of 59180 LinkedIn
Vakgebied:
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Controller
Plaats:
Santpoort-Noord
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
455283

Controller

Inleiding
Kenter Jeugdhulp beoogt met specialistische opvoed- en GGZ-hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen te versterken, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ten behoeve van opdrachtgevers (gemeenten, verzekeraars) en in het netwerk met ketenpartners in de jeugdhulpverlening speelt Kenter effectief en efficiënt in op steeds veranderende vragen in het werkveld van jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Functieomschrijving
De functie Controller komt veelal voor binnen grotere organisaties. Bij de Controller zijn niet alleen de verantwoordelijkheden ten aanzien van de administratieve organisatie en de planning en controlcyclus belegd, doch ook de verantwoordelijkheden ten aanzien van het formuleren van eisen voor een effectieve informatievoorziening.

Het doel van de functie:
Het ontwikkelen en bewaken van de planning en controlcyclus van de organisatie en het definiëren van de doelstellingen, uitgangspunten en voorwaarden voor een effectief informatievoorzieningsbeleid, zodanig dat de planning- & controlcyclus effectief en efficiënt is en inzicht en overzicht is verschaft aangaande de te behalen doelstellingen en huidige resultaten.

Werkzaamheden:

Volgt in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar consequenties voor het financieel beleid en de P&C cyclus.
Verzamelt, analyseert en administreert relevante informatie, ken- en stuurgetallen, et cetera.
Verzamelt en analyseert relevante bedrijfseconomische informatie, ken- en stuurgetallen, vertaalt deze naar strategische scenario’s vanuit bedrijfseconomisch oogpunt en adviseert de Raad van Bestuur en het MT hieromtrent.
Voert financiële en concurrentieanalyses uit en stelt scenario’s en projecties op.
Ziet toe op de naleving van planning en control principes, -richtlijnen en -procedures.
Genereert managementinformatie vanuit alle bedrijfs- en administratieve processen, beoordeelt en analyseert deze informatie en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van de strategische doelstellingen en uitgangspunten.
Adviseert in de totstandkoming van doelstellingen en bewaakt/signaleert of doelstellingen behaald worden.
Signaleert knelpunten en budgetafwijkingen en adviseert de betreffende verantwoordelijke hieromtrent.
Formuleert aanpassingen in procedures en richtlijnen.
Analyseert de effecten van het gevoerde beleid en formuleert voorstellen voor verbetering, vernieuwing of bijstelling van het beleid.
Verzamelt en analyseert informatie met betrekking tot eisen, wensen en knelpunten in processen en activiteiten en analyseert consequenties van een geïmplementeerde of voorgestelde verandering.
Inventariseert de gewenste processen en activiteiten in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering.
Stelt op grond van knelpunten en wensen, beperkingen, randvoorwaarden, veranderingsbehoeften en uitgangspunten vast en beschrijft de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld.
Stelt adviezen op, ontwikkelt scenario’s voor verandering en vernieuwing en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen, business cases en (deel)projecten.
Stemt conclusies, consequenties, plannen en modellen af met interne betrokkenen.
Onderhoudt contacten met interne betrokkenen om knelpunten en wensen te peilen en te bespreken.
Voert uit of draagt zorg voor de implementatie van gewenste verbeter- of verandermogelijkheden. 
Treedt mogelijk op als projectleider in verandertrajecten.
Bewaakt de uniformiteit en stuurt, indien nodig, bij.
Rapporteert en communiceert over de voortgang aan interne betrokkenen.
Onderhoudt een netwerk van externe en interne werkcontacten.
Neemt deel aan in- en externe bijeenkomsten/ projecten.
Functie-eisen

Academisch werk- en denkniveau. 
Kennis van planning en control principes.
Kennis van en inzicht in financiële processen.
Kennis van analyse- en modelleringstechnieken.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 max. 63.732.- euro bruto op jaarbasis bij 36 uur incl. vakantie- en eindejaars toeslag. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Een arbeidsmarkttoelage is eventueel mogelijk. 
Het betreft een functie voor 32-36 uur.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 25/26/27
De gesprekken bij Kenter vinden plaats op 12 juli 2017.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens, 06-3332 1969

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Controller of solliciteer online op de vacature Controller .


Solliciteer
Inleiding
Kenter Jeugdhulp beoogt met specialistische opvoed- en GGZ-hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen te versterken, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ten behoeve van opdrachtgevers (gemeenten, verzekeraars) en in het netwerk met ketenpartners in de jeugdhulpverlening speelt Kenter effectief en efficiënt in op steeds veranderende vragen in het werkveld van jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Functieomschrijving
De functie Controller komt veelal voor binnen grotere organisaties. Bij de Controller zijn niet alleen de verantwoordelijkheden ten aanzien van de administratieve organisatie en de planning en controlcyclus belegd, doch ook de verantwoordelijkheden ten aanzien van het formuleren van eisen voor een effectieve informatievoorziening.

Het doel van de functie:
Het ontwikkelen en bewaken van de planning en controlcyclus van de organisatie en het definiëren van de doelstellingen, uitgangspunten en voorwaarden voor een effectief informatievoorzieningsbeleid, zodanig dat de planning- & controlcyclus effectief en efficiënt is en inzicht en overzicht is verschaft aangaande de te behalen doelstellingen en huidige resultaten.

Werkzaamheden:
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar consequenties voor het financieel beleid en de P&C cyclus.
 • Verzamelt, analyseert en administreert relevante informatie, ken- en stuurgetallen, et cetera.
 • Verzamelt en analyseert relevante bedrijfseconomische informatie, ken- en stuurgetallen, vertaalt deze naar strategische scenario’s vanuit bedrijfseconomisch oogpunt en adviseert de Raad van Bestuur en het MT hieromtrent.
 • Voert financiële en concurrentieanalyses uit en stelt scenario’s en projecties op.
 • Ziet toe op de naleving van planning en control principes, -richtlijnen en -procedures.
 • Genereert managementinformatie vanuit alle bedrijfs- en administratieve processen, beoordeelt en analyseert deze informatie en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van de strategische doelstellingen en uitgangspunten.
 • Adviseert in de totstandkoming van doelstellingen en bewaakt/signaleert of doelstellingen behaald worden.
 • Signaleert knelpunten en budgetafwijkingen en adviseert de betreffende verantwoordelijke hieromtrent.
 • Formuleert aanpassingen in procedures en richtlijnen.
 • Analyseert de effecten van het gevoerde beleid en formuleert voorstellen voor verbetering, vernieuwing of bijstelling van het beleid.
 • Verzamelt en analyseert informatie met betrekking tot eisen, wensen en knelpunten in processen en activiteiten en analyseert consequenties van een geïmplementeerde of voorgestelde verandering.
 • Inventariseert de gewenste processen en activiteiten in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering.
 • Stelt op grond van knelpunten en wensen, beperkingen, randvoorwaarden, veranderingsbehoeften en uitgangspunten vast en beschrijft de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld.
 • Stelt adviezen op, ontwikkelt scenario’s voor verandering en vernieuwing en vertaalt deze naar mogelijke oplossingen, business cases en (deel)projecten.
 • Stemt conclusies, consequenties, plannen en modellen af met interne betrokkenen.
 • Onderhoudt contacten met interne betrokkenen om knelpunten en wensen te peilen en te bespreken.
 • Voert uit of draagt zorg voor de implementatie van gewenste verbeter- of verandermogelijkheden.
 • Treedt mogelijk op als projectleider in verandertrajecten.
 • Bewaakt de uniformiteit en stuurt, indien nodig, bij.
 • Rapporteert en communiceert over de voortgang aan interne betrokkenen.
 • Onderhoudt een netwerk van externe en interne werkcontacten.
 • Neemt deel aan in- en externe bijeenkomsten/ projecten.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van planning en control principes.
 • Kennis van en inzicht in financiële processen.
 • Kennis van analyse- en modelleringstechnieken.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 max. 63.732.- euro bruto op jaarbasis bij 36 uur incl. vakantie- en eindejaars toeslag. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Een arbeidsmarkttoelage is eventueel mogelijk.
Het betreft een functie voor 32-36 uur.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 25/26/27
De gesprekken bij Kenter vinden plaats op 12 juli 2017.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens, 06-3332 1969

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Controller of solliciteer online op de vacature Controller.


Solliciteer

Overige vacatures