of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Manager afdeling Advies & Ondersteuning
Plaats:
Ermelo
Organisatie:
Meerinzicht
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458386

Manager afdeling Advies & Ondersteuning

 Manager afdeling Advies & Ondersteuning
 
 36 uur per week
 Voor een periode van 2 jaar!
 
 Bedrijfsinformati e
 
 Meerinzicht is een organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die sinds 1 januari 2015 de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van I&A, HRM, Belastingen en Facilitair, Gebouwen & Inkoop uitvoert voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand.
 
 Per 1 januari 2018 vindt een verbreding van de samenwerking plaats. Dit wil zeggen dat de taakvelden Communicatie, Financiën, Juridische Zaken, GEO-informatie en de uitvoeringstaken in het Sociaal Domein worden ondergebracht binnen de samenwerking. Meerinzicht bestaat daarmee uit de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal. Het Bestuur Meerinzicht wordt gevormd door de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de drie gemeenten. De Directieraad bestaat uit de drie gemeentesecretarissen.
  
 Domein Bedrijfsvoering kent, evenals het Domein Sociaal, een domeindirecteur. Domein Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: 

Informatisering & Automatisering
Facilitaire Dienstverlening & Gebouwen
Financiën
Advies & Ondersteuning
Belastingen & Gegevens 
Achtergrond informatie
 Onder het motto 'samenwerken geeft meer inzicht' bouwen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen, vanuit een gezamenlijke visie, aan een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor Bedrijfsvoering en het Sociaal Domein. Onder een heldere bestuurlijke en ambtelijke aansturing wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van dienstverlening, professionalisering en efficiency. 
 
 De uitvoeringsorganisatie moet uitgroeien tot een gezaghebbend, slagvaardig, transparant werkend en herkenbare organisatie van vakkundige professionals, gekenmerkt door korte lijnen in de eigen organisatie en naar de  drie gemeenten.
 
 De strategische doelstellingen voor de komende jaren luiden als volgt: 

Klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening;
Meerinzicht is een aantrekkelijke werkgever;
Meerinzicht is voorbereid op de toekomst. 
 In 2014 is het Inrichtingsplan Management & Ondersteuning Meerinzicht (fase 1) vastgesteld. In dit document is als “Stip op de horizon” een organisatieconcept gepresenteerd. De kern van de daarin geschetste organisatieontwikkeling is de kanteling van een vakgerichte naar een procesgerichte organisatie, waarin drie kernprocessen worden onderkend: Dienstverlening, Beheer en Advies.
 
Het belang van deze kanteling is nog steeds evident. Echter, vanuit de noodzaak tot herkenbare aansturing van medewerkers binnen een samenhangende en evenwichtige afdelingsstructuur is bewust gekozen voor een tijdelijke organisatiestructuur als tussenmodel. Het tussenmodel is gelegitimeerd vanuit de gedachte om vanaf 2018 in een noodzakelijke transformatiefase organisch door te ontwikkelen van een traditionele en aanbodgerichte bedrijfsvoering naar een moderne vraag gestuurde uitvoeringsorganisatie. Het Domein Bedrijfsvoering wordt vanuit deze visie tijdelijk gevormd door de eerder genoemde vijf afdelingen.
  
 
 Functieomschrijving
 
 Afdeling Advies & Ondersteuning
 De afdeling  Advies & Ondersteuning bestaat uit de taakvelden HRM, Communicatie, Inkoop en Juridische Zaken. De samenwerking op de taakvelden HRM en Inkoop is binnen bestaand Meerinzicht, in verschillende organisatieonderdelen, al operationeel. Voor de taakvelden Communicatie en Juridische Zaken geldt dat deze na de transitiefase (1 januari 2018) vanuit de drie gemeenten worden toegevoegd aan de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht.
  
 De ontwikkelopgave voor deze afdeling laat zich herkennen aan integraal strategisch adviseren en hoge bestuurlijke sensitiviteit. De veranderende samenleving speelt hierin een dominante rol, dat geldt op vele beleidsterreinen zoals sociaal, juridisch en de arbeidsmarkt. Dat vraagt van de organisatie inlevingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit.
 
 Integraal management

Je draagt zorg voor het management van het organisatieonderdeel.
Je bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten.
Je draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties.
Je draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie.  
Bedrijfsvoering

Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel.
Je bewaakt de planning en control van de bedrijfsprocessen.
Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces.
Je draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement. 
Producten en diensten

Je adviseert over het strategisch concernbeleid.
Je vertaalt het concernbeleid naar de medewerkers binnen het organisatieonderdeel.
Je draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie. 
Concern advisering

Je adviseert over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel.
Je draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s.  
 Functie-eisen
 Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan 30 tot 60 medewerkers. Je hebt affiniteit met het werkveld en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een passie voor klantgerichte dienstverlening met inlevingsvermogen. Je bent bekend met verandermanagement en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je bent besluitvaardig en ontwikkelingsgericht. Daarbij heb je een overwegend coachende stijl van leidinggeven. Je werkwijze is transparant en je laat voorbeeldgedrag zien.
 
 Arbeidsvoorwaarden
 De functie van afdelingsmanager (profiel Manager II) is ingeschaald in functieschaal 13 (€ 4.490,-  -  
 € 5.984,-). Daarnaast is er een IKB budget van 16,8% van het bruto salaris. De CAO-gemeenten is van toepassing. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 2 jaar.
  
 
 Contactinfo
 Voor informatie over de functie kan contact worden opgenomen me Karel Hamstra, domein directeur Bedrijfsvoering (06-16479274). Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met Joyce Tekke, HRM adviseur (085-1108148).
  
 De sollicitatieprocedure
 Je kunt solliciteren tot en met 27 januari 2018
 
Solliciteer

 De sollicitatiegesprekken zijn gepland op: de middag van 6 februari 2018.  De tweede ronde is gepland op de ochtend van 15 februari 2018
  
 
 
               Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Manager afdeling Advies & Ondersteuning

36 uur per week
Voor een periode van 2 jaar!

Bedrijfsinformatie

Meerinzicht is een organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die sinds 1 januari 2015 de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van I&A, HRM, Belastingen en Facilitair, Gebouwen & Inkoop uitvoert voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand.

Per 1 januari 2018 vindt een verbreding van de samenwerking plaats. Dit wil zeggen dat de taakvelden Communicatie, Financiën, Juridische Zaken, GEO-informatie en de uitvoeringstaken in het Sociaal Domein worden ondergebracht binnen de samenwerking. Meerinzicht bestaat daarmee uit de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal. Het Bestuur Meerinzicht wordt gevormd door de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de drie gemeenten. De Directieraad bestaat uit de drie gemeentesecretarissen.
 
Domein Bedrijfsvoering kent, evenals het Domein Sociaal, een domeindirecteur. Domein Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen:
 • Informatisering & Automatisering
 • Facilitaire Dienstverlening & Gebouwen
 • Financiën
 • Advies & Ondersteuning
 • Belastingen & Gegevens

Achtergrond informatie
Onder het motto 'samenwerken geeft meer inzicht' bouwen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen, vanuit een gezamenlijke visie, aan een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor Bedrijfsvoering en het Sociaal Domein. Onder een heldere bestuurlijke en ambtelijke aansturing wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van dienstverlening, professionalisering en efficiency. 

De uitvoeringsorganisatie moet uitgroeien tot een gezaghebbend, slagvaardig, transparant werkend en herkenbare organisatie van vakkundige professionals, gekenmerkt door korte lijnen in de eigen organisatie en naar de  drie gemeenten.

De strategische doelstellingen voor de komende jaren luiden als volgt:
 • Klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening;
 • Meerinzicht is een aantrekkelijke werkgever;
 • Meerinzicht is voorbereid op de toekomst.

In 2014 is het Inrichtingsplan Management & Ondersteuning Meerinzicht (fase 1) vastgesteld. In dit document is als “Stip op de horizon” een organisatieconcept gepresenteerd. De kern van de daarin geschetste organisatieontwikkeling is de kanteling van een vakgerichte naar een procesgerichte organisatie, waarin drie kernprocessen worden onderkend: Dienstverlening, Beheer en Advies.

Het belang van deze kanteling is nog steeds evident. Echter, vanuit de noodzaak tot herkenbare aansturing van medewerkers binnen een samenhangende en evenwichtige afdelingsstructuur is bewust gekozen voor een tijdelijke organisatiestructuur als tussenmodel. Het tussenmodel is gelegitimeerd vanuit de gedachte om vanaf 2018 in een noodzakelijke transformatiefase organisch door te ontwikkelen van een traditionele en aanbodgerichte bedrijfsvoering naar een moderne vraag gestuurde uitvoeringsorganisatie. Het Domein Bedrijfsvoering wordt vanuit deze visie tijdelijk gevormd door de eerder genoemde vijf afdelingen.
 

Functieomschrijving

Afdeling Advies & Ondersteuning
De afdeling  Advies & Ondersteuning bestaat uit de taakvelden HRM, Communicatie, Inkoop en Juridische Zaken. De samenwerking op de taakvelden HRM en Inkoop is binnen bestaand Meerinzicht, in verschillende organisatieonderdelen, al operationeel. Voor de taakvelden Communicatie en Juridische Zaken geldt dat deze na de transitiefase (1 januari 2018) vanuit de drie gemeenten worden toegevoegd aan de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht.
 
De ontwikkelopgave voor deze afdeling laat zich herkennen aan integraal strategisch adviseren en hoge bestuurlijke sensitiviteit. De veranderende samenleving speelt hierin een dominante rol, dat geldt op vele beleidsterreinen zoals sociaal, juridisch en de arbeidsmarkt. Dat vraagt van de organisatie inlevingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit.

Integraal management
 • Je draagt zorg voor het management van het organisatieonderdeel.
 • Je bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten.
 • Je draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties.
 • Je draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie. 

Bedrijfsvoering
 • Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel.
 • Je bewaakt de planning en control van de bedrijfsprocessen.
 • Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces.
 • Je draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement.

Producten en diensten
 • Je adviseert over het strategisch concernbeleid.
 • Je vertaalt het concernbeleid naar de medewerkers binnen het organisatieonderdeel.
 • Je draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie.

Concern advisering
 • Je adviseert over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel.
 • Je draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s.
 
Functie-eisen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan 30 tot 60 medewerkers. Je hebt affiniteit met het werkveld en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een passie voor klantgerichte dienstverlening met inlevingsvermogen. Je bent bekend met verandermanagement en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je bent besluitvaardig en ontwikkelingsgericht. Daarbij heb je een overwegend coachende stijl van leidinggeven. Je werkwijze is transparant en je laat voorbeeldgedrag zien.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van afdelingsmanager (profiel Manager II) is ingeschaald in functieschaal 13 (€ 4.490,-  - 
€ 5.984,-). Daarnaast is er een IKB budget van 16,8% van het bruto salaris. De CAO-gemeenten is van toepassing. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 2 jaar.
 

Contactinfo
Voor informatie over de functie kan contact worden opgenomen me Karel Hamstra, domein directeur Bedrijfsvoering (06-16479274). Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met Joyce Tekke, HRM adviseur (085-1108148).
 
De sollicitatieprocedure
Je kunt solliciteren tot en met 27 januari 2018

Solliciteer

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op: de middag van 6 februari 2018.  De tweede ronde is gepland op de ochtend van 15 februari 2018
 


               Een assessment maakt deel uit van de procedure.