of 58899 LinkedIn

BB debat: Kiezen of delen in het sociaal domein

Afbeelding

De decentralisaties staan voor de deur. Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten er tal van taken bij op het gebied van ondersteuning van ouderen en gehandicapten, jeugdzorg en participatie. 


Hoe gaan gemeenten dit opvangen? Welke keuzes gaat u maken? Gaat u zelf de regie voeren of gaat u delen uitbesteden aan lokale maatschappelijke partners? Gaat u de bezuinigingen gelijkmatig verdelen over alle doelgroepen of scherpe keuzes maken in groepen die wel en niet voor voorzieningen in aanmerking komen? En koopt u uw diensten in via klassiek aanbesteden, volgens het Zeeuwse model of met andere vormen van aanbesteden? Hoe zoekt u de balans tussen formele in informele zorg? Wat vangt u op met collectieve en wat met individuele voorzieningen?

Wordt het kiezen, of wordt het delen?
Op deze vragen proberen we tijdens het BB debat Kiezen of delen in het sociaal domein op donderdag 22 mei een antwoord te vinden. Het debat begint om 12.30 uur. 

 

Schrijf u snel in!

 
Een debat georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met MOVISIE en BMC.


Afbeelding
 

 

 


Verstuur dit artikel naar Google+

Programma:

12.30     Ontvangst
13.00     Welkom door Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur
13.15     Videoboodschap staatssecretaris Martin van Rijn
13.30     Jeugdzorg en Wmo: leren van elkaar – Erik Dannenberg
13.50     Debat over de transformatie van het sociaal domein
14.00     Hoever zijn de gemeenten met de voorbereiding op hun zorgtaken – Pieter van Geel
14.20     Debat met de zaal over hoe gemeenten de Wmo gaan vormgeven
14.30     Monitoren van decentralisaties, hoe doe je dat? Saskia Keuzenkamp
14.50     Debat met zaal: hoe meet je participatie, veiligheid en zelfredzaamheid?
15.00     Pauze
15.30     Inkoop- en bekostigingsmodellen, welke kies je? Marcel Stuijts
15.45     Debat met zaal
15.55     Opvangen van bezuinigingen op huishoudelijke hulp? Staf Depla
16.10     Regisseren of uitbesteden: keuzes bij aansturen van sociale wijkteams, Karin Smeets
16.25     Debat met zaal
16.35     Kiezen of delen bij innovaties in het sociaal domein – Marjet van Houten
16.45     Afsluiting
17.00     Borrel en netwerk

Sprekers zijn onder meer:

Afbeelding

Oud-staatssecretaris van Milieu en voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer Pieter van Geel onderzocht met de commissie die zijn naam draagt,  in opdracht van de provincie Limburg, hoever de gemeenten inmiddels zijn met de voorbereiding op de nieuwe zorgtaken. 

 

AfbeeldingStaf Depla is wethouder van Financiën, Dienstverlening & Organisatie in Eindhoven. Deze stad is bezig een zogenaamde ‘zachte landing’ van de thuiszorg voor te bereiden, door de bezuiniging op de huishoudelijke hulp gefaseerd in te voeren en de kosten ervan in ieder geval tot 2015 voor eigen rekening te nemen.
 

 

 
AfbeeldingKies je er als gemeente voor om zelf de regie te houden, of deel je die verantwoordelijkheid met de maatschappelijke organisaties binnen de gemeente. Tilburg koos voor het laatste. Generalisten vormen de toegangspoort tot de zorg. Michiel Borgman, senior beleidsadviseur gemeente Tilburg, vertelt er over.

 

 

 


Afbeelding

Erik Dannenberg, senior adviseur bij de BMC, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn en tot voor kort wethouder in Zwolle met onder meer de Wmo in zijn portefeuille. 

 

 

 

 


AfbeeldingMarjet van Houten, senior adviseur Participatie bij MOVISIE, sluit de middag af met een gesproken column over Innovatie in het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

Afbeelding

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn spreekt vanaf het videoscherm de deelnemers aan het debat toe over de dilemma's die de decentralisaties met zich meebrengen voor de gemeenten.  

 

Afbeelding

Wat zijn de effecten van beleid dat gericht is op zelfredzaamheid, participatie en veiligheid?  Hoe kom je als  gemeenten te weten wat de kosten en baten zijn en waar je op kunt sturen? Hoe weet de professional wat het gevolg is van zijn interventie? Hoe weet de cliënt of hij of zij kwalitatief goede hulp krijgt?  Daarover vertelt Saskia Keuzenkamp van Movisie.

 

 

 

Afbeelding

Keuzes bij inkoop en bekostiging. Bizob-directeur Marcel Stuijts werd onlangs onderscheiden met de Public Procurement Executive Award voor de manier waarop hij de inkoopsamenwerking voor gemeenten in Brabant heeft opgezet. Bizob heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot een kenniscentrum op het gebied van inkoop en aanbesteding, dat landelijk aanzien geniet.

Debatleider:
Elisabeth van den Hoogen

Afbeelding

Elisabeth van den Hoogen (@debatdame) is inmiddels een bekend gezicht bij de debatten van Binnenlands Bestuur. Behalve het leiden van debatten werkt Elisabeth onder meer freelance voor Omroep Flevoland.

BB Debat kiezen of delen in het sociaal domein - presentaties

Wanneer: donderdag 22 mei 2014

Waar: Theater De Kom, Nieuwegein

Tijd: vanaf 12.30
Prijs: €99,- (excl btw)

Wie: 
Binnenlands Bestuur
Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding