of 59108 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Provincie
Provincie:
Limburg
Functie:
Directeur
Plaats:
Maastricht
Organisatie:
Provincie Limburg
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
454727

Directeur

Ben jij uit het goede hout gesneden? Een leider en strategisch verbinder die Limburg met zijn/haar visie komt versterken? Dan zoekt de Provincie Limburg jou!
 Provincie Limburg

Organisatie en Context

 Provincie Limburg
In de provincie Limburg wonen ruim 1,1 miljoen mensen in 33 gemeenten. Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaaleconomische ontwikkelingen die zich in Limburg de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Daardoor heeft Limburg de vroegere nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving. Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa. 
  
 Limburg gaat voor een toekomst waarin ambitie, veerkracht en vertrouwen de verbindende elementen zijn. Een toekomst met een krachtige regionale economische motor voor Limburg. En een toekomst met een sterke kenniseconomie door de opbouw van Brightlands met vier innovatieve campuslocaties in Venlo, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. Naast deze economische ambities, investeert Limburg ook in de sociale samenhang binnen de samenleving. Dit doen we door een sociale agenda te ontwikkelen die iedereen in onze maatschappij de kans biedt om optimaal te participeren, in het bijzonder door werk en scholing. Zo bouwt Limburg de komende jaren verder aan de kansen die Limburg te bieden heeft aan haar inwoners en aan Nederland. 
 De internationale ligging van Limburg heeft een unieke betekenis als het gaat om het realiseren van bovenstaande regionale ambities en de versterking van de positie van Nederland binnen (Noordwest-) Europa. Limburg ziet concrete mogelijkheden om de grenzen te overstijgen, door te denken vanuit verbindingen in plaats van in barrières. 
 Limburg heeft dan ook een ambitieus, breed samengesteld bestuur. In het coalitieakkoord: In Limburg bereiken we meer! worden naast inhoudelijke doelstellingen ook de weg waarlangs stevig neergezet: aansluiten bij de energie in de samenleving.
  
 De organisatie
 Werken bij de provincie Limburg betekent dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.
 En daarbij hoort een organisatie die deze ambities waar maakt. Een organisatie die zich beweegt in een uitdagend speelveld van kansen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die de vertaalslag tussen het Rijk en de gemeenten maakt en positie kiest als dat nodig is. Samenwerken, verbinden, vertalen en faciliteren: dat zijn de werkwoorden die inhoud geven aan de toegevoegde waarde van de provinciale organisatie. 
 
 De Directie
 Het collegiale directieteam bestaat straks uit vier leden, waarvan de secretaris/algemeen directeur de voorzitter is. Het team vormt een zichtbare en sturende schakel tussen het bestuur en de organisatie. Alle directieleden hebben, op basis van een onderlinge taakverdeling, een aantal aandachtsgebieden, projecten/programma’s en clusters in hun portefeuille. Voor deze functie valt te denken aan een aantal inhoudelijke provinciale taken: ruimte, mobiliteit en wegen, natuur, water en vergunningen. De directieleden opereren zowel in- als extern, ook op basis van de onderlinge taakverdeling. Elke directeur vervult een afstemmende en coördinerende rol in deze schakelfunctie. Met name bij clusteroverstijgende en politiekgevoelige onderwerpen pakt de directeur pro-actief deze belangrijke rol. Een directielid stuurt de clustermanagers aan die vallen onder de aan hem/haar toegewezen organisatieonderdelen/provinciale taken. De directie opereert in een team; door goede onderlinge samenwerking is ze meer dan de som der delen. De leden zoeken elkaar op om in samenhang op belangrijke dossiers en ontwikkelingen te sturen. Provinciebrede zaken, zoals strategische visievorming, integrale beleidsprogramma’s maar ook bedrijfs- en organisatieontwikkelingen, pakken de directieleden samen op. Hiermee stuurt de directie in gezamenlijkheid zonder in de primaire verantwoordelijkheid van clustermanagers te treden. De directie geeft immers het juiste voorbeeld. Het is cruciaal dat je als directeur goed contact weet te onderhouden met interne stakeholders en externe partijen in de regio en daarbuiten. De directie straalt vertrouwen uit, geeft tijd en brengt rust om dit goede contact te laten ontstaan.
 
 
 De Uitdaging
 Er ligt een toekomstgerichte opgave op het gebied van doorontwikkeling van de organisatie. De optelsom van maatschappelijke opgaven, college-ambities en organisatieontwikkelingen vraagt om een organisatie, die enerzijds in staat is om effectief en doelmatig gestandaardiseerde processen uit te voeren waar gelijke behandeling van gelijke gevallen en rechtmatigheid voorop staat en anderzijds in staat is om permanent te vernieuwen en in te spelen op maatschappelijke dynamiek. Deze complexe puzzel zal in de komende periode steeds opnieuw gelegd moeten worden en vraagt constructief samenspel van provinciale staten, college en ambtelijke organisatie. 
 Limburg zoekt hiervoor een krachtige persoonlijkheid die de kritische buitenwereld naar binnen haalt. Een strateeg die stuurt op samenwerking, niet op basis van hiërarchie maar op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde belangen. De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment; daar draait het om. Het is overduidelijk dat keuzes maken bij de functie hoort; onderbouwde keuzes waarbij kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening voorop staat.

 De rollen
 Als directeur vervul je de volgende rollen:
 ·  Topadviseur van het bestuur
 ·  Ambtelijk opdrachtgever
 ·  Directieteamlid
 ·  Ambassadeur voor Limburg
 ·  Leidinggevende
  
 Rol & Profiel
  
 Van de directeur wordt veel kennis, ervaring en talent verwacht. Je bent een ambassadeur voor Limburg. Een ervaren, verantwoordelijk directeur/manager. Je hebt inzicht in en ervaring met bestuurlijk-ambtelijke samenwerking in meerdere organisaties of samenwerkingsverbanden. Je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen is sterk ontwikkeld en je hebt een uitgesproken visie op de invulling van je (ambtelijke) rol. Je bent een goed netwerker en in staat om de belangen van de provincie Limburg te verbinden met ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau. Je beschikt over de relevante netwerken in ‘Europa’ en ‘Den Haag’ en over relevante talenkennis.
  
 Met jouw goed ontwikkelde managementvaardigheden kan je naast sturend vooral ook coachend leidinggeven. Je vertoont en bevordert modern leiderschap en je laat dit zien op verschillende manieren. Je strategische oriëntatie en resultaatgerichte instelling zijn sterk ontwikkeld. Je hebt zicht op het werkveld van de provincie, doorziet de samenhang der dingen en kunt complexe vraagstukken goed doorgronden. Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen. Je acteert met enthousiasme, autonomie, geduld en vasthoudendheid. Daarnaast ben je een inspirerende gesprekspartner voor het bestuur en de organisatie. Ondernemend en innovatief denken en handelen is één van jouw kwaliteiten. 
  
 Als directielid word van je verwacht dat je op een positieve en constructieve manier bijdraagt aan de directie als team en de kwaliteit van de besluitvorming. Je bent een teamspeler met gevoel voor draagvlak, timing, integratie en continuïteit. Je vindt het verrijkend om samen ergens naar toe te werken en resultaten te boeken. Je bent in staat om een constructieve relatie op te bouwen met alle stakeholders, op basis van vertrouwen en wederzijds respect, waarmee win-winsituaties worden gecreëerd. Je bent een directeur die goed kan luisteren en vragen stellen en die ook realisatiekracht en besluitvaardigheid in zich heeft.  
  
 Je voelt je aangesproken tot deze zware directiefunctie. Daarnaast vind je het een uitdaging om de organisatiekoers van de provincie mee uit te dragen en verder vorm te geven. Tot slot ben je integer en transparant in opvattingen en handelen.
  
 Samenvattend zijn de kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur van toepassing zijn:
  
 ·  Bestuurlijk-sensitief 
 ·  Onderscheidingsvermogen 
 ·  Mensgericht 
 ·  Inlevingsvermogen 
 ·  Ondernemend 
 ·  Klant-, doel- en resultaatgericht 
 ·  Coöperatief 
 ·  Integer
 ·  Initiatiefrijk 
  
 Functie-eisen
  
 ·  Academisch werk- en denkniveau; 
 ·  Goed ontwikkelde eigentijdse visie op rollen en taken van de overheid;
 ·  Ruime ervaring in het acteren in een complexe, politiek-bestuurlijk organisatie; 
 ·  Bestaande landelijke en/of provinciale netwerken op ruimtelijk- sociaal- en economisch vlak; 
 ·  Trackrecord als manager/directeur met bestuurlijk/ambtelijke vernieuwing; 
 ·  Goede talenkennis is een pré.
  
 Arbeidsvoorwaarden
  
 De beloning wordt gebaseerd op schaalniveau 17, maximaal € 123.231,-- bruto per jaar op basis van een fulltime dienstverband. 
  
  
 Meer informatie
  
 PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. 
 Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij zijn assistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9050. 
  
 Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit jouw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
  
  
  
 Solliciteren
  
 De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
  
 Jouw sollicitatie kan je indienen via onze website (https://www.publicspirit.nl/directeur-maastricht/) met vermelding van vacaturenummer 6069. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
  
 De vacature wordt opengesteld op donderdag 13 april. Je kunt reageren tot en met zaterdag 6 mei. Na deze datum wordt je sollicitatie in reserve genomen.
  
 In de weken 19 en 20 worden voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit. Op 22 mei worden de voorgeselecteerde kandidaten aan de Provincie Limburg gepresenteerd. De eerste selectieronde vindt plaats op 30 mei en 7 juni en de tweede selectieronde vindt plaats op 12 juni bij de Provincie Limburg. Tevens zal er een klikgesprek worden ingepland met een delegatie van de ondernemingsraad.
  
 Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
  
 Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
  
 Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.
Ben jij uit het goede hout gesneden? Een leider en strategisch verbinder die Limburg met zijn/haar visie komt versterken? Dan zoekt de Provincie Limburg jou!
Provincie Limburg

Organisatie en Context

Provincie Limburg
In de provincie Limburg wonen ruim 1,1 miljoen mensen in 33 gemeenten. Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaaleconomische ontwikkelingen die zich in Limburg de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Daardoor heeft Limburg de vroegere nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving. Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa.
 
Limburg gaat voor een toekomst waarin ambitie, veerkracht en vertrouwen de verbindende elementen zijn. Een toekomst met een krachtige regionale economische motor voor Limburg. En een toekomst met een sterke kenniseconomie door de opbouw van Brightlands met vier innovatieve campuslocaties in Venlo, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. Naast deze economische ambities, investeert Limburg ook in de sociale samenhang binnen de samenleving. Dit doen we door een sociale agenda te ontwikkelen die iedereen in onze maatschappij de kans biedt om optimaal te participeren, in het bijzonder door werk en scholing. Zo bouwt Limburg de komende jaren verder aan de kansen die Limburg te bieden heeft aan haar inwoners en aan Nederland.
De internationale ligging van Limburg heeft een unieke betekenis als het gaat om het realiseren van bovenstaande regionale ambities en de versterking van de positie van Nederland binnen (Noordwest-) Europa. Limburg ziet concrete mogelijkheden om de grenzen te overstijgen, door te denken vanuit verbindingen in plaats van in barrières.
Limburg heeft dan ook een ambitieus, breed samengesteld bestuur. In het coalitieakkoord: In Limburg bereiken we meer! worden naast inhoudelijke doelstellingen ook de weg waarlangs stevig neergezet: aansluiten bij de energie in de samenleving.
 
De organisatie
Werken bij de provincie Limburg betekent dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.
En daarbij hoort een organisatie die deze ambities waar maakt. Een organisatie die zich beweegt in een uitdagend speelveld van kansen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die de vertaalslag tussen het Rijk en de gemeenten maakt en positie kiest als dat nodig is. Samenwerken, verbinden, vertalen en faciliteren: dat zijn de werkwoorden die inhoud geven aan de toegevoegde waarde van de provinciale organisatie.

De Directie
Het collegiale directieteam bestaat straks uit vier leden, waarvan de secretaris/algemeen directeur de voorzitter is. Het team vormt een zichtbare en sturende schakel tussen het bestuur en de organisatie. Alle directieleden hebben, op basis van een onderlinge taakverdeling, een aantal aandachtsgebieden, projecten/programma’s en clusters in hun portefeuille. Voor deze functie valt te denken aan een aantal inhoudelijke provinciale taken: ruimte, mobiliteit en wegen, natuur, water en vergunningen. De directieleden opereren zowel in- als extern, ook op basis van de onderlinge taakverdeling. Elke directeur vervult een afstemmende en coördinerende rol in deze schakelfunctie. Met name bij clusteroverstijgende en politiekgevoelige onderwerpen pakt de directeur pro-actief deze belangrijke rol. Een directielid stuurt de clustermanagers aan die vallen onder de aan hem/haar toegewezen organisatieonderdelen/provinciale taken. De directie opereert in een team; door goede onderlinge samenwerking is ze meer dan de som der delen. De leden zoeken elkaar op om in samenhang op belangrijke dossiers en ontwikkelingen te sturen. Provinciebrede zaken, zoals strategische visievorming, integrale beleidsprogramma’s maar ook bedrijfs- en organisatieontwikkelingen, pakken de directieleden samen op. Hiermee stuurt de directie in gezamenlijkheid zonder in de primaire verantwoordelijkheid van clustermanagers te treden. De directie geeft immers het juiste voorbeeld. Het is cruciaal dat je als directeur goed contact weet te onderhouden met interne stakeholders en externe partijen in de regio en daarbuiten. De directie straalt vertrouwen uit, geeft tijd en brengt rust om dit goede contact te laten ontstaan.


De Uitdaging
Er ligt een toekomstgerichte opgave op het gebied van doorontwikkeling van de organisatie. De optelsom van maatschappelijke opgaven, college-ambities en organisatieontwikkelingen vraagt om een organisatie, die enerzijds in staat is om effectief en doelmatig gestandaardiseerde processen uit te voeren waar gelijke behandeling van gelijke gevallen en rechtmatigheid voorop staat en anderzijds in staat is om permanent te vernieuwen en in te spelen op maatschappelijke dynamiek. Deze complexe puzzel zal in de komende periode steeds opnieuw gelegd moeten worden en vraagt constructief samenspel van provinciale staten, college en ambtelijke organisatie.
Limburg zoekt hiervoor een krachtige persoonlijkheid die de kritische buitenwereld naar binnen haalt. Een strateeg die stuurt op samenwerking, niet op basis van hiërarchie maar op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde belangen. De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment; daar draait het om. Het is overduidelijk dat keuzes maken bij de functie hoort; onderbouwde keuzes waarbij kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening voorop staat.

De rollen
Als directeur vervul je de volgende rollen:
·  Topadviseur van het bestuur
·  Ambtelijk opdrachtgever
·  Directieteamlid
·  Ambassadeur voor Limburg
·  Leidinggevende
 
Rol & Profiel
 
Van de directeur wordt veel kennis, ervaring en talent verwacht. Je bent een ambassadeur voor Limburg. Een ervaren, verantwoordelijk directeur/manager. Je hebt inzicht in en ervaring met bestuurlijk-ambtelijke samenwerking in meerdere organisaties of samenwerkingsverbanden. Je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen is sterk ontwikkeld en je hebt een uitgesproken visie op de invulling van je (ambtelijke) rol. Je bent een goed netwerker en in staat om de belangen van de provincie Limburg te verbinden met ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau. Je beschikt over de relevante netwerken in ‘Europa’ en ‘Den Haag’ en over relevante talenkennis.
 
Met jouw goed ontwikkelde managementvaardigheden kan je naast sturend vooral ook coachend leidinggeven. Je vertoont en bevordert modern leiderschap en je laat dit zien op verschillende manieren. Je strategische oriëntatie en resultaatgerichte instelling zijn sterk ontwikkeld. Je hebt zicht op het werkveld van de provincie, doorziet de samenhang der dingen en kunt complexe vraagstukken goed doorgronden. Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen. Je acteert met enthousiasme, autonomie, geduld en vasthoudendheid. Daarnaast ben je een inspirerende gesprekspartner voor het bestuur en de organisatie. Ondernemend en innovatief denken en handelen is één van jouw kwaliteiten.
 
Als directielid word van je verwacht dat je op een positieve en constructieve manier bijdraagt aan de directie als team en de kwaliteit van de besluitvorming. Je bent een teamspeler met gevoel voor draagvlak, timing, integratie en continuïteit. Je vindt het verrijkend om samen ergens naar toe te werken en resultaten te boeken. Je bent in staat om een constructieve relatie op te bouwen met alle stakeholders, op basis van vertrouwen en wederzijds respect, waarmee win-winsituaties worden gecreëerd. Je bent een directeur die goed kan luisteren en vragen stellen en die ook realisatiekracht en besluitvaardigheid in zich heeft.  
 
Je voelt je aangesproken tot deze zware directiefunctie. Daarnaast vind je het een uitdaging om de organisatiekoers van de provincie mee uit te dragen en verder vorm te geven. Tot slot ben je integer en transparant in opvattingen en handelen.
 
Samenvattend zijn de kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur van toepassing zijn:
 
·  Bestuurlijk-sensitief
·  Onderscheidingsvermogen
·  Mensgericht
·  Inlevingsvermogen
·  Ondernemend
·  Klant-, doel- en resultaatgericht
·  Coöperatief
·  Integer
·  Initiatiefrijk
 
Functie-eisen
 
·  Academisch werk- en denkniveau;
·  Goed ontwikkelde eigentijdse visie op rollen en taken van de overheid;
·  Ruime ervaring in het acteren in een complexe, politiek-bestuurlijk organisatie;
·  Bestaande landelijke en/of provinciale netwerken op ruimtelijk- sociaal- en economisch vlak;
·  Trackrecord als manager/directeur met bestuurlijk/ambtelijke vernieuwing;
·  Goede talenkennis is een pré.
 
Arbeidsvoorwaarden
 
De beloning wordt gebaseerd op schaalniveau 17, maximaal € 123.231,-- bruto per jaar op basis van een fulltime dienstverband.
 
 
Meer informatie
 
PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij zijn assistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9050.
 
Mocht je na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit jouw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan ben je uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
 
 
 
Solliciteren
 
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
 
Jouw sollicitatie kan je indienen via onze website (https://www.publicspirit.nl/directeur-maastricht/) met vermelding van vacaturenummer 6069. Je kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
 
De vacature wordt opengesteld op donderdag 13 april. Je kunt reageren tot en met zaterdag 6 mei. Na deze datum wordt je sollicitatie in reserve genomen.
 
In de weken 19 en 20 worden voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit. Op 22 mei worden de voorgeselecteerde kandidaten aan de Provincie Limburg gepresenteerd. De eerste selectieronde vindt plaats op 30 mei en 7 juni en de tweede selectieronde vindt plaats op 12 juni bij de Provincie Limburg. Tevens zal er een klikgesprek worden ingepland met een delegatie van de ondernemingsraad.
 
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Je wordt door ons geïnformeerd over het verloop van jouw sollicitatie.

Overige vacatures