of 59232 LinkedIn

Zwijndrecht mag zelf beslissen over ouderbijdrage

De bevoegdheid om al dan niet de ouderbijdrage in de jeugd GGZ op te schorten ligt bij het college en niet bij de GR. Daar kwamen ze in Zwijndrecht achter.

De Gemeenschappelijke Regeling in Zuid-Holland Zuid heeft niet de bevoegdheid te bepalen of de 17 gemeenten die in de GR vertegenwoordigd zijn wel of geen ouderbijdragen voor de jeugd GGZ innen.  Dat terwijl de GR ruim een maand geleden daar wel een besluit over nam. Zwijndrecht, en andere gemeenten die de bijdrage willen opschorten, kunnen dat zelf beslissen.

Niet opschorten

De gemeente Zwijndrecht en overige gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben een aantal taken in het kader van de Jeugdwet neergelegd bij de Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Half maart werd binnen de serviceorganisatie gediscussieerd over de verplichte ouderbijdrage voor jeugd GGZ. De serviceorganisatie besloot het innen niet op te schorten en dus de ouders te verplichten een bijdrage te betalen. In veel gemeenten – inmiddels zo’n 100 door heel het land– zijn moties aangenomen om die verplichte bijdrage voorlopig niet te innen, omdat er veel discussie over is. Staatssecretaris Van Rijn heeft daarom besloten de zaak te onderzoeken. Verwacht wordt dat hij nog voor de zomer met het onderzoek naar buiten komt.

Machteloos
De gemeenteraad van Zwijndrecht was het niet eens met het beleid van de GR. Maar omdat de bevoegdheden uit handen waren gegeven aan de GR, stond de gemeente machteloos. Dacht ze. ‘Natuurlijk is dat jammer. Maar dit is het gevolg van het feit dat we in het samenwerkingsverband zitten’, aldus Liesbeth van Utrecht, raadslid voor de ChristenUnie en indiener van de motie in Zwijndrecht daar eerder over.

Bevoegdheid bij college
Inmiddels heeft het gemeentebestuur in Zwijndrecht nog eens goed gekeken naar de mandateringen die er afgegeven zijn aan de serviceorganisatie. ‘Daaruit blijkt dat de serviceorganisatie een aantal taken voor de gemeenten uitvoert maar de bevoegdheid om een motie van de gemeenteraad uit te voeren ligt bij het college en niet bij de serviceorganisatie’, legt een woordvoerder van de gemeente uit. ‘Het is dus een zelfstandige verantwoordelijkheid van het college van B en W.’


Voorbarig
Ook in andere gemeenten binnen de GR was discussie over het al dan niet innen van de bijdrage. Papendrecht en Sliedrecht hebben ook een motie aangenomen om de ouderbijdrage voorlopig niet te innen. Zwijndrecht is nu, samen met andere gemeenten, aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Of het innen van de bijdrage per direct opgeschort is, kan de woordvoerder niet vertellen. Ook wil ze niet bevestigen dat de GR te voorbarig is geweest met het besluit het innen van de ouderbijdrage niet op te schorten. ‘Dat kan ik niet zeggen, maar duidelijk is nu wel dat de GR het mandaat niet had om dit te besluiten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A.Vrijaart (bmw) op
Het verhalen van bijdragen bij ouders is al een heel oude discussie.. Simpel, niet verhalen want uit het verleden weten we dat de administratieve last en het incasseren meer kost dan de feitelijke opbrengst. Is echt al minstens 15 jaar bij insiders bekend en ook nog eens niet in de lijn van de nieuwe jeugdwet ( voorkomen van erger is de essentie)
Wat Jeugdzorg Nederland er nu weer over zegt is typisch staaltje zieltjes( kindjes) winnen. Eigen bijdrage is voor de zorgaanbieders, jeugdzorg Nederland niet interessant wat dat stoot klanten, kindjes en ouders af, dus minder centen in de tas. Wat een lage manier van doen JN! JN,hou is op met je eeuwige bemoeizucht ten gunste van geldelijk gewin!
Door A.Vrijaart (bmw) op
Het verhalen van bijdragen bij ouders is al een heel oude discussie.. Simpel, niet verhalen want uit het verleden weten we dat de administratieve last en het incasseren meer kost dan de feitelijke opbrengst. Is echt al minstens 15 jaar bij insiders bekend en ook nog eens niet in de lijn van de nieuwe jeugdwet ( voorkomen van erger is de essentie)
Wat Jeugdzorg Nederland er nu weer over zegt is typisch staaltje zieltjes( kindjes) winnen. Eigen bijdrage is voor de zorgaanbieders, jeugdzorg Nederland niet interessant wat dat stoot klanten, kindjes en ouders af, dus minder centen in de tas. Wat een lage manier van doen JN! JN,hou is op met je eeuwige bemoeizucht ten gunste van geldelijk gewin!
Door Pierre op
Een pijnlijk voorbeeld dat Zwijndrecht niet zo goed is in het op regionaal niveau organiseren van uitvoeringsbeleid en een indicatie dat die raad eerder niet zo goed heeft gekeken naar de inhoud van de regionale plannen die in 2013 en 2014 bij de transitiecommissie zijn ingeleverd.

Gemeenten die zo onbetrouwbaar zijn in de omgang moeten maar zelf de uitvoering ter hand nemen en opkrassen uit regionale samenwerking. Wedden dat ze binnen de kortste keren in elk geval financieel vastlopen?

Ik maak me wel zorgen over ( veelal confessionele) raadsleden als in Zwijndrecht die zonder enig benul van financiele effecten van hun voorstellen de barmhartige Samaritaan uithangen. In de tweede kamer hebben hun partijgenoten echter schaamteloos ingestemd met alle plannen. Spreek kamerleden dan eerst eens aan en zet ze op een onverkiesbare plaats als ze de minister niet alsnog tot andere gedachten kunnen brengen.

Waarschijnlijk is dan voor de financiering een andere makkelijk aan te wijzen bevolkingsgroep de sigaar, net als bij de SP.

Voor belanghebbenden zou het uitvoeren van de motie natuurlijk fijn zijn , maar de CdK zou Zwijndrecht flink op haar lazer moeten geven voor het getoonde gedrag. En de burgemeester van Dordrecht maar trots zijn op de samenwerking in de regio, hoorde ik gisteren nog op Koningsdag....
Als het college ballen heeft legt ze ter onderstreping daarvan de motie naast zich neer.
Door Mr. J.P. Klevant Groen op
Als het gaat om een door het college gemandateerde bevoegdheid, kon het college als instructies geven over de uitvoering (artikel 10:6 Awb). Daar voegt een raadsmotie niets aan toe.

Dat kan ook niet, omdat een motie een politieke uitspraak is en geen bestuursrechtelijk besluit. De uitvoering van moties kan dus niet aan het college voorbehouden worden. Anders zou zo alle samenwerking op losse schroeven gezet kunnen worden.

En voor het overige: altijd goed opletten welke voorwaarden je aan het mandateren of overdragen van bevoegdheden moet verbinden. Niks diffuus aan.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Al met al wordt de situatie er met gemeenschappelijke regelingen niet erg duidelijk op. Het politieke landschap is dermate diffuus dat normaal besturen nauwelijks goed mogelijk is. Hoogste tijd voor opschaling van gemeenten in Zuid-Holland Zuid.