of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Utrecht
Functie:
Sociaal ondernemende Directeur Stichting Sociaal Team
Plaats:
Houten
Organisatie:
Gemeente Houten
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458400

Sociaal ondernemende Directeur Stichting Sociaal Team

 Gemeente Houten zoekt voor Stichting Sociaal Team met ingang van 1 april 2018
  
 Sociaal ondernemende directeur 
 2018-002 SST
 
 voor 32 tot 36 uur per week/schaal 13 cao-sociaal werk
  
 De projectorganisatie Sociaal Team Houten wordt per 1 april 2018 verzelfstandigd in een stichting. Inwoners kunnen bij de stichting terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. De stichting voorziet inwoners van informatie en advies, biedt kortdurende hulp en begeleiding, schakelt indien nodig specialistische hulp in en is verantwoordelijk voor het coördineren van zorg binnen de gemeente Houten.
  
 De gemeente hecht aan het nakomen van de wettelijke zorgplicht, rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemaakte kosten, de kwaliteit van dienstverlening en het beperken van administratieve lasten. 
  
 De organisatie
 De stichting is een kleine organisatie, bestaande uit ca. 40 medewerkers (ongeveer 38 fte) en heeft een uitvoeringsbudget van ongeveer € 2,5 miljoen. De stichting staat onder leiding van de directeur-bestuurder. Het managementteam, bestaande uit de directeur-bestuurder, de teamleider Jeugd en teamleider Volwassenen, ziet erop toe dat de medewerkers van de stichting werken vanuit de gedachte één gezin, één plan. Dit betekent dat er zorg wordt gedragen voor de afstemming en samenhang tussen verschillende soorten hulp/partijen. De verleende zorg is zo zwaar als nodig maar zo licht als mogelijk, en er is aandacht voor participatie, eigen kracht en inzet van het netwerk van de inwoner. 
  
 De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de stichting, op de algemene gang van zaken in de stichting en heeft een stimulerende en adviserende rol. De directeur wordt benoemd door de gemeente en is in dienst van de stichting.
  
 Takenpakket en opdracht
 In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten een sterke, succesvol opererende projectorganisatie neergezet. De taak van de directeur van de nieuwe stichting richt zich in eerste instantie op het continueren van de kwaliteit van de dienstverlening, het inrichten van de stichting en het daarbij behorende ontvlechten en invlechten van de taken van het Sociaal Team. Vervolgens richt het zich op een goede uitvoering van de kerntaak van het Sociaal Team en de verdere doorontwikkeling daarvan. 
 Professionalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening zijn de komende jaren erg belangrijk gezien de ontwikkel-/transformatieopgaves tot 2020. Als gemeente willen we daarbij leren van en met de praktijk, waarbij de ervaringen van inwoners en klanten expliciet betrokken worden. De directeur en teamleiders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatie-doelstelling en de transformatie-doelstellingen vanuit de gemeentelijke opdracht.

 De taakgebieden van de directeur zijn:

 Boegbeeld en representant voor de stichting
 Leidinggeven aan de stichting
 Het verder professionaliseren van de stichting en medewerkers
 Het stimuleren en ontwikkelen van kostenbewustzijn bij de medewerkers
 Het stimuleren en ontwikkelen van de interne en externe samenwerking
 Het onderhouden van een goede relatie met de stakeholders
 Zorg voor adequate rapportage en verantwoording en een optimale governance
 Draagt zorg voor een continue uitwisseling tussen uitvoering en beleid; nauwe samenwerking met de gemeente, ook waar het gaat om doorontwikkeling van het Houtense zorgsysteem 
Je profiel

 Strategisch denker en handelend op HBO+ of universitair niveau
 Politiek-bestuurlijk gevoel; weten wanneer je moet opschalen
 Ervaring als directeur in een complex werkveld
 Natuurlijke verbinder
 Een bouwer en doorpakker
 Ervaring met het sturen en coachen van een team van professionals
 Brede bedrijfskundige kennis
 Vertrouwd met het (politiek) stakeholderveld van onder andere gemeente, zorg-  en welzijnsinstellingen
 Kennis van ontwikkelingen in het sociaal domein, heeft hierop een eigen visie die past bij de uitgezette lijn en transformatieopdracht en kan deze uitdragen
 In staat helder en duidelijk te communiceren op alle niveaus zowel binnen als buiten de stichting  
 Periode e n omvang van de werkzaamheden 
 Een periode van vier jaar voor 32 tot 36 uur per week.

 Ons aanbod
 Cao Sociaal Werk, schaal 13 en een fulltime aanstelling voor een periode van vier jaar.
  
 Wil je meer informatie?
 Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Ilse Avontuur (030-63 92 738), Ilse.Avontuur@houten.nl of Aletta Barink (030-63 92 605), Aletta.Barink@houten.nl

 Solliciteren
 Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur brief en CV tot en met 28 januari 2018 naar gemeentehuis@houten.nl o.v.v. 2018-002-SST. 

 De gesprekken (2 rondes) zijn gepland op dinsdag 6 februari en dinsdag 13 februari 13:00 uur.

 Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Gemeente Houten zoekt voor Stichting Sociaal Team met ingang van 1 april 2018
 
Sociaal ondernemende directeur
2018-002 SST

voor 32 tot 36 uur per week/schaal 13 cao-sociaal werk
 

De projectorganisatie Sociaal Team Houten wordt per 1 april 2018 verzelfstandigd in een stichting. Inwoners kunnen bij de stichting terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. De stichting voorziet inwoners van informatie en advies, biedt kortdurende hulp en begeleiding, schakelt indien nodig specialistische hulp in en is verantwoordelijk voor het coördineren van zorg binnen de gemeente Houten.
 
De gemeente hecht aan het nakomen van de wettelijke zorgplicht, rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemaakte kosten, de kwaliteit van dienstverlening en het beperken van administratieve lasten.
 
De organisatie
De stichting is een kleine organisatie, bestaande uit ca. 40 medewerkers (ongeveer 38 fte) en heeft een uitvoeringsbudget van ongeveer € 2,5 miljoen. De stichting staat onder leiding van de directeur-bestuurder. Het managementteam, bestaande uit de directeur-bestuurder, de teamleider Jeugd en teamleider Volwassenen, ziet erop toe dat de medewerkers van de stichting werken vanuit de gedachte één gezin, één plan. Dit betekent dat er zorg wordt gedragen voor de afstemming en samenhang tussen verschillende soorten hulp/partijen. De verleende zorg is zo zwaar als nodig maar zo licht als mogelijk, en er is aandacht voor participatie, eigen kracht en inzet van het netwerk van de inwoner.
 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de stichting, op de algemene gang van zaken in de stichting en heeft een stimulerende en adviserende rol. De directeur wordt benoemd door de gemeente en is in dienst van de stichting.
 
Takenpakket en opdracht

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten een sterke, succesvol opererende projectorganisatie neergezet. De taak van de directeur van de nieuwe stichting richt zich in eerste instantie op het continueren van de kwaliteit van de dienstverlening, het inrichten van de stichting en het daarbij behorende ontvlechten en invlechten van de taken van het Sociaal Team. Vervolgens richt het zich op een goede uitvoering van de kerntaak van het Sociaal Team en de verdere doorontwikkeling daarvan.
Professionalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening zijn de komende jaren erg belangrijk gezien de ontwikkel-/transformatieopgaves tot 2020. Als gemeente willen we daarbij leren van en met de praktijk, waarbij de ervaringen van inwoners en klanten expliciet betrokken worden. De directeur en teamleiders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatie-doelstelling en de transformatie-doelstellingen vanuit de gemeentelijke opdracht.

De taakgebieden van de directeur zijn:
 • Boegbeeld en representant voor de stichting
 • Leidinggeven aan de stichting
 • Het verder professionaliseren van de stichting en medewerkers
 • Het stimuleren en ontwikkelen van kostenbewustzijn bij de medewerkers
 • Het stimuleren en ontwikkelen van de interne en externe samenwerking
 • Het onderhouden van een goede relatie met de stakeholders
 • Zorg voor adequate rapportage en verantwoording en een optimale governance
 • Draagt zorg voor een continue uitwisseling tussen uitvoering en beleid; nauwe samenwerking met de gemeente, ook waar het gaat om doorontwikkeling van het Houtense zorgsysteem

Je profiel
 • Strategisch denker en handelend op HBO+ of universitair niveau
 • Politiek-bestuurlijk gevoel; weten wanneer je moet opschalen
 • Ervaring als directeur in een complex werkveld
 • Natuurlijke verbinder
 • Een bouwer en doorpakker
 • Ervaring met het sturen en coachen van een team van professionals
 • Brede bedrijfskundige kennis
 • Vertrouwd met het (politiek) stakeholderveld van onder andere gemeente, zorg-  en welzijnsinstellingen
 • Kennis van ontwikkelingen in het sociaal domein, heeft hierop een eigen visie die past bij de uitgezette lijn en transformatieopdracht en kan deze uitdragen
 • In staat helder en duidelijk te communiceren op alle niveaus zowel binnen als buiten de stichting
 
Periode en omvang van de werkzaamheden
Een periode van vier jaar voor 32 tot 36 uur per week.

Ons aanbod
Cao Sociaal Werk, schaal 13 en een fulltime aanstelling voor een periode van vier jaar.
 
Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Ilse Avontuur (030-63 92 738), Ilse.Avontuur@houten.nl of Aletta Barink (030-63 92 605), Aletta.Barink@houten.nl

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur brief en CV tot en met 28 januari 2018 naar gemeentehuis@houten.nl o.v.v. 2018-002-SST.

De gesprekken (2 rondes) zijn gepland op dinsdag 6 februari en dinsdag 13 februari 13:00 uur.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.