of 59232 LinkedIn

Voorzitter Transitiecommissie Noten: 'Ik hoop dat niemand op ons zit te wachten'

‘Ik ben niet van plan als politieagent door het land te trekken’, stelt Han Noten, de recent benoemde voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein. ‘Gemeenten weten waar ze mee bezig zijn. Ik wil vooral als commissie kijken of we ergens de helpende hand moeten bieden.’ De commissie komt eind deze maand met een werkplan.

‘Ik ben niet van plan als politieagent door het land te trekken’, stelt Han Noten, de recent benoemde voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein. ‘Gemeenten weten waar ze mee bezig zijn. Ik wil vooral als commissie kijken of we ergens de helpende hand moeten bieden.’

Dé vraag

De ministerraad benoemde afgelopen vrijdag de Transitiecommissie, die als belangrijkste taak heeft in de gaten te houden of gemeenten de benodigde bestuurlijke, organisatorische en financiële maatregelen hebben genomen om de decentralisaties jeugd, zorg en werk vanaf januari in samenhang te kunnen uitvoeren. In de ogen van Noten is dat momenteel de belangrijkste vraag aan de lokale overheid, en die moet worden beantwoord.


Afbreukrisico

Noten is mede daarom vereerd dat hij door het kabinet is benoemd tot voorzitter van de commissie. Aan de andere kant ziet hij er ook tegenop. ‘Ik ben in eerste plaats burgemeester van Dalfsen, en dat vraagt ook om beschikbaarheid.’ Het voorzitterschap betreft een nevenfunctie, maar wel eentje van een commissie die in de gaten moet houden dat de grootste stelselherziening ooit niet ontspoord. ‘De functie kent zowel een tijd- als afbreukrisico.’


Heilig geloof

Noten gelooft heilig in de decentralisaties langdurige zorg (Wmo), jeugdhulp en werk. Het is goed dat de hulp en zorg zo dicht mogelijk wordt georganiseerd bij hen die dat nodig hebben.’ Wel erkent hij de paradox die de operatie met zich meebrengt. Om kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden, moeten gemeenten samenwerken om voldoende schaalgrootte te organiseren. Toch ziet hij dat niet als probleem. ‘Ik geloof in de kracht van kleine gemeenten, op voorwaarde dat zij goed samenwerken.’


Gepokt en gemazeld

Die overtuiging is volgens Noten een van de redenen waarom minister Plasterk van Binnenlandse Zaken – tevens coördinerend bewindspersoon van de drie decentralisaties – hem als voorzitter wilde hebben. Zeker in combinatie met het gegeven dat Noten burgemeester is van een kleine gemeente die niet in de Randstad ligt. Het Overijsselse Dalfsen telt een krappe 28.000 inwoners. Daarnaast heeft als (voormalig) lid van de Eerste Kamer Noten ervaring in de landelijke politiek en kent hij de zorgsector van binnenuit. Hij was onder meer vijf jaar lang voorzitter van de brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ.


Achterblijvende gemeenten

Eind deze maand moet het concept-werkplan worden vastgesteld. Voor het eind van het jaar moet de commissie aan het kabinet en de gemeenten een beeld schetsen hoe de voorbereidingen van de drie decentralisaties er voor staan. De commissie laat daartoe zelf een nulmeting uitvoering, maar neemt ook de bevindingen mee van onder meer de commissie Geluk, die de vinger aan de pols houdt wat betreft overheveling van de jeugdhulptaken naar gemeenten. Als het nodig mocht blijken, worden achterblijvende gemeenten van advies voorzien en verder geholpen. Zo nodig met enige dwang. Maar, zo stelt Noten: ‘Ik hoop dat niemand op ons zit te wachten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frans Kuipers (Eigenaar Kuipers Communicatie-Coaching-Conflictbemiddeling) op
Probleem is dat het gemiddelde raadslid onvoldoende kennis van zaken heeft van dit beleidsterrein en het daardoor terugbrengt tot een emotionele benadering van problemen die zich voordoen op dit terrein.
Dit betekent dat de ambtenaren als vierde macht - zoals altijd al - het feitelijke beleid bepalen en de uitwerking daarvan moeten regelen met toestemming van het College van B&W. Dit college bestaat uit 'gepromoveerde raadsleden tot wethouder', maar daarmee is het hebben van voldoende kennis van zaken niet opgelost. Het zijn goedbetaalde leken die het beleid, ook het nieuwe beleid inzake de 'transitie' van de wmo, jeugdhulp, zorgtaken zoals thuishulp etc.
Het te lage kennisniveau blijkt uit de manier waarop gemiddeld genomen in de gemeenteraadsvergadering vergaderd wordt (via I-pad en geen aandacht voor de discussie) en het gekissebis 'om niks' om je als partij te profileren en te proberen om 'in de krant' te komen of 'leuke feiten' op de partijwebsite te kunnen zetten.
Nee, eerlijker is dat kabinet Rutte het al veel eerder ingezette transitiebeleid (ingegeven door bezuinigingen en het dwingend laten samenwerken van gemeenten) toegeeft dat de transitie vooral geld moet opleveren voor de rijksschatkist. Participeren, elkaar willen helpen en ondersteunen binnen gezinnen, in wijken en buurten is van alle dag en al eeuwen aan de gang. Oma's en opa's worden nu verplicht geholpen door hun kinderen als ze het zelf niet meer zo goed kunnen redden. Andersom moeten Oma's en Opa's geld aan hun kinderen vragen als ze een dag willen oppassen op hun kleinkinderen. Immers, anders hadden ze naar de kinderopvang gemoeten en dat kost ook geld. Zomaar een klein voorbeeldje (in de praktijk getest) om aan te geven dat de werkelijke imput van de transitie is: BEZUINIGINGEN EN NIKS ANDERS!!
Door K. de Jong op
Wat een soap ! PvdA-er Van Rijn, de staatssecretaris die van het sociaal domein een puinhoop heeft gemaakt, benoemt PvdA-er Noten (de man zonder kloten) die zijn collega gemeenten op het rechte pad moet houden.