of 59232 LinkedIn

'Zwaksten de dupe van bredere doelgroep garantiebanen'

Garantiebanen zijn er gekomen omdat de Wsw-regeling verdwijnt. Als je dan nu de doelgroep verandert en er veel meer mensen voor die banen in aanmerking komen, blijft er voor SW-doelgroep niet veel over.

Als de doelgroep voor mensen die in aanmerking komen voor de 100 duizend ‘garantiebanen’ uitgebreid wordt, worden de zwaksten op de arbeidsmarkt daar de dupe van. Dat zegt Jan-Jaap de Haan, directeur van branchevereniging voor de sociale werkbedrijven Cedris.

125 duizend banen
In januari treedt de Participatiewet in werking en worden de bijstand, de wajong en de Wet sociale werkvoorzieningen samengevoegd. Nieuwe instroom in de wet sociale werkvoorzieningen stopt hierdoor. Afgesproken is daarom dat bedrijfsleven en overheid de komende jaren 125 duizend banen scheppen voor mensen die niet op eigen kracht het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; wajongers en mensen die onder de huidige regelgeving in de Wsw zouden vallen. Maar tijdens een hoorzitting afgelopen maandag bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de suggestie om de doelgroep ruimer te definiëren – zoals werkgevers en werknemers voorstellen – niet meteen afwijst.

Vervanging
‘Uiteraard is het uiteindelijk aan de politiek’, vindt De Haan. ‘Maar die garantiebanen zijn er gekomen omdat de Wsw-regeling verdwijnt. Als vervanging voor die mensen dus. Als je dan nu de doelgroep verandert en er veel meer mensen voor die banen in aanmerking komen, blijft er voor SW-doelgroep niet veel over. Wij maken ons daar grote zorgen over.’


Geen strijd
Vanuit verschillende kanten wordt al langer geprotesteerd tegen wie er voor de garantiebanen in aanmerking mogen komen. Er zijn immers hoogopgeleide wajongeren die veel arbeidsvermogen hebben. En er zijn mensen die al jaren in de bijstand zitten. Ook zij hebben een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Wat te doen met mensen die in de Wao of Wia zitten, waarom worden die ‘achtergesteld’? De Haan snapt het dilemma van de politiek, maar licht toe dat het met de garantiebanen om een vervanging gaat voor een groep die nooit zelfstandig het minimumloon zal verdienen. ‘Wij willen geen strijd tussen groepen mensen. Maar tot nu toe konden alleen mensen, die we als de zwaksten op de arbeidsmarkt beschouwen, een beroep doen op de Sw. Dat kan per 1 januari niet meer en juist voor die groep zijn die garantiebanen er. Als opvolger van de Wsw.’


Liever hoogopgeleid
De sociale werkvoorziening stroomt de komende 30 tot 40 jaar uit: van zo’n 100 duizend mensen nu naar nul. ‘Maar mensen met een beperking blijven er natuurlijk wel in onze samenleving’, aldus De Haan. Gemeenten moeten voor 30 duizend mensen beschut werk gaan aanbieden. De overige groep zou bij reguliere bedrijven aan het werk moeten, bijvoorbeeld via de nieuwe garantiebanen. Als deze banen zonder uitbreiding van de aantallen worden opengesteld voor anderen, verslechtert voor de oorspronkelijke doelgroep kans op een baan, vreest De Haan. ‘Nu al vertelde een bankier aan de Tweede Kamer dat ze dan liever een hoogopgeleid iemand hebben dan iemand die nu nog onder de sw zou vallen. En we denken dat dat voor meer sectoren geldt waarin het niet direct om productiewerk gaat.’

Gevolgen zijn groter
De komende weken zal hij met Kamerleden in gesprek gaan over de gevolgen van het uitbreiden van de doelgroep. ‘En dan heb ik het niet alleen over het feit dat de meest kwetsbaren thuis komen te zitten. Dat is op zich al heel vervelend – en niet de bedoeling van het beëindigen van de Wsw – maar de gevolgen zijn veel groter.’ Hij noemt het verlies van dagritme, van lees- en schrijfvaardigheden, een uitkering die toch verstrekt moet worden en een toename van de zorgkosten. ‘Bovendien neemt de druk op mantelzorgers toe’, vertelt hij. ‘Ooit sprak ik een moeder die me vertelde dat zolang haar zoon geen baan had, zij niet kon werken omdat ze hem moest verzorgen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Werkende met handicap op
De discriminatie tegen gehandicapten op de arbeidsmarkt is er wel degelijk. Zelf op latere leeftijd gehandicapt geraakt. Maak het keer op keer mee. Niet alleen bij mijzelf, maar eveneens bij anderen.

Bedrijven moeten gewoon niet zo moeilijk doen om iemand met een handicap aan te nemen. Tegelijkertijd moeten bedrijven ook niet hoeven te betalen voor het ziekteverlof van iemand die op skivakantie op de zwarte piste zijn poot breekt.

Wordt dat opgelost? Nee. We komen met dit onzalig plan.

En de gehandicapte? Die wordt in zijn stoel geparkeerd. En vooral vriendelijk knikken en dank je wel zeggen.

Gewoon niet accepteren van werkgevers, maar er zijn voldoende werkgevers waar zodra men weet dat iemand een handicap heeft ze de binnen de kortste keren ontslagen zijn.

Een heel subsidie circus onderhouden daarom is het paard achter de wagen zetten.

Beschermde werkplekken afschaffen, waar mensen tevreden zijn, vind ik eveneens een hoop geld verspillen om tot hetzelfde resultaat te komen.

Gaat u de uitdaging aan? Wij wel. Elke dag. Weer.
Door Werkende met handicap op
Hallo, hebben wij gehandicapten die werken en belasting betalen zelf nog wat in te brengen in dit land?!?! Bemoei je lekker met je eigen zaken.

Zoveelste bestuurder die het allemaal wel even weet.

Dank voor de mening, maar wij gehandicapten vinden dat het beter moet en kan. Klaar.

Meneer loopt hier een hoop paniek te zaaien om echt drie keer niks. Kun je gewoon rekening mee houden.

Oh, en dat quotum was niet oorspronkelijk bedoeld om de WSW op te vangen dat is zo bepaald in het sociaal akkoord, even langs gehandicapten zelf heen.

Of ik met het quotum eens ben? Dat is een ander verhaal. Ben geen klein kind of zo. Betutteling ten top.
Door harry haddering (actief wajongere) op
Zijn de zwaksten de dupe bij de verbreding van de doelgroep voor de baangarantie?
Eerder deze week stond op de site van Binnenlands Bestuur een artikel met een dergelijke strekking en ik het probleem van de heer de haan, directeur van CEDRIS de belangenorganisatie voor WSW bedrijven, maar zonder onderbouwde verbreding is de kans op afkoop groot en blijven er nog meer mensen langs de zijlijn, als het e.e.a geen steun zou krijgen van bijvoorbeeld kennisintensive bedrijven de een behoefte aan arbeidskrachten hebben die niet alleen door mensen met een WSW indicatie te vullen is

De heer Bon van de ING gaf tijdens het rondetafelgesprek in de tweede kamer een juiste analyse, als de grotere bedrijven mogen vissen uit een grotere vijfer, is het voor hen makkelijker om hun ketenpartners aan te spreken ook mensen aan te nemen voor met de WSW indicatie en een lager denkniveau, daarnaast vergeet de heer de haan dat er ook mensen met een WSW indicatie kunnen of zijn doorgegroeid waardoor ook zij uiteindelijk weer buiten de boot zullen vallen als zij meer dan het WML gaan verdienen, ik begrijp echt het lastige van deze politieke keuze, maar ik pleit wel voor de verbreding die breed werd gedragen tijdens de genoemde hoorzitting.
Door harry haddering (actief wajongere) op
ik snap het probleem van de heer de haan, maar zonder onderbouwde verbreding is de kans op afkoop groot en blijven er nog meer mensen langs de zijlijn, als het e.e.a geen steun zou krijgen van bijvoorbeeld kennisintensive bedrijven de een behoefte aan arbeidskrachten hebben die niet alleen door mensen met een wsw indicatie te vullen is
Door Piet Schepers (Manager WenI) op
Al minstens 30 jaar proberen we iets te regelen. JWG, Banenpool, Melkertbanen en noem er nog maar enkele. Ooit hebben we ergens bedacht dat mensen aan een bepaald minimum moeten voldoen voor het minimumloon. Zolang we niet erkennen dat deze grens te hoog ligt, blijft het wat mij betreft zwemmen in de Sahara.