of 59054 LinkedIn
Vakgebied:
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Drenthe
Functie:
Beleidsmedewerker sociaal domein
Plaats:
Coevorden
Organisatie:
Gemeente Coevorden
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
453785

Beleidsmedewerker sociaal domein

   “Coevorden Verbindt”  
 De gemeente Coevorden heeft 36.000 inwoners en bestaat uit een historische vestingstad met daaromheen tal van karakteristieke dorpen. We zijn er om de lokale overheidstaken goed, betrouwbaar en efficiënt uit te voeren en het bestuur te ondersteunen bij de realisatie van haar ambities. Hierbij benutten we de kracht van de samenleving en die van onze medewerkers. Kernwaarden die hierbij passen zijn Omgevingsbewust, Open en Aanspreekbaar, Klantgericht en Doelgericht. Onze medewerkers geven we ruimte voor ontwikkeling op het gebied van loopbaan, mobiliteit en opleidingen, ondersteund door een uitnodigende werkomgeving op basis van de principes van Het Nieuwe Werken.  
  
 De afdeling Publieksservice is één van de drie afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Het team Maatschappelijke Ondersteuning maakt deel uit van deze afdeling. In het document ‘De kracht van Coevorden’ is de gemeentelijke visie op het sociaal domein beschreven. Deze visie betekent onder andere dat preventie prioriteit krijgt en dat er een vangnet is voor wie dit écht nodig heeft. 
  
 Als beleidsmedewerker sociaal domein draag je bij aan het verbeteren van de integrale beleidsvorming en – uitvoering, met als doel het realiseren van de gemeentelijke ambities. 
  
 Voor het team Maatschappelijke Ondersteuning zijn wij, voorlopig voor één jaar, op zoek naar een:
  
 Beleidsmedewerker sociaal domein 32-36 uur per week
  
 Functieomschrijving
 Als beleidsmedewerker sociaal domein ontwikkel je beleid op tactisch en strategisch niveau waarbij de aandachtsgebieden kunnen variëren. De overkoepelende doelstelling waaraan de werkzaamheden bijdragen is het versterken van de 0e en 1ste lijn. Onderwerpen binnen deze functie zijn bijvoorbeeld: mantelzorg, vrijwilligers, preventie, jeugd, Wmo en minimabeleid. 
  
 In deze functie ben je onder andere betrokken bij en vaak eerstverantwoordelijk beleidsmedewerker voor de volgende taken:

 het formuleren van (strategische) beleidsdoelen;
 het adviseren van het bestuur;
 inhoudelijk kennis hebben en nemen van ontwikkelingen in beleidsveld (landelijk, regionaal en lokaal);
 het onderhouden van intensieve contacten met ketenpartners en het organiseren van afstemming met deze partners;
 het accounthouderschap van maatschappelijke organisaties;
 het beoordelen van financiële verantwoordingen;
 het meewerken aan gemeentelijke financiële jaarstukken;
 een vertaalslag maken van beleidsmatige ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk en omgekeerd. 
Profiel
 In een organisatie als de gemeente Coevorden zijn de lijnen kort. Jij bent op een aantal werkterreinen in het sociaal domein het eerste aanspreekpunt, wat betekent dat je zelfstandig, planmatig en resultaatgericht kan werken. Daarnaast leg je makkelijk verbindingen binnen en buiten de gemeente. Zowel individueel werken als samenwerken in team- en projectverband gaat je goed af. Vanuit een brede blik kijk je naar je specifieke takenpakket. Je denkt en werkt van buiten naar binnen. Dat je makkelijk schrijft en helder en open communiceert is vanzelfsprekend. 
  
 Voor deze functie is een relevante opleiding op minimaal HBO niveau vereist. Kennis van en ervaring met het sociaal domein, bij voorkeur in een gemeentelijke setting, helpt daarbij natuurlijk, al is een generiek competentieprofiel belangrijker dan vakspecialistische kennis.
  
 
Ons aanbod
 Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een bruto maandsalaris van € 2.726,- tot maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij een volledig dienstverband. 
  
 
Solliciteren
 Je kunt digitaal reageren op deze vacature tot en met 22 januari 2017 onder vermelding van vacaturenummer 2016/44. Hiervoor kun je gebruik maken van het volgende e-mailadres: solliciteren@coevorden.nl .
  
 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Assen, teamleider Maatschappelijke Ondersteuning, telefoon (14) 0524.
  
  
 Acquisitie stellen wij niet op prijs!
  
  
  
  
  

  “Coevorden Verbindt”

 
De gemeente Coevorden heeft 36.000 inwoners en bestaat uit een historische vestingstad met daaromheen tal van karakteristieke dorpen. We zijn er om de lokale overheidstaken goed, betrouwbaar en efficiënt uit te voeren en het bestuur te ondersteunen bij de realisatie van haar ambities. Hierbij benutten we de kracht van de samenleving en die van onze medewerkers. Kernwaarden die hierbij passen zijn Omgevingsbewust, Open en Aanspreekbaar, Klantgericht en Doelgericht. Onze medewerkers geven we ruimte voor ontwikkeling op het gebied van loopbaan, mobiliteit en opleidingen, ondersteund door een uitnodigende werkomgeving op basis van de principes van Het Nieuwe Werken. 
 
De afdeling Publieksservice is één van de drie afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Het team Maatschappelijke Ondersteuning maakt deel uit van deze afdeling. In het document ‘De kracht van Coevorden’ is de gemeentelijke visie op het sociaal domein beschreven. Deze visie betekent onder andere dat preventie prioriteit krijgt en dat er een vangnet is voor wie dit écht nodig heeft.
 
Als beleidsmedewerker sociaal domein draag je bij aan het verbeteren van de integrale beleidsvorming en – uitvoering, met als doel het realiseren van de gemeentelijke ambities.
 
Voor het team Maatschappelijke Ondersteuning zijn wij, voorlopig voor één jaar, op zoek naar een:
 

Beleidsmedewerker sociaal domein 32-36 uur per week


 
Functieomschrijving
Als beleidsmedewerker sociaal domein ontwikkel je beleid op tactisch en strategisch niveau waarbij de aandachtsgebieden kunnen variëren. De overkoepelende doelstelling waaraan de werkzaamheden bijdragen is het versterken van de 0e en 1ste lijn. Onderwerpen binnen deze functie zijn bijvoorbeeld: mantelzorg, vrijwilligers, preventie, jeugd, Wmo en minimabeleid.
 
In deze functie ben je onder andere betrokken bij en vaak eerstverantwoordelijk beleidsmedewerker voor de volgende taken:
  • het formuleren van (strategische) beleidsdoelen;
  • het adviseren van het bestuur;
  • inhoudelijk kennis hebben en nemen van ontwikkelingen in beleidsveld (landelijk, regionaal en lokaal);
  • het onderhouden van intensieve contacten met ketenpartners en het organiseren van afstemming met deze partners;
  • het accounthouderschap van maatschappelijke organisaties;
  • het beoordelen van financiële verantwoordingen;
  • het meewerken aan gemeentelijke financiële jaarstukken;
  • een vertaalslag maken van beleidsmatige ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk en omgekeerd.

Profiel
In een organisatie als de gemeente Coevorden zijn de lijnen kort. Jij bent op een aantal werkterreinen in het sociaal domein het eerste aanspreekpunt, wat betekent dat je zelfstandig, planmatig en resultaatgericht kan werken. Daarnaast leg je makkelijk verbindingen binnen en buiten de gemeente. Zowel individueel werken als samenwerken in team- en projectverband gaat je goed af. Vanuit een brede blik kijk je naar je specifieke takenpakket. Je denkt en werkt van buiten naar binnen. Dat je makkelijk schrijft en helder en open communiceert is vanzelfsprekend.
 
Voor deze functie is een relevante opleiding op minimaal HBO niveau vereist. Kennis van en ervaring met het sociaal domein, bij voorkeur in een gemeentelijke setting, helpt daarbij natuurlijk, al is een generiek competentieprofiel belangrijker dan vakspecialistische kennis.
 

Ons aanbod
Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een bruto maandsalaris van € 2.726,- tot maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij een volledig dienstverband.
 

Solliciteren
Je kunt digitaal reageren op deze vacature tot en met 22 januari 2017 onder vermelding van vacaturenummer 2016/44. Hiervoor kun je gebruik maken van het volgende e-mailadres: solliciteren@coevorden.nl.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Assen, teamleider Maatschappelijke Ondersteuning, telefoon (14) 0524.
 
 
Acquisitie stellen wij niet op prijs!