of 59250 LinkedIn

Opinie

 • P maal Q

  Als je drie appels koopt, en ze kosten elk 30 cent, wat moet je dan betalen? Dat bereken je met de wiskundige formule ‘p maal q’, waarbij p staat voor de prijs en q voor het aantal – in het Engels quantity. Je moet voor drie appels dus 90 cent betalen. In feite is dit les 1 van de econometrie, het vak dat de economie beschrijft met wiskundige formules.

 • Geen preventie-praatjes, maar concrete acties

  Iedereen heeft het over preventie. En terecht, want 25 procent tot 50 procent van de ziektelast is vermijdbaar door een gezonde leefstijl: niet roken, voldoende bewegen (10.000 stappen per dag), geen of matig alcohol, matig maar goede voeding (het beste dieet is niet te veel eten), voldoende slapen, geen stress. Dat bereiken we niet door iedereen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, want de voedsel-drank-tabaksindustrie, de woon-werkomgeving en lucht- en lawaaivervuiling zijn factoren die de individuele burger niet in de hand heeft.

 • Weg met de riedel aan weigeringsgronden

  Nou, mooi niet, zei het Hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak waarin een groep gemeenten de wettelijk verankerde vrije keuze in de (Wmo)zorg trachtte te ondermijnen. De groep vond dat ze voldoende zorg had ingekocht en daar moesten de inwoners het mee doen. Niks eigen regie, niks zorgkeuze.

 • Jeugdzorg deels weg bij gemeenten

  Op 16 juni jl. publiceerde de Volkskrant een beschouwing over de bureaucratische ‘overhead’ in de gedecentraliseerde Jeugdzorg. Ongeveer 18 miljoen euro zijn de instellingen kwijt aan bureaucratische voorzieningen.

 • Van de tekentafel direct naar de praktijk

  Ieder kind, iedere jongere, iedere ouder verdient een plek in de samenleving en uitzicht op een goede toekomst. Dat is voor mij de reden waarom ik ooit in dit vak ben gestapt. We staan op dit moment voor een maatschappelijke uitdaging. Steeds meer kinderen, jongeren en hun ouders doen een beroep op jeugdzorg of speciaal onderwijs. De decentralisatie en de transformatie wordt door iedereen gezien als een gouden kans. Maar hoeveel tijd en ruimte hebben we om die gouden kans te verzilveren?