of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
Financieel Directeur
Plaats:
ZWOLLE
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456084

Financieel Directeur

Inleiding
Zwolle: bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven van 125.000 inwoners. Een stad bevolkt door inventieve ondernemers, creatieve studenten en eigenwijze vrijdenkers. De bundeling van kennis, handelsgeest en creativiteit maakt Zwolle tot een diverse stad opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Door haar centrale ligging in Overijssel en de goede landelijke bereikbaarheid is Zwolle een knooppunt en centrale speler in en voor de regio. Het gaat goed met Zwolle! De gemeente Zwolle werkt aan het Zwolle van morgen. Door de groei te benutten en de kwaliteit van de stad te vergroten en een sprong in stedelijkheid te maken met behoud van de bijzondere eigenschappen van Zwolle. Door gericht te investeren in strategische thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de stad, zoals human capital, klimaatadaptatie, centrumgebied en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, werken aan het Zwolle van morgen betekent investeren in het Zwolle van nu. En investeren doet de gemeente Zwolle niet alleen, maar samen met inwoners, bedrijven, en organisaties. Ze zoeken daarin actief de samenwerking op. Daarin schuilt ook de kracht van Zwolle én de regio. Die kracht wordt gebruikt. Kijken waar de energie en dynamiek zit in de stad en daarbij aansluiten. Of kaders aangeven en proberen partijen uit te dagen samen met hun te investeren. Kortom, de stad staat centraal in alles wat ze doen. Dat zie je terug in de werkwijze en de organisatie van de gemeente Zwolle. Ze zijn gastvrij, geven ruimte aan initiatieven en werken slim samen. Daarbij wordt er integraal gewerkt vanuit burgerlogica, met optimale inzet van ieders talent en is samenwerking met bewoners en partners vanzelfsprekend. Zo worden kracht en kennis gebundeld. De kernwaarden vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap – de vier V's – leiden hun handelen. Zo bewegen ze naar een flexibele netwerkorganisatie waar met respect voor ieders rol wordt gewerkt met elkaar, de stad én regio. 

ORGANISATIE
Sinds 2016 kent de gemeente Zwolle een netwerkmodel waar binnen en buiten aan elkaar gekoppeld zijn en in elkaar overvloeien. De organisatie telt circa 800 ambtenaren verdeeld over 26 afdelingen en een MT Zwolle die met elkaar, het bestuur en de stad in verbinding zijn. Het is dan ook een bewuste keuze dat het Managementteam Zwolle (MTZ) collectief verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, strategie en aansturing van de ambtelijke organisatie. Elk MTZ-lid denkt mee en draagt actief bij aan de strategievorming van de gemeente en de portefeuilles van de collega-MTZ-leden. Dit zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen de verschillende aandachtsgebieden. Het MTZ bestaat uit de Gemeentesecretaris / Algemeen directeur en vijf directeuren met ieder hun eigen aandachtsgebied. Daarnaast heeft ieder MTZ-lid een aantal afdelingen onder zijn/haar hoede. Omdat de huidige Financieel Directeur vertrekt is de gemeente Zwolle op zoek naar een opvolger die het gedachtegoed van de Zwolse managementontwikkeling onderschrijft en daarnaar handelt.

Functieomschrijving
De gemeente Zwolle zoekt een strateeg met gevoel voor mensen en voor hoe deze met elkaar samenwerken binnen een netwerkorganisatie. Die zeer bedreven is in het managen van een organisatie op financieel gebied, inclusief organisatorische en administratieve onderdelen. En op inspirerende en coachende wijze inhoudelijk leiding weet te geven aan financiële professionals.
Een stevige manager die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe vraagstukken te vertalen in eenvoudige en duidelijke oplossingen. Omdat het MTZ samen verantwoordelijk is voor sturing aan de organisatie, zoeken we een teamplayer die als inspirator en sparringpartner fungeert voor collega-MT-leden, goed kan goed samenwerken en daadkrachtig is.  
Als Financieel Directeur ben je lid van het MT Zwolle en hiërarchisch verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën, Advies en Advies & Ondersteuning. Je stuurt functioneel het team van de gemeentelijke controllers aan. Ook voer je overleg met de wethouder Financiën en Bedrijfsvoering over de ontwikkeling en beheersing van de organisatie. Als Financieel Directeur heb je de overall verantwoordelijkheid voor de gemeente begroting (circa 550 mln). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor financiële strategie, sturing en beheersing van financiën en risico’s binnen de totale gemeentelijke begroting. Als Financieel Directeur ben je mede verantwoordelijk voor de realisatie van belangrijke bestuurlijke doelen en opgaven met grote financiële componenten en risico’s. We verwachten dat je het college gevraagd en ongevraagd adviseert en adequate sturings- en beheersingsmaatregelen neemt bij het signaleren van risico’s en deze weet terug te dringen. Ook ben je verantwoordelijk voor de beheersmatige kant van ICT van de gemeente Zwolle en van het Shared Service Centrum (SSC). De strategische kant van ICT is bij de Directeur Strategie belegd.

Functie-eisen
Taken & Verantwoordelijkheden
Als hoogst verantwoordelijke voor financiën heb je de volgende taken & verantwoordelijkheden:

Signaleren, in kaart brengen en terugdringen van externe financiële risico’s.
Toezicht houden op naleving van geldende wet- en regelgeving en interne kaders.
Vertegenwoordiger van Zwolle in het SSC-directeuren-bedrijfsvoeringsoverleg. 
Voorzitter van het treasury-comité.
MT-verantwoordelijke voor governance-vraagstukken van aan Zwolle verbonden partijen.
Vertegenwoordiger van Zwolle in 100.000+ overleg op het gebied van financiën.
Bepalend voor je agenda van de komende jaren zijn de volgende thema’s:

Op een vernieuwende wijze verbeteringen doorvoeren in het programma Bedrijfsvoering.* Ontwikkeling, toepassing en beheersing van financieel beleid en kaders inclusief het borgen van de interne controlefunctie (IC).
Versterken van de business-controlfunctie.
Samen met de directeur Strategie zorgen voor de doorontwikkeling van de Informatievoorzieningskolom.
Verbouwing van het Stadhuis.
Kwaliteiten en Rolvereisten

De nieuwe Financieel Directeur:
Is een financiële autoriteit en is natuurlijk gezaghebbend.
Is academisch opgeleid en heeft aantoonbare ervaring in gemeenten met vergelijkbare omvang.
Heeft aantoonbare ervaring met ICT.
Is een strategisch denker met een praktische inslag. 
Kent op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier zijn/haar weg in een politieke- en bestuurlijke omgeving.
Kan samenwerken met een diversiteit aan betrokkenen.
Is een stevige en toegankelijke persoonlijkheid met een heldere visie.
Is daadkrachtig en weet dit goed te doseren.
Is een onafhankelijke denker.
Geeft op inspirerende en coachende wijze leiding aan de financiële professionals. 
Is analytisch sterk, stimulerend en besluitvaardig.
Is een verbinder die mensen enthousiasmeert.
Heeft gevoel voor humor.
Arbeidsvoorwaarden
Minimaal € 5.004,- (minimum functieschaal 15) bruto per maand bij een volledige werkweek. Maximaal € 7.726,- (maximum functieschaal 16) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 16,3% Individueel keuzebudget. Dit bestaat uit 8% vakantietoelage, 6% eindejaarsuitkering, 1.5% levensloop, en 0.8% bovenwettelijke vakantieverlof.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in de weken 33, 34, 35, 36 en 37
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen plaatsvinden op 25 september a.s. 

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-33321986 of met Jolanda Steffens 06-33321969.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Financieel Directeur of solliciteer online op de vacature Financieel Directeur .


Solliciteer
Inleiding
Zwolle: bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven van 125.000 inwoners. Een stad bevolkt door inventieve ondernemers, creatieve studenten en eigenwijze vrijdenkers. De bundeling van kennis, handelsgeest en creativiteit maakt Zwolle tot een diverse stad opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Door haar centrale ligging in Overijssel en de goede landelijke bereikbaarheid is Zwolle een knooppunt en centrale speler in en voor de regio. Het gaat goed met Zwolle! De gemeente Zwolle werkt aan het Zwolle van morgen. Door de groei te benutten en de kwaliteit van de stad te vergroten en een sprong in stedelijkheid te maken met behoud van de bijzondere eigenschappen van Zwolle. Door gericht te investeren in strategische thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de stad, zoals human capital, klimaatadaptatie, centrumgebied en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, werken aan het Zwolle van morgen betekent investeren in het Zwolle van nu. En investeren doet de gemeente Zwolle niet alleen, maar samen met inwoners, bedrijven, en organisaties. Ze zoeken daarin actief de samenwerking op. Daarin schuilt ook de kracht van Zwolle én de regio. Die kracht wordt gebruikt. Kijken waar de energie en dynamiek zit in de stad en daarbij aansluiten. Of kaders aangeven en proberen partijen uit te dagen samen met hun te investeren. Kortom, de stad staat centraal in alles wat ze doen. Dat zie je terug in de werkwijze en de organisatie van de gemeente Zwolle. Ze zijn gastvrij, geven ruimte aan initiatieven en werken slim samen. Daarbij wordt er integraal gewerkt vanuit burgerlogica, met optimale inzet van ieders talent en is samenwerking met bewoners en partners vanzelfsprekend. Zo worden kracht en kennis gebundeld. De kernwaarden vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap – de vier V's – leiden hun handelen. Zo bewegen ze naar een flexibele netwerkorganisatie waar met respect voor ieders rol wordt gewerkt met elkaar, de stad én regio.

ORGANISATIE
Sinds 2016 kent de gemeente Zwolle een netwerkmodel waar binnen en buiten aan elkaar gekoppeld zijn en in elkaar overvloeien. De organisatie telt circa 800 ambtenaren verdeeld over 26 afdelingen en een MT Zwolle die met elkaar, het bestuur en de stad in verbinding zijn. Het is dan ook een bewuste keuze dat het Managementteam Zwolle (MTZ) collectief verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, strategie en aansturing van de ambtelijke organisatie. Elk MTZ-lid denkt mee en draagt actief bij aan de strategievorming van de gemeente en de portefeuilles van de collega-MTZ-leden. Dit zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen de verschillende aandachtsgebieden. Het MTZ bestaat uit de Gemeentesecretaris / Algemeen directeur en vijf directeuren met ieder hun eigen aandachtsgebied. Daarnaast heeft ieder MTZ-lid een aantal afdelingen onder zijn/haar hoede. Omdat de huidige Financieel Directeur vertrekt is de gemeente Zwolle op zoek naar een opvolger die het gedachtegoed van de Zwolse managementontwikkeling onderschrijft en daarnaar handelt.

Functieomschrijving
De gemeente Zwolle zoekt een strateeg met gevoel voor mensen en voor hoe deze met elkaar samenwerken binnen een netwerkorganisatie. Die zeer bedreven is in het managen van een organisatie op financieel gebied, inclusief organisatorische en administratieve onderdelen. En op inspirerende en coachende wijze inhoudelijk leiding weet te geven aan financiële professionals.
Een stevige manager die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe vraagstukken te vertalen in eenvoudige en duidelijke oplossingen. Omdat het MTZ samen verantwoordelijk is voor sturing aan de organisatie, zoeken we een teamplayer die als inspirator en sparringpartner fungeert voor collega-MT-leden, goed kan goed samenwerken en daadkrachtig is.
Als Financieel Directeur ben je lid van het MT Zwolle en hiërarchisch verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën, Advies en Advies & Ondersteuning. Je stuurt functioneel het team van de gemeentelijke controllers aan. Ook voer je overleg met de wethouder Financiën en Bedrijfsvoering over de ontwikkeling en beheersing van de organisatie. Als Financieel Directeur heb je de overall verantwoordelijkheid voor de gemeente begroting (circa 550 mln). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor financiële strategie, sturing en beheersing van financiën en risico’s binnen de totale gemeentelijke begroting. Als Financieel Directeur ben je mede verantwoordelijk voor de realisatie van belangrijke bestuurlijke doelen en opgaven met grote financiële componenten en risico’s. We verwachten dat je het college gevraagd en ongevraagd adviseert en adequate sturings- en beheersingsmaatregelen neemt bij het signaleren van risico’s en deze weet terug te dringen. Ook ben je verantwoordelijk voor de beheersmatige kant van ICT van de gemeente Zwolle en van het Shared Service Centrum (SSC). De strategische kant van ICT is bij de Directeur Strategie belegd.

Functie-eisen
Taken & Verantwoordelijkheden
Als hoogst verantwoordelijke voor financiën heb je de volgende taken & verantwoordelijkheden:
 • Signaleren, in kaart brengen en terugdringen van externe financiële risico’s.
 • Toezicht houden op naleving van geldende wet- en regelgeving en interne kaders.
 • Vertegenwoordiger van Zwolle in het SSC-directeuren-bedrijfsvoeringsoverleg.
 • Voorzitter van het treasury-comité.
 • MT-verantwoordelijke voor governance-vraagstukken van aan Zwolle verbonden partijen.
 • Vertegenwoordiger van Zwolle in 100.000+ overleg op het gebied van financiën.

Bepalend voor je agenda van de komende jaren zijn de volgende thema’s:
 • Op een vernieuwende wijze verbeteringen doorvoeren in het programma Bedrijfsvoering.* Ontwikkeling, toepassing en beheersing van financieel beleid en kaders inclusief het borgen van de interne controlefunctie (IC).
 • Versterken van de business-controlfunctie.
 • Samen met de directeur Strategie zorgen voor de doorontwikkeling van de Informatievoorzieningskolom.
 • Verbouwing van het Stadhuis.

Kwaliteiten en Rolvereisten
 • De nieuwe Financieel Directeur:
 • Is een financiële autoriteit en is natuurlijk gezaghebbend.
 • Is academisch opgeleid en heeft aantoonbare ervaring in gemeenten met vergelijkbare omvang.
 • Heeft aantoonbare ervaring met ICT.
 • Is een strategisch denker met een praktische inslag.
 • Kent op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier zijn/haar weg in een politieke- en bestuurlijke omgeving.
 • Kan samenwerken met een diversiteit aan betrokkenen.
 • Is een stevige en toegankelijke persoonlijkheid met een heldere visie.
 • Is daadkrachtig en weet dit goed te doseren.
 • Is een onafhankelijke denker.
 • Geeft op inspirerende en coachende wijze leiding aan de financiële professionals.
 • Is analytisch sterk, stimulerend en besluitvaardig.
 • Is een verbinder die mensen enthousiasmeert.
 • Heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
Minimaal € 5.004,- (minimum functieschaal 15) bruto per maand bij een volledige werkweek. Maximaal € 7.726,- (maximum functieschaal 16) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 16,3% Individueel keuzebudget. Dit bestaat uit 8% vakantietoelage, 6% eindejaarsuitkering, 1.5% levensloop, en 0.8% bovenwettelijke vakantieverlof.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in de weken 33, 34, 35, 36 en 37
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen plaatsvinden op 25 september a.s.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-33321986 of met Jolanda Steffens 06-33321969.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Financieel Directeur of solliciteer online op de vacature Financieel Directeur.


Solliciteer

Overige vacatures