of 59232 LinkedIn

Proefdraaien met het doelgroepregister

De komst van de Participatiewet en het realiseren van de banenafspraak hebben grote gevolgen voor de mensen die in de praktijk met deze regelingen moeten werken. Vooral als samenwerking wordt verlangd van meerdere partijen. In de regio Den Haag wordt proefgedraaid.

Stel dat een autofabrikant een nieuw model op de markt wil brengen. Geen enkel merk zal het in zijn hoofd halen om een auto de weg op te sturen zonder dat deze uitvoerig is getest. Alle onderdelen uit eigen fabrieken, maar ook van de vele verschillende onderdelenleveranciers, moeten perfect op elkaar aansluiten, evenals en het logistieke proces. Ik ben niet technisch aangelegd, maar ik weet wel dat er heel veel wordt afgetest tot een auto uiteindelijk in de showroom staat.

 

Ik moest hier aan denken toen ik hoorde over de ‘proeftuin’ in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Hier wordt op dit moment proefgedraaid met het doelgroepregister, waar alle mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak worden geregistreerd. In de proeftuin doen UWV en gemeenten ervaringen op met de manier waarop klanten van de gemeente naar het doelgroepregister worden toegeleid en vervolgens naar een baan.

 

Het doelgroepregister speelt een belangrijke rol bij het behalen van het doel van de banenafspraak: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Via het register wordt immers bijgehouden of die afspraak ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Een deel van de doelgroep is al bekend bij UWV en is al opgenomen, zoals de Wajongers. Voor de gemeentelijke doelgroep geldt dat gemeenten hen moeten aanmelden voor het register. Zonder die aanmelding telt een eventuele plaatsing op een baan van een kandidaat niet mee als één van de 125.000.

 

Ik ben positief gestemd over de aanpak in de regio Den Haag. De werkwijze is voor de gemeente immers nieuw en ook voor UWV brengt dit de nodige veranderingen met zich mee. De ervaringen die worden opgedaan in de proeftuin moeten er onder andere voor zorgen dat de gemeente goed op de hoogte is van de manier van indiceren van UWV, iets waar gemeenten bij de aanmelding van burgers rekening mee kunnen houden en zo kunnen zorgen voor een logische aansluiting bij de werkprocessen van UWV.

 

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat die 125.000 extra banen in 2026 zijn gecreëerd. De eerste geluiden zijn bemoedigend. Uit vele vragen van werkgevers die UWV krijgt, blijkt dat zij belangstelling hebben voor de mensen uit de doelgroep. En met de aanstelling van Aart van der Gaag als aanjager voor de marktsector en Hans Spigt voor de overheidssector hebben we prima boegbeelden voor dit mooie doel. De arbeidsmarktregio’s hebben een voortrekkersrol bij het realiseren van de banenafspraak. Een nieuwe rol, en dus spannend. Wat mij betreft gaan we snel van ‘proefdraaien’ naar ‘warmdraaien’ en dan… volle kracht vooruit!

Bruno Bruins
Meer columns van Bruno Bruins leest u hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.