of 59236 LinkedIn

Decentralisatie funest voor problematische jongeren

Erwin Duits 1 reactie

Jeugdigen met de meest complexe problematiek, die al jaren ronddolen in de regio bij de reguliere zorg zonder dat hun situatie echt verbeterd, verdienen specialistische opvang. Deze is er nu nog. Echter. Die situatie verandert in 2015. Als gemeenten besluiten om geen landelijke specialistische jeugdzorg in te kopen worden specialistische orthopedagogische behandelcentra (OBC) genoodzaakt te sluiten of sterk in te krimpen. De inkoop gaat een soort handjeklap per kind worden. Maar geregeld is er niets voor deze specifieke groep.

Waar gaat het om?

Het gaat om een specifieke groep jongeren met een combinatie van ernstige problemen zoals psychische stoornis, licht verstandelijke beperking, risicovol gezondheidsgedrag en ernstige gedragsproblemen. Deze kinderen en pubers bevinden zich op het snijvlak van jeugdzorg, gehandicaptenzorg, justitiële zorg en GGZ en vallen vaak tussen wal en schip. De problemen beginnen vaak al op heel jonge leeftijd en komen vaak voor in gezinnen waarbij sprake is van een opeenstapeling van risicofactoren zoals een zwak opvoedingsklimaat, armoede, mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, verslaving, criminaliteit of ouders met psychische problemen.

 

Gevolgen zijn desastreus

Extreme problematiek leidt vrijwel altijd tot ernstige problemen in het gezin, schooluitval, zwerven, agressie, overlast, werkeloosheid (Wajong) en uiteindelijk crimineel gedrag. Daarbij komt nog dat veel van deze problemen wordt overgedragen van generatie op generatie. Maatschappelijke schade en kosten nemen aanzienlijk toe. Kostbare behandel- en begeleidingsexpertise die in de loop van jaren ontwikkeld is dreigt verloren te gaan. Hiermee wordt het doel - het terugdringen van zorgkosten - volledig teniet gedaan.

 

Schaalgrootte gespecialiseerde zorgaanbieder essentieel

De problematiek van deze groep jeugdigen is zo complex en specifiek dat reguliere hulpinstanties daar niet mee uit de voeten kunnen. Ze zijn te klein om de benodigde expertise in huis te halen en kunnen niet gedifferentieerde groepen inrichten. Veel complexe problematiek wordt in de regio onvoldoende goed behandeld, of geweigerd, of cliënt wordt weggestuurd als er geen voortgang zit in behandeling. De enkele landelijke specialisten die we in Nederland hebben, bieden een zogenaamde 4-milieuvoorziening waarin wonen, behandeling-therapie, onderwijs - werken en vrije tijd op een veilige, efficiënte en effectieve manier gecombineerd worden. Het is noodzakelijk om begeleiding, behandeling af te stemmen met het dagelijks leven. Ofwel, alles in een hand op een terrein.

  

Laatste strohalm

De roep om bewezen kwaliteit is groot. Landelijke specialisten zoals Pluryn, De Hoenderloo Groep, Koraal Groep en 's Heeren Loo vangen jongeren met extreme hulpvragen uit het hele land op. Daar is ook voldoende omvang om evidence based zorg te kunnen bieden en differentiaties te maken in specialistische behandeltrajecten die aansluiten bij de hulpvragen en complexiteit van jongeren en ouders. Voor veel jongeren zijn deze specialistische behandelcentra hun laatste strohalm, een ‘last-resort’. Zij willen een keerpunt en de start van een nieuwe, betere toekomst.

 

Behoud  specialistische opvang  van deze landelijk werkende voorzieningen. Laten we niet de fout maken die de Denen hebben gemaakt. Daar zijn in een soortgelijk transitieproces de landelijk werkende specialisten gesneuveld. Momenteel moet in Denemarken alles weer worden opgebouwd. De vraag die zich aandient is: Wat is er intussen misgegaan met jongeren die specifieke hulp nodig hadden?  Laten we in Nederland alsnog een beetje gezond verstand gebruiken. Waardeer en behoud je expertise in het belang van de jongere.

 

Erwin Duits

Auteur is directeur Jeugd Pluryn en De Hoenderloo Groep

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Preventief wordt door de overheid geroepen, maar uiteindelijk niet uitgevoerd. Zie de lichte zorg in de psychiatrie, deze is vervallen en kunnen mensen die 1 maal per jaar of 1 maal per 2 jaar even opgenomen werden niet meer terecht. Gevolg: doorslaande ziektebeelden waar de politie voor opgeroepen wordt en deze hebben nu hun handen vol aan dit werk, terwijl zij er geen kennis van hebben, zie de rapportage van de veiligheidsregio's. Bij de jeugdzorg lijkt hetzelfde te gaan gebeuren, gemeenten die denken, zulke jongeren hebben wij niet, geen expertise in huis gehaald in de toegang die zulke zaken in een vroeg stadium kunnen herkennen, want zo moeilijk kan het toch niet zijn. Maar dan komen we een paar jaar later, escalatie van de problemen met escalerende kosten en de nodige onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Gemeenten, luister a.u.b. naar de huidige vakmensen en laat ze vertellen vanuit de praktijk wat er in uw gemeente, met uw jongeren, kan gebeuren.