijd wat in Lingewaard. De Betuwse fusiegemeente werd de afgelopen jaren getroffen door de ene na de andere crisis. Wat is er aan de hand? Eerste verhaal in een serie over broeierige plekjes in Nederland.

 • Tijdens het interview vliegen visies en toekomstbeelden over tafel. Visie in tijden van bezuinigingen: een verademing. Auto, openbaar vervoer, de fiets en de voetganger komen aan bod.

  ‘We zijn veel te bescheten’

  1 reactie

  Hoe blijft Nederland concurrerend? Door stedelijke knooppunten van fiets, auto en openbaar vervoer aan te leggen en bestaande infrastructuur beter te benutten. Aldus auteurs Ton Venhoeven en Tijs van den Boomen van het ophefmakende De Mobiele Stad.

 • De werkloosheid loopt op. Elke gemeente staat voor de opgave om mensen weer aan de slag te krijgen. Ieder doet dat op zijn eigen manier.

  In de aanbieding, uit de bijstand

  Reageer

  Uitkeringsgerechtigden weer aan het werk krijgen is zeker in deze tijd een lastige zaak. In de gemeente Druten pakken ze het wel heel origineel aan: adverteren met mensen in de bijstand.

 • Duco Stadig en Frits van Dongen hebben hun sporen verdiend in de ruimtelijke ontwikkeling. Ze hebben elkaar gevonden in de thema’s van de toekomst: krimp en herbestemming.

  ‘Stagnatie is het ­probleem, niet krimp’

  2 reacties

  Ter afsluiting van de 11-delige serie krimp van Binnenlands Bestuur spreken Rijksbouwmeester Frits van Dongen en voorzitter van het Herbestemmingsteam Duco Stadig over krimp en stagnatie. ‘Misschien hebben we wat veel natuur in beslag genomen.’

 • Valkuilen voor integer handelen ziet Annema vooral in het ons-kent-ons-principe bij burgemeesters, wethouders en de ambtelijke top. ‘Met een goed netwerk is niks mis.

  Voor wat hoort wat

  1 reactie

  Corruptie en vriendjespolitiek komen in bestuurlijk Nederland regelmatig voor. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste valkuilen voor integer handelen in het openbaar bestuur op een rij en geeft tips hoe die te ontwijken. ‘Het begint met zelfreflectie.’

 • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen van krimp.

  Schuurvilla moet platteland redden

  Reageer

  Per dag stoppen in ons land gemiddeld zes boeren. Wat te doen om het agrarische karakter van het platteland te behouden? In Overijssel denken ze de oplossing te hebben: knooperven. Prachtig, ‘maar de markt is nu niet goed.’  

 • Een kwestie van overlast

  Reageer

  Overlast is een subjectief begrip. Toch wil Amsterdam een objectieve definitie van overlast en deze in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen om er beter tegen te kunnen optreden.

 • Lokale lasten als inkomenspolitiek

  Reageer

  Gemeenten mogen officieel geen inkomenspolitiek voeren. Hoe legitiem is het om dat in tijden van crisis toch te doen? Eigenwijze wethouders zoeken de grenzen op. ‘Je kunt per dorp kijken naar een maatschappelijke inkomstenbelasting.’

 • Weg met de extraatjes

  2 reacties
  Onder het motto ‘Werken moet lonen’ zet het kabinet het mes in aanvullende - gemeentelijke - voorzieningen voor minima. Wethouders zien het met lede ogen aan. ‘Hier neem ik geen verantwoordelijkheid voor.’
 • Stadsdeel betaalt voor leeg kantoor

  1 reactie
  Het aantal Amsterdamse stadsdelen is per 1 mei teruggebracht van veertien naar zeven. Sindsdien staan veel stadsdeelkantoren leeg. De kosten van de leegstand bedragen inmiddels al 2,5 miljoen euro.
 • Kopzorgen om diversiteit

  Reageer
  Veel gemeenten halen hun streefcijfers voor het aandeel niet-westerse allochtonen in de ambtelijke organisatie niet. Soms daalt het aantal allochtone medewerkers zelfs, zoals in Rotterdam.