of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Ruimte en milieu
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Beleidsadviseur Vastgoed met hart voor maatschappelijk belang
Plaats:
Hoofddorp
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458238

Beleidsadviseur Vastgoed met hart voor maatschappelijk belang

Inleiding
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 143.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen levert een gebied vol spannende contrasten op. Ze hebben weidse landschappen en boerenland en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. Het is een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam met haar 19e eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk. Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van de organisatie vraagt om gedrevenheid. De gemeente Haarlemmermeer heeft daarnaast de ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Ben jij professioneel, gedreven, resultaatgericht én sta je midden in de maatschappij, dan pas je hier goed. Natuurlijk krijg je bij deze gemeente alle kansen om je breed te ontwikkelen en een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden. Cluster Grond- en VastgoedzakenCluster Grond- en Vastgoedzaken geeft op professionele wijze invulling aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. 

Team Vastgoed
Team Vastgoed is binnen het cluster verantwoordelijk voor het beheer van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille, met als streven een optimale balans te realiseren tussen maatschappelijk en financieel rendement. Het team (19 fte) houdt zich bezig met het verwerven, beheren en exploiteren van gebouwen en gronden en het aan-en verkopen van vastgoed.Op dit moment bevindt het team zich in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het is de ambitie om deze ontwikkeling de komende jaren verder te verankeren in de werkwijze en de bijbehorende instrumenten. De belangrijkste opgaven zijn het professionaliseren van het vastgoedmanagement, het efficiënt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, het verbeteren van de vastgoedexploitatie en het terugbrengen van de niet kern-portefeuille gemeentelijke vastgoed door middel van verkoop. Binnen het team wordt onderscheid gemaakt tussen het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en wordt er gewerkt met een vastgoedportefeuilleplan. Dit is een eerste beleidskader met uitgangspunten en spelregels voor de strategische sturing. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit ongeveer 800 contracten en ca. 270 gebouwen. De kern-portefeuille, bestaande uit het vastgoed dat voor maatschappelijke doeleinden wordt ingezet, bestaat uit ongeveer 170 gebouwen en heeft een omvang van ongeveer 200.000 m². Onder de niet-kernportefeuille vallen strategische en commerciële gronden en objecten.

Functieomschrijving
Voor de beleidsadviseur vastgoed ligt de focus op het beantwoorden van de vraag hoe op korte, middellange en lange termijn de maatschappelijk vastgoedportefeuille effectief, efficiënt en duurzaam ingezet kan worden om onze maatschappelijke doelstellingen te faciliteren. Daarbij moet aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving en lokale ambities zoals participatie en duurzaamheid. Hiervoor wordt een beleidscyclus ingericht die de gemeenteraad en het college van B&W in de gelegenheid stelt om sturing te geven aan de voorzieningeninfrastructuur en de bijbehorende maatschappelijk vastgoedportefeuille. 

Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze cyclus en de bijbehorende producten (onder meer het Integraal Accommodatieplan) en daarna voor de monitoring en aanscherping ervan. Bij deze rol hoort ook dat je waar nodig pro-actief komt met concrete voorstellen voor verbeteringen in bijvoorbeeld onze werkwijze of de door ons gebruikte instrumenten.

Verder ga je aan de slag met integrale en beleidsdomein-overschrijdende vraagstukken zoals verduurzaming en toegankelijkheid en ben je eerste aanspreekpunt voor de definitie van vastgoed- en voorzieningeninfrastructuur van gebiedsontwikkelingen. Je draagt hierbij zorg voor het ontwikkelen van onderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op de totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van het vastgoedbeleid op deze punten. Je bent in staat om hiervoor goed draagvlak bij alle betrokken partijen te realiseren.

Binnen het team werkt de beleidsadviseur vooral op strategisch niveau samen met de portefeuillemanager en de vastgoedeconoom. Inhoudelijke input wordt geleverd door onder meer de accountmanagers vastgoed en de collega’s van andere clusters, maar ook door externe partners, zoals exploitanten, gebruikers en andere marktpartijen. Je gaat pro-actief aan de slag om de samenwerking binnen de totale keten met deze interne en externe stakeholders verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarnaast ben je een stevige sparringpartner voor je collega’s binnen en buiten het cluster.

Je maakt onderdeel uit van het strategisch afstemmingsoverleg van Team Vastgoed. In dit overleg worden onder meer de going concern, bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van het team besproken. Vanuit deze rol draag je mede verantwoordelijkheid voor deze drie aspecten.

Functie-eisen
Als Beleidsadviseur Vastgoed ben je een bruggenbouwer met regisserende kwaliteiten, inhoudelijk goed onderlegd en een stevig adviseur. Om in deze rol succesvol te zijn neem je het volgende mee:

Je hebt een academisch werk - en denkniveau en hebt 5-10 jaar werkervaring in vastgoed- en of beleidsvraagstukken. Je hebt bij voorkeur ook kennis van en hart voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Je bent bekend of loopt zelfs voorop in ontwikkelingen als circulair aanbesteden en total cost of ownership.
Je bent politiek en omgevingssensitief en hebt ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie (bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie).
Je weet effectieve verbindingen te leggen en te schakelen tussen de verschillende beleidsterreinen, de verschillende portefeuilles en de gemeente-brede doelstellingen en dit om te zetten in producten of diensten die bij Team Vastgoed passen.
Je bent een creatieve denker die kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Je kunt op basis van een globale opdracht zelfstandig en met grote mate van vrijheid werken en herkent de momenten waarop voorstellen c.q. besluiten moeten worden voorgelegd aan het management.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt ervaring met het schrijven van beleid en adviezen.
Je kunt bent verbindend en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern) en je bent in staat om je collega’s te inspireren en te enthousiasmeren. Tegelijkertijd heb je een zakelijke werkwijze gericht op het behalen van resultaten. Je weet goed de balans te vinden tussen het maatschappelijk belang en (financieel) rendement. 
Overtuigingskracht is een van je sterke eigenschappen. Je weet om te gaan met weerstanden en het doel scherp voor ogen te houden.
Je staat ‘stevig in je schoenen’, hebt een ‘hands on’ mentaliteit en weet het vertrouwen te krijgen van de ander.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 12 max. € 5.438,- op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een IKB (Individueel Keuze Budget) ten hoogte van 16,3% van het bruto jaarsalaris van toepassing.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in de periode van 8 t/m 19 januari 2018.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op 24 januari 2018 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Beleidsadviseur Vastgoed met hart voor maatschappelijk belang of solliciteer online op de vacature Beleidsadviseur Vastgoed met hart voor maatschappelijk belang .


Solliciteer
Inleiding
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 143.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen levert een gebied vol spannende contrasten op. Ze hebben weidse landschappen en boerenland en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. Het is een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam met haar 19e eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk. Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van de organisatie vraagt om gedrevenheid. De gemeente Haarlemmermeer heeft daarnaast de ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Ben jij professioneel, gedreven, resultaatgericht én sta je midden in de maatschappij, dan pas je hier goed. Natuurlijk krijg je bij deze gemeente alle kansen om je breed te ontwikkelen en een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden. Cluster Grond- en VastgoedzakenCluster Grond- en Vastgoedzaken geeft op professionele wijze invulling aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Team Vastgoed
Team Vastgoed is binnen het cluster verantwoordelijk voor het beheer van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille, met als streven een optimale balans te realiseren tussen maatschappelijk en financieel rendement. Het team (19 fte) houdt zich bezig met het verwerven, beheren en exploiteren van gebouwen en gronden en het aan-en verkopen van vastgoed.Op dit moment bevindt het team zich in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het is de ambitie om deze ontwikkeling de komende jaren verder te verankeren in de werkwijze en de bijbehorende instrumenten. De belangrijkste opgaven zijn het professionaliseren van het vastgoedmanagement, het efficiënt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, het verbeteren van de vastgoedexploitatie en het terugbrengen van de niet kern-portefeuille gemeentelijke vastgoed door middel van verkoop. Binnen het team wordt onderscheid gemaakt tussen het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en wordt er gewerkt met een vastgoedportefeuilleplan. Dit is een eerste beleidskader met uitgangspunten en spelregels voor de strategische sturing. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit ongeveer 800 contracten en ca. 270 gebouwen. De kern-portefeuille, bestaande uit het vastgoed dat voor maatschappelijke doeleinden wordt ingezet, bestaat uit ongeveer 170 gebouwen en heeft een omvang van ongeveer 200.000 m². Onder de niet-kernportefeuille vallen strategische en commerciële gronden en objecten.

Functieomschrijving
Voor de beleidsadviseur vastgoed ligt de focus op het beantwoorden van de vraag hoe op korte, middellange en lange termijn de maatschappelijk vastgoedportefeuille effectief, efficiënt en duurzaam ingezet kan worden om onze maatschappelijke doelstellingen te faciliteren. Daarbij moet aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving en lokale ambities zoals participatie en duurzaamheid. Hiervoor wordt een beleidscyclus ingericht die de gemeenteraad en het college van B&W in de gelegenheid stelt om sturing te geven aan de voorzieningeninfrastructuur en de bijbehorende maatschappelijk vastgoedportefeuille.

Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze cyclus en de bijbehorende producten (onder meer het Integraal Accommodatieplan) en daarna voor de monitoring en aanscherping ervan. Bij deze rol hoort ook dat je waar nodig pro-actief komt met concrete voorstellen voor verbeteringen in bijvoorbeeld onze werkwijze of de door ons gebruikte instrumenten.

Verder ga je aan de slag met integrale en beleidsdomein-overschrijdende vraagstukken zoals verduurzaming en toegankelijkheid en ben je eerste aanspreekpunt voor de definitie van vastgoed- en voorzieningeninfrastructuur van gebiedsontwikkelingen. Je draagt hierbij zorg voor het ontwikkelen van onderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsnotities gericht op de totstandkoming, vernieuwing en aanscherping van het vastgoedbeleid op deze punten. Je bent in staat om hiervoor goed draagvlak bij alle betrokken partijen te realiseren.

Binnen het team werkt de beleidsadviseur vooral op strategisch niveau samen met de portefeuillemanager en de vastgoedeconoom. Inhoudelijke input wordt geleverd door onder meer de accountmanagers vastgoed en de collega’s van andere clusters, maar ook door externe partners, zoals exploitanten, gebruikers en andere marktpartijen. Je gaat pro-actief aan de slag om de samenwerking binnen de totale keten met deze interne en externe stakeholders verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarnaast ben je een stevige sparringpartner voor je collega’s binnen en buiten het cluster.

Je maakt onderdeel uit van het strategisch afstemmingsoverleg van Team Vastgoed. In dit overleg worden onder meer de going concern, bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van het team besproken. Vanuit deze rol draag je mede verantwoordelijkheid voor deze drie aspecten.

Functie-eisen
Als Beleidsadviseur Vastgoed ben je een bruggenbouwer met regisserende kwaliteiten, inhoudelijk goed onderlegd en een stevig adviseur. Om in deze rol succesvol te zijn neem je het volgende mee:
  • Je hebt een academisch werk - en denkniveau en hebt 5-10 jaar werkervaring in vastgoed- en of beleidsvraagstukken. Je hebt bij voorkeur ook kennis van en hart voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Je bent bekend of loopt zelfs voorop in ontwikkelingen als circulair aanbesteden en total cost of ownership.
  • Je bent politiek en omgevingssensitief en hebt ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie (bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie).
  • Je weet effectieve verbindingen te leggen en te schakelen tussen de verschillende beleidsterreinen, de verschillende portefeuilles en de gemeente-brede doelstellingen en dit om te zetten in producten of diensten die bij Team Vastgoed passen.
  • Je bent een creatieve denker die kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  • Je kunt op basis van een globale opdracht zelfstandig en met grote mate van vrijheid werken en herkent de momenten waarop voorstellen c.q. besluiten moeten worden voorgelegd aan het management.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt ervaring met het schrijven van beleid en adviezen.
  • Je kunt bent verbindend en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern) en je bent in staat om je collega’s te inspireren en te enthousiasmeren. Tegelijkertijd heb je een zakelijke werkwijze gericht op het behalen van resultaten. Je weet goed de balans te vinden tussen het maatschappelijk belang en (financieel) rendement.
  • Overtuigingskracht is een van je sterke eigenschappen. Je weet om te gaan met weerstanden en het doel scherp voor ogen te houden.
  • Je staat ‘stevig in je schoenen’, hebt een ‘hands on’ mentaliteit en weet het vertrouwen te krijgen van de ander.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in schaal 12 max. € 5.438,- op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast is er een IKB (Individueel Keuze Budget) ten hoogte van 16,3% van het bruto jaarsalaris van toepassing.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in de periode van 8 t/m 19 januari 2018.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op 24 januari 2018 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Beleidsadviseur Vastgoed met hart voor maatschappelijk belang of solliciteer online op de vacature Beleidsadviseur Vastgoed met hart voor maatschappelijk belang.


Solliciteer

Overige vacatures