of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
lid rekenkamercommissie
Plaats:
Zutphen
Organisatie:
Gemeente Zutphen
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456132

lid rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Zutphen ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol. Hiervoor wordt onafhankelijk en divers onderzoek gedaan naar gevoerd beleid. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de te onderzoeken onderwerpen, maar stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om suggesties te doen.
 
De gemeenteraad van Zutphen heeft op 9 mei 2016 besloten om de huidige rekenkamercommissie te herinrichten. Gekozen is voor een samenstelling bestaande uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers. Op deze wijze streeft de gemeente naar een menging van kennis op het bestuurskundige, juridische en financiële vlak en politieke betrokkenheid. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een commissiegriffier die ook grotendeels de onderzoeken uitvoert.
 
In verband met een nieuwe functie van één van de externe leden, welke onverenigbaar is met de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie van Zutphen, is er een vacature voor een extern lid. Wij zoeken kandidaten met de volgende kenmerken en eigenschappen:

HBO/WO-werk- en denkniveau, op het gebied van organisatie, financiën en control; 
 Aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 Een onafhankelijke opstelling, analytisch vermogen en communicatief vaardig;
 Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van (lokaal) beleidsonderzoek;
 De kwaliteit om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
Onafhankelijk (ambtelijk en bestuurlijk) van het gemeentebestuur van Zutphen. 
Samen met de andere leden van de rekenkamercommissie bent u verantwoordelijk voor:

Het opstellen van onderzoeksprogramma en -plannen van de rekenkamercommissie;
 Communicatie voor/over rekenkameronderzoek, met onder andere de raad;
 Het adviseren van de onderzoeker rekenkamercommissie tijdens de uitvoering van onderzoek;
 Zo nodig contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van onderzoekwerkzaamheden;
 Het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeken. Het tijdsbeslag dat wordt gevraagd van externe leden is ongeveer 3 dagdelen per maand. Vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in principe ’s-avonds plaats en zijn gemiddeld 1 keer per maand. Daarnaast is flexibele inzet gewenst voor bijeenkomsten en advies op andere momenten. De benoemingsperiode van externe leden bedraagt max 4 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. De maandvergoeding voor de externe leden bedraagt € 240, exclusief reiskosten. 
 Voor meer informatie over de functie en rekenkamercommissie Zutphen kunt u contact opnemen met Janneke Hagens commissiegriffier/onderzoeker rekenkamer- en auditcommissie (tel. 14 0575 of griffie@zutphen.nl ), of Karin van den Berg voorzitter rekenkamercommissie (tel. 06 319 670 31).
 Geïnteresseerden kunnen tot 2 oktober 2017 online solliciteren, onder vermelding van vacaturenummer 17-37. Via: www.zutphen.nl/Gemeenteraad_college_en_organisatie/Vacatures_en_stages/Vacatures/Online_solliciteren
 
Gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op maandagochtend 16 oktober 2017 met de selectiecommissie. Deze bestaat uit één van de twee raadsleden die momenteel zitting hebben in de rekenkamercommissie, de voorzitter van rekenkamercommissie en de commissiegriffier/onderzoeker rekenkamercommissie en auditcommissie.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
De rekenkamercommissie van de gemeente Zutphen ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol. Hiervoor wordt onafhankelijk en divers onderzoek gedaan naar gevoerd beleid. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de te onderzoeken onderwerpen, maar stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om suggesties te doen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 9 mei 2016 besloten om de huidige rekenkamercommissie te herinrichten. Gekozen is voor een samenstelling bestaande uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers. Op deze wijze streeft de gemeente naar een menging van kennis op het bestuurskundige, juridische en financiële vlak en politieke betrokkenheid. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een commissiegriffier die ook grotendeels de onderzoeken uitvoert.

In verband met een nieuwe functie van één van de externe leden, welke onverenigbaar is met de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie van Zutphen, is er een vacature voor een extern lid. Wij zoeken kandidaten met de volgende kenmerken en eigenschappen:
 • HBO/WO-werk- en denkniveau, op het gebied van organisatie, financiën en control;
 • Aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • Een onafhankelijke opstelling, analytisch vermogen en communicatief vaardig;
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van (lokaal) beleidsonderzoek;
 • De kwaliteit om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • Onafhankelijk (ambtelijk en bestuurlijk) van het gemeentebestuur van Zutphen.

Samen met de andere leden van de rekenkamercommissie bent u verantwoordelijk voor:
 • Het opstellen van onderzoeksprogramma en -plannen van de rekenkamercommissie;
 • Communicatie voor/over rekenkameronderzoek, met onder andere de raad;
 • Het adviseren van de onderzoeker rekenkamercommissie tijdens de uitvoering van onderzoek;
 • Zo nodig contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van onderzoekwerkzaamheden;
 • Het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeken.
Het tijdsbeslag dat wordt gevraagd van externe leden is ongeveer 3 dagdelen per maand. Vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in principe ’s-avonds plaats en zijn gemiddeld 1 keer per maand. Daarnaast is flexibele inzet gewenst voor bijeenkomsten en advies op andere momenten. De benoemingsperiode van externe leden bedraagt max 4 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. De maandvergoeding voor de externe leden bedraagt € 240, exclusief reiskosten.
Voor meer informatie over de functie en rekenkamercommissie Zutphen kunt u contact opnemen met Janneke Hagens commissiegriffier/onderzoeker rekenkamer- en auditcommissie (tel. 14 0575 of griffie@zutphen.nl), of Karin van den Berg voorzitter rekenkamercommissie (tel. 06 319 670 31).
Geïnteresseerden kunnen tot 2 oktober 2017 online solliciteren, onder vermelding van vacaturenummer 17-37. Via: www.zutphen.nl/Gemeenteraad_college_en_organisatie/Vacatures_en_stages/Vacatures/Online_solliciteren

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op maandagochtend 16 oktober 2017 met de selectiecommissie. Deze bestaat uit één van de twee raadsleden die momenteel zitting hebben in de rekenkamercommissie, de voorzitter van rekenkamercommissie en de commissiegriffier/onderzoeker rekenkamercommissie en auditcommissie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.