of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Groningen
Functie:
Raadsgriffier
Plaats:
Pekela
Organisatie:
Gemeente Pekela
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456144

Raadsgriffier

 De raad van de gemeente Pekela zoekt een ervaren en zelfstandige raadsgriffier die vanuit een onafhankelijke positie de raad ondersteunt.

 Wegens het vertrek van de huidige raadsgriffier is de raad van de gemeente Pekela per 1 januari 2018 op zoek naar een nieuwe

 Raadsgriffier m/v
 28-36 uur per week

 Omgevingsprofiel
 De gemeente Pekela (circa 12.500 inwoners) ligt in de provincie Groningen op de grens van het mooie Westerwolde en de uitgestrekte Veenkoloniën. De gemeente ligt daarmee in het centrum van Oost-Groningen. 

 De grootste kernen zijn de dorpen Oude Pekela (circa 7.900 inwoners) en Nieuwe Pekela (circa 4.800 inwoners). Verder kent de gemeente nog de buurtschappen Boven Pekela en Bronsveen. Al deze plaatsen zijn in de voor deze omgeving kenmerkende lintbebouwing langs het Pekelder Hoofddiep gebouwd, een voormalige rivier die door de gemeente van Zuid naar Noord slingert.

 Identiteit gemeente Pekela 
 De identiteit van de gemeente Pekela, die in 1990 is ontstaan na de fusie van de gemeenten Oude Pekela en Nieuwe Pekela, is mede bepaald door het verleden. De nog bestaande agrarische sector en de (voormalige) strokartonfabrieken die gedurende het grootste deel van de vorige eeuw kenmerkend waren voor Pekela, laten hun sporen na. Zowel op het industrieel erfgoed, als op haar inwoners. 

 Pekelders zijn aanpakkers, niet kletsen maar doen. Soms direct en kort in het spreken, vaak eigenzinnig, maar ook met gouden harten. Bereid om te helpen waar dat nodig is. Een samenleving waarin men elkaar kent. Een samenleving die divers is en waarin iedereen welkom is.

 Pekela ligt centraal in de regio. De N33 is verdubbeld en het gedeelte tussen Veendam en de Pekela’s van de N366 wordt verdubbeld, waardoor de bereikbaarheid nog beter wordt. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en die wil de gemeente Pekela, samen met de buurgemeenten, zoveel mogelijk benutten. En dat is ook nodig. De regio is een aangewezen krimpregio en kent een te beperkte werkgelegenheid, met alle economische en sociale effecten van dien. Pekela is een gemeente van de menselijke maat met veel aandacht voor sociaal beleid.

 Kortom: dynamiek, levendigheid en veelkleurigheid zijn woorden die passen bij Pekela.  We zeggen niet voor niets Pekels Goud! Politieke omgeving
 De diversiteit in de Pekelder samenleving is ook zichtbaar in de gemeenteraad. De raad kent 15 zetels. Na de verkiezingen in maart 2014 is een coalitie gevormd bestaande uit de SP en Samen Voor Pekela. Deze coalitie wordt gesteund door de ChristenUnie. Naast de burgemeester bestaat het college uit twee wethouders. De ambitie van de coalitie en het college zijn verwoord in het collegeprogramma "Vertrouwen in Pekela 2014-2018”. De raad komt circa eenmaal per maand bij elkaar voor een besluitvormende raadsvergadering en eenmaal voor een ‘inforaad’. Deze vergaderingen worden technisch voorbereid door het ‘seniorenconvent’ (de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad).  

 Ambtelijke omgeving
 Met ingang van 1 februari 2011 is De Kompanjie opgericht, waarin de ambtelijke organisaties van de gemeenten Pekela en Veendam zijn ondergebracht en de gemeenten zelfstandig zijn gebleven. Beide gemeenten hebben enkel nog een gemeentesecretaris en een raadsgriffier in dienst. Het doel van De Kompanjie is om door samen te werken efficiënter en slagvaardiger te kunnen optreden, de kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten te verminderen en een hoge(re) kwaliteit te genereren. 

 Ambitie en koers
 De gemeente Pekela heeft een herindeling onderzocht gezamenlijk met de gemeenten Veendam en Stadskanaal. De gemeenteraad Veendam heeft besloten niet verder mee te werken, waardoor deze herindeling verleden tijd is. De toekomst van Pekela zal in 2018 door de nieuwe gemeenteraad worden bepaald. 

 Het profiel
 De raad van de gemeente Pekela zoekt een ervaren en dienstverlenende griffier die in staat is zelfstandig te functioneren, met gevoel voor de lokale politiek-bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen met de bijbehorende belangtegenstellingen. De griffie van de gemeente Pekela bestaat uit één persoon, te weten de raadsgriffier. Van de raadsgriffier wordt derhalve verwacht dat hij een onafhankelijke positie weet in te nemen, een goede inhoudelijke ondersteuner is en dat hij zorgt voor een uitstekende communicatie met de raadsleden en alle anderen die bij de politieke besluitvormingsprocessen zijn betrokken. Hij zoekt hierbij de samenwerking met de burgemeester en de gemeentesecretaris en is een krachtige persoonlijkheid die staat voor het belang van de raad. De raadsgriffier draagt zorg voor het ondersteunen van de gemeenteraad bij de invulling van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. 
 
Door de bijzondere vorm van organisatie, wordt een verbinder gezocht met de organisatie. Deze treedt hierin op als belangbehartiger namens de raad richting het college, de ambtelijke organisatie en diverse externe partijen. De raadsgriffier heeft een vertrouwensrelatie met de raad, de fracties en de individuele raadsleden en wordt aangestuurd door de raad, in de vorm van een werkgeverscommissie.

 De taken
 De raadsgriffier:

 Is het aanspreekpunt en de adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, het seniorenconvent, de raadsfracties en de individuele raadsleden;
Verleent gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad over tactisch/operationele processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie en begeleidt onderzoeken;
Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van de vergaderingen van de raad en de logistiek van de informatievoorziening aan en over de gemeenteraad.
Implementeert beleids- en beheersinstrumenten  ten behoeve van het functioneren van de raad;
Ondersteunt de raad bij de totstandkoming van de termijnagenda en bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen;
Ondersteunt en faciliteert individuele raadsleden bij ontwikkel- en opleidingsvraagstukken;
Bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en doet verbetervoorstellen, toetst de aan de raad voorgelegde adviezen en implementeert procedures en werkprocessen;
Treedt op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen, realiseert de secretariële, administratieve, logistieke, facilitaire en ICT ondersteuning en bevordert de samenwerking hierin;
Beheert het financiële budget van de raad;
Onderhoudt contacten met belanghebbenden, zorgt voor afstemming en beheert contracten met partijen;
Draagt zorg voor het bewaken van de afdoening van moties, amendementen initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college;
De raadsgriffier is secretaris van de stuurgroep Grossefehn (partnergemeente) – Pekela. 
Functie eisen
 Van de raadsgriffier wordt minimaal WO werk- en denkniveau gevraagd met een passende opleiding, zoals bestuurskunde, rechten of politicologie. De raadsgriffier heeft bij voorkeur minimaal vijf jaar ervaring met strategische advisering op het terrein van openbaar bestuur, procesmanagement en veranderkunde in een complex bestuurlijke omgeving. Recente ervaring als griffier is een pré. De raadsgriffier heeft ruime kennis van de processen van de raadsinstrumenten en van de relevante wet- en regelgeving. 

 Daarnaast bezit de raadsgriffier over tactisch/operationeel inzicht, goede contactuele en communicatieve vaardigheden, een dienstverlenende houding, gevoel voor logistieke processen, een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en inzicht in besluitvormingsprocessen. Tevens is het beheersen van de Grunneger Toal en de Duitse taal een pré, evenals het beheersen van enige financiële kennis. 

 Het betreft in beginsel een fulltime positie (36 uur per week), maar vier dagen per week behoort ook tot de mogelijkheden. Van de raadsgriffier wordt verwacht dat hij minimaal drie dagen en één avond fysiek aanwezig is op het gemeentehuis. Hierdoor is een parttime functie van minimaal 28 uur bespreekbaar. 

 Competenties
 Van de raadsgriffier wordt verwacht dat hij over de navolgende functie gerelateerde competenties beschikt: analytisch vermogen, oordeelsvormend, omgevingsbewust, regisserend en initiatiefrijk.

 Aanbod
 Het salaris bedraagt maximaal € 4.740,-- per maand (functieschaal 11, aanloopschaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Daarnaast kennen wij een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 16,3% bovenop het bruto salaris.

 Informatie
 De vacature en informatie over de gemeente zijn terug te lezen op www.pekela.nl . Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie, de heer H.H. Busemann, telefoonnummer 06 51608137.

 Procedure-informatie
 Voor deze vacature wordt in- en extern gelijktijdig geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Een aanvullend onderzoek naar capaciteiten en/of competenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 41. 
 Motivatie en cv kunnen tot en met 1 oktober 2017 per e-mail, info@pekela.nl , gericht worden aan de raad van de gemeente Pekela, t.a.v. HR.
De raad van de gemeente Pekela zoekt een ervaren en zelfstandige raadsgriffier die vanuit een onafhankelijke positie de raad ondersteunt.

Wegens het vertrek van de huidige raadsgriffier is de raad van de gemeente Pekela per 1 januari 2018 op zoek naar een nieuwe

Raadsgriffier m/v
28-36 uur per week

Omgevingsprofiel

De gemeente Pekela (circa 12.500 inwoners) ligt in de provincie Groningen op de grens van het mooie Westerwolde en de uitgestrekte Veenkoloniën. De gemeente ligt daarmee in het centrum van Oost-Groningen.

De grootste kernen zijn de dorpen Oude Pekela (circa 7.900 inwoners) en Nieuwe Pekela (circa 4.800 inwoners). Verder kent de gemeente nog de buurtschappen Boven Pekela en Bronsveen. Al deze plaatsen zijn in de voor deze omgeving kenmerkende lintbebouwing langs het Pekelder Hoofddiep gebouwd, een voormalige rivier die door de gemeente van Zuid naar Noord slingert.

Identiteit gemeente Pekela
De identiteit van de gemeente Pekela, die in 1990 is ontstaan na de fusie van de gemeenten Oude Pekela en Nieuwe Pekela, is mede bepaald door het verleden. De nog bestaande agrarische sector en de (voormalige) strokartonfabrieken die gedurende het grootste deel van de vorige eeuw kenmerkend waren voor Pekela, laten hun sporen na. Zowel op het industrieel erfgoed, als op haar inwoners.

Pekelders zijn aanpakkers, niet kletsen maar doen. Soms direct en kort in het spreken, vaak eigenzinnig, maar ook met gouden harten. Bereid om te helpen waar dat nodig is. Een samenleving waarin men elkaar kent. Een samenleving die divers is en waarin iedereen welkom is.

Pekela ligt centraal in de regio. De N33 is verdubbeld en het gedeelte tussen Veendam en de Pekela’s van de N366 wordt verdubbeld, waardoor de bereikbaarheid nog beter wordt. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en die wil de gemeente Pekela, samen met de buurgemeenten, zoveel mogelijk benutten. En dat is ook nodig. De regio is een aangewezen krimpregio en kent een te beperkte werkgelegenheid, met alle economische en sociale effecten van dien. Pekela is een gemeente van de menselijke maat met veel aandacht voor sociaal beleid.

Kortom: dynamiek, levendigheid en veelkleurigheid zijn woorden die passen bij Pekela.  We zeggen niet voor niets Pekels Goud! Politieke omgeving
De diversiteit in de Pekelder samenleving is ook zichtbaar in de gemeenteraad. De raad kent 15 zetels. Na de verkiezingen in maart 2014 is een coalitie gevormd bestaande uit de SP en Samen Voor Pekela. Deze coalitie wordt gesteund door de ChristenUnie. Naast de burgemeester bestaat het college uit twee wethouders. De ambitie van de coalitie en het college zijn verwoord in het collegeprogramma "Vertrouwen in Pekela 2014-2018”. De raad komt circa eenmaal per maand bij elkaar voor een besluitvormende raadsvergadering en eenmaal voor een ‘inforaad’. Deze vergaderingen worden technisch voorbereid door het ‘seniorenconvent’ (de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad). 

Ambtelijke omgeving
Met ingang van 1 februari 2011 is De Kompanjie opgericht, waarin de ambtelijke organisaties van de gemeenten Pekela en Veendam zijn ondergebracht en de gemeenten zelfstandig zijn gebleven. Beide gemeenten hebben enkel nog een gemeentesecretaris en een raadsgriffier in dienst. Het doel van De Kompanjie is om door samen te werken efficiënter en slagvaardiger te kunnen optreden, de kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten te verminderen en een hoge(re) kwaliteit te genereren.

Ambitie en koers
De gemeente Pekela heeft een herindeling onderzocht gezamenlijk met de gemeenten Veendam en Stadskanaal. De gemeenteraad Veendam heeft besloten niet verder mee te werken, waardoor deze herindeling verleden tijd is. De toekomst van Pekela zal in 2018 door de nieuwe gemeenteraad worden bepaald.

Het profiel
De raad van de gemeente Pekela zoekt een ervaren en dienstverlenende griffier die in staat is zelfstandig te functioneren, met gevoel voor de lokale politiek-bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen met de bijbehorende belangtegenstellingen. De griffie van de gemeente Pekela bestaat uit één persoon, te weten de raadsgriffier. Van de raadsgriffier wordt derhalve verwacht dat hij een onafhankelijke positie weet in te nemen, een goede inhoudelijke ondersteuner is en dat hij zorgt voor een uitstekende communicatie met de raadsleden en alle anderen die bij de politieke besluitvormingsprocessen zijn betrokken. Hij zoekt hierbij de samenwerking met de burgemeester en de gemeentesecretaris en is een krachtige persoonlijkheid die staat voor het belang van de raad. De raadsgriffier draagt zorg voor het ondersteunen van de gemeenteraad bij de invulling van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces.

Door de bijzondere vorm van organisatie, wordt een verbinder gezocht met de organisatie. Deze treedt hierin op als belangbehartiger namens de raad richting het college, de ambtelijke organisatie en diverse externe partijen. De raadsgriffier heeft een vertrouwensrelatie met de raad, de fracties en de individuele raadsleden en wordt aangestuurd door de raad, in de vorm van een werkgeverscommissie.

De taken
De raadsgriffier:
 • Is het aanspreekpunt en de adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, het seniorenconvent, de raadsfracties en de individuele raadsleden;
 • Verleent gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad over tactisch/operationele processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie en begeleidt onderzoeken;
 • Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van de vergaderingen van de raad en de logistiek van de informatievoorziening aan en over de gemeenteraad.
 • Implementeert beleids- en beheersinstrumenten  ten behoeve van het functioneren van de raad;
 • Ondersteunt de raad bij de totstandkoming van de termijnagenda en bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen;
 • Ondersteunt en faciliteert individuele raadsleden bij ontwikkel- en opleidingsvraagstukken;
 • Bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en doet verbetervoorstellen, toetst de aan de raad voorgelegde adviezen en implementeert procedures en werkprocessen;
 • Treedt op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen, realiseert de secretariële, administratieve, logistieke, facilitaire en ICT ondersteuning en bevordert de samenwerking hierin;
 • Beheert het financiële budget van de raad;
 • Onderhoudt contacten met belanghebbenden, zorgt voor afstemming en beheert contracten met partijen;
 • Draagt zorg voor het bewaken van de afdoening van moties, amendementen initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college;
 • De raadsgriffier is secretaris van de stuurgroep Grossefehn (partnergemeente) – Pekela.

Functie eisen
Van de raadsgriffier wordt minimaal WO werk- en denkniveau gevraagd met een passende opleiding, zoals bestuurskunde, rechten of politicologie. De raadsgriffier heeft bij voorkeur minimaal vijf jaar ervaring met strategische advisering op het terrein van openbaar bestuur, procesmanagement en veranderkunde in een complex bestuurlijke omgeving. Recente ervaring als griffier is een pré. De raadsgriffier heeft ruime kennis van de processen van de raadsinstrumenten en van de relevante wet- en regelgeving.

Daarnaast bezit de raadsgriffier over tactisch/operationeel inzicht, goede contactuele en communicatieve vaardigheden, een dienstverlenende houding, gevoel voor logistieke processen, een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en inzicht in besluitvormingsprocessen. Tevens is het beheersen van de Grunneger Toal en de Duitse taal een pré, evenals het beheersen van enige financiële kennis.

Het betreft in beginsel een fulltime positie (36 uur per week), maar vier dagen per week behoort ook tot de mogelijkheden. Van de raadsgriffier wordt verwacht dat hij minimaal drie dagen en één avond fysiek aanwezig is op het gemeentehuis. Hierdoor is een parttime functie van minimaal 28 uur bespreekbaar.

Competenties
Van de raadsgriffier wordt verwacht dat hij over de navolgende functie gerelateerde competenties beschikt: analytisch vermogen, oordeelsvormend, omgevingsbewust, regisserend en initiatiefrijk.

Aanbod
Het salaris bedraagt maximaal € 4.740,-- per maand (functieschaal 11, aanloopschaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Daarnaast kennen wij een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 16,3% bovenop het bruto salaris.

Informatie
De vacature en informatie over de gemeente zijn terug te lezen op www.pekela.nl. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie, de heer H.H. Busemann, telefoonnummer 06 51608137.

Procedure-informatie
Voor deze vacature wordt in- en extern gelijktijdig geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Een aanvullend onderzoek naar capaciteiten en/of competenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 41.
Motivatie en cv kunnen tot en met 1 oktober 2017 per e-mail, info@pekela.nl, gericht worden aan de raad van de gemeente Pekela, t.a.v. HR.