of 59236 LinkedIn
Vakgebied:
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
MogelijkMaker / clustermanager Zorgadministratie en Zorgbemiddeling
Plaats:
Heusden
Organisatie:
Zeelenberg namens Gemeente Heusden
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456550

MogelijkMaker / clustermanager Zorgadministratie en Zorgbemiddeling

 MogelijkMaker
   
 In de rol van Manager voor de clusters Zorgadministratie en Zorgbemiddeling  
  
 Ben jij die verbinder, die mensgerichte manager met oog voor resultaat? Die uitgaat van de kracht en talenten van mensen en samen zaken MogelijkMaakt?
 
 De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt iets meer dan 43.000 inwoners. De gemeente is sportief, bedrijvig, ondernemend en rijk aan historie, natuur en cultuur. In een dorpse omgeving, begrensd door de Bergsche Maas en de Loonse en Drunense Duinen, zorgt de A59 voor een uitstekende ontsluiting en zijn Waalwijk en ’s-Hertogenbosch vlakbij.  
  
 Dromen. Doen. Heusden.
 Deze drie woorden uit onze merkbelofte zeggen het: Heusden is de gemeente voor doeners met een droom. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we samen dromen waar. De gemeente Heusden is succesvol en toonaangevend met dit gedachtengoed en wil dit de komende jaren verder uitbouwen.
 In plaats van drempels zien wij mogelijkheden en kijken we samen met collega’s en de klant hoe we het doel toch kunnen bereiken. ‘HeuseService’ noemen we dat. Voortdurend zoeken we naar verbetering in onze manier van werken. Werkomgeving, interne cultuur, organisatiestructuur, communicatie, informatiebeheer en ICT versterken elkaar zodanig dat ze maximaal bijdragen aan de resultaten voor de klant.
   
 Organisatie
 De organisatie (260 fte) kent een relatief platte structuur met een tweehoofdige directie, inclusief de gemeentesecretaris/algemeen directeur, en een laag van 10 clustermanagers die 30 clusters aansturen. Een flexibele organisatie die snel in kan spelen op behoeften en vragen uit de samenleving. De sfeer die wordt neergezet in de organisatie is te kenmerken als open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie en eigen verantwoordelijkheid en daaromheen is veel ruimte en vertrouwen voor eigen initiatieven. Drie kernwaarden spelen een hoofdrol: klant centraal; dialoog en samenwerking; en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.
  
 Clusters Zorgadministratie en Zorgbemiddeling
 Bijeen is het platform voor vragen van burgers op het gebied van zorg, jeugd en werk binnen de gemeente Heusden. Een brede netwerkorganisatie binnen het sociaal domein, waar een groot aantal instellingen op het gebied van welzijn, ondersteuning en zorg onderdeel van uitmaken. De clusters zorgadministratie en zorgbemiddeling maken onderdeel uit van Bijeen. 
  
 Het cluster zorgbemiddeling bestaat uit een mandaatteam en aanmeldpunt, gepositioneerd met een vijftiental zorgconsulenten -binnen onze organisatie mandaatmedewerkers genoemd- die zich volledig richten op complexe casuïstiek en voor de gemeente Heusden de toegang regelen tot maatwerkvoorzieningen. In het mandaatteam werken specialisten op het gebied van zorg (interventies), jeugd (interventies) en WMO (voorzieningen). Daarnaast zitten twee leerplichtconsulenten in dit cluster. Het aanmeldpunt is het team dat alle telefoontjes en mailtjes die binnenkomen beantwoordt en indien nodig doorzet naar één van onze mensen in het mandaatteam of terugverwijzen naar een andere partner in het netwerk.

 Het cluster zorgadministratie bestaat uit een coördinator en tien medewerkers die financieel-administratieve taken verrichten op het gebied van WMO, zorg, jeugd, leerplicht en leerlingenvervoer. Dit doen zij in een goede onderlinge samenwerking. 
  
 De opgave
 De gemeente Heusden heeft een uitgesproken ambitie als koploper en beste werkgever. Van de manager wordt dan ook verwacht dat hij/zij de uitdaging aangaat om het verschil te willen maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. In dit licht wordt bijzondere aandacht verwacht op de volgende onderwerpen:

 Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.
 Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in het team, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven. 
 In nauwe samenwerking met het cluster Welzijn beleid initiëren en praktisch uitvoerbaar maken als ook met het cluster Strategie en Relatiebeheer in de persoon van de programmamanager transformatie. Intern weet je koers te bepalen en daaraan vast te houden; en optimaliseer je structuur en processen. Extern weet je alle relevante ketenpartners, zoals de partners in het voorliggend veld, te betrekken in de samenwerking om een zo optimaal mogelijke zorg te realiseren.
 Vanuit vertrouwen een stabiele omgeving creëren, waarbij verantwoordelijkheden laag worden neergelegd bij medewerkers. In het team wordt, na een onrustige periode, hard gewerkt aan een nieuwe uitgangssituatie van stabiliteit, rust en vertrouwen. Het doorzetten van deze lijn is onlosmakelijk met je opgave verbonden, evenals het ontwikkelen van medewerkers, in persoonlijke en professionele zin. Je geeft leiding aan professionals, met een hoge mate van inhoudelijke kennis en expertise; doel is om hen optimaal in hun kracht te zetten en te houden; hen stimuleren om bijbehorende eigen verantwoordelijkheid en zelfregie te pakken.  
 Persoonsprofiel:
 Naast academisch werk- en denkniveau, ervaring als manager in een politiek-bestuurlijke context en aantoonbare affiniteit met het werkveld, wordt er – gelet op de rol van MogelijkMaker / Manager - nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit - (willen) weten wat er speelt. Een antenne voor communicatie en goed op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
 Verbindend vermogen - zoekt actief de dialoog en samenwerking. Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid.
 Leiderschap - je faciliteert en maakt dingen mogelijk. Geeft ruimte en vertrouwen aan initiatieven. Stimuleert open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar. 
 Je kan je goed inleven in anderen, bent open en aanspreekbaar voor iedereen; en houdt tegelijk professionele afstand in je aansturing. Anders gezegd, je bent een mensgerichte manager met oog voor resultaat. 
 Je weet een heldere lijn uit te zetten én koers te houden, ook in drukke en dynamische tijden. Je schept duidelijkheid in kaders en verwachtingen.
 Je hart klopt voor het brede veld van het sociaal domein. Je spreekt de ‘taal’ van het werkveld.
 Je bent doordrongen van de waardevolle bijdragen die je iedere dag weer kan leveren als ambtenaar en MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.  
 In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!
  
 Arbeidsvoorwaarden
 Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. De indicatie voor het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5 520,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschikt de gemeente Heusden over uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden en ons integriteitsbeleid klik hier.
  
Contact en informatie procedure
 De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland via telefoonnummer 06 – 129 62 120, wouternijland@zeelenberg.nl of via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.
 
 We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 november tegemoet. U kunt online solliciteren via http://zeelenberg.nl/vacatures/heusden-manager-zorgclusters .

We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en je eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als MogelijkMaker/ Manager, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.
  
 Een assessment behoort tot de mogelijkheden.
  
 De planning voor deze procedure is als volgt: 
  
 Week 45 + 46 - Oriënterende gesprekken met Zeelenberg
 23 november in de ochtend - Eerste ronde: persoonlijke pitch bij gemeente Heusden
 1 december - Afsluitende sollicitatieronde(s) bij gemeente Heusden
MogelijkMaker
  

In de rol van Manager voor de clusters Zorgadministratie en Zorgbemiddeling  
 
Ben jij die verbinder, die mensgerichte manager met oog voor resultaat? Die uitgaat van de kracht en talenten van mensen en samen zaken MogelijkMaakt?

 
De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt iets meer dan 43.000 inwoners. De gemeente is sportief, bedrijvig, ondernemend en rijk aan historie, natuur en cultuur. In een dorpse omgeving, begrensd door de Bergsche Maas en de Loonse en Drunense Duinen, zorgt de A59 voor een uitstekende ontsluiting en zijn Waalwijk en ’s-Hertogenbosch vlakbij. 
 
Dromen. Doen. Heusden.
Deze drie woorden uit onze merkbelofte zeggen het: Heusden is de gemeente voor doeners met een droom. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we samen dromen waar. De gemeente Heusden is succesvol en toonaangevend met dit gedachtengoed en wil dit de komende jaren verder uitbouwen.
In plaats van drempels zien wij mogelijkheden en kijken we samen met collega’s en de klant hoe we het doel toch kunnen bereiken. ‘HeuseService’ noemen we dat. Voortdurend zoeken we naar verbetering in onze manier van werken. Werkomgeving, interne cultuur, organisatiestructuur, communicatie, informatiebeheer en ICT versterken elkaar zodanig dat ze maximaal bijdragen aan de resultaten voor de klant.
   
Organisatie
De organisatie (260 fte) kent een relatief platte structuur met een tweehoofdige directie, inclusief de gemeentesecretaris/algemeen directeur, en een laag van 10 clustermanagers die 30 clusters aansturen. Een flexibele organisatie die snel in kan spelen op behoeften en vragen uit de samenleving. De sfeer die wordt neergezet in de organisatie is te kenmerken als open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie en eigen verantwoordelijkheid en daaromheen is veel ruimte en vertrouwen voor eigen initiatieven. Drie kernwaarden spelen een hoofdrol: klant centraal; dialoog en samenwerking; en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.
 
Clusters Zorgadministratie en Zorgbemiddeling
Bijeen is het platform voor vragen van burgers op het gebied van zorg, jeugd en werk binnen de gemeente Heusden. Een brede netwerkorganisatie binnen het sociaal domein, waar een groot aantal instellingen op het gebied van welzijn, ondersteuning en zorg onderdeel van uitmaken. De clusters zorgadministratie en zorgbemiddeling maken onderdeel uit van Bijeen.
 
Het cluster zorgbemiddeling bestaat uit een mandaatteam en aanmeldpunt, gepositioneerd met een vijftiental zorgconsulenten -binnen onze organisatie mandaatmedewerkers genoemd- die zich volledig richten op complexe casuïstiek en voor de gemeente Heusden de toegang regelen tot maatwerkvoorzieningen. In het mandaatteam werken specialisten op het gebied van zorg (interventies), jeugd (interventies) en WMO (voorzieningen). Daarnaast zitten twee leerplichtconsulenten in dit cluster. Het aanmeldpunt is het team dat alle telefoontjes en mailtjes die binnenkomen beantwoordt en indien nodig doorzet naar één van onze mensen in het mandaatteam of terugverwijzen naar een andere partner in het netwerk.

Het cluster zorgadministratie bestaat uit een coördinator en tien medewerkers die financieel-administratieve taken verrichten op het gebied van WMO, zorg, jeugd, leerplicht en leerlingenvervoer. Dit doen zij in een goede onderlinge samenwerking.
 
De opgave

De gemeente Heusden heeft een uitgesproken ambitie als koploper en beste werkgever. Van de manager wordt dan ook verwacht dat hij/zij de uitdaging aangaat om het verschil te willen maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. In dit licht wordt bijzondere aandacht verwacht op de volgende onderwerpen:
 • Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.
 • Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in het team, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven.
 • In nauwe samenwerking met het cluster Welzijn beleid initiëren en praktisch uitvoerbaar maken als ook met het cluster Strategie en Relatiebeheer in de persoon van de programmamanager transformatie. Intern weet je koers te bepalen en daaraan vast te houden; en optimaliseer je structuur en processen. Extern weet je alle relevante ketenpartners, zoals de partners in het voorliggend veld, te betrekken in de samenwerking om een zo optimaal mogelijke zorg te realiseren.
 • Vanuit vertrouwen een stabiele omgeving creëren, waarbij verantwoordelijkheden laag worden neergelegd bij medewerkers. In het team wordt, na een onrustige periode, hard gewerkt aan een nieuwe uitgangssituatie van stabiliteit, rust en vertrouwen. Het doorzetten van deze lijn is onlosmakelijk met je opgave verbonden, evenals het ontwikkelen van medewerkers, in persoonlijke en professionele zin. Je geeft leiding aan professionals, met een hoge mate van inhoudelijke kennis en expertise; doel is om hen optimaal in hun kracht te zetten en te houden; hen stimuleren om bijbehorende eigen verantwoordelijkheid en zelfregie te pakken.
 
Persoonsprofiel:
Naast academisch werk- en denkniveau, ervaring als manager in een politiek-bestuurlijke context en aantoonbare affiniteit met het werkveld, wordt er – gelet op de rol van MogelijkMaker / Manager - nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:
 • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit - (willen) weten wat er speelt. Een antenne voor communicatie en goed op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
 • Verbindend vermogen - zoekt actief de dialoog en samenwerking. Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid.
 • Leiderschap - je faciliteert en maakt dingen mogelijk. Geeft ruimte en vertrouwen aan initiatieven. Stimuleert open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar.
 • Je kan je goed inleven in anderen, bent open en aanspreekbaar voor iedereen; en houdt tegelijk professionele afstand in je aansturing. Anders gezegd, je bent een mensgerichte manager met oog voor resultaat.
 • Je weet een heldere lijn uit te zetten én koers te houden, ook in drukke en dynamische tijden. Je schept duidelijkheid in kaders en verwachtingen.
 • Je hart klopt voor het brede veld van het sociaal domein. Je spreekt de ‘taal’ van het werkveld.
 • Je bent doordrongen van de waardevolle bijdragen die je iedere dag weer kan leveren als ambtenaar en MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.
 
In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!
 
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. De indicatie voor het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5 520,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschikt de gemeente Heusden over uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden en ons integriteitsbeleid klik hier.
 
Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland via telefoonnummer 06 – 129 62 120, wouternijland@zeelenberg.nl of via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 november tegemoet. U kunt online solliciteren via http://zeelenberg.nl/vacatures/heusden-manager-zorgclusters.

We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en je eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als MogelijkMaker/ Manager, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.
 
Een assessment behoort tot de mogelijkheden.
 
De planning voor deze procedure is als volgt:
 
Week 45 + 46 - Oriënterende gesprekken met Zeelenberg
23 november in de ochtend - Eerste ronde: persoonlijke pitch bij gemeente Heusden
1 december - Afsluitende sollicitatieronde(s) bij gemeente Heusden