of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
Klachtencommissaris
Plaats:
Enschede
Organisatie:
Gemeente Enschede
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
455811

Klachtencommissaris

Vacature Klachtencommissaris gemeente Enschede

Enschede is in ontwikkeling. De verhouding tussen inwoner en stadsbestuur verandert. Goed bestuur kenmerkt zich door een open democratie, een cultuur die alle inwoners aanspreekt. De gemeente Enschede hecht daarbinnen grote waarde aan een goede dienstverlening en het kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid. Aan de andere kant geldt ook, daar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Als dat gebeurt, moeten de inwoners van Enschede er op kunnen rekenen dat dit adequaat wordt opgepakt. Enschede wil daarbij voorop blijven lopen. Om die reden heeft gemeente Enschede sinds 2015 een klachtencommissariaat ingesteld. Dit moet een dragend instituut worden. Een diplomatieke onafhankelijkheid hoort daarbij. Het commissariaat staat onder leiding van een Klachtencommissaris. Na een opstartfase en een eerste evaluatie zijn we nu toe aan een vaste Klachtencommissaris. Deze functie is per 1 oktober 2017 vacant.

Bij de Klachtencommissaris kunnen inwoners van Enschede een klacht indienen, als zij vinden dat medewerkers of bestuurders van de gemeente Enschede onjuist handelen of hen onjuist behandelen. De Klachtencommissaris zorgt, samen met het bureau voor de behandeling en afhandeling van deze klachten. Het gaat uitdrukkelijk om eerste lijns klachten en niet om een ombudsman/-functie.

Leren en ontwikkelen vinden wij een belangrijk uitgangspunt in ons dagelijks werk. De Klachtencommissaris heeft naast een adequate afhandeling van klachten een belangrijke rol bij het adviseren in de gemeentelijke organisatie om te leren van gemaakte fouten.

De Klachtencommissaris wordt, evenals de medewerkers van het klachtencommissariaat, door het college benoemd en heeft ten aanzien van de uitoefening van zijn/haar taken een onafhankelijke positie in de gemeentelijke organisatie.

Taken van de Klachtencommissaris;

De eerstelijns afhandeling van klachten over de gemeenteraad, het college en de burgemeester en medewerkers.
Minimaal één keer per kwartaal aan de burgemeester rapporteren over de geregistreerde klachten
Na onderzoek of klachtenbemiddeling, het formuleren van aanbevelingen voor betrokkenen, gericht op het voorkomen van herhaling
Jaarlijks uitbrengen van een openbaar verslag
Aansturen van het klachtencommissariaat
Wat verwachten wij?
Onze nieuwe Klachtencommissaris heeft een academisch werk- en denkniveau; belangstelling voor de juridische en politiek bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot brede onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de drie decentralisaties. Je hebt bij voorkeur een reputatie en bijbehorende kwalificaties op juridisch en bestuurskundig gebied. 

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, je hebt natuurlijk gezag en een goed inlevingsvermogen voor zowel de problemen die inwoners kunnen ondervinden in hun contacten met de gemeente, als voor de omstandigheden waarin het gemeentebestuur en haar ambtenaren hun afwegingen moeten maken. Bij de behandeling van klachten heb je niet alleen oog voor de juridische en organisatorische aspecten van de klacht, maar ook voor de sociale en sociaalpsychologische kant van de zaak.

Je bent in staat om besluiten te nemen en hebt een duidelijke visie op de rol die het klachtencommissariaat kan spelen in de bescherming van de belangen van de inwoners van Enschede ten opzichte van de gemeente. 

We verwachten dat je je vanuit onafhankelijkheid kunt en wilt mengen in maatschappelijke discussies over de relatie tussen overheid en inwoners, inspireren en met gezag bijdragen aan het publieke debat. Daarbij wordt je gevoed door je specifieke kennis en ervaring. Mediationvaardigheden en aantoonbare ervaring met de toepassing daarvan zijn een pre.

Je hebt een natuurlijk gezag, bent inspirerend, integer, onafhankelijk en onpartijdig en voor inwoners toegankelijk. Verder verwachten we op ervaring gebaseerde besluitvaardigheid, ben je evenwichtig in de oordeelsvorming en heb je oog voor de eis van zorgvuldigheid in het werk. Daarnaast ben je politiek sensitief, beschik je over durf en vasthoudendheid en weet je de weg in het krachtenveld gemeenteraad/college van B&W/ambtelijke organisatie. Ook beschik je over managementvaardigheden om het klachtencommissariaat op de juiste manier aan te sturen en heb je het vermogen om, met het oog voor de eigen rollen, samen te werken met de ombudsman, de voorzitters van de bezwarencommissies en de voorzitter van de rekenkamer.

In het verleden heb je geen functies vervuld die de geloofwaardigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de klachtencommissaris in de weg staan. 

Wat bieden we?
Een ambtelijke aanstelling voor gemiddeld 20 uur per week; daarbij is sprake van piek- en dalbelasting in de loop van het jaar. 
Salarisinpassing vindt plaats, afhankelijk van kennis en ervaring, in functieschaal 14/15 (minimaal € 4.653,-/maximaal € 7.038,- bruto per maand bij een volledige werkweek.) Definitieve inschaling moet nog plaatsvinden.

Verdere informatie over de procedure alsmede informatie over de arbeidsvoorwaarden zijn te lezen op onze website:  www.enschede.nl/vacatures . De sollicitatietermijn sluit 31 augustus 2017.

Informatie  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Erdo Smit, Loco gemeentesecretaris (053 4818110).

Sollicitatie
Belangstellenden kunnen online solliciteren, t.a.v. de heer N. Nickolson, wnd gemeentesecretaris. Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online via de ' link ': 

Klik hier voor het sollicitatieformulier!

Uiterste inzenddatum 31 augustus 2017

Procedure

Belangrijke data:
7 september brievenselectie door selectiecommissie
Week van 14 september gesprekken met kandidaten
Week van 19 september klikgesprek Burgemeester
26 september voorstel benoeming Klachtencommissaris in B&W

Overige relevante procesinformatie
De sollicitatiecommissie kan inlichtingen vragen bij sollicitanten en derden met het oog op het vormen van een gezaghebbend oordeel over de beschikbaarheid van gevraagde competenties.

De sollicitatiecommissie kan zich laten bijstaan en adviseren door externe deskundigen om tot een juiste afweging te komen. Indien gewenst en mogelijk kan hieronder ook een lid van het college worden verstaan, of een ter zake deskundige ambtenaar. De afdeling P&O ondersteunt in ieder geval bij werving en selectie, alsmede verdere rechtspositionele aspecten.

De sollicitatiecommissie doet een enkelvoudige voordracht tot benoeming aan het college. Voor deze voordracht heeft de beoogde kandidaat een kennismakingsgesprek met de Burgemeester. De voordracht is geheim, en wordt besproken in een collegevergadering. Het college streeft ernaar de klachtencommissaris uiterlijk per 1 oktober 2017 te benoemen.

De sollicitatiecommissie zal tegelijk met de voordracht en met oog op de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris een voorstel voor een rechtspositiebesluit klachtencommissaris (ook definitieve klachtenregeling / verordening) aan het college voorleggen; daarin zal onder andere het salaris alsmede de overige arbeidsvoorwaarden geregeld worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Parttime, Enschede, Klachtencommissaris, Commissaris
Vacature Klachtencommissaris gemeente Enschede

Enschede is in ontwikkeling. De verhouding tussen inwoner en stadsbestuur verandert. Goed bestuur kenmerkt zich door een open democratie, een cultuur die alle inwoners aanspreekt. De gemeente Enschede hecht daarbinnen grote waarde aan een goede dienstverlening en het kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid. Aan de andere kant geldt ook, daar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Als dat gebeurt, moeten de inwoners van Enschede er op kunnen rekenen dat dit adequaat wordt opgepakt. Enschede wil daarbij voorop blijven lopen. Om die reden heeft gemeente Enschede sinds 2015 een klachtencommissariaat ingesteld. Dit moet een dragend instituut worden. Een diplomatieke onafhankelijkheid hoort daarbij. Het commissariaat staat onder leiding van een Klachtencommissaris. Na een opstartfase en een eerste evaluatie zijn we nu toe aan een vaste Klachtencommissaris. Deze functie is per 1 oktober 2017 vacant.

Bij de Klachtencommissaris kunnen inwoners van Enschede een klacht indienen, als zij vinden dat medewerkers of bestuurders van de gemeente Enschede onjuist handelen of hen onjuist behandelen. De Klachtencommissaris zorgt, samen met het bureau voor de behandeling en afhandeling van deze klachten. Het gaat uitdrukkelijk om eerste lijns klachten en niet om een ombudsman/-functie.

Leren en ontwikkelen vinden wij een belangrijk uitgangspunt in ons dagelijks werk. De Klachtencommissaris heeft naast een adequate afhandeling van klachten een belangrijke rol bij het adviseren in de gemeentelijke organisatie om te leren van gemaakte fouten.

De Klachtencommissaris wordt, evenals de medewerkers van het klachtencommissariaat, door het college benoemd en heeft ten aanzien van de uitoefening van zijn/haar taken een onafhankelijke positie in de gemeentelijke organisatie.


Taken van de Klachtencommissaris;
  • De eerstelijns afhandeling van klachten over de gemeenteraad, het college en de burgemeester en medewerkers.
  • Minimaal één keer per kwartaal aan de burgemeester rapporteren over de geregistreerde klachten
  • Na onderzoek of klachtenbemiddeling, het formuleren van aanbevelingen voor betrokkenen, gericht op het voorkomen van herhaling
  • Jaarlijks uitbrengen van een openbaar verslag
  • Aansturen van het klachtencommissariaat

Wat verwachten wij?
Onze nieuwe Klachtencommissaris heeft een academisch werk- en denkniveau; belangstelling voor de juridische en politiek bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot brede onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de drie decentralisaties. Je hebt bij voorkeur een reputatie en bijbehorende kwalificaties op juridisch en bestuurskundig gebied. 

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, je hebt natuurlijk gezag en een goed inlevingsvermogen voor zowel de problemen die inwoners kunnen ondervinden in hun contacten met de gemeente, als voor de omstandigheden waarin het gemeentebestuur en haar ambtenaren hun afwegingen moeten maken. Bij de behandeling van klachten heb je niet alleen oog voor de juridische en organisatorische aspecten van de klacht, maar ook voor de sociale en sociaalpsychologische kant van de zaak.

Je bent in staat om besluiten te nemen en hebt een duidelijke visie op de rol die het klachtencommissariaat kan spelen in de bescherming van de belangen van de inwoners van Enschede ten opzichte van de gemeente. 

We verwachten dat je je vanuit onafhankelijkheid kunt en wilt mengen in maatschappelijke discussies over de relatie tussen overheid en inwoners, inspireren en met gezag bijdragen aan het publieke debat. Daarbij wordt je gevoed door je specifieke kennis en ervaring. Mediationvaardigheden en aantoonbare ervaring met de toepassing daarvan zijn een pre.

Je hebt een natuurlijk gezag, bent inspirerend, integer, onafhankelijk en onpartijdig en voor inwoners toegankelijk. Verder verwachten we op ervaring gebaseerde besluitvaardigheid, ben je evenwichtig in de oordeelsvorming en heb je oog voor de eis van zorgvuldigheid in het werk. Daarnaast ben je politiek sensitief, beschik je over durf en vasthoudendheid en weet je de weg in het krachtenveld gemeenteraad/college van B&W/ambtelijke organisatie. Ook beschik je over managementvaardigheden om het klachtencommissariaat op de juiste manier aan te sturen en heb je het vermogen om, met het oog voor de eigen rollen, samen te werken met de ombudsman, de voorzitters van de bezwarencommissies en de voorzitter van de rekenkamer.

In het verleden heb je geen functies vervuld die de geloofwaardigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de klachtencommissaris in de weg staan. 


Wat bieden we?
Een ambtelijke aanstelling voor gemiddeld 20 uur per week; daarbij is sprake van piek- en dalbelasting in de loop van het jaar. 
Salarisinpassing vindt plaats, afhankelijk van kennis en ervaring, in functieschaal 14/15 (minimaal € 4.653,-/maximaal € 7.038,- bruto per maand bij een volledige werkweek.) Definitieve inschaling moet nog plaatsvinden.

Verdere informatie over de procedure alsmede informatie over de arbeidsvoorwaarden zijn te lezen op onze website: 
www.enschede.nl/vacatures. De sollicitatietermijn sluit 31 augustus 2017.

Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Erdo Smit, Loco gemeentesecretaris (053 4818110).


Sollicitatie
Belangstellenden kunnen online solliciteren, t.a.v. de heer N. Nickolson, wnd gemeentesecretaris. Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online via de 'link':

Klik hier voor het sollicitatieformulier!

Uiterste inzenddatum 31 augustus 2017


Procedure

Belangrijke data:
7 september brievenselectie door selectiecommissie
Week van 14 september gesprekken met kandidaten
Week van 19 september klikgesprek Burgemeester
26 september voorstel benoeming Klachtencommissaris in B&W


Overige relevante procesinformatie
De sollicitatiecommissie kan inlichtingen vragen bij sollicitanten en derden met het oog op het vormen van een gezaghebbend oordeel over de beschikbaarheid van gevraagde competenties.

De sollicitatiecommissie kan zich laten bijstaan en adviseren door externe deskundigen om tot een juiste afweging te komen. Indien gewenst en mogelijk kan hieronder ook een lid van het college worden verstaan, of een ter zake deskundige ambtenaar. De afdeling P&O ondersteunt in ieder geval bij werving en selectie, alsmede verdere rechtspositionele aspecten.

De sollicitatiecommissie doet een enkelvoudige voordracht tot benoeming aan het college. Voor deze voordracht heeft de beoogde kandidaat een kennismakingsgesprek met de Burgemeester. De voordracht is geheim, en wordt besproken in een collegevergadering. Het college streeft ernaar de klachtencommissaris uiterlijk per 1 oktober 2017 te benoemen.

De sollicitatiecommissie zal tegelijk met de voordracht en met oog op de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris een voorstel voor een rechtspositiebesluit klachtencommissaris (ook definitieve klachtenregeling / verordening) aan het college voorleggen; daarin zal onder andere het salaris alsmede de overige arbeidsvoorwaarden geregeld worden.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Parttime, Enschede, Klachtencommissaris, Commissaris