of 59232 LinkedIn
Vakgebied:
Wonen en verkeer,
Ruimte en milieu
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
leden voor de commissie van advies voor de bezwaarschriften
Plaats:
Dalfsen
Organisatie:
Gemeente Dalfsen
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456407

leden voor de commissie van advies voor de bezwaarschriften

 Commissie van advies voor de bezwaarschriften
 Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden en één (plv) voorzitter voor de commissie van advies voor de bezwaarschriften, tijdelijk voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar. 
  
 Hoe het werkt in Dalfsen
 In veel gevallen gaan wij eerst met de bezwaarmaker(s) in overleg over het bestreden besluit en de bezwaren. Pas als er geen oplossing wordt gevonden, wordt het bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie.
  
 Onze bezwaarschriftencommissie werkt onafhankelijk. De commissie bestaat uit één voorzitter en vier leden. Bij verhindering van de voorzitter neemt één van de leden, als plv. voorzitter, waar. De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden rouleren. De commissie vergadert gemiddeld één keer per maand op een (dinsdag)middag. De agenda wordt bepaald door het actuele aanbod van zaken. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Dalfsen. Stukken voor hoorzittingen worden enkel digitaal aangeboden. Van leden wordt verwacht over een eigen device te beschikken.
  
 Taak van de bezwaarschriftencommissie
 De bezwaarschriftencommissie heeft de taak adviezen uit te brengen over bezwaarschriften die worden ingediend tegen diverse besluiten van bestuursorganen van de gemeente Dalfsen. In het proces van advies is de taak van de commissie: 

Het horen van de bezwaarmaker(s) en vertegenwoordigers van het college en andere belanghebbenden;
Het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten;
Het verhelderen van standpunten en argumenten;
Het toetsen van bestuurlijke besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid;
In gezamenlijkheid komen tot een onafhankelijke oordeelsvorming;
Het bestuur onafhankelijk, beargumenteerd en transparant adviseren over de bezwaarschriften met aandacht voor kwaliteitsverbetering.  
 De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die zijn ingediend in het kader van personeels- en belastingaangelegenheden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. De presentatievergoeding per vergadering bedraagt € 160,- bruto voor leden en € 200,- bruto voor de (plv) voorzitter. Daarnaast wordt en reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer geboden.  
  
 Wat verwachten wij van jou?
 Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en van het functioneren van het openbaar bestuur. Je beschikt over actuele kennis van het bestuursrecht in het algemeen en/of van specifieke gemeentelijke beleidsterreinen in het bijzonder (omgevingsrecht, Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet, Wob) en hebt inzicht in gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Je bent sociaal betrokken, werkt oplossings- en resultaatgericht en je kunt goed luisteren en met mensen uit alle lagen van de samenleving communiceren. Als voorzitter sta je stevig in je schoenen en ben je in staat een hoorzitting in goede banen te leiden. Gelet op integriteit, gaat onze keuze niet uit naar kandidaten die werkzaam zijn voor de gemeente Dalfsen of op andere wijze bij bestuursorganen van de gemeente Dalfsen betrokken zijn.
  
 Reageren? 
 Zie jij jezelf wel plaatsnemen in de bezwaarschriftencommissie? Reageer dan vóór 9 november 2017 via sollicitaties@dalfsen.nl (o.v.v. nummer V2017/28). Geef hierbij aan als je een specifieke voorkeur hebt voor de functie van lid of voorzitter. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 20 en/of 27 november 2017. Heb je vooraf een vraag? Bel dan met Wilco de Vries (secretaris bezwaarschriftencommissie) via (0529) 48 82 56.
  
 Acquisitie n.a.v. deze advertentie, en/of het gebruik maken ervan voor eigen doeleinden, wordt niet op prijs gesteld .
Commissie van advies voor de bezwaarschriften
Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden en één (plv) voorzitter voor de commissie van advies voor de bezwaarschriften, tijdelijk voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar.
 
Hoe het werkt in Dalfsen

In veel gevallen gaan wij eerst met de bezwaarmaker(s) in overleg over het bestreden besluit en de bezwaren. Pas als er geen oplossing wordt gevonden, wordt het bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie.
 
Onze bezwaarschriftencommissie werkt onafhankelijk. De commissie bestaat uit één voorzitter en vier leden. Bij verhindering van de voorzitter neemt één van de leden, als plv. voorzitter, waar. De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden rouleren. De commissie vergadert gemiddeld één keer per maand op een (dinsdag)middag. De agenda wordt bepaald door het actuele aanbod van zaken. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Dalfsen. Stukken voor hoorzittingen worden enkel digitaal aangeboden. Van leden wordt verwacht over een eigen device te beschikken.
 
Taak van de bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie heeft de taak adviezen uit te brengen over bezwaarschriften die worden ingediend tegen diverse besluiten van bestuursorganen van de gemeente Dalfsen. In het proces van advies is de taak van de commissie:
  • Het horen van de bezwaarmaker(s) en vertegenwoordigers van het college en andere belanghebbenden;
  • Het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten;
  • Het verhelderen van standpunten en argumenten;
  • Het toetsen van bestuurlijke besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid;
  • In gezamenlijkheid komen tot een onafhankelijke oordeelsvorming;
  • Het bestuur onafhankelijk, beargumenteerd en transparant adviseren over de bezwaarschriften met aandacht voor kwaliteitsverbetering.
 
De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die zijn ingediend in het kader van personeels- en belastingaangelegenheden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. De presentatievergoeding per vergadering bedraagt € 160,- bruto voor leden en € 200,- bruto voor de (plv) voorzitter. Daarnaast wordt en reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer geboden. 
 
Wat verwachten wij van jou?
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en van het functioneren van het openbaar bestuur. Je beschikt over actuele kennis van het bestuursrecht in het algemeen en/of van specifieke gemeentelijke beleidsterreinen in het bijzonder (omgevingsrecht, Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet, Wob) en hebt inzicht in gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Je bent sociaal betrokken, werkt oplossings- en resultaatgericht en je kunt goed luisteren en met mensen uit alle lagen van de samenleving communiceren. Als voorzitter sta je stevig in je schoenen en ben je in staat een hoorzitting in goede banen te leiden. Gelet op integriteit, gaat onze keuze niet uit naar kandidaten die werkzaam zijn voor de gemeente Dalfsen of op andere wijze bij bestuursorganen van de gemeente Dalfsen betrokken zijn.
 
Reageren?
Zie jij jezelf wel plaatsnemen in de bezwaarschriftencommissie? Reageer dan vóór 9 november 2017 via sollicitaties@dalfsen.nl (o.v.v. nummer V2017/28). Geef hierbij aan als je een specifieke voorkeur hebt voor de functie van lid of voorzitter. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 20 en/of 27 november 2017. Heb je vooraf een vraag? Bel dan met Wilco de Vries (secretaris bezwaarschriftencommissie) via (0529) 48 82 56.
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie, en/of het gebruik maken ervan voor eigen doeleinden, wordt niet op prijs gesteld.