of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Belangenbehartiger
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
Polderbanen namens Aedes
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458655

Senior Belangenbehartiger

 Organisatie
 Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio's. Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Aedes maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Ongeveer 300 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat is zo’n 95% van het aantal woningcorporaties. Ook is Aedes de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waar ongeveer 25.000 mensen werken. De core business van Aedes is Belangenbehartiging & Sectorontwikkeling. Er werken zo’n 80 mensen bij Aedes, dit zijn veelal specialisten die weten hoe de feiten en de wetgeving in elkaar zitten, maar vooral ook samen met corporaties werk maken van de ontwikkeling van de sociale woningmarkt.

 Voor de afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak zoeken wij een 

Senior Belangenbehartiger 
(32-36u)

 De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden.
 Als senior belangenbehartiger werk je aan diverse dossiers binnen de afdeling. De  corporatiedossiers kennen vele facetten: van marktordeningsdiscussies over de positie en taken van corporaties, het toezicht op de sector, de financiële vormgeving van het stelsel via garanties, de investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en de vergrijzende samenleving, het huurbeleid met aspecten van toegankelijkheid en betaalbaarheid.

 Functieomschrijving
 Jij hebt een specifieke verantwoordelijkheid voor het brede thema woningmarkt. Woningcorporaties maken doorlopend keuzes binnen de driehoek van voldoende aanbod (beschikbaarheid), de huurprijs (betaalbaarheid) en de kwaliteit van woningen. De Nederlandse woningmarkt, het werkterrein van corporaties, gaat nog steeds gebukt onder structurele problemen. De woningmarkt blijft structureel verstoord zo lang er een forse subsidie zit op met name de koopmarkt en een forse belasting op de huurmarkt. De politieke discussie over de zogenaamde middenhuur komt ook voort uit deze onbalans. 

 En het zijn nooit louter theoretische discussies. Het gaat over het bestaansrecht en imago van de sector, over de financiële ruimte die er is voor investeringen, over het daadwerkelijk functioneren van de woningmarkt waarop corporaties zo’n prominente positie innemen. Je analyseert, bepaalt de strategie en komt met collega’s en leden tot resultaat via departementen, via de Tweede Kamer, via media, door contact met de vele spelers in het veld, en uiteindelijk via inhoudelijke overtuigingskracht. 

 Een gezonde bedrijfsvoering is de basis van de continuïteit van een onderneming. Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige businessmodel van corporaties toekomstbestendig blijft. Enerzijds raken door inkomensdaling en huurstijgingen meer huurders financieel in de knel. Het sociale huurakkoord met de Woonbond is daarom belangrijk. Dit beperkt, gegeven de verhuurderheffing en VPB de grote maatschappelijke opgaven, de keuzes die corporaties moeten maken tussen langetermijninvesteringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid dan wel kwaliteit van hun woningvoorraad. Anderzijds acteren commerciële partijen, geholpen door de lage rente, voor een deel op een terrein waarop corporaties ook acteren. Zij doen dat met een minder brede blik op de maatschappij en de toekomst. Dat houdt corporaties scherp, maar kan ook de structurele wijk- of buurtontwikkeling schaden. Corporaties mogen een gelijk speelveld met particuliere partijen verwachten, zeker in de fiscale behandeling. Jij opereert op dit domein als senior belangenbehartiger en hebt zowel oog voor het stelsel als de consequenties in de praktijk.  

 De resultaten van je werk hebben grote effecten op de leden en de verschillende stakeholders. Je maakt een goede inschatting van deze effecten en gaat strategisch om met de daaruit voortvloeiende belangen. Je bent in staat om een lange termijn strategie te ontwikkelen. Je houdt daartoe contacten met belangrijke spelers en partijen, individuele corporaties, AW en WSW, ministeries van BZK, EZK en Financiën en de politiek. 

 Functie-eisen
 Je bent een analytisch sterke academicus (bij voorkeur algemeen/financieel econoom dan wel economische affiniteit). Je hebt ruime ervaring in verschillende functies in de (semi-)publieke sector waarin je inhoudelijke complexe dossiers hebt gedaan onder stevige politieke druk. 

 Je hebt gevoel voor gewenste vernieuwing en oog voor de belangen van de sector. Als senior belangenbehartiger woningmarkt ben of word je autoriteit op het vraagstuk. Je bent in staat om issues in de praktijk te vertalen naar sectorniveau en omgekeerd.

 Ook heb je ervaring met projectmatig werken en voel je je thuis in de rol van projectmanager van inhoudelijke en strategische complexe projecten. 

 Je bent communicatief vaardig, durft stelling te nemen en weet dit te onderbouwen met steekhoudende argumenten. Je treedt gemakkelijk naar buiten en bent van nature gericht op samenwerken. 

 Arbeidsvoorwaarden
 Aedes biedt je een mooie functie met een marktconform salaris. De salarisindicatie 5.500 euro bruto per maand is bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 Samenwerking, performance en een goede sfeer staan voorop bij Aedes. Daarbij bieden we actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling, en krijg je alle ruimte om initiatieven te nemen. Om je carrière gericht vorm te geven, kun je bij Aedes kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en coachingstrajecten.
 
 Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

 Standplaats
 Den Haag

 Interesse?
 Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Klaas Molenaar of Evi Gasseling op 073-8200955. Je kunt solliciteren t/m zondag 25 februari via www.polderbanen.nl/vacatures .
Organisatie
Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio's. Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Aedes maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Ongeveer 300 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat is zo’n 95% van het aantal woningcorporaties. Ook is Aedes de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waar ongeveer 25.000 mensen werken. De core business van Aedes is Belangenbehartiging & Sectorontwikkeling. Er werken zo’n 80 mensen bij Aedes, dit zijn veelal specialisten die weten hoe de feiten en de wetgeving in elkaar zitten, maar vooral ook samen met corporaties werk maken van de ontwikkeling van de sociale woningmarkt.

Voor de afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak zoeken wij een

Senior Belangenbehartiger
(32-36u)

De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden.
Als senior belangenbehartiger werk je aan diverse dossiers binnen de afdeling. De  corporatiedossiers kennen vele facetten: van marktordeningsdiscussies over de positie en taken van corporaties, het toezicht op de sector, de financiële vormgeving van het stelsel via garanties, de investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en de vergrijzende samenleving, het huurbeleid met aspecten van toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Functieomschrijving
Jij hebt een specifieke verantwoordelijkheid voor het brede thema woningmarkt. Woningcorporaties maken doorlopend keuzes binnen de driehoek van voldoende aanbod (beschikbaarheid), de huurprijs (betaalbaarheid) en de kwaliteit van woningen. De Nederlandse woningmarkt, het werkterrein van corporaties, gaat nog steeds gebukt onder structurele problemen. De woningmarkt blijft structureel verstoord zo lang er een forse subsidie zit op met name de koopmarkt en een forse belasting op de huurmarkt. De politieke discussie over de zogenaamde middenhuur komt ook voort uit deze onbalans.

En het zijn nooit louter theoretische discussies. Het gaat over het bestaansrecht en imago van de sector, over de financiële ruimte die er is voor investeringen, over het daadwerkelijk functioneren van de woningmarkt waarop corporaties zo’n prominente positie innemen. Je analyseert, bepaalt de strategie en komt met collega’s en leden tot resultaat via departementen, via de Tweede Kamer, via media, door contact met de vele spelers in het veld, en uiteindelijk via inhoudelijke overtuigingskracht.

Een gezonde bedrijfsvoering is de basis van de continuïteit van een onderneming. Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige businessmodel van corporaties toekomstbestendig blijft. Enerzijds raken door inkomensdaling en huurstijgingen meer huurders financieel in de knel. Het sociale huurakkoord met de Woonbond is daarom belangrijk. Dit beperkt, gegeven de verhuurderheffing en VPB de grote maatschappelijke opgaven, de keuzes die corporaties moeten maken tussen langetermijninvesteringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid dan wel kwaliteit van hun woningvoorraad. Anderzijds acteren commerciële partijen, geholpen door de lage rente, voor een deel op een terrein waarop corporaties ook acteren. Zij doen dat met een minder brede blik op de maatschappij en de toekomst. Dat houdt corporaties scherp, maar kan ook de structurele wijk- of buurtontwikkeling schaden. Corporaties mogen een gelijk speelveld met particuliere partijen verwachten, zeker in de fiscale behandeling. Jij opereert op dit domein als senior belangenbehartiger en hebt zowel oog voor het stelsel als de consequenties in de praktijk. 

De resultaten van je werk hebben grote effecten op de leden en de verschillende stakeholders. Je maakt een goede inschatting van deze effecten en gaat strategisch om met de daaruit voortvloeiende belangen. Je bent in staat om een lange termijn strategie te ontwikkelen. Je houdt daartoe contacten met belangrijke spelers en partijen, individuele corporaties, AW en WSW, ministeries van BZK, EZK en Financiën en de politiek.

Functie-eisen
Je bent een analytisch sterke academicus (bij voorkeur algemeen/financieel econoom dan wel economische affiniteit). Je hebt ruime ervaring in verschillende functies in de (semi-)publieke sector waarin je inhoudelijke complexe dossiers hebt gedaan onder stevige politieke druk.

Je hebt gevoel voor gewenste vernieuwing en oog voor de belangen van de sector. Als senior belangenbehartiger woningmarkt ben of word je autoriteit op het vraagstuk. Je bent in staat om issues in de praktijk te vertalen naar sectorniveau en omgekeerd.

Ook heb je ervaring met projectmatig werken en voel je je thuis in de rol van projectmanager van inhoudelijke en strategische complexe projecten.

Je bent communicatief vaardig, durft stelling te nemen en weet dit te onderbouwen met steekhoudende argumenten. Je treedt gemakkelijk naar buiten en bent van nature gericht op samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Aedes biedt je een mooie functie met een marktconform salaris. De salarisindicatie 5.500 euro bruto per maand is bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
Samenwerking, performance en een goede sfeer staan voorop bij Aedes. Daarbij bieden we actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling, en krijg je alle ruimte om initiatieven te nemen. Om je carrière gericht vorm te geven, kun je bij Aedes kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en coachingstrajecten.

Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Standplaats
Den Haag

Interesse?
Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Klaas Molenaar of Evi Gasseling op 073-8200955. Je kunt solliciteren t/m zondag 25 februari via www.polderbanen.nl/vacatures.