of 59054 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Lid voor de Commissie bezwaarschriften rechtspositie
Plaats:
Nijmegen
Organisatie:
Gemeente Nijmegen
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
453646

Lid voor de Commissie bezwaarschriften rechtspositie

 De gemeente Nijmegen zoekt 

1 lid voor de Commissie bezwaarschriften rechtspositie 
per april 2017, voor een periode van maximaal vier jaar.

 Over de functie:
 De onafhankelijke en externe Commissie voor bezwaarschriften bestaat uit 3 leden.
 De commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag, het college van B&W van Nijmegen, naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften omtrent rechtspositionele besluiten.
 Hiertoe hoort de Commissie de belanghebbenden door middel van hoor en wederhoor. De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een senior administratief medewerker.
 De Commissie heeft als regel eenmaal per maand vergadering, bestaande uit meerdere zittingen.
 Deze vergaderingen vinden telkens plaats volgens een vooraf vastgesteld jaarrooster.
 Eén lid van de Commissie is aangewezen door de samenwerkende bonden en één lid is gekozen door de gemeente. Deze beide commissieleden kiezen, na vervulling van deze beide vacatures, 
 zelf hun voorzitter. 

 Wij vragen:

 Adequate, relevante juridische en bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring en deskundigheid, in het bijzonder kennis van en ervaring met (de ambtelijke) rechtspositie.
 Een onafhankelijke, objectieve en integere opstelling. 
 Een oplossingsgerichte instelling. 
 Enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij de commissie en het commissiewerk. 
 Goede vergader- en besluitvormingsvaardigheden. 
 Niet werkzaam bij de gemeente Nijmegen of een organisatie waarmee de gemeente Nijmegen een samenwerkingsverband heeft.
 Wij bieden:
 De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding, alsmede een vergoeding van de reiskosten.

 Informatie en sollicitatie:
 Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 
 ambtelijk secretaris van de commissie, mevrouw A. Kappert a.kappert@nijmegen.nl

 Uw schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 januari 2017 te zijn ontvangen. U kunt uw reactie mailen naar a.kappert@nijmegen.nl of sturen naar: 

 Gemeente Nijmegen
 Afdeling Juridische Zaken / JZ20
 T.a.v. mevrouw A. Kappert
 Postbus 9105
 6500 HG  Nijmegen
De gemeente Nijmegen zoekt

1 lid voor de Commissie bezwaarschriften rechtspositie
per april 2017, voor een periode van maximaal vier jaar.

Over de functie:

De onafhankelijke en externe Commissie voor bezwaarschriften bestaat uit 3 leden.
De commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag, het college van B&W van Nijmegen, naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften omtrent rechtspositionele besluiten.
Hiertoe hoort de Commissie de belanghebbenden door middel van hoor en wederhoor. De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een senior administratief medewerker.
De Commissie heeft als regel eenmaal per maand vergadering, bestaande uit meerdere zittingen.
Deze vergaderingen vinden telkens plaats volgens een vooraf vastgesteld jaarrooster.
Eén lid van de Commissie is aangewezen door de samenwerkende bonden en één lid is gekozen door de gemeente. Deze beide commissieleden kiezen, na vervulling van deze beide vacatures,
zelf hun voorzitter.

Wij vragen:
  • Adequate, relevante juridische en bij voorkeur ook bestuurlijke ervaring en deskundigheid, in het bijzonder kennis van en ervaring met (de ambtelijke) rechtspositie.
  • Een onafhankelijke, objectieve en integere opstelling.
  • Een oplossingsgerichte instelling.
  • Enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij de commissie en het commissiewerk.
  • Goede vergader- en besluitvormingsvaardigheden.
  • Niet werkzaam bij de gemeente Nijmegen of een organisatie waarmee de gemeente Nijmegen een samenwerkingsverband heeft.

Wij bieden:
De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding, alsmede een vergoeding van de reiskosten.

Informatie en sollicitatie:
Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de
ambtelijk secretaris van de commissie, mevrouw A. Kappert a.kappert@nijmegen.nl

Uw schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 januari 2017 te zijn ontvangen. U kunt uw reactie mailen naar a.kappert@nijmegen.nl of sturen naar:

Gemeente Nijmegen
Afdeling Juridische Zaken / JZ20
T.a.v. mevrouw A. Kappert
Postbus 9105
6500 HG  Nijmegen