of 59221 LinkedIn

Quotumwet slecht nieuws voor bijstandsgerechtigden

Sjaak Koehler 4 reacties

Maandag 8 december 2014 vergadert de Tweede Kamer over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wordt het quotum arbeidsbeperkten net zo tandeloos als de quotumwet (WAGW) uit de jaren ’80 van de vorige eeuw? Het oordeel over de WAGW (Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers) was indertijd vernietigend: werkgevers deden op vrijwillige basis niet genoeg om ook maar in de buurt te komen van de ambities van de wet. Van die conclusie schrokken zowel voor- als tegenstanders van een quotum zo, dat ze elkaar op iets minder luide toon begonnen tegen te spreken, totdat het geluid geheel verstomde. Inmiddels worden de loopgraven weer betrokken.

Het goede nieuws is dat sociale partners en kabinet elkaar hebben gevonden om (oplopend tot 2026) 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het slechte nieuws is dat we niet weten voor wie deze banenafspraak nu eigenlijk geldt. Voor Wajongers en mensen op de wachtlijst Wsw is het duidelijk: die vallen er onder. Maar op termijn is de wet met name bedoeld voor mensen die onder de Participatiewet vallen en daar houdt de helderheid op. Het leek er even op dat het niet kunnen verdienen van het wettelijk minimumloon voldoende zou zijn om onder de zogenoemde banenafspraak te vallen, maar dat is toch iets te simpel. Er zullen criteria moeten komen om dit te beoordelen, zoals in de toelichting bij de wet wordt aangegeven: “Er wordt een wettelijk kader (landelijke criteria) opgesteld voor de beoordelingscriteria die UWV hanteert bij de doelgroepbeoordeling. De doelgroep zal geregistreerd worden in een doelgroepregister”.

 

Op 8 december 2014 wordt een wet besproken die druk zet op werkgevers zonder dat nog duidelijk is wie ze zouden moeten aannemen om onder die druk uit te komen. (De landelijke beoordelingscriteria zijn nog niet duidelijk ingevuld.) Werkgevers kunnen zich de komende jaren richten op de Wajongers, maar is dat eerlijk naar gemeenten en de klanten van gemeenten?

 

Misschien kunnen we twee vliegen in één klap slaan. Werkgevers vinden de ambities om extra banen te realiseren eigenlijk niet haalbaar en gemeenten zijn bang om de eerste jaren geen mensen te kunnen leveren die onder de banenafspraak vallen. De oplossing is simpel: laat gemeenten zelf bepalen wie ze onder de doelgroep banenafspraak/quotum rangschikken (dat past ook nog eens goed bij het decentralisatie ideaal). Zoals in de wettekst is aangegeven zit het onderscheid vooral in het feit of iemand het wettelijk minimumloon kan verdienen. Om dat te bepalen hoeft er geen duur (€ 800,- per keuring) en ingewikkeld doelgroepregister te worden ingesteld. De loonwaarde wordt bepaald als een werkgever iemand in dienst wil nemen. De gemeente kan aan de werkgever loonkostensubsidie verstrekken (het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde). En als de loonkostensubsidie wordt verstrekt, behoort iemand automatisch tot de doelgroep. Het geld dat we uitsparen met het doelgroepregister, gaat naar gemeenten voor extra loonkostensubsidies. Wat zou er op tegen kunnen zijn?

 

Mag straks iemand die drie jaar in de bijstand zit en nu al een uiterst slechte uitgangspositie heeft om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, niet meetellen voor het quotum? Behalve als hij formeel tot het doelgroepregister wordt toegelaten? Laat deze uitkeringsgerechtigden meetellen! Voor zowel voor- als tegenstanders van de quotumwet vast en zeker een onwelgevallige boodschap. Als er echter geen water bij de wijn wordt gedaan, leidt dit tot een

nieuwe kansloze groep op de arbeidsmarkt: voor een grote groep bijstandsgerechtigden, maar ook voor zogenoemde Nuggers zijn de kansen op aansluiting op de arbeidsmarkt daarmee verkeken. Het wachten is dan op de tijd dat voor- en tegenstanders van de quotumwet elkaar op iets minder luide toon beginnen tegen te spreken, totdat het geluid geheel verstomt.

 

 

Sjaak Koehler

Auteur is adviseur bij SV Land en eerder werkzaam bij de RWI en betrokken bij de evaluatie van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Bulterman (Directeur) op
Risico is inderdaad groot dat gemeenten zich van de weeromstuit gaan concentreren op de doelgroep, die binnen het kader van het register valt. De prestaties op het gebied van WWB-uitstroom naar werk zijn tenslotte niet om over naar huis te schrijven (understatement).
Als gemeenten alle kansen, die zij hadden en hebben voor een intensieve, duurzame samenwerkingsrelatie op sociaaleconomisch gebied met werkgevers dan hadden we in het geheel geen quotumwet nodig gehad. Dan spraken we ook niet langer over dreigende tekorten in sectoren en/of mismactch of gebrek aan scholing.
Door Ellen op
Oftewerl, de wet is weer eens veel te ingewikkeld en bereikt vrijwel het tegenovergestelde van wat de bedoeling zou moeten zijn. Dat ziet iedereen nu al aankomen maar het moet natuurlijk toch ingevoerd want een stom plan voelt pas stom als je het afblaast.
Wat lopen er ondanks het koude weer toch weer veel blote keizers over straat. Die nog doof lijken ook want er staan genoeg mensen te roepen dat ze geen kleren zien.
Door Ria Huisman (Directeur) op
De WAGW is een grote blunder geworden omfat Overheidsdiensten zich niet aan de regels hielden.
Nu krijgen we 3 soorten wajongeren
Wajong oud
Wajong nieuw vanaf 2012
Nieuwe instroom 2015
Het UWV heeft een nieuw Schattingsbesluit gemaakt voor de herbeoordelingen Wajong oud en nieuw.
Alleen nieuwe instroom die noem ik Iva-wajongeren komen nog in deze wet, je moet dan wel half dood zijn.
Er volgt een discriminatie als men net iets boven het WML kan verdienen, dan tel je niet mee voor het quotum bij de werkgever dus zal deze je niet aannemen.
Gewoon een ordinaire bezuiniging er is al geen werk voor de Ww-ers laat staan voor mensen met een vlekje.
En mocht het wel zo wezen volgt een ander probleem pensioenopbouw voor deze groepen is miet geregeld.
Door Bert Jongen (Auteur "Onbeperkt succesvol") op
Er zijn nog meer nadelen aan de huidige regeling. Zie het artikel over hoger opgeleide gehandicapten vanmdaag in De Volkskrant. En hoe zit het met degenen die na 1 januari (deels) arbeidsongeschikt worden? Ze komen tussen wal en schip omdat bij arbeidsmiddeling prioriteit gaat naar de huidige wsw-ers.
En voor zover ik weet tellen mensen nu een reguliere baan hebben, (deels) arbeidsgeschikt worden en bij hun werkgever aan de slag blijven, niet mee in het quotum.
Ik ben groot voorstander van de participatiewet, maar ik vrees dat de uitwerking averechts gaat werken voor veel mensen met een arbeidsbeperkling.