of 59250 LinkedIn

Dullaert gaat voorbij aan meerwaarde wijkteam

Ferko Öry 4 reacties

Op 22 september j.l. presenteerde kinderombudsman Marc Dullaert zijn rapport en aanbevelingen over kindermishandeling aan kinderombudsmannen (en vrouwen) uit 33 Europese landen. Dullaert maakt zich zorgen over de gemeentelijke wijkteams die volgens hem vaak de deskundigheid missen om kindermishandeling te herkennen

'Je moet kennis en kunde hebben om een juiste inschatting te maken over die blauwe plekken en botbreuken. In de wijkteams zitten vaak generalisten, terwijl ze toch de poortwachters zijn van het nieuwe systeem.' Hierbij gaat Dullaert voorbij aan de meest essentiële meerwaarde van een goed wijkteam: kennis van het hele gezin, zelfs kennis van hun netwerk. Een te sterke focus op zogenoemde 'kindsignalen' als blauwe plekken en botbreuken, ligt achter ons.

Wijkteams zien verslaafde ouders, ouders met psychische problemen thuis en vragen naar wat zij nodig hebben om 'goed-genoeg' ouders te kunnen zijn zodat de multidisciplinaire teams ouders gericht kunnen ondersteunen. Dit kan alleen als wijkteams een vertrouwensrelatie hebben met ouders. Dus óók oog hebben voor wat er goed gaat, óók gesprekken voeren met (kleine) kinderen aan de hand van de drie huizen tekeningen. Dit is de reden dat alle teamleden van bijvoorbeeld Buurtzorg Jong getraind zijn in de benaderingswijze Signs of Safety waarbij respect en samenwerking met ouders centraal staat.

En natuurlijk, veiligheid komt eerst. Zoals het triage instrument van Veilig Thuis ook altijd eerst nagaat: zijn de kinderen, volwassenen veilig? Dat kan alleen als je zorgvuldig nagaat wanneer en hoe onveilige situaties ontstaan, wie wat doet en op grond daarvan een veiligheidsplan maakt. Wat betreft meer gerichte training van wijkteams, zoals Marc Dullaert dat voorstelt, komt het neer op drie zaken:

1) gebruik van gevalideerde risicotaxatie instrumenten, zoals de CARE-NL. Helaas noemt het rapport dit onderdeel niet;

2) vaardigheden om aan ouders ook 'slecht nieuws' te brengen en toch met hen blijven samenwerken. In Flevoland en Utrecht kunnen leden van SAVE teams (jeugdbescherming) op verzoek van wijkteams meegaan op huisbezoek en zo een lichte vorm van “drang” problemen opschalen zodat echte “dwang”, zoals uithuisplaatsing wordt voorkómen. Belangrijk is wel dat de SAVE teams hun onafhankelijke forensische positie hierbij behouden;

3) in multidisciplinair en zo nodig intercultureel verband in het wijkteam overleggen hoe een verwijzing vanuit Veilig Thuis naar de wijkteam wordt opgepakt en hoe en wie het gezin gaat begeleiden en volgen.

 

Zo wordt kindermishandeling niet slechts als een geïsoleerde en “onverwachte” gebeurtenis beschouwd, maar wordt het ingebed in de gezamenlijke zorg door wijkteams, SAVE teams, Veilig Thuis zo nodig met inzet van de Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg.

 

Ferko Öry

Buurtzorg Jong

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Helaas hebben generalisten, tot nu toe, weinig meerwaarde. Om signalen te kennen van mishandeling, geestelijk, lichamelijk, seksueel en/of bij een vechtscheiding enz. moet je veel kennis, kunde en ervaring hebben, Signalen zijn zo subtiel dat je deze over het hoofd zie, als je ze niet kent.
Specialisten hebben meer kans om iets te zien en specialisten weten vaker beter wat ze niet weten, gezonde twijfel, en overleggen sneller met andere specialisten om signalen te duiden. Als je in een wijkteam te weinig specialisten hebt, heb je ook de kennis, kunde en ervaring niet. Iedereen bijscholen tot een aanvaardbaar niveau zou jaren vergen, terwijl de kennis aanwezig is bij de specialisten.
Vorm teams met veel specialisten en generalisten die meelopen, dan gaat de kennis met sprongen omhoog en werk waar de kinderen zijn, op scholen.
Door Marielle dekker (Direkteur augeo) op
Door Marielle Dekker (Direkteur augeo) op 1 oktober 2015 20:54
Als co- auteur van het rapport van dhr Dullaert tav de aanpak van kindermishandeling in Europa, kan ik verzekeren dat in dit rapport niet wordt ingegaan op de rol of het functioneren van wijkteams. Ik vermoed dat Dhr Ory reageert op een ouder en ander rapport van de kinderombudsoman. Marielle Dekker, direkteur Augeo
Door Marielle Dekker (Direkteur augeo) op
Als co- auteur van het rapport van dhr Dullaert tav de aanpak van kindermishandeling, kan ik verzekeren dat in dit rapport niet wordt ingegaan op de rol of het functioneren van wijkteams. Ik vermoed dat Dhr Ory reageert op een ouder en ander rapport van de kinderombudsoman. Marielle Dekker, direkteur Augeo
Door mechtild rietveld (klusser) op
Ferko,
Goeie reactie! Jullie hebben helemaal gelijk. Ook onmachtige ouders die mishandelend 'opvoeden' moet je serieus nemen en steunen om het anders te doen.
Mechtild (Familypartners)