of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
Burgemeester
Plaats:
Losser
Organisatie:
Gemeente Losser
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456121

Burgemeester

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van
  
 burgemeester m/v
  
 in de gemeente Losser (circa 22400 inwoners), vacant per 15 mei 2017.
  
 De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. 
  
 De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel (tel. 038-4999393/ 038-4999337) of via het internet: www.overijssel.nl/burgemeesterlosser . 
  
 Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.
  
 Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.
  
 Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
 Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. 
 
Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
 Sollicitaties moeten vóór 27 september 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van
 
burgemeester m/v
 
in de gemeente Losser (circa 22400 inwoners), vacant per 15 mei 2017.
 
De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.247,27 bruto per maand.
 
De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel (tel. 038-4999393/ 038-4999337) of via het internet: www.overijssel.nl/burgemeesterlosser.
 
Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.
 
Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.
 
Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
Sollicitaties moeten vóór 27 september 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.