of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Ruimte en milieu
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Businessmanager Bedrijven
Plaats:
MOERDIJK
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
455820

Businessmanager Bedrijven

Inleiding
Het Havenbedrijf Moerdijk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De ambitie van het Havenbedrijf is om zich richting 2030 te ontwikkelen tot het knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie binnen de Vlaams- Nederlandse Delta. Om dit te bereiken zet het Havenbedrijf in op duurzame groei van de overslag in de haven tot 26 miljoen ton in 2030. Daarnaast moeten de vrije kavels worden uitgegeven op het Industrial Park Moerdijk en Logistiek Park Moerdijk. Ook rust er een intensiveringsopgave op het Havenbedrijf om door middel van duurzaam ruimtegebruik de groeidoelstelling te halen. Ter realisatie van de groeiambitie is de afdeling commerciële exploitatie op zoek naar versterking in de vorm van een Business Manager die een bijdrage levert aan business management. Vanuit de rol als Business Manager Bedrijven zal je een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een meerjarige marktpropositie, commerciële advisering en relatiebeheer met (potentiele) klanten in samenwerking met de manager Commercie. Het optreden als casemanager voor (potentiele) klanten behoort tot een groot deel van je takenpakket. De behoefte hieraan is groot, omdat het aantal vestigingsverzoeken en daardoor de druk op het uitgifteproces toeneemt.

Functieomschrijving
Doel van de functie als business manager:
* Het mede ontwikkelen van een meerjarige marktpropositie gericht op het verwerven of inpassen van nieuwe of bestaande bedrijven en instanties e.d. voor vestiging op het haven- en industriecomplex, commerciële advisering over vestiging en gronduitgifte. Stelt daarbij jaarlijks o.l.v. de manager commercie (mede) een acquisitieplan op gericht op het verwerven van bedrijven, ondernemingen en instanties.
* Op een energieke en innovatieve manier inspelen op kansen en mogelijkheden voor het versterken van de positie van het havenbedrijf. Hij/zij ontwikkelt voorstellen voor inpasbaarheid van bedrijven en instanties binnen de omgeving van het haven- en industrieterrein
* Hij/zij levert op een creatieve/innovatieve wijze een bijdrage aan het genereren van new business/markten door bv. het houden van promotiecampagnes.
De business manager is eerste contactpersoon (casemanager) voor (nieuwe) klanten en is de verantwoordelijk voor het begeleiden en afwikkelen van vestigingsverzoeken. De wensen van (potentiele) klanten worden vertaald naar mogelijkheden voor vestiging op het terrein. In beeldvormende notities wordt de toegevoegde waarde van de (potentiele) klant voor het haven- en industrieterrein beschreven. Intern toetst de business manager de randvoorwaarden en condities voor vestiging, die vervolgens worden terug gekoppeld aan de (potentiele) klant. Naast juridische en financiële aspecten is het samenspel met de Manager Infrastructuur en Beheer van groot belang.

Kernactiviteiten:
* Schrijft beeldvormende notities over vestigingsverzoeken.
* Zet specialistische vragen van de (potentiele) klant uit onder de juiste collega’s.
* Stuurt het proces door beheersing van de planning c.q. deadlines.
* Koppelt kwesties tijdig terug aan de (potentiele) klant.
* Zorgt voor afspraken met de (potentiele) klant
* Is eerste aanspreekpunt voor de klant
* Zorgt dat een aanbieding wordt geformuleerd aan de klant.
* Organiseert het projectenoverleg. 
* Sparringpartner voor commercieel manager inzake business ontwikkeling

Persoonlijke kwaliteiten
Energieke, resultaatgerichte persoon die plezier heeft in het genereren van new business op een innovatieve manier. Is een communicatief persoon die resultaat- en doelgericht te werk gaat door prioriteiten te stellen en deze te vertalen naar acties. Werkt op een consequente en vasthoudende wijze bij het vergaren van informatie en zoeken naar oplossingen. Hij/zij weet een vestigingsverzoek te doorgronden en heeft oog voor detail. Door een goed analytisch vermogen kan hij/zij feiten en cijfers verzamelen en controleren. De business manager is in staat snel op veranderingen in te spelen. Knelpunten worden herkend en terug gekoppeld, zowel naar de interne organisatie als naar de (potentiele) klant. Onder moeilijke omstandigheden weet de functionaris de relaties goed te houden en draagt zorg voor het betrokken houden van mensen bij het proces.  

Resultaatgebieden en kernactiviteiten:
Resultaatgebied 1: Marktpropositie
* Levert een bijdrage aan het vertalen van de commerciële visie op het haven- en industrieterrein naar een meerjarige marktpropositie.
* Analyseert markt- en businessproposities.
* Ontwikkelt voorstellen en kaders voor vestiging of verplaatsing van bedrijven en instanties.

Resultaatgebied 2: Acquisitie
* Stelt jaarlijks o.l.v. de manager commercie (mede) een acquisitieplan op gericht op het verwerven van bedrijven, ondernemingen en instanties.
* Ontwikkelt voorstellen voor inpasbaarheid van bedrijven en instanties binnen de omgeving van het haven- en industrieterrein.
* Stelt jaarlijks o.l.v. de manager commercie (mede) een acquisitieplan op gericht op het verwerven van bedrijven, ondernemingen en instanties.
* Ontwikkelt voorstellen voor inpasbaarheid van bedrijven en instanties binnen de omgeving van het haven- en industrieterrein.
* Treedt op als casemanager voor (nieuwe) klanten.
* Levert bijdragen aan promotiecampagnes.

Resultaatgebied 3: Commerciële advisering
* Ondersteunt/adviseert bij het prijsbeleid en de tarieven.
* Doet voorstellen voor aanpassing in verordeningen waar het betreft de commerciële belangen.
* Is desgevraagd belast met de uitvoering van het kortingenbeleid bij zee- en binnenhavengelden.
* Levert desgevraagd bijdragen aan het opstellen van aanbiedingen bij gevestigde bedrijven en voert deze zelfstandig uit bij standaard transacties.
* Levert periodiek (gestandaardiseerde) sturingsinformatie aan voor rapportages, planningen en begroting.

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer en netwerken.
* Verzamelt informatie over performance indicatoren van klanten die zich hebben gevestigd.
* Houdt gegevensbestanden actueel.
* Onderhoudt periodieke contacten met klanten over vestigingsbeleid.
* Treedt op als projectleider bij commerciële projecten/leads.

Functie-eisen
* Minimaal HBO werk- en denkniveau (meerdere richtingen denkbaar).
* Pré is een bedrijfskundige achtergrond (snappen van businesscases/verdienmodellen en doorberekening kosten).
* Ervaring/affiniteit met projectontwikkeling/vastgoed en/of  logistiek.
* Goede schrijver van notities/beleidsstukken/acquisitieplan e.d.
* Spreekt en schrijft vloeiend in Nederlands en Engels.

Gevraagde competenties:
Je bent een procesbegeleider, relatiemanager en organisatietalent voor interne organisatie en bedrijven. 

* Klantgerichtheid
* Resultaatgerichtheid
* Georganiseerd
* Praktisch
* Commercieel vermogen
* Initiatief
* Vasthoudendheid
* Innovatief

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 ( max. € 5.239,-) bij 36 uur excl. 8% vakantiegeld, excl. 6% eindejaarsuitkering en exclusief 1,5% levensloop.
Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Sollicitatieprocedure
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens, senior adviseur werving en selectie 06-3332 1969

Solliciteer
Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Businessmanager Bedrijven of solliciteer online op de vacature Businessmanager Bedrijven .
Inleiding
Het Havenbedrijf Moerdijk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De ambitie van het Havenbedrijf is om zich richting 2030 te ontwikkelen tot het knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie binnen de Vlaams- Nederlandse Delta. Om dit te bereiken zet het Havenbedrijf in op duurzame groei van de overslag in de haven tot 26 miljoen ton in 2030. Daarnaast moeten de vrije kavels worden uitgegeven op het Industrial Park Moerdijk en Logistiek Park Moerdijk. Ook rust er een intensiveringsopgave op het Havenbedrijf om door middel van duurzaam ruimtegebruik de groeidoelstelling te halen. Ter realisatie van de groeiambitie is de afdeling commerciële exploitatie op zoek naar versterking in de vorm van een Business Manager die een bijdrage levert aan business management. Vanuit de rol als Business Manager Bedrijven zal je een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een meerjarige marktpropositie, commerciële advisering en relatiebeheer met (potentiele) klanten in samenwerking met de manager Commercie. Het optreden als casemanager voor (potentiele) klanten behoort tot een groot deel van je takenpakket. De behoefte hieraan is groot, omdat het aantal vestigingsverzoeken en daardoor de druk op het uitgifteproces toeneemt.

Functieomschrijving
Doel van de functie als business manager:
* Het mede ontwikkelen van een meerjarige marktpropositie gericht op het verwerven of inpassen van nieuwe of bestaande bedrijven en instanties e.d. voor vestiging op het haven- en industriecomplex, commerciële advisering over vestiging en gronduitgifte. Stelt daarbij jaarlijks o.l.v. de manager commercie (mede) een acquisitieplan op gericht op het verwerven van bedrijven, ondernemingen en instanties.
* Op een energieke en innovatieve manier inspelen op kansen en mogelijkheden voor het versterken van de positie van het havenbedrijf. Hij/zij ontwikkelt voorstellen voor inpasbaarheid van bedrijven en instanties binnen de omgeving van het haven- en industrieterrein
* Hij/zij levert op een creatieve/innovatieve wijze een bijdrage aan het genereren van new business/markten door bv. het houden van promotiecampagnes.
De business manager is eerste contactpersoon (casemanager) voor (nieuwe) klanten en is de verantwoordelijk voor het begeleiden en afwikkelen van vestigingsverzoeken. De wensen van (potentiele) klanten worden vertaald naar mogelijkheden voor vestiging op het terrein. In beeldvormende notities wordt de toegevoegde waarde van de (potentiele) klant voor het haven- en industrieterrein beschreven. Intern toetst de business manager de randvoorwaarden en condities voor vestiging, die vervolgens worden terug gekoppeld aan de (potentiele) klant. Naast juridische en financiële aspecten is het samenspel met de Manager Infrastructuur en Beheer van groot belang.

Kernactiviteiten:
* Schrijft beeldvormende notities over vestigingsverzoeken.
* Zet specialistische vragen van de (potentiele) klant uit onder de juiste collega’s.
* Stuurt het proces door beheersing van de planning c.q. deadlines.
* Koppelt kwesties tijdig terug aan de (potentiele) klant.
* Zorgt voor afspraken met de (potentiele) klant
* Is eerste aanspreekpunt voor de klant
* Zorgt dat een aanbieding wordt geformuleerd aan de klant.
* Organiseert het projectenoverleg.
* Sparringpartner voor commercieel manager inzake business ontwikkeling

Persoonlijke kwaliteiten
Energieke, resultaatgerichte persoon die plezier heeft in het genereren van new business op een innovatieve manier. Is een communicatief persoon die resultaat- en doelgericht te werk gaat door prioriteiten te stellen en deze te vertalen naar acties. Werkt op een consequente en vasthoudende wijze bij het vergaren van informatie en zoeken naar oplossingen. Hij/zij weet een vestigingsverzoek te doorgronden en heeft oog voor detail. Door een goed analytisch vermogen kan hij/zij feiten en cijfers verzamelen en controleren. De business manager is in staat snel op veranderingen in te spelen. Knelpunten worden herkend en terug gekoppeld, zowel naar de interne organisatie als naar de (potentiele) klant. Onder moeilijke omstandigheden weet de functionaris de relaties goed te houden en draagt zorg voor het betrokken houden van mensen bij het proces.

Resultaatgebieden en kernactiviteiten:
Resultaatgebied 1: Marktpropositie
* Levert een bijdrage aan het vertalen van de commerciële visie op het haven- en industrieterrein naar een meerjarige marktpropositie.
* Analyseert markt- en businessproposities.
* Ontwikkelt voorstellen en kaders voor vestiging of verplaatsing van bedrijven en instanties.

Resultaatgebied 2: Acquisitie
* Stelt jaarlijks o.l.v. de manager commercie (mede) een acquisitieplan op gericht op het verwerven van bedrijven, ondernemingen en instanties.
* Ontwikkelt voorstellen voor inpasbaarheid van bedrijven en instanties binnen de omgeving van het haven- en industrieterrein.
* Stelt jaarlijks o.l.v. de manager commercie (mede) een acquisitieplan op gericht op het verwerven van bedrijven, ondernemingen en instanties.
* Ontwikkelt voorstellen voor inpasbaarheid van bedrijven en instanties binnen de omgeving van het haven- en industrieterrein.
* Treedt op als casemanager voor (nieuwe) klanten.
* Levert bijdragen aan promotiecampagnes.

Resultaatgebied 3: Commerciële advisering
* Ondersteunt/adviseert bij het prijsbeleid en de tarieven.
* Doet voorstellen voor aanpassing in verordeningen waar het betreft de commerciële belangen.
* Is desgevraagd belast met de uitvoering van het kortingenbeleid bij zee- en binnenhavengelden.
* Levert desgevraagd bijdragen aan het opstellen van aanbiedingen bij gevestigde bedrijven en voert deze zelfstandig uit bij standaard transacties.
* Levert periodiek (gestandaardiseerde) sturingsinformatie aan voor rapportages, planningen en begroting.

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer en netwerken.
* Verzamelt informatie over performance indicatoren van klanten die zich hebben gevestigd.
* Houdt gegevensbestanden actueel.
* Onderhoudt periodieke contacten met klanten over vestigingsbeleid.
* Treedt op als projectleider bij commerciële projecten/leads.

Functie-eisen
* Minimaal HBO werk- en denkniveau (meerdere richtingen denkbaar).
* Pré is een bedrijfskundige achtergrond (snappen van businesscases/verdienmodellen en doorberekening kosten).
* Ervaring/affiniteit met projectontwikkeling/vastgoed en/of logistiek.
* Goede schrijver van notities/beleidsstukken/acquisitieplan e.d.
* Spreekt en schrijft vloeiend in Nederlands en Engels.

Gevraagde competenties:
Je bent een procesbegeleider, relatiemanager en organisatietalent voor interne organisatie en bedrijven.

* Klantgerichtheid
* Resultaatgerichtheid
* Georganiseerd
* Praktisch
* Commercieel vermogen
* Initiatief
* Vasthoudendheid
* Innovatief

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 ( max. € 5.239,-) bij 36 uur excl. 8% vakantiegeld, excl. 6% eindejaarsuitkering en exclusief 1,5% levensloop.
Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Sollicitatieprocedure
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda Steffens, senior adviseur werving en selectie 06-3332 1969

Solliciteer

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Businessmanager Bedrijven of solliciteer online op de vacature Businessmanager Bedrijven.

Overige vacatures