of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Groningen
Functie:
Kwartiermaker / beoogd secretaris gemeente Westerkwartier
Plaats:
Noord Nederland
Organisatie:
Boer & Croon namens Gemeente Westerkwartier
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456859

Kwartiermaker / beoogd secretaris gemeente Westerkwartier

Kwartiermaker/ beoogd secretaris gemeente Westerkwartier

Organisatie
De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente in Noord-Nederland ligt mooi centraal tussen Drachten, Groningen en Assen en kenmerkt zich door een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. De nieuwe gemeente telt 62.000 inwoners, verdeeld over 41 kernen. Het gebied is 37.000 hectare groot en daarmee qua oppervlakte een van de grotere gemeenten in Nederland. De nieuwe gemeentelijke organisatie telt ruim 500 medewerkers. Het is daarmee een robuuste gemeente met potentie, die regionaal en landelijk meetelt en een stevige positie heeft. De uitdaging is deze schaalvergroting te realiseren met behoud van bestaande kwaliteiten: dichtbij en bereikbaar zijn voor de inwoners.
Voor meer informatie over de fusieplannen zie: www.herindeling.westerkwartier.nl .

Functie
De functie van kwartiermaker/ beoogd gemeentesecretaris in de nieuwe gemeente Westerkwartier kent twee hoofdtaken: kwartiermaker in de voorbereiding op de herindeling in 2018 en beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur vanaf januari 2019.

Kwartiermaker
Als kwartiermaker ontwikkelt u samen met medewerkers producten, diensten en beleid voor de nieuwe gemeente en geeft u sturing aan de implementatie hiervan. Daarnaast adviseert en ondersteunt u de Stuurgroep en draagt u de visie van de nieuwe gemeente uit. Het herindelingsadvies en het rapport Verbindend in beweging neemt u als vertrekpunt voor de invulling van uw rol. U werkt in opdracht van de Stuurgroep en werkt nauw samen met de vier gemeentesecretarissen vanuit het Secretarissenoverleg. U bent voorzitter van het Secretarissenoverleg, WOR-bestuurder en bewaakt de samenhang van het verandertraject met de raden en nieuwe griffier.

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur
Vanaf de herindeling bent u gemeentesecretaris van de gemeente Westerkwartier. Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit van de dienstverlening en duidelijkheid bij medewerkers en bestuurders. Het samengaan van vier gemeentelijke organisaties, de herpositionering van gemeenschappelijke regelingen en het met elkaar starten in een nieuwe organisatie vraagt veel van medewerkers en bestuurders.

Daarbij is aandacht nodig voor ondersteuning en ontwikkeling bij de wijze van (samen)werken en de samenvoeging van de verschillende culturen tot één Westerkwartiercultuur. De visie gaat uit van geleidelijke groei naar een beoogde organisatie met zelforganiserende teams in een periode van ongeveer vijf jaar.

Als gemeentesecretaris ondersteunt u het nieuwe college van B&W, bent u eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en bent u hiervoor het gezicht naar buiten. Uw hoofdtaken zijn:

Eerste adviseur van het college: u ondersteunt het bestuur en bevordert de integrale advisering. Vanuit deze taak bent u verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische en operationele doelen.
Eindverantwoordelijke voor het optimaal functioneren en de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie, zoals verwoord in het rapport Verbindend in beweging. U bewaakt de hoofdlijnen en speelt een actieve rol in het veranderproces van de organisatie.
Integraal leidinggevende: u geeft integraal leiding aan de hele organisatie.
Verbinder: u verbindt en signaleert vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.
WOR-bestuurder: als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden voert u het overleg met de ondernemingsraad.
Functie-eisen

Academisch werk- en denkniveau en ruime managementervaring en -kwaliteiten in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
Ervaring met het (bege)leiden van complexe veranderingsprocessen en daarin aantoonbare resultaten bereikt.
Kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement.
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
Heldere visie op (de rol van) de moderne overheid in een veranderende samenleving.
In staat medewerkers te stimuleren tot een professionele houding met aandacht voor de wensen van de inwoners en het bestuur.
Besluitvaardig, vernieuwend, vertrouwen gevend en de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van de gemeente Westerkwartier.
Affiniteit met medezeggenschap.
Inspirerend voor anderen en resultaatgericht.
Verbindend, duidelijk en realistisch.
Weet de visie over de bestuurlijke positionering van de gemeente Westerkwartier in ontwikkeling en ook daarna uit te dragen.
Inzet en arbeidsvoorwaarden

Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Benoeming als kwartiermaker in dienst van de huidige gemeente Zuidhorn. Aan het eind van 2018 volgt een evaluatie. Bij positieve evaluatie treedt u vanaf de herindelingsdatum in vaste dienst bij de gemeente Westerkwartier.
Bezoldiging op basis van de rechtspositie gemeenten (maximaal) schaal 17 (max. € 8.484,- per maand exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 4-5 kandidaten voor aan de gemeente Westerkwartier. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De eerste ronde gesprekken vindt plaats met vertegenwoordigers van Boer & Croon, op het kantoor in Groningen of desgewenst in Amsterdam.

De tweede ronde gesprekken zal in de gemeente Westerkwartier zijn met vertegenwoordigers van de stuurgroep en andere geledingen van de gemeenten, daarbij ook weer ondersteund door Boer & Croon.

Reactie 
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 10 december 2017 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan de heer M.J.M. Hoogeveen, partner van Boer & Croon. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 06-12278833.
Kwartiermaker/ beoogd secretaris gemeente Westerkwartier

Organisatie

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente in Noord-Nederland ligt mooi centraal tussen Drachten, Groningen en Assen en kenmerkt zich door een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. De nieuwe gemeente telt 62.000 inwoners, verdeeld over 41 kernen. Het gebied is 37.000 hectare groot en daarmee qua oppervlakte een van de grotere gemeenten in Nederland. De nieuwe gemeentelijke organisatie telt ruim 500 medewerkers. Het is daarmee een robuuste gemeente met potentie, die regionaal en landelijk meetelt en een stevige positie heeft. De uitdaging is deze schaalvergroting te realiseren met behoud van bestaande kwaliteiten: dichtbij en bereikbaar zijn voor de inwoners.
Voor meer informatie over de fusieplannen zie: www.herindeling.westerkwartier.nl.

Functie
De functie van kwartiermaker/ beoogd gemeentesecretaris in de nieuwe gemeente Westerkwartier kent twee hoofdtaken: kwartiermaker in de voorbereiding op de herindeling in 2018 en beoogd gemeentesecretaris/ algemeen directeur vanaf januari 2019.

Kwartiermaker
Als kwartiermaker ontwikkelt u samen met medewerkers producten, diensten en beleid voor de nieuwe gemeente en geeft u sturing aan de implementatie hiervan. Daarnaast adviseert en ondersteunt u de Stuurgroep en draagt u de visie van de nieuwe gemeente uit. Het herindelingsadvies en het rapport Verbindend in beweging neemt u als vertrekpunt voor de invulling van uw rol. U werkt in opdracht van de Stuurgroep en werkt nauw samen met de vier gemeentesecretarissen vanuit het Secretarissenoverleg. U bent voorzitter van het Secretarissenoverleg, WOR-bestuurder en bewaakt de samenhang van het verandertraject met de raden en nieuwe griffier.

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur
Vanaf de herindeling bent u gemeentesecretaris van de gemeente Westerkwartier. Hiermee wordt gezorgd voor continuïteit van de dienstverlening en duidelijkheid bij medewerkers en bestuurders. Het samengaan van vier gemeentelijke organisaties, de herpositionering van gemeenschappelijke regelingen en het met elkaar starten in een nieuwe organisatie vraagt veel van medewerkers en bestuurders.

Daarbij is aandacht nodig voor ondersteuning en ontwikkeling bij de wijze van (samen)werken en de samenvoeging van de verschillende culturen tot één Westerkwartiercultuur. De visie gaat uit van geleidelijke groei naar een beoogde organisatie met zelforganiserende teams in een periode van ongeveer vijf jaar.

Als gemeentesecretaris ondersteunt u het nieuwe college van B&W, bent u eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en bent u hiervoor het gezicht naar buiten. Uw hoofdtaken zijn:
 • Eerste adviseur van het college: u ondersteunt het bestuur en bevordert de integrale advisering. Vanuit deze taak bent u verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische en operationele doelen.
 • Eindverantwoordelijke voor het optimaal functioneren en de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie, zoals verwoord in het rapport Verbindend in beweging. U bewaakt de hoofdlijnen en speelt een actieve rol in het veranderproces van de organisatie.
 • Integraal leidinggevende: u geeft integraal leiding aan de hele organisatie.
 • Verbinder: u verbindt en signaleert vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.
 • WOR-bestuurder: als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden voert u het overleg met de ondernemingsraad.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau en ruime managementervaring en -kwaliteiten in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring met het (bege)leiden van complexe veranderingsprocessen en daarin aantoonbare resultaten bereikt.
 • Kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Heldere visie op (de rol van) de moderne overheid in een veranderende samenleving.
 • In staat medewerkers te stimuleren tot een professionele houding met aandacht voor de wensen van de inwoners en het bestuur.
 • Besluitvaardig, vernieuwend, vertrouwen gevend en de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van de gemeente Westerkwartier.
 • Affiniteit met medezeggenschap.
 • Inspirerend voor anderen en resultaatgericht.
 • Verbindend, duidelijk en realistisch.
 • Weet de visie over de bestuurlijke positionering van de gemeente Westerkwartier in ontwikkeling en ook daarna uit te dragen.

Inzet en arbeidsvoorwaarden
 • Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.
 • Benoeming als kwartiermaker in dienst van de huidige gemeente Zuidhorn. Aan het eind van 2018 volgt een evaluatie. Bij positieve evaluatie treedt u vanaf de herindelingsdatum in vaste dienst bij de gemeente Westerkwartier.
 • Bezoldiging op basis van de rechtspositie gemeenten (maximaal) schaal 17 (max. € 8.484,- per maand exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 4-5 kandidaten voor aan de gemeente Westerkwartier. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De eerste ronde gesprekken vindt plaats met vertegenwoordigers van Boer & Croon, op het kantoor in Groningen of desgewenst in Amsterdam.

De tweede ronde gesprekken zal in de gemeente Westerkwartier zijn met vertegenwoordigers van de stuurgroep en andere geledingen van de gemeenten, daarbij ook weer ondersteund door Boer & Croon.

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 10 december 2017 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan de heer M.J.M. Hoogeveen, partner van Boer & Croon. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 06-12278833.