of 59232 LinkedIn

Liever pillen testen op het testkantoor

Tijdens het Amsterdam Dance Event zijn drie bezoekers overleden. Het vermoeden is dat zij door drugsgebruik zijn gestorven. De discussie over het wel of niet testen van pillen is hierdoor opnieuw opgelaaid. Verschillende (politieke) partijen pleiten voor het opnieuw invoeren van het testen van de kwaliteit van XTC pillen tijdens festivals en dancefeesten.

Vanuit het oogpunt van gezondheid is hier niets op tegen. In het verleden is gebleken dat testen tijdens een feest een soort zelfreinigende werking kan hebben: de resultaten van de tests en de bijbehorende informatie worden door degenen die de drug laat testen direct doorverteld aan vrienden en bekenden. Pillen met een verhoogd risico verdwenen zo meer dan eens van de dansvloer. Ook kan er makkelijk ingegrepen worden wanneer er acuut gevaar voor de volksgezondheid zou dreigen. 

Kanttekening is wel dat er niet een schijnveiligheid gecreëerd moet worden. Het testen is geen garantie dat er geen incidenten meer voorkomen. In de jaren negentig, toen pillen wel getest konden worden, overleden er ook mensen aan het gebruik van drugs tijdens evenementen.

 

Aan drugsgebruik zijn altijd risico’s verbonden. Die risico's zijn te beperken met een goede voorbereiding. Bij een goede voorbereiding hoort dat je weet wat je slikt. In plaats van te testen op festivals en dancefeesten is het beter de testcapaciteit op de teststations te verhogen. De testkantoren bieden een geschikte omgeving om voorlichting over de testuitslag te geven. Er is geen lawaai, de gebruiker staat niet al op het punt zijn drugs te gebruiken en er is geen tijdsdruk. De ervaring leert verder dat de bezoekers van de testservice de verkregen informatie weer delen met hun vrienden, waardoor het bereik sterk wordt vergroot.
 

Daarnaast analyseren de teststations de samenstelling van de door gebruikers aangeboden drugs, en ondernemen zo nodig actie als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie voor de volksgezondheid. Het Drugs Informatie en Monitoringsysteem (DIMS) vervult een belangrijke functie bij het in beeld brengen van de drugsmarkt, het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen en het leveren van belangrijke informatie voor voorlichting, preventie en beleid.

 

Een geteste pil is overigens geen garantie voor het uitblijven van problemen. De persoon die drugs gebruikt en de omgeving waarin dat gebeurt, zijn mede bepalend voor hoe de effecten verlopen. Het is belangrijk dat gebruikers van uitgaansdrugs dat weten. Ook voor deze preventieve informatie-uitwisseling is op een testkantoor meer gelegenheid.

 

Vanuit gezondheid geldt: hoe meer testen, hoe beter. Maar is dat ook haalbaar? Alleen Amsterdam Dance Event bestond bijvoorbeeld al uit 300 evenementen. Aangezien elke euro maar één keer uitgegeven kan worden, adviseer ik die liever te investeren in het verhogen van de capaciteit van de teststations in plaats van het arbeidsintensieve testen op festivals en dancefeesten.

 

Paul van der Velpen
Meer columns van Paul van der Velpen leest u hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.