of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Juridisch,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Extern lid en plaatsvervangend voorzitter voor Commissie Bezwaarschriften
Plaats:
Beuningen
Organisatie:
Gemeente Beuningen
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458371

Extern lid en plaatsvervangend voorzitter voor Commissie Bezwaarschriften

 Commissie
 De commissie bezwaarschriften is een volledig onafhankelijke adviescommissie. De benoeming gebeurt door het college van burgemeester en wethouders. De bijeenkomsten vinden (in beginsel) één keer per zes weken plaats, in de avonduren.
 
 Functie
 De Algemene kamer van de commissie houdt zich bezig met het voorbereiden (horen en adviseren) over bezwaarschriften, ingediend tegen besluiten van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De bezwaarschriften hebben betrekking op het terrein van onder andere: Omgevingsrecht, Apv, verkeersbesluiten, Wet openbaarheid van bestuur, drank- en horecavergunningen en subsidiebeschikkingen. 
 De Algemene kamer bestaat uit een voorzitter en vier leden.
 
 Profiel
 Voor deze functies zoeken wij mensen die:

 geen binding of directe betrokkenheid hebben bij het bestuur van de gemeente Beuningen;
 geen relatie hebben met enige andere geleding van de gemeente, die het onafhankelijk functioneren in de weg kan staan;
 ervaring en affiniteit hebben met het functioneren van het openbaar bestuur;
 een juridische achtergrond hebben op minimaal HBO-niveau;
 goed moeten kunnen luisteren, doorvragen en kunnen doordringen tot de kern van de zaak;
 beschikken over inlevingsvermogen.
 moet aantoonbaar op CV in staat zijn een vergadering te leiden; 
 in staat zijn te komen tot een objectieve en juridische afweging van belangen; 
 kennis en ervaring hebben op bovengenoemde terreinen. 
Ondersteuning
 De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 
Vergoeding
 Voor het bijwonen van een vergadering inclusief de voorbereiding, ontvangt het lid een vergoeding van € 79,91. Worden de taken verricht in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter, dan bedraagt de vergoeding € 300,00. Daarnaast wordt er een tegemoetkoming in de reiskosten betaald. In de vergoeding van de voorzitter is inbegrepen het goedkeuren van de adviezen en verslagen die door de secretaris worden opgesteld.

 Contact
 Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Evita Suradi en Baukje van der Bij. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

 Sollicitatiebrieven kunnen tot 25 januari 2018 worden gestuurd aan:
 Burgemeester en wethouders van Beuningen
 Postbus14 
 6640 AA  Beuningen
 Of digitaal naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. mevrouw E. Suradi
 
 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Commissie
De commissie bezwaarschriften is een volledig onafhankelijke adviescommissie. De benoeming gebeurt door het college van burgemeester en wethouders. De bijeenkomsten vinden (in beginsel) één keer per zes weken plaats, in de avonduren.

Functie
De Algemene kamer van de commissie houdt zich bezig met het voorbereiden (horen en adviseren) over bezwaarschriften, ingediend tegen besluiten van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De bezwaarschriften hebben betrekking op het terrein van onder andere: Omgevingsrecht, Apv, verkeersbesluiten, Wet openbaarheid van bestuur, drank- en horecavergunningen en subsidiebeschikkingen.
De Algemene kamer bestaat uit een voorzitter en vier leden.

Profiel
Voor deze functies zoeken wij mensen die:
  • geen binding of directe betrokkenheid hebben bij het bestuur van de gemeente Beuningen;
  • geen relatie hebben met enige andere geleding van de gemeente, die het onafhankelijk functioneren in de weg kan staan;
  • ervaring en affiniteit hebben met het functioneren van het openbaar bestuur;
  • een juridische achtergrond hebben op minimaal HBO-niveau;
  • goed moeten kunnen luisteren, doorvragen en kunnen doordringen tot de kern van de zaak;
  • beschikken over inlevingsvermogen.
  • moet aantoonbaar op CV in staat zijn een vergadering te leiden;
  • in staat zijn te komen tot een objectieve en juridische afweging van belangen;
  • kennis en ervaring hebben op bovengenoemde terreinen.

Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vergoeding
Voor het bijwonen van een vergadering inclusief de voorbereiding, ontvangt het lid een vergoeding van € 79,91. Worden de taken verricht in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter, dan bedraagt de vergoeding € 300,00. Daarnaast wordt er een tegemoetkoming in de reiskosten betaald. In de vergoeding van de voorzitter is inbegrepen het goedkeuren van de adviezen en verslagen die door de secretaris worden opgesteld.

Contact
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Evita Suradi en Baukje van der Bij. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

Sollicitatiebrieven kunnen tot 25 januari 2018 worden gestuurd aan:
Burgemeester en wethouders van Beuningen
Postbus14
6640 AA  Beuningen
Of digitaal naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. mevrouw E. Suradi

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.