of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Holland,
Friesland
Functie:
Voorzitter van de rekenkamercommissie
Plaats:
Ameland Schiermonnikoog Terschelling Texel Vlielan
Organisatie:
Rekenkamercommissie vijf Waddeneilanden
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
457926

Voorzitter van de rekenkamercommissie

 Rekenkamercommissie vijf Waddeneilanden:

 Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland
 
De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal een herbenoeming.
  
 Per januari 2018 ontstaat de vacature voor een 
  
 voorzitter van de rekenkamercommissie

 Taken van de commissie en de voorzitter
 Het doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de commissie onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, inclusief de uitvoering daarvan. 
 De onderzoeken worden in principe door de drie leden zelf uitgevoerd. Na afloop van elk onderzoek wordt aan de vijf raden gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan. 
  
 Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

 eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten van de rekenkamercommissie;
 de rekenkamercommissie aanstuurt en deze naar buiten toe vertegenwoordigt, onder andere door het presenteren van onderzoeksresultaten;
 verantwoordelijk is voor het budget van de rekenkamercommissie;
 de secretaris aanstuurt;
 samen met de twee andere externe leden het onderzoek mede uitvoeren;
 beschikbaar is om flexibel tijdens kantooruren te vergaderen en onderzoek te doen.  
 De gevraagde kwaliteiten van de kandidaat

 HBO/WO werk- en denkniveau;
 een onafhankelijke en kritische instelling; 
 ruime kennis van het uitvoeren en/of het begeleiden van onderzoek en het vertalen van resultaten daarvan naar goed leesbare rapporten;
 een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
 affiniteit met het openbaar bestuur en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 uitstekende communicatieve vaardigheden;
 samenbindend vermogen, maar ook in staat knopen door te hakken.  
 De kandidaat
 Kandidaten zijn geen inwoner van een van de Waddeneilanden en hebben geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de Waddengemeenten. Ook hebben zij in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de betreffende gemeenten namens een politieke partij bekleed.

 Tijdsbeslag en vergoeding
 Reguliere tijdsbesteding voor een meewerkende voorzitter beslaat circa 120 uur per jaar. De benodigde ureninzet varieert sterk over het jaar afhankelijk van de pieken in het onderzoekswerk en de contacten met de gemeenteraden. Daarnaast kan er een grotere ureninzet nodig zijn wanneer de rekenkamercommissie door één of meer Waddengemeenten wordt gevraagd om extra onderzoeken uit te (laten) voeren. 
 De voorzitter van de rekenkamercommissie ontvangt een vergoeding van 180 euro per vergadering. Daarnaast is er een vergoeding voor onderzoeksuren en reiskosten.
  
 Reageren en informatie
 U kunt uw brief en CV tot en met maandag 18 december 2017 per e-mail zenden aan nienke@necker.nl . Uiterlijk donderdag 4 januari 2018 verneemt u of u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de begeleidingscommissie. De gesprekken staan gepland op donderdag 11 januari 2018. 
  
 Voor vragen over de procedure of meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met Nienke Huis in ’t Veld, via 06-497 852 61 of nienke@necker.nl . Voor meer informatie over het werk en de werkwijze van de rekenkamercommissie wordt verwezen naar de website van de Waddeneilanden: https://www.dewaddeneilanden.nl/documentatie
Rekenkamercommissie vijf Waddeneilanden:

Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland

De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal een herbenoeming.
 
Per januari 2018 ontstaat de vacature voor een
 
voorzitter van de rekenkamercommissie

Taken van de commissie en de voorzitter
Het doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de commissie onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, inclusief de uitvoering daarvan.
De onderzoeken worden in principe door de drie leden zelf uitgevoerd. Na afloop van elk onderzoek wordt aan de vijf raden gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan.
 
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:
 • eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten van de rekenkamercommissie;
 • de rekenkamercommissie aanstuurt en deze naar buiten toe vertegenwoordigt, onder andere door het presenteren van onderzoeksresultaten;
 • verantwoordelijk is voor het budget van de rekenkamercommissie;
 • de secretaris aanstuurt;
 • samen met de twee andere externe leden het onderzoek mede uitvoeren;
 • beschikbaar is om flexibel tijdens kantooruren te vergaderen en onderzoek te doen.
 
De gevraagde kwaliteiten van de kandidaat
 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • een onafhankelijke en kritische instelling;
 • ruime kennis van het uitvoeren en/of het begeleiden van onderzoek en het vertalen van resultaten daarvan naar goed leesbare rapporten;
 • een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • affiniteit met het openbaar bestuur en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • samenbindend vermogen, maar ook in staat knopen door te hakken.
 
De kandidaat
Kandidaten zijn geen inwoner van een van de Waddeneilanden en hebben geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de Waddengemeenten. Ook hebben zij in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de betreffende gemeenten namens een politieke partij bekleed.

Tijdsbeslag en vergoeding
Reguliere tijdsbesteding voor een meewerkende voorzitter beslaat circa 120 uur per jaar. De benodigde ureninzet varieert sterk over het jaar afhankelijk van de pieken in het onderzoekswerk en de contacten met de gemeenteraden. Daarnaast kan er een grotere ureninzet nodig zijn wanneer de rekenkamercommissie door één of meer Waddengemeenten wordt gevraagd om extra onderzoeken uit te (laten) voeren.
De voorzitter van de rekenkamercommissie ontvangt een vergoeding van 180 euro per vergadering. Daarnaast is er een vergoeding voor onderzoeksuren en reiskosten.
 
Reageren en informatie
U kunt uw brief en CV tot en met maandag 18 december 2017 per e-mail zenden aan nienke@necker.nl. Uiterlijk donderdag 4 januari 2018 verneemt u of u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de begeleidingscommissie. De gesprekken staan gepland op donderdag 11 januari 2018.
 
Voor vragen over de procedure of meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met Nienke Huis in ’t Veld, via 06-497 852 61 of nienke@necker.nl. Voor meer informatie over het werk en de werkwijze van de rekenkamercommissie wordt verwezen naar de website van de Waddeneilanden: https://www.dewaddeneilanden.nl/documentatie