of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Utrecht
Functie:
Leden Rekenkamer Utrecht
Plaats:
Utrecht
Organisatie:
Rekenkamer Utrecht
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458328

Leden Rekenkamer Utrecht

De Rekenkamer Utrecht zoekt twee leden met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en een goed ontwikkeld bestuurlijk inzicht.

Rekenkamer Utrecht
De Rekenkamer Utrecht is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Utrecht. Zijis een college bestaande uit drie leden: twee leden en één lid-voorzitter.

Het is de taak van de Rekenkamer onderzoek te doen naar de doelmatigheid,doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur(artikel 182 Gemeentewet). De Rekenkamer doet dat op eigen initiatief, maar soms ook op verzoek van de Gemeenteraad. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de Gemeenteraad. Goede communicatie met de Gemeenteraad ziet de Rekenkamer als een belangrijke succesfactor in haar optreden.

Zo publiceerde de Rekenkamer de afgelopen jaren rapporten over bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tivoli Vredenburg, over de hulp bij he thuishouden in het kader van de WMO en over langer zelfstandig thuis wonen van mensen met ernstige beperkingen. De Rekenkamer stelt in haar werkwijze bij de uitvoering van onderzoek kwaliteit voorop; zo heeft de NVRR meerdere keren de jaarlijkse prijs voor het beste rekenkamerrapport toegekend aan de Rekenkamer Utrecht.De Rekenkamer Utrecht heeft het Kwaliteitshandvest ondertekend, dat is opgesteld samen met de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam ende randstedelijke provincies.

Een professioneel stafbureau ondersteunt de Rekenkamer (3,5 fte; 4 personen).Aan het hoofd van het stafbureau staat de secretaris. De stafmedewerkers,onderzoekers met een academisch niveau, voeren het onderzoek uit.De Rekenkamer vergadert één keer per maand (op vrijdag); maandelijkse vergaderingen van commissies van de Raad en van de Raad vinden plaats op donderdag.

Profiel lid Rekenkamer
De Rekenkamer streeft naar een divers en gemengd team qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

academisch werk- en denkniveau;
bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
affiniteit met de locale overheid en met Utrecht;
in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek; 
kennis en ervaring met gemeentefinanciën is een pre;
een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding;
bereid zijn als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
in staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (fluctuerend en flexibel, gemiddeld 1 dagdeel per week).
Wie niet? 
Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer (onder meer:ambtenaren van de betreffende gemeente). 

De gemeenteraad Utrecht stelde de volgende additionele eisen vast om in aanmerking te komen voor de functie van lid van de Rekenkamer Utrecht.

Een lid van de Rekenkamer Utrecht:

heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Utrecht of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Utrecht uitgeoefend;
is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht.Een lid van de Rekenkamer heeft geen zakelijke banden met de gemeente Utrecht, behalve het lidmaatschap van de Rekenkamer. In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden. 

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze wordt afgeleid van de vergoeding voor raadsleden en bedraagt op dit moment € 772,86 per maand. Daarnaast ontvangt een lid van de Rekenkamer een vaste onkostenvergoeding; deze bedraagt op dit moment € 87,59 bruto per maand.

Selectie
De selectiecommissie bestaat uit twee leden en de secretaris van de Rekenkamer Utrecht, en een (raads)lid van de Commissie Personeel Raadsorganen (CPR) van de Gemeenteraad. Selectiegesprekken (1e ronde) zijn gepland op vrijdag 9 februari. 

Benoeming 
De benoeming als lid van de Rekenkamer Utrecht geschiedt door de gemeenteraad, op aanbeveling van het presidium. Het betreft een benoeming voor zes jaar. 

Voor meer informatie over de Rekenkamer Utrecht kunt u de website bezoeken ( https://www.utrecht.nl/rekenkamer ) of contact opnemen met:– de secretaris, Gerth Molenaar (tel: 030-2861391) of– de voorzitter, Peter van den Berg (06-13910434). 
De Rekenkamer Utrecht zoekt twee leden met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en een goed ontwikkeld bestuurlijk inzicht.

Rekenkamer Utrecht

De Rekenkamer Utrecht is een onafhankelijk orgaan van de gemeente Utrecht. Zijis een college bestaande uit drie leden: twee leden en één lid-voorzitter.

Het is de taak van de Rekenkamer onderzoek te doen naar de doelmatigheid,doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur(artikel 182 Gemeentewet). De Rekenkamer doet dat op eigen initiatief, maar soms ook op verzoek van de Gemeenteraad. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de Gemeenteraad. Goede communicatie met de Gemeenteraad ziet de Rekenkamer als een belangrijke succesfactor in haar optreden.

Zo publiceerde de Rekenkamer de afgelopen jaren rapporten over bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tivoli Vredenburg, over de hulp bij he thuishouden in het kader van de WMO en over langer zelfstandig thuis wonen van mensen met ernstige beperkingen. De Rekenkamer stelt in haar werkwijze bij de uitvoering van onderzoek kwaliteit voorop; zo heeft de NVRR meerdere keren de jaarlijkse prijs voor het beste rekenkamerrapport toegekend aan de Rekenkamer Utrecht.De Rekenkamer Utrecht heeft het Kwaliteitshandvest ondertekend, dat is opgesteld samen met de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam ende randstedelijke provincies.

Een professioneel stafbureau ondersteunt de Rekenkamer (3,5 fte; 4 personen).Aan het hoofd van het stafbureau staat de secretaris. De stafmedewerkers,onderzoekers met een academisch niveau, voeren het onderzoek uit.De Rekenkamer vergadert één keer per maand (op vrijdag); maandelijkse vergaderingen van commissies van de Raad en van de Raad vinden plaats op donderdag.

Profiel lid Rekenkamer
De Rekenkamer streeft naar een divers en gemengd team qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:
 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • affiniteit met de locale overheid en met Utrecht;
 • in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek;
 • kennis en ervaring met gemeentefinanciën is een pre;
 • een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding;
 • bereid zijn als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
 • in staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (fluctuerend en flexibel, gemiddeld 1 dagdeel per week).

Wie niet?
Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer (onder meer:ambtenaren van de betreffende gemeente).

De gemeenteraad Utrecht stelde de volgende additionele eisen vast om in aanmerking te komen voor de functie van lid van de Rekenkamer Utrecht.

Een lid van de Rekenkamer Utrecht:
 • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Utrecht of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Utrecht uitgeoefend;
 • is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht.Een lid van de Rekenkamer heeft geen zakelijke banden met de gemeente Utrecht, behalve het lidmaatschap van de Rekenkamer.
In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze wordt afgeleid van de vergoeding voor raadsleden en bedraagt op dit moment € 772,86 per maand. Daarnaast ontvangt een lid van de Rekenkamer een vaste onkostenvergoeding; deze bedraagt op dit moment € 87,59 bruto per maand.

Selectie
De selectiecommissie bestaat uit twee leden en de secretaris van de Rekenkamer Utrecht, en een (raads)lid van de Commissie Personeel Raadsorganen (CPR) van de Gemeenteraad. Selectiegesprekken (1e ronde) zijn gepland op vrijdag 9 februari.

Benoeming
De benoeming als lid van de Rekenkamer Utrecht geschiedt door de gemeenteraad, op aanbeveling van het presidium. Het betreft een benoeming voor zes jaar. 

Voor meer informatie over de Rekenkamer Utrecht kunt u de website bezoeken (https://www.utrecht.nl/rekenkamer) of contact opnemen met:– de secretaris, Gerth Molenaar (tel: 030-2861391) of– de voorzitter, Peter van den Berg (06-13910434).